fbpx

Home Rizikové jevy Online závislosti Závislost na kybersexu

Remove

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

mini_cybersexpavlaV tomto článku si přiblížíme závislost na kybersexu, (jinak řečeno na „počítačovém sexu“), který představuje virtuální sexuální setkání dvou či více lidí spojených počítačovou sítí.

 

 

„Tento druh závislosti má podle mého názoru jeden z nejhorších dopadů, může to vést k rozvratu rodiny, diskutuje se ale i o boomu pohlavních chorob pod vlivem virtuálních experimentů, které se pak přenášejí do reality“, uvádí psycholog Lukáš Blinka.

Young a kolektiv tvrdí, že ženy preferují kybersex, neboť z nich snímá sociální předsudek, že ženy by si sex neměly užívat. Umožňuje jim tak bezpečný způsob jak se koncentrovat na svou sexualitu novými způsoby. Muži pak prý upřednostňují kybersex proto, že z nich snímá úzkost z výkonu, která může být hlavní příčinou předčasné ejakulace nebo impotence. Podle sexuologů suplování reálných sexuálních styků virtuálními zvyšuje frustraci lidí. „Každý má potřebu být milován a oceňován jako individualita. Aby byla tato přirozená potřeba dlouhodobě uspokojována, musí si najít partnera, který mu tento pocit poskytne. Snadná a rychlá dostupnost sexuálních aktivit snižuje obecně touhu hledat partnera se všemi riziky odmítnutí, hádek, rozchodů, zklamání apod.“, vysvětlují odborníci na serveru Sexuálně.cz.

Cooper přichází s modelem sexuálního chování on-line, kde rozlišuje čtyři dimenze.

a) Akce – jde o úroveň přímé aktivity (stahování materiálů, komunikován atd.).
b) Reflexe – jde o kognitivní zapojení.
c) Vzrušení – je úroveň vzrušení, nadšení a uspokojení z on-line aktivit.
d) Sexuální vzrušení – zážitek často spojen s pocity viny z on-line aktivit.


V první řadě je nutné si uvědomit, že závislostní chování na kybersexu může pramenit i z jiné závislosti, v tomto případě ze závislosti na sexu. Také podle Young a kolektiv jsou lidé, kteří trpí prvotní sexuální závislostí náchylnější k rozvinutí závislosti na kybersexu.    Mezi řadou odborníků se vedou neustále diskuze, zda závislost na kybersexu skutečně existuje a zda se nejedná právě o závislost na sexu či na internetu. Young vytvořila seznam tzv. „varovných signálů“ kybersexuální závislosti, který vypadá následovně:

* pravidelné trávení významného množství času v chatových místnostech a vysílání soukromých vzkazů s jediným záměrem – najít kybersex,
* pocity zaneprázdnění používáním internetu k hledání on-line sexuálních partnerů,
* pravidelné používání anonymní komunikace k zapojení se do sexuálních fantazií, které v reálném životě nejsou obvykle odhalovány,
* očekávání nalezení sexuálního vzrušení nebo uspokojení při další on-line seanci,
* častý přechod od kybersexu k sexu po telefonu (nebo dokonce k osobnímu setkání),
* ukrývání on-line interakcí před blízkými lidmi,
* pocity viny nebo studu kvůli používání internetu,
* zprvu náhodné sexuální vzrušení kybersexem a nyní jeho aktivní vyhledávání, když je člověk on-line,
* masturbování zatímco se účastní erotického chatu,
* snížení zájmu o sexuálního partnera v reálném životě a preferování kybersexu jako primární formy sexuálního uspokojení.

Young a kolektiv také uvádějí, že lidé, kteří trpí nízkým sebevědomím, vážným zkreslením své tělesné představy, neléčenými sexuálními dysfunkcemi apod., jsou náchylnější k rozvinutí kybersexuální závislosti. Představa, že mohou hovořit bez zábran o čemkoliv, mohou být otevření a prosti všech masek, je pro mnohé uživatele přitažlivá. V reálném životě má člověk často pocit, že nemůže být sám sebou. Obavy s odmítnutí či odsouzení okolím nás nutí chovat se konformním způsobem. V oblasti sexuality jako by to platilo dvojnásob. Sexuální normy určují chování, jež je v daném kulturním a společenském kontextu považováno za normální. Sexuální normy se neustále vyvíjejí, jak patrné např. na přístupu k masturbaci, k homosexualitě apod.

Pro E-Bezpečí Mgr. Pavla Sekničková

Použité zdroje a literatura: 

JANDOVÁ, L. HTML – Závislost na internetu může život obrátit vzhůru nohama [online]. [cit. 18. 9. 2012]. Dostupné na Internetu: < http://www.novinky.cz/internet-a-pc/146969 zavislost-na-internetu-muze-obratit-zivot vzhuru-nohama.html>.

GRIFFITHS, M. D. Internet addiction: Does it really exist? San Diego: Academic Press, 2001. s. 61-75. ISBN 0-12271950-6.

Sex po internetu. [online]. [cit. 18. 9. 2012]. Dostupné na Internetu: .

DIVÍNOVÁ, R. Cybersex-forma internetové komunikace. 1 vyd. Praha: Nakladatelství TRITON, s. r. o., 2005. s. 103-104. ISBN 80-7254-636-8.

Projekt E-Bezpečí je vítězným projektem národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

pohar

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo avastlogo hoaxlogo policielogo proglaslogo rozhlaslogo aukrologo linkabezpecilogo bsologo csoblogo pcentrumlogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png