fbpx

Home Rodičům, učitelům, žákům Slovníček pojmů

Remove


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.93 (7 Votes)

slovnek.jpgPro snadnější orientaci v cizích termínech jsme pro vás připravili minislovníček. Ať vám slouží!

BAN

Ban (v angličtině vyhoštění či zákaz) je termín, kterým se označuje zablokování přístupu - třeba do chatu, na účet, na konkrétní stránku na sociální síti apod. Ban zpravidla uděluje administrátor dané služby.

BOOMER

Oslovení pro staršího člověka, který jen těžko drží krok s nastupující generací a moderními technologiemi, kterým příliš nerozumí.

BIOMETRICKÉ ÚDAJE

Biometrické údaje se často používají jako alternativa k běžnému textovému heslu, jde především o otisky prstů, sken obličeje či sken duhovky oka. Pomocí biometrických údajů lze např. odemknout mobilní telefon či počítač. Dají se obtížně zkopírovat, proto je minimální riziko, že by unikly třeba na internet. 

COOKIE

Cookie je malý textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro vás může být snazší a web bude užitečnější. Cookies se používají pro tvorbu personalizovaného obsahu.

DVOUFÁZOVÉ (2FA) OVĚŘENÍ

Dvoufázové ověření je bezpečnostní funkce, která chrání uživatele před krádeží osobních údajů, peněz nebo jiného majetku. Tento způsob ověření vyžaduje, aby se uživatel před přihlášením k webové stránce či do aplikace prokázal dvěma způsoby. Obvykle se zadá nejprve uživatelské jméno a heslo, poté například PIN nebo otisk prstu. U internetového bankovnictví to může být kombinace čísla platební karty a kódu PIN.

E-MAIL

E-mail je služba pro odesílání, doručování a přijímání textových zpráv s možností příloh a to prostřednictvím Internetu. Službě se přezdívá elektronická pošta.

EXIF INFORMACE

EXIF (Exchangeable image file format) jsou informace, které fotoaparát či mobil vkládá do pořízených souborů. Zjistíme z nich např. značku a model fotoaparátu, datum a čas pořízení snímku nebo zeměpisné souřadnice místa, kde byl snímek pořízen. Díky tomu může kdokoliv s využitím mapových systémů (např. Google Maps) vystopovat, kde a kdy byla fotografie pořízena. Při úpravách fotky se EXIF informace ztrácí.

FACEBOOK

Společnost Facebook v roce 2004 založil Mark Zuckerberg a během dalších let z ní udělal největší a nejznámější sociální síť na světě. Tato platforma umožňuje uživatelům komunikovat se svými přáteli, sdílet fotografie, videa a využívat mnoho různých webových aplikací. Tato síť nabízí i funkce jako  např. Marketplace (bazar). Společnost Facebook vlastní i sociální sítě Instagram a WhatsApp. Jde tak o silný marketingový nástroj.

FB MESSENGER

FB Messenger je chatovací aplikace, která patří společnosti Facebook. Jde o službu, která slouží pro okamžité zasílání zpráv či souborů. Existuje i webová verze.

FLAMING, TROLLING

Flaming (flame = hořet) je termín, označující nepřátelské chování uživatelů na Internetu, které obvykle doprovází urážky, nadávky, vyhrožování apod. Flaming je obvykle spojen se sociálním prostředím diskusních fór, webového chatu či IRC, může však být realizován i prostřednictvím e-mailu.

Flaming se projevuje tak, že flamer = útočník opakovaně umisťuje urážlivé komentáře či vzkazy do diskusních fór a následně stupňuje své útoky, přičemž ohnivě hájí své názory. Flamer útočí na toho, s jehož názory nesouhlasí, nepoužívá však propracovanou argumentaci, ale jednoduše nadává, uráží, vyhrožuje.

Od slova flamer odlišujeme slovo troll = člověk, snažící se vyvolat konflikt, rozvrátit diskusi apod. Troll často do diskuse zavádí témata, která nesouvisí s řešeným problémem. Například vulgarity, politická sdělení apod. 

GEOLOKACE

Geolokace je metoda, která pomocí různých technik umožní zjistit vaši (geografickou) polohu. Nejčastěji o geolokaci mluvíme v souvislosti s mobilními telefony, počítači a Internetem jako takovým. Vaše přesná poloha se v tomto případě určuje pomocí GPS, kdy vaše zařízení dokáže využít signál z družic na oběžné dráze Země nebo se k určení polohy používá Wi-Fi síť či mobilní síť.

HOAX

Anglické slovo HOAX v překladu znamená falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert či kanadský žertík. V počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu co největšímu počtu lidí (rodině, přátelům, známým, kolegům). Velice často se hoax šíří e-mailem, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.

INFLUENCER

Tzv. vlivný uživatel je osobnost známá z prostředí sociálních sítí, která prostřednictvím svého obsahu (typicky autorská videa) ovlivňuje názory nebo chování dalších uživatelů internetu (svých sledujících). V českém prostředí se s influencery nejčastěji setkáme na video platformě YouTube (tzv. youtubeři), na streamovácím serveru Twitch.tv (tzv. streameři) a na dalších sociálních sítích jako jsou Instagram, Facebook nebo TikTok (tzv. tiktokeři).

INSTAGRAM

Instagram je sociální síť pro sdílení fotografií a videí, které lze přímo v aplikaci upravovat pomocí řady filtrů. Aplikaci lze využít i pro živé vysílání nebo pro chatování. Platformu vlastní společnost Facebook.

INSTANT MESSENGER

Služba (aplikace) pro okamžité zasílání zpráv či souborů. Mezi nejznámější služby patří např. Facebook Messenger, WhatsApp, Skype nebo Discord.  

INTERNETOVÉ VÝZVY (CHALLENGES)

V prostředí internetu se setkáváme s velkým množstvím výzev, které nabádají k často nebezpečnému chování, které může způsobit uživatelům internetu (především dětem a dospívajícím) vážnou zdravotní újmu.

Tyto výzvy se šíří především v podobě videí (či fotografií) na oblíbených platformách TikTok, YouTube či Instagram.

Online výzvy uživatele často nutí k zapojování se do nebezpečných úkolů, u jejichž plnění se uživatelé fotí či natáčejí, výsledek sdílejí a motivují  tak další online diváky k zapojení se. Většina výzev zasahuje velmi omezený okruh uživatelů, pokud nejsou medializovány. V případě medializace a masivního virálního šíření však mohou uživatelům internetu způsobit vážnou újmu.

To, že se dítě do rizikových výzev zapojuje, lze rozpoznat prostřednictvím různých fyzických příznaků - poškození rtů, poškození kůže, očí apod. v závislosti na typu výzvy, kterou dítě na internetu vyzkoušelo.

Komunikace rodiče, učitele či vychovatele s dítětem o problematice rizikových výzev v prostředí internetu musí probíhat citlivě, aby informování o rizikových výzvách nevedlo k případné nápodobě. 

Ne všechny internetové challenge jsou nebezpečné a hloupé. Mezi pozitivní internetové výzvy můžeme zařadit např. Ice Bucket Challenge nebo Trashtag Challenge.

IP ADRESA

Jedná se o zkratku termínu Internet Protocol a představuje číslo, kterým je jednoznačně identifikováno síťové rozhraní v počítačové síti, používající IP protokol. Tedy jakási virtuální adresa našeho počítače (např. 158.194.48.1).

KICK

Vykopnutí uživatele např. z chatu, online hry apod. 

KYBERGROOMING

Kybergrooming označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, sociálních sítí, herních portálů, Skypu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu apod.

KYBERNEMOCI

Nadměrné používání informačních a komunikačních technologií má na zdraví člověka velmi často negativní dopad. Pojí se s tím také celá řada onemocnění, se kterými jsme se v minulosti běžně nesetkávali. Ta se označují jako tzv. kybernemoci.

Kybernemoci se týkají jak fyzického, tak i duševního zdraví člověka a setkává se s nimi téměř každý aktivní uživatel digitálních technologií. Mezi nejznámější kybernemoci patří např:

 • tabletové rameno (jde o specifickou bolest způsobenou nepřirozenou polohou (krčením se) nad tabletem, smartphonem apod.)
 • syndrom esemeskového krku (způsoben špatným, nefyziologickým postavením těla při manipulaci se smartphonem při psaní zpráv či surfování internetem)
 • syndrom počítačové myši – tzv. myštitida (onemocnění, které vzniká při přetěžování vazivových struktur a svalů ruky, zápěstí, předloktí, a dokonce i v oblasti lokte)
 • syndrom falešného zvonění – tzv. fantomové vibrace (porucha vnímání projevující se neexistujícím zvoněním případně vibrací mobilního telefonu, kdy máme pocit, že nám telefon v tichém režimu vibruje, přestože to tak není)
 • nomofobie (strach z toho, že mobilní telefon z nějakého důvodu nemůžeme používat)
 • syndrom FOBO (druh behaviorální závislosti, která se projevuje tím, že chceme mít neustále přehled o tom, co se děje, snažíme se kontrolovat dění v prostředí sociálních sítí a svým způsobem předběhnout samotné události)

KYBERSTALKING

Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu (nebezpečné pronásledování).

KYBERŠIKANA

Kyberšikana je šikanování jiné osoby (např. ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií.

Nejčastější projevy kyberšikany:

 1. Zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv či pomluv (e-mail, SMS, chat, Skype apod.).
 2. Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu (fyzický útok, natáčení učitele).
 3. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (internetové skupiny, blogy a jiné www stránky).
 4. Zneužívání cizího účtu - krádež identity (e-mail, sociální sítě apod.).
 5. Provokování a napadání uživatelů v diskuzních fórech, tapetování.
 6. Odhalování cizích tajemství.
 7. Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu.
 8. Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním.

NETOLISMUS

Termínem netolismus označujeme závislost (závislostní chování) na tzv. virtuálních drogách. Jde o závislost psychickou.

Mezi ně patří zejména:

 • počítačové hry
 • sociální sítě
 • internetové služby (různé formy chatu)
 • virální videa
 • televize aj.

PHARMING

Pharming označuje manipulativní postupy, které mají přimět uživatele, aby útočníkovi sdělil své osobní údaje. Je to obdoba phishingu.

PHISHING

Phishing je druhem nebezpečných komunikačních praktik, zaměřených na krádež citlivých osobních údajů - např. PIN kódu a čísel platebních karet, hesla a údaje k bankovnímu účtu a další informace, které by mohly být zneužity.

Phishing je realizován zejména e-mailovým spamem. Uživatelům je doručen důvěryhodně vypadající e-mail (často obsahující loga instituce, odkazy na reálné stránky instituce a informace, převzaté přímo z instituce - banky, pojišťovny, spořitelny), který oznamuje, že je z nějakého důvodu nutné přihlásit se na bankovní účet (pomocí jména a hesla). Uživatel, který uvěří sdělení, klikne na odkaz uvedený v e-mailu. Poté dojde k připojení na falešné internetové stránky, které jsou často věrnou kopií stránek banky uživatele (stejný design, často stejný obsah, stejná loga, pouze drobné odlišnosti zejména v internetové adrese). Pokud se na stránky přihlásí, dojde ke krádeži údajů k účtu.

Phishingové zprávy se často snaží vyvolat v uživateli pocit naléhavosti a nutnosti na e-mail reagovat.

PINTEREST

Pinterest je čistě obrázková sociální síť, která svým uživatelům umožňuje vytvářet a sdílet tematické kolekce obrázků či fotografií. Ty lze „připíchnout“ na vlastní virtuální nástěnku, kde si je mohou ostatní uživatelé prohlížet, komentovat, lajkovat nebo ukládat mezi oblíbené. Mnoho uživatelů tuto webovou stránku využívá pro vlastní inspiraci. 

RANSOMWARE

Ransomware (tzv. vyděračský virus) je druhem nebezpečného počítačového programu (malware), který:

 1. Pronikne do počítače (např. pomocí zavirované přílohy e-mailu, ale také např.  pomocí ukradených přihlašovacích údajů do firemní sítě).
 2. Zašifruje soubory na pevném disku či uzamkne operační systém.
 3. Za odemknutí operačního systému či rozšifrování souborů požaduje výkupné.

I po uhrazení požadované částky nemají uživatelé jistotu, že se ke svým datům dostanou.

REVENGE PORN

Revenge porn (v překladu “pornopomsta”)  je označení pro situaci, kdy se bývalý partner svém ex-protějšku mstí tak, že o něm zveřejňuje intimní fotografie či videa (často na hraně pornografie), aby jí/jemu ublížil a poškodil pověst. 

SCAM

Scam je druh internetového podvodu, který se šíří především e-mailovým spamem.

K typickým druhům scamu patří:

 1. Scam 419 (Nigerijské dopisy)
 2. Romance scam (Romantický scam)
 3. Boss scam (CEO scam)
 4. Invoice scam (Podvodné faktury)

SEXTING

Slovo sexting je složeninou dvou slov - sex a textování. Sexting je elektronické zasílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Může být dobrovolné (konsensuální), ale také nedobrovolné (nekonsensuální)

SEXTORTION

Označujeme tak vydírání, ve kterém je využit intimní materiál (fotografie, videa) oběti. Neznámý pachatel vyhrožuje tím, že zveřejní intimní materiál oběti, který získal při proniknutí do počítače, e-mailových schránek či účtů do sociálních sítí. Avšak pachatelé v drtivé většině případů žádné intimní materiály nemají.

SMS SPOOFING

SMS Spoofing označuje zneužití internetu k odesílání falešných SMS zpráv.

SNAPCHAT

Prostřednictvím sociální sítě Snapchat si uživatelé zasílají fotografie a videa, které lze zobrazit pouze po omezený čas. Jak dlouho bude doručený soubor viditelný, záleží na odesílateli. Zaslané fotografie se příjemci zobrazí maximálně na 10 sekund, poté zmizí. Fotografie a videa je možné také ozvláštnit pestrobarevnými texty, kreslenými obrázky, ikonami nebo speciálními filtry.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sociální sítě je označení pro informační sítě (poskytované internetovými portály), které umožňují vytvářet virtuální společenství. Uživatelé mohou sdílet např. své osobní informace (osobní údaje, fotografie, video), komunikovat pomocí chatu a setkávat se tak s lidmi, se kterými by se uživatelé těchto portálů pravděpodobně nikdy nesetkali.

SPAM

Spam označuje nevyžádanou poštu.

SPRÁVCE HESEL

Software, který slouží k uchovávání přihlašovacích údajů, případně čísel platebních karet a dalších soukromých údajů. 

STALKING

Stalking v překladu znamená pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu.

Nejčastější projevy stalkingu:

 1. Opakované dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť (pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, sociálních sítí, Skype, v chatu, zasíláním různých zásilek s dárky apod).
 2. Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky).
 3. Ničení majetku oběti (např. oken, auta, domácích zvířat, zasílání počítačových virů apod.).
 4. Stalker označuje sám sebe za oběť.
 5. Snaha poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé informace v jejím okolí).

TELLONYM

Tellonym je sociální síť, která vám umožňuje vyhledat své přátele a zcela anonymně jim napsat, co si o nich myslíte. Pokud se oslovený uživatel rozhodne odpovědět na vaši zprávu, konverzace se objeví na jeho profilu. Aplikaci v roce 2016 vytvořila  trojice teenagerů z Německa, která tvrdí, že tento koncept podporuje otevřenou a upřímnou konverzaci. Odborníci jsou však toho názoru, že Tellonym umožňuje krutost a kyberšikanu. 

TIKTOK

TikTok (dříve Musical.ly) je sociální síť pro vytváření a sdílení krátkých několika vteřinových videí. TikTok patří mezi nejpoužívanější sociální sítě současnosti. Aplikaci vyvíjí čínská společnost ByteDance a na čínském trhu je aplikace známá pod názvem Douyin.

TWITCH

Twitch.tv je platforma pro živé vysílání, tzv. streaming. Mezi uživatele patří především hráči počítačových her, ale najdeme zde i tvůrce s jiným zaměřením (tvorba různého umění, všechny druhy kutilských návodů, vaření, talk show atd.). Obsah těchto tvůrců lze sledovat živě nebo ze záznamu. Platformu vlastní společnost Amazon.com.

UTUBERING

Festival české YouTube scény, kde probíhá setkání známých influencerů se svými fanoušky. Za doprovodu hudebního a dalšího programu se obvykle koná dvakrát ročně, a to v Praze a Brně.

VÍCEFÁZOVÉ (MFA) OVĚŘENÍ

Vícefázové ověření je bezpečnostní funkce, která chrání uživatele před krádeží osobních údajů, peněz nebo jiného majetku. Pro úspěšný proces vícefázového ověření musí uživatel poskytnout webové stránce či aplikaci dva nebo více důkazů potvrzujících jeho identitu. Tyto informace spadají do třech kategorií:

-          něco, co ví pouze uživatel (např. heslo)

-          něco, co vlastní pouze uživatel (např. bezpečnostní klíč)

-          něco, co je charakteristické pouze pro daného uživatele (např. otisk prstu)

VoIP

VoIP (Voice over Internet Protocol) je technologie, která umožňuje telefonovat prostřednictvím datového připojení (mobilní data, Wi-Fi, intranet apod.). VoIP volání lze realizovat např. přes Facebook Messenger, WhatsApp nebo Skype.

WANGIRI

Wangiri je zkrácenou podobou spojení “one ring and cut”, tedy jednorázové prozvonění a položení. Pokud se však na dané číslo (které často pochází z exotických zemí, jako jsou Alžírsko, Tunisko, Pobřeží slonoviny,  ale třeba také z Ruské federace) pokusíme zavolat, náš hovor bude pravděpodobně přesměrován, a to zpravidla na prémiovou linku. A přestože máme v našem neomezeném tarifu např. hovory zdarma, v těchto situacích jsou nám účtovány poplatky navíc - např. za minutové spojení zaplatíte 2-5 EURo. 

WEBCAM TROLLING

Jde o falešný videochat, kdy uživatelům místo skutečného záznamu z webkamery vysílá pachatel podvrženou video smyčku.

WHATSAPP

WhatsApp je aplikace pro zasílání zpráv a multimediálních souborů (obrázky, videosoubory, hlasové zprávy, dokumenty). Aplikace je primárně určena pro chytré telefony (smarthphone) a je propojena s telefonním číslem.  Platformu vlastní společnost Facebook.

YOUTUBE

YouTube je největší a nejznámější internetový server pro sdílení videí. Kromě funkcí jako je nahrávání nebo přehrávání videí, lze platformu využívat i pro živé vysílání.  YouTube byl založen v roce 2005 a vlastní jej společnost Google.


Projekt E-Bezpečí je vítězným projektem národního kola Evropské ceny prevence kriminality.

pohar

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo avastlogo hoaxlogo policielogo proglaslogo rozhlaslogo aukrologo linkabezpecilogo bsologo csoblogo pcentrumlogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.