Proč právě online videokurzy? Naše kurzy Naši lektoři Ceny a objednávky Kontakt

E-Bezpečí: Online videokurzy

moderní videokurzy v online prostředí zaměřené na
online bezpečnost a mediální gramotnost


Proč právě online videokurzy?

Online videokurzy?

Koncept online videokurzů s asynchronním obsahem je známý již řadu let, v zahraničí se videokurzy v podobě tvz. MOOC (massive online open courses) využívají jak v rámci formálního, tak i neformálního vzdělávání.

Online videokurzy jsou vhodné všude, kde nelze zrealizovat prezenční vzdělávací akce (např. v období pandemie COVID19).

Výhody online videokurzů

odpadá nutnost studovat texty, veškeré materiály jsou audiovizuální, studovat tak můžete třeba ve vlaku či při vaření,

studovat můžete vlastním tempem, kdykoli a odkudkoli,

videopřednášky můžete kdykoli zastavit, vrátit zpět, posunout dopředu,

obsah je aktuální a roste v závislosti na nových vědeckých poznatcích.

Naše online videokurzy

Aktuální online videokurzy

Aktuálně realizujeme tyto online videokurzy:

A. E-Bezpečí pro rodiče (otevřen)
7 videolekcí pro rodiče zaměřených na rizikové chování dětí v online prostředí, především pak na kyberšikany, sexting, kybergrooming, rizikové výzvy a závislostní chování. Součástí je celá řada bonusových materiálů a kazuistik. (více)

B. Základy mediální výchovy (otevřen)
7 videolekcí věnovaných mediální výchově a mediální gramotnosti, především pak hoaxům, dezinformacím a metodám ověřování informací. Součástí jsou také lekce věnované kognitivním zreslením, kterých se při posuzování informací často dopouštíme. (více)


E-Bezpečí pro rodiče


Kamil Kopecký představuje kurz

Videopřednášky kurzu:

1. Co dělají české děti na internetu?
2. Sexting: rizikové sdílení intimních materiálů
3. Kybergrooming a online predátoři
4. Kybernetická šikana (kyberšikana)
5. Rizikové výzvy v online prostředí
6. Bezpečnostní aplikace pro rodiče
7. Netolismus a online závislosti

Demo zdarma:

Zkušební lekci kurzu si můžete vyzkoušet zde:
https://www.e-bezpeci.cz/rodice
heslo: DEMO

Statistika:

Od otevření kurzu (duben 2020) kurz využilo a studovalo více než 1700 rodičů z celé České republiky.

Mediální výchova

Videopřednášky kurzu:

1. Mediální výchova a mediální gramotnost
2. Dezinformace a hoaxy: teorie a historie
3. Hoaxy a jejich typologie
4. Jak si ověřovat informace na internetu
5. Dezinformace, mlžení a politika
6. Kognitivní zkreslení
7. Reklama jako klíčové téma mediální výchovy


Demo zdarma:

Demo lekce je k dispozici zde.

Statistika:

Statistiky zatím nejsou přístupné.

Naši lektoři

Lektorský tým

Lektorský tým je složen ze zkušených lektorů pod vedením doc. Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D., vedoucího Centra prevence virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucího projektu E-Bezpečí, který je také hlavním přednášejícím všech online kurzů.

Kamil Kopecký stál jako odborný poradce u řady preventivních programů, jako odborný garant a konzultant se podílel např. na projektu Seznam se bezpečně!, filmu Víta Klusáka V síti či úspěšném seriálu #MartyIsDead. Jeho tým je rovněž nositelem 1. místa v národním kole Evropské ceny prevence kriminality a celé řady dalších ocenění. V oblasti školství je pak jedním z tvůrců Metodického doporučení ministra školství pro oblast prevence rizikového chování.

Ceny a objednávky

Cena kurzu

Cenu kurzu koncipujeme tak, aby byl přístup k materiálům dostupný pro každého zájemce (s max. cenou 50-100,- Kč za vstup do kurzu), zároveň tak, aby mohla kurzy aktivně využívat každá škola (či jiná instituce), která o něj bude mít zájem. Proto pro přístup k materiálům volíme formu předplatného.

Pro každou instituci (školu…) vygenerujeme speciální přístupový kód, který umožní přístup ke všem dostupným materiálům. Kód však bude platit vždy limitovanou dobu, minimálně však měsíc (30 dnů). Po tuto dobu mohou rodiče kurz zcela legálně využívat dle svého uvážení.

Pokud máte zájem i jiný typ baličku či přístupu do kurzu, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailové adrese: vzdelavani@e-bezpeci.cz.

Ceny pro skupiny

A. Měsíční přístup do kurzu
Zahrnuje měsíční přístup ke všem materiálům kurzu pro max. 100 osob. Počet vstupů do systému je omezen na 100 různých IP adres.
Cena: 4840,- Kč (s DPH)

B. Půlroční přístup do kurzu
Zahrnuje půlroční přístup ke všem materiálům kurzu pro max. 100 osob. Počet vstupů do systému je omezen na 200 různých IP adres.
Cena: 9680,- Kč (s DPH)

C. Roční přístup do kurzu
Zahrnuje roční přístup ke všem materiálům kurzu pro neomezený počet osob. Počet vstupů do systému je omezen na 500 různých IP adres.
Cena: 19360,- Kč (s DPH)


Kontakt

Veškeré informace ke kurzu vám rádi poskytneme na kontaktním e-mailu:

vzdelavani@e-bezpeci.cz

.Na této adrese můžete kurz také objednat.

>