fbpx

Home Pohledem vědy Jak americké děti používají média (Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013)

Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Remove


mini_zeroVýzkum, který se uskutečnil ve Spojených státech amerických na podzim letošního roku, byl zaměřen na změny u dětí v souvislosti s používáním nových technologií. Výzkum byl poprvé realizován v roce 2011 a za použití stejných výzkumných metod bylo sledováno, jak se chování dětí ve vztahu k médiím změnilo za poslední dva roky.


Cílem bylo nalézt odpovědi na tyto otázky:
• Kolik času dnes děti tráví u televize, počítačů, videoher a mobilních zařízení?
• Kolik dětí má přístup k novým technologiím, jako jsou smartphony, IPady, tablety atd.? Jsou zde nějaké změny v užívání těchto technologií v porovnání s výsledky předchozího výzkumu?
• K jakým činnostem děti využívají tyto technologie (smartphony, tablety, Ipady atd.)?
• Které platformy jsou nejvíce využívány pro vzdělávání? Jak se liší s ohledem na socioekonomický status dítěte?
• V jak brzkém věku dítě začíná využívat média? Která média využívají nemluvňata a kojenci a jak dlouho?
• Začala se digitální propast uzavírat? Pokud ano, jak moc?

Zde předkládáme nejdůležitější zjištění, která výzkum odhalil.

1. Přístup dětí k mobilním zařízením se za poslední dva roky dramaticky zvýšil
Mezi rodinami s dětmi věku 8 let a méně se projevil pětinásobný nárůst vlastnictví IPadu, a to z 8 % v roce 2011 na 40 % v roce 2013. Procento dětí s přístupem k nějakému typu chytrého mobilního zařízení (např. smartphone, tablet) se zvýšilo z poloviny (52 %) na tři čtvrtiny (75 %) za pouhé dva roky.

zero_ownership

2. Téměř dvakrát více dětí využívá mobilní zařízení a průměrný čas strávený u těchto zařízení je třikrát vyšší než před dvěma lety
Sedmdesát dva procent dětí ve věku 8 let a méně použilo mobilní zařízení např. k hraní her, sledování videa, nebo používání aplikací, v porovnání s 38 % v roce 2011. Procento dětí, které využívají mobilní zařízení denně - alespoň jednou denně nebo více – se více než zdvojnásobilo, a to z 8 % na 17 %. Množství času strávené používáním těchto zařízení v běžný den se ztrojnásobil z průměrných 5 minut za den v roce 2011 na 15 minut za den v roce 2013. Rozdíl v průměrném čase stráveném s mobilními zařízeními je způsoben dvěma faktory: širší dostupnost a skutečnost, že ti, kteří je používají, je používají na delší dobu. Mezi těmi, kteří používají mobilní zařízení v běžný den, se průměr zvedl ze 43 minut v roce 2011 na 1 hodinu 7 minut v roce 2013.

3. Čas, který děti tráví u tradičních médií (televize, DVD, videohry a počítač) podstatně klesl, a to o více než půl hodiny denně
Celkově lze říci, že děti ve věku 8 let a méně tráví denně o 12 minut méně sledováním televize, o 9 minut méně sledují DVD, o 6 minut méně používají počítače a o 4 minuty méně hrají videohry, než tomu bylo před dvěma lety. Na druhou stranu, čas strávený s chytrými telefony a iPady vzrostl o 10 minut za den (z 5 minut v roce 2011 na 15 minut v roce 2013), ale ne natolik, aby vyrovnal pokles u jiných obrazovkových médií. S nárůstem počtu mobilních zařízení a snížení jiných obrazovkových médií se celkový čas u dětí od 0 do 8 let strávený u těchto médií snížil průměrně o 21 minut denně, což znamená necelé dvě hodiny denně (1 hodina 55 minut, v roce 2011 to byly 2 hodiny 16 minut).

4. Televize u dětí stále dominuje
I přes dramatické změny za poslední dva roky televize u dětí stále vede. Je to médium, které děti používají nejčastěji: téměř 6 z 10 dětí (58 %), se dívá na televizi alespoň jednou denně, ve srovnání se 17 %, kteří používají mobilní zařízení každý den, 14 %, kteří každý den používají počítače a 6 %, kteří hrají každý den videohry. Také z necelých dvou hodin (01:55) každodenního používání médií je polovina (50 %) tráví sledováním televize (57 minut). Pro srovnání, 19 % tráví sledováním DVD, 13 % používá mobilní zařízení, 10 % počítače a 9 % hraje videohry. Nicméně povaha sledování televize se mění. Z 57 minut denně strávených sledováním televize je téměř třetina (18 minut, což je 32 %) vyplněna sledováním programů, které si dítě předtím nahrálo na DVR (10 minut), stáhlo (6 minut), nebo získalo na požádání (2 minuty).

5. Dostupnost mobilních zařízení a aplikací pro chudé děti a děti z menšin za poslední dva roky velmi vzrostla, ale velký rozdíl mezi bohatými a chudými přetrvává
Naše studie před dvěma lety odhalila přetrvávající rozdíly jak v přístupu k domácímu internetu, tak k mobilním aplikacím. U rodin s nižšími příjmy se přístup k vysokorychlostnímu internetu v průběhu posledních dvou let zastavil (v roce 2011 k němu mělo přístup 42 %, dnes je to 46 %). Rozdíl mezi bohatými a chudými však přetrvává – z rodin s vyššími příjmy má k vysokorychlostnímu internetu přístup 82 % z nich. Na druhé straně se stírají rozdíly ve vlastnictví mobilů, přestože jsou stále značné. Například v průběhu posledních dvou let se přístup k smartphonům se u rodin s nižšími příjmy zvýšil z 27 % na 51 %, u téže skupiny se vlastnictví tabletu zvýšilo z 2 na 20 %. I přes tento nárůst vlastnictví mobilních zařízení jsou rozdíly stále velké. Přestože 20 % dětí z rodin s nižšími příjmy má doma např. tablet, u dětí z rodin s vyššími příjmy je to 63 %, když si 35 % dětí z rodin s nižšími příjmy stáhlo vzdělávací aplikace, u dětí z rodin s vyššími příjmy to bylo 75 %. 6. Televize je stále nejrozšířenější platformou pro vzdělávání dětí


Průzkum ukázal, že přesto, že mnoho dětí pro své vzdělávání používá mobilní zařízení, televize v tomto ohledu stále vede (zejména u rodin s nižšími příjmy) a má nejširší záběr. Mezi dětmi ve věku 0 - 8 let jich 61 % často nebo někdy sleduje vzdělávací televizní pořad, ve srovnání s 38 % dětí, které používají vzdělávací obsah na mobilních zařízeních a 34 % dětí, které využívají vzdělávací hry nebo software na počítačích. Mezi 5 až 8letými dětmi je využití interaktivních médií pro vzdělávání vyšší než u mladších dětí, ale televize je stále nejoblíbenější platformou i pro tuto věkovou skupinu (59 % dětí často nebo někdy sleduje vzdělávací program v televizi, 48 % dětí často nebo někdy používá vzdělávací počítačové hry nebo software a 44 % často nebo někdy využívá vzdělávací hry a aplikace na mobilních zařízeních. Je mnohem pravděpodobnější, že vzdělávací obsah pro mobilní zařízení dorazí k dětem s vyššími příjmy. Z těchto dětí ho používá 54 %, zatímco u rodin s nižšími příjmy je to pouze 28 %. Stejně tak 44 % dětí ve vyšší příjmové skupině používá vzdělávací hry nebo software na počítači, ve srovnání s 25 % dětí v nižší příjmové skupině. Naopak pokud jde o televizi, je zde stejně velká pravděpodobnost jejího využití pro vzdělávání jak u rodin s nižšími (63 %), tak vyššími (56 %) příjmy, což je bezvýznamný rozdíl. Tyto rozdíly v používání vzdělávacího obsahu na počítačích a mobilních platformách jsou u rodin s nižšími příjmy způsobeny především nedostatkem přístupu k těmto technologiím. U dětí, jejichž rodiny vlastní počítač, tyto rozdíly mizí. U dětí, jejichž rodiny vlastní mobilní zařízení, jako je například smartphone nebo tablet, se rozdíl v použití těchto zařízení pro vzdělávací účely snižuje na 14 %

Lukáš Hejsek, Kamil Kopecký

Zdroj:

RIDEOUT, Victoria et al. Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013 [online]. 2013 [cit. 5. 11. 2013]. Dostupné z: 

http://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america-2013

 


Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.