O ŽURNÁLU | REDAKČNÍ RADA | INFORMACE PRO AUTORY | KONTAKT
Internetový časopis E-Bezpečí je specializovaným populárně-vědeckým časopisem zaměřeným na prevenci rizikového chování v online prostředí a oblast internetové bezpečnosti. Je určený především pedagogům, psychologům, policistům, stejně jako veřejnosti. Časopis se soustřeďuje na témata spojená s riziky sociálních sítí a online služeb, kyberšikanou, kybergroomingem, sextingem, online podvody, netolismem, online komunikací a dalšími souvisejícími fenomény.

Vydavatel:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo náměstí 5
Olomouc, 77140

ISSN: 2571-1679

Veškeré vydané texty jsou volně přístupné v režimu Open Access pod licencí CC-BY-NC-ND.

Portál E-Bezpečí je provozován od roku 2008, od roku 2016 jsou vybrané texty zpracovány do podoby samostatných čísel. Ročně jsou publikována 2 čísla (výpočty stran vycházejí z přepočtu počtu znaků v textech (bez html tagů)/1800 znaků).

Všechny texty prochází revizí redakční rady. Texty jsou publikovány bezprostředně po schválení materiálu redakční radou.

Po autorech nejsou vyžadovány žádné poplatky.

REDAKČNÍ RADA:
prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (šéfredaktor)
doc. PhDr. René Szotkowski, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (zástupce šéfredaktora)
kpt. Bc. Pavel Schweiner, Policie ČR (odborný garant v oblasti trestního práva a investigace)
mjr. Václav Písecký, Policie ČR (odborný garant v oblasti trestního práva a investigace)
José-María Romero-Rodríguez, PhD, Univerzita v Granadě (redaktor)
INFORMACE PRO AUTORY:
Časopis přijímá texty, které jsou zaměřeny na oblast rizikové komunikace v online prostředí a související problematiku. Při zpracování textů dodržujte několik zásad:

1. Pište texty, které jsou smysluplné a mají svůj konkrétní cíl.
2. Důsledně odkazujte na všechny možné zdroje, které využíváte.
3. Na konci textu nezapomeňte uvést seznam zdrojů, které jste použili.
4. Vaše tvrzení opírejte o fakta (s výjimkou úvah či komentářů).
5. Pište česky.

6. Texty zasílejte v libovolném textovém formátu s využitím standardních systémových fontů. Případné grafy či tabulky dodávejte ve formě rasterových obrázku s dobrým rozlišením.

Publikování v našem časopisu je zcela zdarma, autor neplatí žádné poplatky. Text je zveřejněn bezprostředně po schválení redakční radou. Texty jsou volně přístupné, lze je šířit, sdílet - s dodržením pravidel licence CC.
KONTAKT:
Veškeré texty k publikaci přijímá redakce na e-mailové adrese redakce@e-bezpeci.cz.
Publikaci lze konzultovat také na adrese: kamil.kopecky@upol.cz.


E-Bezpečí, 2016 (ročník 1), číslo 1
E-Bezpečí, 2016 (volume 1), issue 1

Počet případů vydírání v kyberprostoru roste. Oběťmi jsou nejenom děti, ale také dospělí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8777 | Publikováno: 19.01.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1107

Koncem roku 2015 a počátkem roku 2016 zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí a další partnerské intervenční instituce zvýšený nárůst případů vydírání. Většina těchto kauz postupuje podle předvídatelných a modelových scénářů, přičemž oběťmi se stále častěji stávají dospělí muži.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In late 2015 and early 2016, the E-Safety project's online counseling service and its partner intervention agencies recorded a significant increase in extortion cases in cyberspace, mostly following predictable and model scenarios, with adult men increasingly becoming victims. Incidents of online extortion usually follow a pattern where the victim is contacted by an unknown internet user offering intimate materials, which then escalate to the victim sharing their own provocative materials leading to extortion. The basic principle to defense against online extortion using intimate materials, or 'sextortion,' is to never share personal intimate materials (photos, videos) with anyone online, as it becomes almost impossible to remove them from the internet once leaked. Victims of sextortion are advised to reach out to the E-Safety project’s online counseling for support, operating with the backing of the statutory cities of Olomouc and Ostrava, the Ministry of the Interior of the Czech Republic, and companies such as Seznam.cz and Google.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Verbální násilí se na Facebooku stalo společenskou normou.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 3-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10648 | Publikováno: 05.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1112

V posledním roce míra verbálního násilí na sociálních sítích výrazně vzrostla, přispěla k tomu nejenom migrační krize, ale také radikální projevy výrazných politických představitelů České republiky. Projevy davové hysterie naplnily diskusní skupiny na sociálních sítích, zejména pak na sociální síti Facebook. Verbální násilí, výhrůžky fyzickým napadením či přímo likvidací jsou často přehlíženy či zcela ignorovány a policie se jimi zabývá ve velmi omezené míře.

Annotation (English):
E-Safety in Online Discourse: Addressing Verbal Aggression on Social Networks
In recent years, there has been a significant increase in verbal aggression on social networks, particularly evident amidst the migrant crisis and radical statements by prominent Czech political representatives. This discourse often evolves around migration issues, frequently fueled by fear—a fundamental human emotion that can be easily manipulated. Ugly incidents of crowd hysteria, verbal violence, threats, and even calls for physical attacks or outright eliminations have populated discussion groups, especially on the social network Facebook. The escalation of such aggressive verbal exchanges, which can be severe to the extent of advocating violence against specific individuals or groups, poses a serious challenge to societal norms and legal frameworks designed to protect democratic values and personal dignity.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úvod do problematiky kyberšikany páchané na učitelích

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 8-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16522 | Publikováno: 21.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1120

O šikanování a kyberšikanování učitelů se v médiích běžně nemluví, o problému se diskutuje zejména tehdy, když se objeví tragický případ úmrtí pedagogy, jehož příčinou mohla být právě šikana či kyberšikana. Kyberšikana a šikana jsou však bohužel běžnou součástí práce učitelů – a to nejenom v České republice, ale také zahraničí. V dnešním článku se zaměříme na to, jak moc je vlastně kyberšikana učitelů rozšířena a jak ji učitelé vnímají.  

Annotation (English):
Introduction to the Issue of Cyberbullying Among Teachers
The issue of bullying and cyberbullying against teachers is seldom discussed in the media, and when it is, it is usually in light of a tragic incident resulting in the death of educators. Cyberbullying and bullying, however, are unfortunately common parts of teachers' roles - not just in the Czech Republic, but globally. This article explores the extent of cyberbullying among teachers and their perceptions of it. Official data on bullying and cyberbullying of teachers almost have no informative value – more than half of the cases are not reported by the victims – the teachers themselves, hence, neither school leadership nor the Czech School Inspectorate or other institutions are aware of them. Often, teachers do not want to draw attention to the aggression they face – they perceive it as their own failure, as something they provoked and are responsible for. Ignoring or trivializing the problem is a common defense strategy, although it is the least effective and does not solve the issue.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Vytočte svého učitele - natočte jeho reakci a vyhrajete Fajn lyžák za 750 000. A říkejme tomu třeba prank.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 15-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20656 | Publikováno: 28.02.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1124

Znáte slovo prank? Termínem prank označujeme žert, šprým, zpravidla situaci, ve které vybranou oběť něčím vytočíme, situaci zachytíme mobilním telefonem a nahrajeme na internet. Terčem pranků se stávají jednotlivci, ale také skupiny obětí, které se – zpravidla neúmyslně stávají oběťmi více či méně krutých žertíčků. Jedno z českých rádii se rozhodlo motivovat žáky základních a středních škol k tomu, aby natáčeli pranky zaměřené na své učtele a výsledná videa nahrávali na YouTube a sdíleli na Facebooku. A co za to? Možnost vyhrát “Fajn lyžák za 750 000”.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article "E-Safety: Open Access Journal" investigates the burgeoning trend of pranks in schools, particularly how they pivot towards cruelty and might verge into cyberbullying. Initially explained as humorous acts aimed at teachers, these so-called pranks are more often aggressive, sometimes involving entire classes or schools in acts that humiliate and debase targeted educators, documented and spread widely via social media. The discourse also underscores the impact of a radio station's promotion encouraging such behavior, offering significant rewards. This amplifies not just the prevalence but also the acceptability of such deeds, potentially sealing them into the cultural psyche as mere entertainment at the expense of teachers' dignity and mental well-being.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nový projekt E-Bezpečí a společnosti O2 Czech Republic odstartoval ve Zlatých Horách

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 22-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7937 | Publikováno: 30.03.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1130

Nový vzdělávací projekt realizovaný týmem projektu E-Bezpečí PdF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic odstartoval sérii vzdělávacích akcí zaměřených na bezpečnější používání internetu a mobilních telefonů dětmi, ale také dospělými uživateli internetu. Jedna z prvních vzdělávacích besed pro děti proběhla v malebném prostředí na Základní škole Zlaté Hory. „Dlouhodobě usilujeme o bezpečnější internet zejména u dětí, které jsou digitálním technologiím často otevřenější než jejich rodiče, ale nedokážou si sami uvědomit rizika, se kterými mohou přijít do styku,“ uvádí Jan Piskáček, manažer pro externí komunikaci O2 Czech Republic a doplňuje: „Proto jsme součástí projektu E-Bezpečí, jehož prostřednictvím podpoříme zejména terénní vzdělávací aktivity a online poradenství pro rodiče. Dalším velkým přínosem společného projektu je Národní výzkum zaměřený na kyberšikanu učitelů.“

Annotation (English):
E-Safety and Child Protection: Collaborative Effort for Safer Internet Usage
A new educational initiative has been launched by the E-Safety Team of Palacký University Olomouc in collaboration with O2 Czech Republic, focusing on safer internet and mobile phone usage among children and adults. One of the first instructional sessions took place in the picturesque environment of the Primary School in Zlaté Hory, where, according to Jan Piskáček, manager of external communications at O2 Czech Republic, the primary goal is to advocate for a safer internet particularly for children who are more open to digital technologies than their parents and yet are often unaware of the associated risks. This collaboration supports primarily field educational activities and online consulting for parents, with significant emphasis also on the joint project’s contribution towards national research on cyberbullying among educators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reklama fiktivního Leo Anderse slibuje extrémně rychlou a účinnou metodu výuky cizích jazyků. Jedná se však o podvod.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 25-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 45423 | Publikováno: 03.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1131

V posledních dnech zachytila poradna projektu E-Bezpečí několik žádostí na prověření online reklamy na zázračnou metodu bleskové výuky cizích jazyků, která se objevila v českých (ale i zahraničních) reklamních sítích a která je českým uživatelům nabízena prostřednictvím různých velkých internetových portálů.  Tato metoda prý umožňuje bleskovou výuku cizích jazyků, kterou vyvinul a doporučil multipolyglot, 64letý Leo Anders, využilo ji prý více než 65 000 Čechů. Metoda nazývaná jako „Ling Fluent“ (dříve Simple Words) a samotná reklama na ni je pouhým podvodem.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent days, the E-Safety advisory service has captured several requests to verify an online advertisement promoting a miraculous method for rapid learning of foreign languages. This method, reportedly developed and recommended by a 64-year-old polyglot named Leo Anders, claims to have been used by over 65,000 Czechs. However, it turns out that this advertisement and the offered "Lingu Fluent" method (previously known as Simple Words) is a scam, misleading users with entirely fabricated information, forged identities, and non-existent user testimonials, all hosted across various deceptive websites posing as specialized magazines or direct sales platforms.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reportáž z Child Safety Summitu 2016 (Dublin) – část 1, Facebook HQ

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 30-34| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6692 | Publikováno: 17.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1134

14. a 15. dubna se v irském Dublinu konala mezinárodní konference zaměřená na bezpečnost dětí v kyberprostoru Child Safety Summit 2016 (#childsafetysummit). Konferenci, kterou zorganizovaly technologické giganty Facebook a Google, se zúčastnilo více než 100 delegátů z celého světa. Českou republiku na summitu zastupoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci.

Annotation (English):
Child Safety Summit 2016, Dublin – Part 1, Facebook HQ
The international conference on child safety in cyberspace, titled Child Safety Summit 2016, was held on April 14th and 15th in Dublin, Ireland, organized by tech giants such as Facebook and Google. More than 100 delegates from around the globe attended, including Kamil Kopecký representing the E-Bezpečí project from Palacky University Olomouc. During the first day at Facebook's Grand Canal headquarters, the event was commenced by Julie De Bailliencour, Head of Safety Policy EMEA at Facebook, who introduced the day's agenda. The first session featured a keynote by Jim Gamble, Director of the INEQE, focusing on the critical understanding of how effectively technologies enslave their users—some consider them indispensable while others view them as a lifestyle accessory. However, he emphasized that these technologies themselves are merely tools; the real problems are posed by user behaviors, such as cyberbullying, grooming, and other forms of online abuse facilitated through platforms like Facebook.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zákoutí „temného“ internetu

Vojtěch BEDNÁŘ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 35-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12570 | Publikováno: 20.04.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1136

Jsou věci, které na běžném internetu nekoupíte. A naopak místa, kam se běžný uživatel internetu nedostane. O „temném“ internetu se ví, ale pro mnoho těch, kteří o něm slýchají je stejně nepochopitelný, jako dříve býval internet jako celek.  

Annotation (English):
E-Bezpečí 2016, 1(1): Page 35-39
This article explores the deep web, highlighting that while mainstream media typically portrays it as an invisible section of the web accessed via networks like Tor, it in fact comprises a diverse array of technologies with a common purpose: to obscure communication and allow for the exchange of information without surveillance or identification. The reality of the darknet extends beyond criminal activities, serving as a crucial platform for political dissidents and others who, for various reasons, require anonymity. The article explains the operational structure of the darknet, which, like the visible web, is based on a client-server model but uses complex pathways that ensure privacy and security. Additionally, it discusses the technological underpinnings of darknet services and the implications of their use in society.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí od počátku roku řešila již více než stovku případů internetové kriminality. Časté je vydírání, kyberšikana a také stalking.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11710 | Publikováno: 02.05.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1140

Online poradna projektu E-Bezpečí od počátku letošního roku zachytila již více než stovku případů spojených s internetovou kriminalitou. Mezi nejčastější kauzy, na kterých poradci ve spolupráci s policisty a dalšími specialisty pracují, patří především nebezpečné pronásledování, vydírání a také sexting. Rizikově se v prostředí internetu chovají nejenom děti, ale také dospělí...

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article, titled "E-Bezpečí - Open Access Journal", discusses the services provided by an online counseling center from the beginning of the year, which has already dealt with over a hundred cases of internet crime. The most common issues handled include dangerous stalking, extortion, and sexting. The counseling center collaborates with police and specialists to tackle the complexities of each case, addressing the risky behaviors of children and adults online. The article is a compilation of various real-life incidents to illustrate these themes, demonstrating the ongoing challenge of protecting internet users from increasing cyber threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romance Scams opět řádí – terčem jsou tradičně senioři

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 44-46| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15434 | Publikováno: 05.06.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1156

V souvislosti s nově zveřejněnými případy online podvodů, jejichž terčem se stále častěji stávají senioři, je nutné připomenout si základní principy fungování podvodů, které se označují jako scam (v našem případě tzv. romance scam).

Annotation (English):
Romance Scams Once Again Predominantly Target Seniors
In light of newly disclosed instances of online frauds primarily victimizing the elderly, it is essential to revisit the underlying principles of scams, particularly the types known as romance scams. A romance scam involves exploiting a victim—often an older individual—by initiating a romantic relationship that typically begins with an enticing proposal, eventually leading to the victim being defrauded of money. Scammers use photographs of attractive individuals to create appealing profiles that engage as many potential victims as possible. They concoct fictitious tales, such as expressing deep affection, intending to leave their country due to adverse living conditions or war, and needing the victim's financial assistance to facilitate travel or deal with sudden expenses. They unrealistically claim love for the victim but cite financial inability to reach them without assistance.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Hledáte si milence či milenku v prostředí internetových seznamek? Dávejte si velký pozor, můžete se totiž stát obětí vydírání

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(1): 47-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12798 | Publikováno: 27.06.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1168

V průběhu posledního měsíce zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí nárůst počtu případů vydírání v prostředí různých internetových seznamek a erotických portálů. Všechny měly společný scénář – terčem útoku se stali zadaní muži, kteří se v prostředí internetu chtěli seznámit.

Annotation (English):
E-Security Incidents on Online Dating Platforms
In recent months, the E-Bezpečí (E-Safety) online consultancy has recorded an increase in extortion cases through various online dating and erotic portals. A common scenario emerged where committed men venturing into online dating sites became targets. Upon establishing contact, women would acquire sensitive materials from these men and proceed to extort them. Cyber-security experts strongly advise individuals seeking romantic encounters online to be aware of the ease of misuse of sensitive information shared with strangers and to clarify their current relationships to prevent unpleasant consequences.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 11)]

E-Bezpečí, 2016 (ročník 1), číslo 2
E-Bezpečí, 2016 (volume 1), issue 2

Jak nastavit svému dítěti první mobilní telefon?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18955 | Publikováno: 18.07.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1170

Mobilní telefony jsou v současnosti běžnou součástí výbavy dětí (ale i dospělých), jsou nezastupitelným pomocníkem, nástrojem komunikace, bránou do světa informací, ale hlavně zdrojem zábavy všeho druhu. Rodiče, kteří dětem mobilní telefony pořizují, jsou pak často postaveni před otázku – kdy dítěti mobilní telefon pořídit a jak jej nastavit (zabezpečit).

Annotation (English):
Setting Up Your Child’s First Mobile Phone
Mobile phones are an essential part of modern childhood equipment, serving not only as a means of communication but also as a gateway to a world of information and entertainment. This article discusses the critical decisions and steps parents should take when setting up their child's first mobile phone. Key considerations include determining the purpose of the phone, setting usage rules, ensuring technical security measures like mobile antivirus, and exploring parental control options. The article emphasizes the importance of establishing a trust-based relationship where the child can feel safe discussing online issues with their parents. It also covers potential issues around social media usage and the risks associated with unsupervised access to online stores.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

V Olomouckém kraji zažilo kybernetickou agresi 20 % učitelů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 4-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6338 | Publikováno: 25.07.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1172

Oběťmi kybernetického útoku se v Olomouckém kraji stalo 19,82 % českých učitelů. Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z Olomouckého kraje pak celkem 454 osob. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.

Annotation (English):
Cybersecurity Incidents Among Teachers in the Olomouc Region
The National Survey on Cyberbullying of Czech Teachers, conducted by the Center for Risk Prevention in Virtual Communication at the Pedagogical Faculty of Palacký University in collaboration with O2 Czech Republic and Seznam.cz, uncovered that 19.82% of teachers in the Olomouc Region of the Czech Republic were victims of cyberattacks. This percentage is consistent with the national average. The study aimed to assess the prevalence, duration, nature, and impact of cyberattacks on teachers, exploring both the crisis management strategies employed by them and the identity of the perpetrators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Velké množství kybernetických útoků dokážeme snadno odvrátit – využívají totiž lidských chyb

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 7-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9319 | Publikováno: 11.08.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1173

V posledních letech se v médiích stále častěji setkáváme s informacemi o internetových hrozbách, kterým jsme neustále vystavováni. Řadu z útoků sami nedokážeme ovlivnit – např. chyby v operačních systémech či počítačových programech nemůžeme bez pomoci specialisty odstranit, musíme si jednoduše počkat na vydání příslušné aktualizace se záplatou. Řadu z internetových hrozeb však dokážeme odvrátit sami – tím, že se jednoduše nenecháme napálit a zachováme se zodpovědně. V následujícím textu si představíme ty nejčastější z nich.

Annotation (English):
E-Safety in Cybersecurity
The article, authored by Kamil Kopecký from Palacký University Olomouc, published in “E-Bezpečí - Open Access Journal” 2016, issue 1(2), pages 7-11, tackles the nuanced challenges and methodologies involved in protecting against cyber-attacks, which leverage human errors for breaches. Kopecký discusses various prevalent cyber threats including phishing and ransomware, emphasizing that many attacks exploit users' negligence in verifying the authenticity of online services and failure to employ necessary updates. He suggests proactive behavioral changes and responsible information sharing online as fundamental defenses. His analysis not only covers the technical aspects but also confronts the social engineering dimensions, urging users to verify sources scrupulously in order to mitigate potential risks. The implications of sexting and intimacy blackmails in cyberspace, as well as the deceptive allure of seemingly benign online interactions that can lead to financial or personal exploitation, are also explored, providing a comprehensive view of cybersecurity issues and the importance of vigilant online behavior.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaký dopad má kybernetická agrese na učitele? A co se s tím dá dělat?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 12-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8965 | Publikováno: 31.08.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1177

V průběhu posledních měsíců jsme postupně odhalovali výsledky národního výzkumu kyberšikany učitelů, který jsme ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz zrealizovali v prvním pololetí letošního roku. V našem dnešním příspěvku se zaměříme zejména na to, jaký má kybernetický útok na učitele dopad.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Over the past months, we have gradually unveiled the results of a national survey on cyberbullying among teachers, conducted in collaboration with O2 Czech Republic and Seznam.cz during the first half of this year. Today's post focuses specifically on the impact of cyberattacks on teachers. Experienced cyber aggression (whether referred to as cyberbullying or cyber harassment) has a demonstrable effect on teachers – emotionally, physiologically, and behaviorally. Because cyberbullying, like cyber harassment, is a form of verbal aggression, its impact is presumed to occur primarily on the psychological level. However, a cyberattack affects not only the emotional area but also has negative effects on the physiological (physical health) and behavioral (influencing teacher behavior towards their environment – family, friends, colleagues, students) aspects. It can be stated that the longer the attack on the victim lasts, the more serious its impact. In the emotional realm, prolonged aggression causes changes not only in temporary affects (short-term emotional states that gradually dissipate, e.g., the teacher simply feeling angry or annoyed but managing to recover more easily) but also affects longer-term moods, significantly influencing not only the physiological condition of the victim but also their relationships with the surroundings. Hence, several teachers confirm the physiological impact of these attacks on themselves – including sleep disorders, headaches, stomach pain, deteriorated concentration, or reduced immunity. Teachers experiencing cyber aggression over extended periods also confirm an increased occurrence of conflicts with their surroundings – for instance, with family, colleagues, superiors, students, etc.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oběťmi kybernetického útoku se v Moravskoslezském kraji stalo 18,46 % českých učitelů. Kyberšikanu zažívají méně častěji než v jiných regionech

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 18-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6504 | Publikováno: 07.09.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1180

Potvrdil to Národní výzkum kyberšikany českých učitelů, do něhož se zapojilo více než 5 100 učitelů základních a středních škol ze všech krajů ČR, z Moravskoslezského kraje pak celkem 1381 osob. Výzkum uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz.  

Annotation (English):
Cyberbullying Among Teachers in the Czech Republic: A Comprehensive Study
The study conducted by the Center for the Prevention of Risky Virtual Communication at Palacký University, in collaboration with O2 Czech Republic and Seznam.cz, targeted the prevalence of cyberbullying among teachers in the Czech Republic. Utilizing a significant sample base of over 5,100 teachers, findings revealed a prevalence rate of 18.46% in the Moravian-Silesian region, slightly below the national average. This research delineates the most common forms of cyber-attacks including verbal assaults via mobile or internet, and harassment through repeated calling. Despite the incidents typically being short-term, the study highlights a disturbing trend of undetected perpetrators suggesting cyberbullying incidents are severely underreported. The outcome suggests immediate strategic actions like direct removal or blocking of harmful content were most frequently employed by victims, alongside documenting incidents for potential reporting, while a concerning number chose to ignore the harassment, underestimating its severity or hoping it would cease independently.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování v e-shopech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 21-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15023 | Publikováno: 27.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1199

Nakupování v e-shopech (internetových obchodech) je mezi lidmi stále více populární. Dokladem toho je zjištění Českého statistického úřadu (ČSÚ), podle kterého mělo v minulém roce (tj. 2015) zkušenost s nákupem zboží v e-shopu celkem 42 % Čechů a počet nakupujících přes internet nadále stoupá.  

Annotation (English):
Risks of Shopping in Online Stores
Shopping in online stores is becoming increasingly popular. A survey by the Czech Statistical Office revealed that in the previous year, 42% of Czechs had purchased goods online, and the number continues to rise. Although online shopping offers many conveniences, such as saving time and providing a vast selection of goods delivered right to our doorstep, it also comes with potential risks. By adhering to basic safety rules for online shopping, the risks can be minimized. However, ignoring these rules can lead to significant financial losses. The article provides several useful tips on how to avoid the most common risks associated with online shopping, such as suspiciously low prices, missing contact details, and non-functional links.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování na aukčních portálech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 24-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9147 | Publikováno: 28.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1200

Jen málokdo odolá pokušení nakoupit zboží, byť již použité, za příznivou cenu. A k tomu nám skvěle slouží tzv. aukční portály, tedy www prezentace na internetu, na nichž probíhá elektronická aukce se zbožím či službami, při které není cena zboží předem stanovena a určí se až během dražby v soutěži mezi několika nakupujícími a prodejci.  

Annotation (English):
Risks of Shopping on Auction Websites
The popularity and convenience of online auction websites can often lead users into tempting yet risky buying decisions. This analysis primarily focuses on Aukro.cz, the most prominent auction platform in the Czech Republic. Aukro.cz facilitates billions in transactions annually and offers a wide variety of goods from collectibles to household items. However, despite seasoned measures like the Buyer Protection Program, users should remain vigilant. Potential risks include suspiciously low prices, pre-payment scams, newly registered user accounts with minimal feedback, sellers with questionable sales history interpreting high-value items uncharacteristically, and offers that are too good to be true. This expose seeks to educate users on maintaining caution and scrutinizing seller profiles and auction terms to minimize potential fraud in online auction environments.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana zaměřená na učitele – jak jsou pachatelé vlastně trestáni?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 27-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9413 | Publikováno: 28.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1203

Před časem jsme na stránkách našeho portálu zveřejnili podrobné výsledky výzkumu kyberšikany zaměřené na české učitele základních a středních škol, který jsme zrealizovali v rámci aplikovaného výzkumu s našimi partnery – společností O2 Czech Republic a Seznam.cz. V rámci výzkumu jsme rovněž sledovali, zda a jakým způsobem byli pachatelé potrestáni.

Annotation (English):
Cyberbullying Targeting Teachers – How are the Perpetrators Actually Punished?
Previously, our portal published detailed results of a study on cyberbullying targeting Czech primary and secondary school teachers, conducted in collaboration with our partners – O2 Czech Republic and Seznam.cz. This study also explored whether and how the perpetrators were punished. According to the findings, 21.7% of teachers experienced cybernetic attacks. However, in more than 24% of cases, the perpetrators could not be identified and, therefore, were not punished. Data from these unidentified perpetrators were separated, and further analysis was conducted only with data from students. The results clearly summarize not only the overall outcomes but also the punishments for attacks shorter and longer than one week. The study reveals that nearly half of the cyber-attacks (49.14%) resulted in no punishment for the perpetrators, either because the teachers or school management did not perceive the situation as severe enough to merit punishment, or because the perpetrator was not identified. In 5.41% of cases, school management issued a reprimand to the perpetrator, and in 5% of cases, they were given a behavioral grade reduction (3.07% to level 2, 1.89% to level 3). Reprimands or admonishments by class teachers were more frequent, resulting in 3.43% or 2.89% respectively. Less than 2% of cases resulted in the perpetrator's exclusion from school, either conditionally—depending on compulsory school attendance—or unconditionally.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika nakupování na internetových bazarech nebo inzertních portálech

René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 30-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9930 | Publikováno: 29.11.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1201

Internetové bazary a inzertní portály, jako např. Bazoš.cz, Sbazar.cz, Hyperinzerce, Avízo.cz, Annonce apod., jsou plné inzerátů a lákavých nabídek prodeje nejrůznějšího zboží. Můžeme zde velmi levně nakoupit, ale také narazit i na falešné nabídky neexistujícího zboží.

Annotation (English):
Risks of Online Marketplace Shopping
Internet marketplaces and classified ad sites such as Bazoš.cz, Sbazar.cz, Hyperinzerce, Avízo.cz, and Annonce are teeming with advertisements and enticing offers to purchase various goods. While these platforms may offer the chance for very cheap purchases, they also expose users to fake listings for non-existent products. Buyers should be cautious about listings that lack authentic photos of the goods, ads written in poor language, offers of products with 'supernatural' effects like rapid weight loss or muscle gain, suspiciously low prices, inability to conduct transactions in person or via cash on delivery, pre-payment requirements, the credibility of the seller bolstered by sending copied personal documents, and scenarios where the seller fails to send a package tracking number or ceases communication altogether. The likelihood of becoming a victim of fraud in not observing these warnings is quite high, especially for high-value goods, thus it’s crucial to be vigilant and to educate all acquaintances about the associated risks, as highlighted by projects like E-Bezpečí devoted to combating online fraud, specifically targeting vulnerable groups like seniors.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů sextingu trvale roste – uživatelé dělají stále stejné chyby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2016, Vol. 1(2): 32-34| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10055 | Publikováno: 16.12.2016 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1206

Počet případů sextingu evidovaných online poradnou projektu E-Bezpečí trvale roste, v průběhu letošního roku oznámilo problémy spojené se sdílením svých vlastních intimních materiálů více než 70 klientů. Řada z klientů pak potvrdila, že se stala obětí vydírání.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The number of sexting cases monitored by the online advisory service of the E-Safety project continues to rise, with over 70 clients reporting issues related to sharing their own intimate materials during the current year alone. Many of these incidents result in extortion, applying pressures, and threats. This article discusses common patterns in these cases and offers a guide on what to do if someone threatens to publicize your private intimate content. The recommendations include safeguarding all communications and, if threats persist, reporting the matter to the Czech Police and considering informing a trustworthy person like a teacher or a guardian.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 10)]

E-Bezpečí, 2017 (ročník 2), číslo 1
E-Bezpečí, 2017 (volume 2), issue 1

Webcam trolling s Chatroulette se po letech opět vrací, poradna projektu E-Bezpečí za poslední měsíc eviduje hned několik případů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12850 | Publikováno: 25.01.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1209

V posledních měsících zachytila online poradna projektu E-Bezpečí hned několik případů tzv. webcam trollingu, tedy zneužívání webkamer pro manipulaci uživatelů internetu prostřednictvím podvržených videozáznamů. K případům došlo v oblíbeném prostředí videochatovacího systému Chatroulette. Oběťmi vydírání se stali zejména muži.  

Annotation (English):
Webcam Trolling on Chatroulette: A Re-emergent Threat
In recent months, the online counseling center of the E-Bezpečí project has detected several cases of webcam trolling, which involves the manipulation of internet users through fake video recordings, particularly on the video chat system Chatroulette. Primarily, males have been the victims of this deceitful practice. The phenomenon of webcam trolling, extensively described previously on our portal, highlights the risks associated with the leakage of intimate materials, commonly videos, used subsequently for extortion and threats. The counseling center offers advice to both children and adults victimized by various forms of online aggression, deeply collaborating with the Czech Police and supported by major corporations like O2 Czech Republic, Seznam.cz, and Google.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování: Vydírání prostřednictvím úniku intimních fotografií se stále častěji týká dospělých! Oběťmi bývají často osamělí movití muži.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 4-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15781 | Publikováno: 18.02.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1218

O online vydírání, které využívá intimních materiálů obětí, jsme Vás na stránkách projektu E-Bezpečí informovali již v minulosti, v našich předchozích článcích jsme se zaměřovali především na vydírání dětí. V poslední době se však oběťmi stávají stále častěji dospělí – především osamělí muži.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article on E-Safety - Open Access Journal discusses the increasing incidents of extortion using intimate photographs, primarily targeting affluent, solitary men. The piece details how well-established, professional men, engaging on social media, might be misled by fabricated profiles posing as young, attractive individuals. These entities engage victims in conversations that gradually lead to intimate and sexual topics, setting the stage for blackmail. The manipulation typically proceeds to webcam interactions, where pre-recorded videos are used instead of live feeds, culminating in demands for money under the threat of public exposure and personal and professional ruin. The keys to defense include maintaining calm, consulting with specialists, avoiding payments, and temporarily discontinuing social media use. The article underscores the necessity of preventive measures and meticulous user caution over sharing and engaging in intimate exchanges online.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů kybergroomingu spojených s Minecraftem roste. Rodiče, pozor!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14653 | Publikováno: 28.02.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1222

Termínem kybergrooming označujeme nebezpečnou manipulaci dítěte dospělým uživatelem internetu, jejímž cílem je přimět dítě k osobní schůzce. S rostoucí oblibou online her orientovaných na mladší hráče narůstá i počet případů, ve kterých bylo dítě vystaveno manipulaci internetovým útočníkem.  První případy se objevily také v souvislosti s oblíbenou hrou Minecraft.

Annotation (English):
E-Safety Challenges in Online Gaming
The phenomenon of cyber grooming, specifically within the context of the popular game Minecraft, presides as a concerning domain, potentially endangering young gamers. With increasing alarm, instances have been recorded where individuals, ostensibly children, have been manipulated by adults through the digital interfaces of online games, leading to personal and potentially harmful real-world encounters. As the fondness for Minecraft and similar online games grows among younger demographics, so too does the propensity for such encounters, which occasionally escalate to significant real-life consequences. This crucial issue demands a concerted effort towards educating both parents and children about safe online practices and the perils of unsupervised internet communications.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování – Internetoví vyděrači opět cílí na modelky. Nabízejí jim lukrativní práci v zahraničí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 11-13| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9241 | Publikováno: 16.03.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1227

V posledních dnech poradna projektu E-Bezpečí opět zachytila případy online vydírání, které je zaměřeno především na mladé ženy. Internetoví vyděrači je oslovují s nabídkou lukrativních zakázek pro zahraniční společnosti, především z USA.

Annotation (English):
Warning – Online Extortionists Again Targeting Models
In recent times, the E-Safety consulting service has once again detected cases of online extortion primarily aimed at young women. Internet extortionists contact them with offers of lucrative assignments for foreign companies, mainly in the USA. The typical scenario involves a supposed modeling agency manager approaching a young girl with an attractive offer to shoot for an international magazine. However, this requires the girl to communicate with the manager through an instant messenger – typically Skype – to arrange the details of the cooperation. During a videoconference, the manager tests the model's qualities, initially asking her to pose dressed, then in swimsuits, and eventually undressed. Subsequently, the extortion begins – the manager first shows the model photos and videos taken during their video call and then threatens to publish them alongside her personal information (phone number, email) on the internet, thereby ruining her career and personal life unless she complies with his demands, which might include a certain payment, more provocative material, or meeting the assailant in person.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je syndrom FoMO

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 14-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 36293 | Publikováno: 04.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1229

Jste náruživými uživateli sociálních sítí? Pravidelně kontrolujete dění na profilech svých přátel, aktualizujete své statusy, hodnotíte příspěvky ostatních a reagujete na ně, pravidelně přispíváte do diskusních skupin? Procházíte online fotogalerie svých přátel? Možná se u vás začne brzy rozvíjet syndrom, který je označován zkratkou FoMO.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2017: Syndrom FoMO
Are you a frequent user of social media, constantly checking updates, interacting with posts, and engaging in group discussions? You might be on the verge of developing the FoMO syndrome, a behavioral addiction where individuals are compelled to perpetually stay connected with their social environments to avoid the fear of missing out. Characterized by the constant need to be online, this syndrome can lead to psychological stress and anxiety, especially prevalent among those aged eighteen to thirty. As technology continues to advance and internet access becomes even more convenient, recognizing and addressing the symptoms of FoMO is increasingly critical.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Modrá velryba – hra motivující děti k sebevražednému jednání? Obyčejný podvod.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 17-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 256156 | Publikováno: 13.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1230

Modrá velryba, hra, před kterou v těchto dnech varuje policie a která si našla cestu i do českého Internetu. Masově se šíří mezi uživateli sociálních sítí a prostřednictvím propracovaného systému kurátorů nutí děti plnit destruktivní úkoly vedoucí k sebepoškozování a dokonce i k sebevraždě. Stovky zdokumentovaných sebevražd. Také jste uvěřili a bojíte se o své děti? Pak se nebojte, vše je jinak, než se zdá…

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article titled "Blue Whale – a game prompting children to suicidal behavior or just an ordinary hoax?" by Kamil Kopecký examines the widespread panic surrounding the online phenomenon known as the Blue Whale game. It discusses its emergence on Russian social media and subsequent media reporting which contributed to its infamy. The author delves into investigations which revealed that many of the suicide cases initially linked to the game were not directly connected after deeper scrutiny. Moreover, the article highlights the concerns of spreading misinformation and the unintended role of media in amplifying unnecessary fear among the public, suggesting that sensationalism in reporting might influence more harm than the game itself. Kopecký urges a more careful and responsible dissemination of information regarding such sensitive topics.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Abychom pochopili fenomén „modrá velryba“, musíme především pochopit, že Rusko není země zaslíbená. Ruské děti totiž páchají sebevraždy 3x častěji, než je celosvětový průměr… aniž by hrály tuto hru.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 24-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18437 | Publikováno: 13.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1231

V našem předchozím textu jsme se zaměřili na fenomén nebezpečné hry (memu, výzvy) s názvem modrá velryba. K jeho správnému pochopení si však musíme vysvětlit, proč a v jakém prostředí tento fenomén vznikl.

Annotation (English):
E-Safety in the Age of Digital Challenges
To fully comprehend the phenomenon known as the "Blue Whale game," it's crucial to understand the societal context in Russia, where youth suicides occur three times more frequently than the global average, even independently of this game. In elaborating further on this phenomenon's origin, the article clarifies that the alarming rate of suicides among Russian youth cannot be directly attributed to the game alone. Prior critical examinations by numerous readers highlight a conceivable link between the suicides and the online phenomenon, referencing two specific cases of teenage girls who had interacted with the game. However, official reports and subsequent investigations suggest that while these interactions may have occurred, they did not directly influence the tragic outcomes, emphasizing broader social and personal issues contributing to such decisions.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úloha primární prevence aneb Jak informovat o rizikových jevech spojených s internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 27-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14920 | Publikováno: 22.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1235

V posledních dnech českým internetem stále rezonují zprávy o nebezpečné výzvě modrá velryba, kterou posilují různé druhy tiskových zpráv. Na projekt E-Bezpečí se v průběhu velikonočního týdne a následující dní obrátilo více než 70 klientů – dětí, rodičů a dětí, které upozorňují na vysoký stupeň nápodoby fenoménu – nejenom, že se děti zkoušejí zapojit se do hry/výzvy, ale také si např. malují na ruce symboly velryb, hovoří o hře/výzvě jako o skvělé zábavě, šíří informace a fotografie a dále fenomén posilují. Děje se přesně to, na co jsme upozornili již minulý týden. Policie argumentuje – s odkazem na zdroje InSafe a policejní varování z jiných zemí, že je její povinností upozornit na existující rizika, která jsou s hrou spojena. A argumentuje tím, že si myslí, že je nutné o rizikových fenoménech otevřeně mluvit. Ano, má pravdu, ale pouze částečně, ve velké části prohlášení se totiž bohužel mýlí…

Annotation (English):
The Role of Primary Prevention: Informing About Internet-Related Risks
In recent times, the Czech internet has been resonating with information about the dangerous game 'Blue Whale,' which is being fueled by various types of news reports. During the Easter week and subsequent days, the E-Bezpečí project was approached by more than 70 clients – children, parents, and teachers – warning about the high degree of imitation associated with the phenomenon. Not only do children try to participate in the game/challenge, but they also engage in other related activities such as drawing whale symbols on their hands, discussing the game/challenge as exciting entertainment, and spreading information and pictures, further reinforcing the phenomenon. This ongoing issue is precisely what we highlighted last week. The police argue – referencing sources from InSafe and other international warnings – that it is their duty to alert the public to existing risks associated with the game and stress the need to talk openly about these risky phenomena. Indeed, they are correct, yet only partially, as their claims are unfortunately sometimes misleading.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak o modré velrybě informovali experti a organizace v zemích, do kterých se fenomén dostal

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15289 | Publikováno: 23.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1236

V souvislosti se stále pokračující diskusí a různými duely na téma „modrá velryba“ jsme se pokusili sestavit malý přehled citací významných expertů a institucí z jednotlivých zemí, ve kterých byl fenomén zaznamenán. Všechny informace vycházejí z ověřených zdrojů (u všech vuvádíme i odkaz na původní text obsahující danou citaci či prohlášení).  

Annotation (English):
E-Bezpečí - Open Access Journal
In the context of the ongoing discussion and various disputes on the "Blue Whale" phenomenon, a brief overview of citations from significant experts and institutions in the countries where this phenomenon was observed has been compiled. All information is derived from verified sources, and references to the original texts containing the given citation or statement are included.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak minimalizovat dopad paniky spojené s „modrou velrybou“ v prostředí školy - jak s tímto hoaxem konkrétně pracovat ve třídě (ale i domácím prostředí)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 40-46| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13610 | Publikováno: 27.04.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1237

V posledních dnech se na nás v souvislosti s hoaxem a mediální panikou spojenou s fenoménem modrá velryba obrátilo velké množství škol, jejichž žáci začali hru napodobovat. S většinou jsme již individuálně probrali postup, jak mají s dětmi o fenoménu hovořit, pro ostatní jsme připravili krátkou instruktáž, jak s dětmi problém rozebrat - a to především v situaci, kdy se ve škole již vyskytuje a děti jej napodobují. Obecné zásady pro realizaci preventivních opatření jsme již vysvětlili zde, nyní se zaměříme na konkrétní možnosti, které v této oblasti mohou učitelé a rodiče podniknout.  

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent days, many schools have approached us regarding the hoax and media panic associated with the "Blue Whale" phenomenon, where students began to mimic the game. We have mostly discussed individually the approach on how to talk about the phenomenon with children, and for others, we have prepared a short instruction on how to dissect the problem with children - especially in situations where it already occurs at school and children are imitating it. We have already explained the general principles for implementing preventive measures here, and now we focus on specific actions that teachers and parents can undertake in this area.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování: Online vydírání zaměřené na české děti probíhá i v angličtině. E-Bezpečí eviduje nové případy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 47-52| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8626 | Publikováno: 15.05.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1242

Znalost cizího jazyka se v posledních letech stala trvalou součástí českého vzdělávání, děti se cizí jazyk učí již na 1. stupni ZŠ, preferována je pak především znalost angličtiny. Nově nabyté jazykové kompetence poskytují dětem řadu výhod –  děti jsou schopny v angličtině vyhledávat informace, porozumět anglickému textu, dokáží v angličtině také aktivně komunikovat a třeba se i seznamovat s anglicky mluvícími uživateli internetu. Ne vždy je však komunikace bezproblémová.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
This article discusses the increasing issue of online extortion aimed at Czech children, with a focus on the case of 15-year-old Petr from Jihlava who encountered "Jane" through Skype, leading to a manipulated interaction involving requests for sexually explicit content. The article's analysis exposes the perpetrator's tactics, including initial engaging conversations followed by requests for intimate images and videos, culminating in blackmail using the acquired material. The cases are often unreported to authorities by the victims, who instead seek help from specialized online anonymous counseling services like the E-Bezpečí project and others that provide necessary interventions and guidance. Strategies include maintaining communication secrecy and exploiting the victim's fear to solicit compliance, with severe emotional and psychological repercussions for the victims.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodičům byly odebrány děti kvůli obvinění ze šikany. Vše zaznamenávali a sdíleli na YouTube.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 53-54| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11031 | Publikováno: 22.05.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1245

Pojem “youtuber“ si většina z nás spojuje s člověkem, který na internetovém serveru YouTube publikuje video tvorbu za účelem oslovit a pobavit ostatní uživatele. V českém prostředí je tento fenomén reprezentován většinou mladšími lidmi, kteří prostřednictvím svých videí získali značnou popularitu a jsou vnímáni jako účinný marketingový nástroj. Ovšem málokoho napadne, že tento fenomén se netýká pouze jednotlivců.

Annotation (English):
E-Safety Misuse in Family Vlogs
The article examines a controversial phenomenon where family vlogs on YouTube not only capture daily life but also, regrettably, become platforms for inappropriate content involving children. It highlights the case of the Martin family from the USA, who gained notoriety on their channel, DaddyOFive. They were involved in creating 'prank' videos where their children, especially eleven-year-old Emma and nine-year-old Cody, were subject to various distressing pranks, leading to widespread criticism and legal action. This led to the children being taken from their parents and placed with their biological mother. The Martins previously claimed their videos were staged with the children's consent, but this incident has prompted a reconsideration of what is acceptable for entertainment, shedding light on the potentially harmful impacts of exploiting family life for viewership.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Europol využívá výzkum odborníků z E-Bezpečí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(1): 55-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7051 | Publikováno: 29.06.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1250

Evropský policejní úřad (Europol) vydal strategický materiál zaměřený na rizika spojená se sexuálním nátlakem a online vydíráním dětí v prostředí internetu. V materiálu nazvaném „Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children“ podrobně objasňuje příčiny těchto forem útoků, způsoby řešení a také preventivní postupy. Využívá a cituje výsledky výzkumů Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP.  

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The European Police Office (Europol) has released a strategic document focused on the risks associated with sexual coercion and online extortion of children on the internet. Titled "Online sexual coercion and extortion as a form of crime affecting children", it thoroughly explains the causes of these forms of attacks, methods of resolution, and also preventive measures. It utilizes and cites research results from the Risk Prevention in Virtual Communication Center at the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc. The strategic document by Europol impacts all EU member states, where attacks on children occur, offering a series of recommendations for preventive interaction with children and ensuring their safety.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 13)]

E-Bezpečí, 2017 (ročník 2), číslo 2
E-Bezpečí, 2017 (volume 2), issue 2

České chlapce seznamuje se sexem internet, u dívek zatím dominuje matka. S otcem sex řeší jen zlomek z dětí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10165 | Publikováno: 13.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1251

Internet je pro děti primárním zdrojem informací o sexu, informace o sexu na něm vyhledává přes 42 % českých dětí. Vyplývá to z výzkumu Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru, který v letošním roce zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo 4878 dětí ve věku 7-17 let z celé České republiky.

Annotation (English):
Sex Education in Czech Children: The Dominant Role of the Internet for Boys and Mothers for Girls
The article explores how Czech children gain information about sex, demonstrating that the primary source for boys is the internet, utilized by nearly 50%, while girls primarily turn to their mothers. Conducted by the Center for Risk Prevention of Virtual Communication at Palacký University in Olomouc in collaboration with O2 Czech Republic, the study encompassed 4,878 children aged 7-17 across Czechia, revealing that discussions about sex often occur with friends (nearly 40% of children) and parents, though significantly fewer boys discuss this with their fathers (18.92%). Additionally, about half of the children reported receiving sex education at school. The research illuminates significant gender disparities in sources and comfort discussing sexual matters, indicating diverse educational and parental influences on children's understanding of sexuality.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonování profilů jako klasická invazivní technika funguje velmi dobře na děti. V polovině případů si neověřují, zda je o přátelství žádají skutečně jejich spolužáci a kamarádi z reálného světa.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 5-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13621 | Publikováno: 15.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1253

Klonování profilů uživatelů sociálních sítí a následné přebírání jejich identity představuje klasickou invazivní techniku využívanou v rámci různých druhů internetových podvodů (lze ji zařadit mezi tzv. scam). Často se klonované profily využívají v rámci podvodných mobilních plateb, o kterých jsme vás informovali již v minulosti a na jejichž rizika upozornila v současnosti také Policie ČR a národní bezpečnostní tým (CSIRT).  

Annotation (English):
Profile Cloning as a Classic Invasive Technique
Profile cloning in social networks and subsequent identity theft constitute a classic invasive technique often used in various types of online fraud, including scams. Such cloned profiles are frequently utilized in fraudulent mobile payments. Attackers clone a person's profile and send a friend request to their friends list. The target then receives a message asking for their phone number and to relay a code received via SMS. This code comes from a payment gateway and is typically used to confirm payments ranging from 1000-2000 CZK. Cloned profiles might also direct victims to infected websites or phishing pages. Despite the humoristic and satirical uses of some cloned profiles, as in the case of presidential spokesman Jiří Ovčáček's numerous duplicates, distinguishing the original profile remains a challenge. Both children and adults occasionally accept friendship from unfamiliar profiles based purely on attractive photos without verifying identities, leading to potential vulnerabilities in their circle of contacts.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberflashing - staronový druh sexuálního kontaktu v online světě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11486 | Publikováno: 20.08.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1255

Kyberflashing je staronový druh sexuálního kontaktu spojeného s IT technologiemi, který je založen na sdílení intimních materiálů bez nutnosti ověření identity jednotlivých aktérů. V praxi má formu zejména odesílání intimních materiálů do mobilních telefonů okolních osob, aniž by věděly, od koho materiál (třeba pornografická fotografie či video) pochází. Velmi často se pro kyberflashing používá aplikace Airdrop, v minulosti se pro kyberflashing využívaly především přenosy souborů přes technologii bluetooth.

Annotation (English):
Cyberflashing - A Reemergent Type of Sexual Contact in the Online Realm
Cyberflashing is an emerging form of sexual contact intertwined with IT technologies, founded on the unconsented sharing of intimate materials without requiring the verification of the identities of those involved. Commonly, this involves sending intimate content to mobile phones of nearby individuals without their knowledge of the sender's identity. Such incidents predominantly utilize AirDrop and previously Bluetooth. Policy recommendations highlight the importance of securing file reception services, setting up controlled sharing mechanisms, and using neutral device names to reduce victim targeting. This form of digital misconduct leverages the accessibility and anonymity provided by modern technological advancements, significantly impacting the personal security and privacy of individuals.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

U dětí 1. stupně ZŠ dominuje YouTube. Facebook jej předežene až ve 14 letech věku dítěte.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8534 | Publikováno: 02.09.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1256

Děti prvního stupně ZŠ aktivně i pasivně využívají řadu internetových služeb, především však server zaměřený na sdílení a streamování videí YouTube. Ten žáci aktivně využívají v podstatě od útlého věku. Vysoký zájem o YouTube je dán především generací tzv. youtuberů, kteří jsou schopni nabídnout zajímavý a poutavý obsah i velmi malým dětem.

Annotation (English):
E-Safety in Early Education: The Dominance of YouTube and Its Effects
Children in early school years both actively and passively utilize various internet services, predominantly YouTube, which captivates them from a young age. This interest is largely driven by a generation of 'YouTubers' who manage to engage even the youngest audiences with compelling content. According to research conducted by the Center for Risk Prevention in Virtual Communication at Palacky University Olomouc in collaboration with O2 Czech Republic, YouTube remains the dominant platform for children up to approximately 14 years old, after which Facebook becomes increasingly prevalent. By the age of 10, children use YouTube twice as much as Facebook, but this usage gap closes around the age of 14. The majority of children prefer videos created by YouTubers, including gameplay recordings, comedic channels, and fashion-related content for girls. The comparison of these two services among children aged 9-17 is depicted in the accompanying graph.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Specifické formy kyberšikany spojené s hraním online her

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 13-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14261 | Publikováno: 13.09.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1258

Kyberšikana velmi často probíhá v prostředí online her, proto se v dnešním textu zaměříme právě na její specifické formy, které jsou s hráčským prostředím spojeny. 

Annotation (English):
Specific Forms of Cyberbullying Associated with Online Gaming
Cyberbullying often occurs within the context of online games, therefore, this text focuses on its specific forms linked to the gaming environment. With the expansion of the internet, increased connection speeds, and greater accessibility, more children are playing various games online. Particularly popular are games played by large numbers of players simultaneously – such as MMOGs (massively multiplayer online games) and MMORPGs (massively multiplayer online role-playing games). These games are not only a source of entertainment but also a means of fulfillment of almost all basic human needs defined by American psychologist Abraham Maslow – physiological needs, safety, love and belonging, esteem, and self-actualization. If the principle does not satisfy a need (for example, physiological needs), the player suppresses the need. Games capable of fulfilling these needs often feature community (team-based) gameplay – tasks in these games cannot be accomplished without collaboration with other players, making community tools particularly important. The shift towards virtual communities in gaming not only facilitates player interaction for solving game-related challenges but also allows for discussions unrelated to the game, thereby extending their social impact.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana zaměřená na učitele nebo oprávněná kritika? Hodnocení učitelů online.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 22-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 22597 | Publikováno: 10.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1260

V posledních letech se stále častěji setkáváme s formami útoků na učitele, které jsou na hranici opodstatněné či neopodstatněné kritiky a zároveň kybernetické agrese či přímo kyberšikany. V dnešním textu se zaměříme na tzv. hodnocení či známkování učitelů v online prostředí.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent years, we have increasingly encountered forms of attacks on teachers, which are on the boundary of justified or unjustified criticism and also constitute cyber aggression or outright cyberbullying. This text focuses on the so-called evaluation or grading of teachers in the online environment. Undoubtedly, evaluating any human profession is a beneficial activity - properly conducted evaluations reveal the worker's strengths and weaknesses, suggest ways to improve efficiency and quality, such as improving working conditions and bringing about overall positive change. However, evaluations must be properly prepared, implemented, and assessed. In practice, this means setting the goals of the evaluation, evaluation criteria, and the evaluation tool. However, evaluations and assessments on the Internet often are not prepared in this manner - their results do not provide objective information about the worker but simply simplify the personal experience with the person, providing a subjective judgment or even vengeance for perceived wrongs that the teacher may have committed against us. The online environment, particularly teaching professions, predisposes such practices - everyone has different experiences with teachers and surely has encountered situations deemed unfair, leading to frustration and calls for revenge. Teacher evaluations in the online environment are performed through various websites or platforms, such as www.ratemyprofessor.com, where users (basically anyone, completely anonymously) rate and verbally assess specific teachers from specific schools. Instead of somewhat objective evaluations, in many cases teachers experience a strong dose of online aggression from both their students and their parents. Let's set aside whether the evaluations are justified and truthful; truth can also be expressed in a polite, non-offensive manner, which very often is not the case. The ethical question arises as to whether it is appropriate to enable, through unmoderated Internet sites, anonymous cyberbullying targeted at a specific professional group and thereby harm specific individuals - whether professionally or privately. In these cases, we encounter the right to freely express one's opinion (e.g., criticism) on one side and slander, defamation, and insult on the other. Criticism that is appropriate, factual, and specific is justifiable criticism that does not interfere with personal rights. However, this is not the case with a significant portion of online teacher evaluations. You decide for yourself.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Centrum prevence Univerzity Palackého se přidalo k Noci vědců, hravou formou vzdělávalo rodiče i děti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 26-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6684 | Publikováno: 11.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1261

V pátek 6. října 2017 proběhla dnes již tradiční celonárodní akce popularizující vědu s názvem Noc vědců. Až do půlnoci byly otevřeny brány univerzitních center a laboratoří, aby odhalovaly návštěvníkům tajuplný svět vědy. Otevřena byla také laboratoř Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, aby představila návštěvníkům svět moderních IT nástrojů a také je seznámila s problematikou internetové bezpečnosti.

Annotation (English):
E-Safety in Education: Embracing Technology for Creative Learning
On October 6, 2017, Palacký University Olomouc’s Risk Prevention Center participated in the nationwide "Night of Scientists" event, demonstrating the fascinating world of modern IT tools and raising awareness about internet safety. At their open lab, both children and adults were introduced to VR devices like Oculus Rift and Google Cardboard, and explored 3D printing, engaging in hands-on activities that blend virtual ideas with the real world. The event showcased how educational technologies, such as interactive autonomous robots, not only entertain but also enhance logical thinking, creativity, and problem-solving skills among youngsters.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úvod do problematiky fake news

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 29-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9248 | Publikováno: 24.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1324

Termínem fake news označujeme lživé a nepravdivé zprávy (hoaxy, dezinformace), někdy se termínem fake news označuje také samotná žurnalistika, která je založena právě na úmyslném šíření těchto nepravdivých informací prostřednictvím masmédií – v posledních letech především sociálních médií (sociálních sítí).

Annotation (English):
E-Bezpečí - An Introduction to the Issue of Fake News
The term "fake news" refers to false and misleading news (hoaxes, disinformation), and sometimes denotes journalism itself which is founded on deliberately spreading such falsehoods via mass media, particularly social media in recent years. The problem intensifies as an increasing number of users are relying on social media, especially platforms like Facebook, as their primary source of information. However, unlike reputable media that verify information from multiple sources, social networks today do not distinguish between true and false information. This demands that readers themselves should be able to filter content and separate facts from misinformation. The top five most shared articles during the US elections were all fake news, highlighting the significant impact and reach of disinformation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18994 | Publikováno: 24.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1264

V prostředí sociálních sítí dochází ke sdílení a šíření velkého množství informací nejrůznější kvality – vedle informací, které jsou pravdivé, ověřené a pocházejí ze seriózních zdrojů, velmi často narazíme také na informace zcela nepravdivé, vymyšlené, manipulující, na tzv. fake news a hoaxy. A právě na tyto informace se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
Fake News - An Introduction to the Issue
In the realm of social media, a vast array-e of information of varying quality is shared and spread – alongside true, verified information from reputable sources, there is also a frequent encounter with entirely false, fabricated, and manipulative information, commonly known as fake news and hoaxes. This article focuses on such misinformation, highlighting that fake news denotes false and untruthful news (hoaxes, misinformation), which in recent years, especially through social media, have increasingly become the primary source of information for many users ahead of critical elections, like those in the USA where 40% of Americans sourced their news from social media, predominantly Facebook. It discusses the challenge readers face in filtering content and distinguishing facts from falsehood, a situation exacerbated by the speed and reach of today’s internet-enabled communication channels.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Uprchlíci v pražském metru

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7769 | Publikováno: 26.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1328

V dnešním textu si představíme základní techniky, jak si pravdivost zpráv v prostředí internetu (především v prostředí sociálních sítí) ověřovat. Celý postup si vyzkoušíme na zprávě zaměřené na problematiku migrace, která se aktuálně šíří českými diskusními skupinami v prostředí sociální sítě Facebook. Zprávu jsme pracovně nazvali Uprchlíci v pražském metru. Co tvrdí zpráva?

Annotation (English):
Refugees in the Prague Metro
In today's text, we introduce basic techniques for verifying the truthfulness of news in the internet environment, particularly on social networks such as Facebook. We apply these techniques to a news piece focused on migration issues, which is currently spreading across Czech discussion groups on Facebook. We critically analyze the source of the news, the alignment of the text with the accompanying images, and conduct reverse image searches to determine the authenticity of the photos presented. This comprehensive approach helps us determine that the news story titled "Refugees in the Prague Metro" is a fabricated or ‘fake news’ story, using unrelated images from different contexts to provoke negative emotions about migrants.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - Uprchlíci v pražském metru aneb Jak si ověřit pravdivost informací v prostředí internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 44-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 19466 | Publikováno: 26.10.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1267

V našem předcházejícím článku jsme se zaměřili na problematiku tzv. fake news (nepravdivých zpráv, dezinformací) v prostředí internetu. Seznámili jsme se se základními vlastnostmi těchto zpráv (neuvedený zdroj, využívání stereotypů, emoční náboj, využívání obrazových materiálů k navození emocí) a popsali si metody, jak jsou mezi uživateli šířeny. Dnes se naučíme základní techniky, jak si pravdivost zpráv v prostředí internetu (především v prostředí sociálních sítí) ověřovat.

Annotation (English):
Refugees in Prague Metro: Identifying Truth in the Online World
In this article, we explore the concept of "fake news" within the online environment, focusing on a message circulating among Czech discussion groups on Facebook about refugees in Prague's metro. The message combines three distinct images—a praying Muslim in public transit, a dark-skinned individual in a metro car, and a black man sleeping surrounded by trash—with emotionally charged text, prompting strong negative reactions. We employ basic verification techniques, debunking this as fake news by addressing its unknown and unreliable source, mismatch between text and photos, and by conducting reverse image searches. Interestingly, the photos were traced back to diverse international origins, none related to the Czech Republic, further proving the misinformation propagated by the message. This detailed analysis exemplifies the critical need to verify online information and challenges the spreading of fake news.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí letos zachytila přes 300 případů. Výrazně vzrostl počet vydírání s využitím intimního materiálu oběti.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2017, Vol. 2(2): 48-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6497 | Publikováno: 26.12.2017 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1280

Online poradna projektu E-Bezpečí letos zachytila přes 300 případů spojených se zneužitím internetových služeb či mobilního telefonu. Výrazně vzrostlo množství případů úniku intimních materiálů na internet spojených s následným vydíráním a vyhrožováním.

Annotation (English):
E-Safety 2017, 2(2): Page 48-51
The article "E-Safety 2017, 2(2): Page 48-51" published by Palacký University Olomouc, examines the significant increase in cases of extortion using intimate materials of victims, highlighted by over 300 cases reported to the E-Bezpečí online advisory center. This consultancy has encountered a dramatic rise in incidents involving the misuse of internet services or mobile phones, primarily focusing on the leak of intimate materials online followed by blackmail and threats. Throughout 2017, the consultancy addressed various forms of cyberbullying, stalking, mishandled breakups, and the exploitation of private content (often referred to as "sexting"), with advisory support provided to both children and adults in coping with the technical and psychological impacts of such exposures.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 12)]

E-Bezpečí, 2018 (ročník 3), číslo 1
E-Bezpečí, 2018 (volume 3), issue 1

Můžeme se v online prostředí setkat s agresí?

Klára MIKULCOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 1-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7232 | Publikováno: 11.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1412

Většina dětí a dospívajících si v dnešní době nedokáže představit život bez internetu a být online je pro ně velmi důležité. Z toho důvodu je pro ty, kdo musí čelit nějaké formě online agrese, často velmi těžké uniknout. Děti a dospívající touží po intenzivním kontaktu se svými vrstevníky a přestat používat internet je pro ně nemyslitelné, protože by to mohlo vést k sociálnímu vyloučení. Právě fyzická i emoční vzdálenost, která je pro toto prostředí charakteristická, zvyšuje ochotu jedince k agresivnímu chování. Jakými způsoby se tato agrese na internetu projevuje? A proč k ní vůbec dochází? Lze se před ní nějak chránit? Na to se podíváme v dnešním článku.

Annotation (English):
E-Safety in Online Environments
Most children and teenagers today cannot imagine life without the internet, and being online is crucial for them. Due to this, escaping any form of online aggression can be particularly challenging. Children and adolescents thrive on intense contact with their peers, and ceasing internet use is unimaginable for them as it could lead to social isolation. The physical and emotional distance characteristic of online environments tends to increase one's propensity for aggressive behavior. This article explores the manifestations of this aggression and discusses protective measures one can take against such online threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news - Dezinformace z ukrajinského serveru ovlivňují volby českého prezidenta

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 6-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13324 | Publikováno: 17.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1283

V době prezidentských voleb se v prostředí internetu objevuje velké množství dezinformací (fake news), jejichž cílem je ovlivnit voliče jednoho ze dvou kandidátů na prezidenta, kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. V dnešním textu se zaměříme na analýzu 2 zpráv, které lze zařadit mezi dezinformace/fake news, které k nám dorazily z Ukrajiny, putují sociálními sítěmi, jsou aktivně sdíleny, komentovány a dále rozšiřovány.

Annotation (English):
Impact of Ukrainian Fake News on Czech Presidential Elections
During the presidential elections, a large number of disinformation pieces, or fake news, emerge on the internet aiming to influence the electorate in favor of one of the two presidential candidates who have advanced to the second round. This article focuses on the analysis of two such news pieces that originate from Ukraine, circulate through social networks, and are actively shared, commented on, and further disseminated. Neither the merits nor the demerits of the candidates are debated; instead, the text strictly deals with a basic analysis of both messages, which the reader can also undertake using readily available online tools.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Spamování Byzantským katolickým patriarchátem pokračuje. Kritiku zaměřuje i na rádio Proglas

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8711 | Publikováno: 22.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1285

21. a 22. ledna 2018 se opět prostřednictvím e-mailů (nově z adresy byzcathpatriarchat@t-online.de) začala rozšiřovat 2. verze dezinformačních spamů tzv. Byzantského katolického patriarchátu, která je cílena především na věřící voliče. Spam má - stejně jako v předcházejících případech - podobu klasického e-mailu se dvěma PDF přílohami (zde a zde), na webu BKP visí nový text (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=37985). První text nese název Modleme se za Prof. Drahoše, aby odstoupil z kandidatury, druhý pak Co chce Proglas: život nebo smrt?

Annotation (English):
E-Safety: Continued Misinformation by the Byzantine Catholic Patriarchate
In January 2018, a new wave of misinformation emails was disseminated by the Byzantine Catholic Patriarchate, mainly targeting voters with false narratives. These emails, seemingly routine with attached PDF documents, contain fabricated claims under the guise of urging a presidential candidate to withdraw from the race, presenting it as a noble act. Moreover, there is a direct assault on Proglas Radio, accusing it of concealing critical information about global conspiracies, which are baseless accusations. Both emails sustain the previous pattern of disinformation, slanders, and unfounded allegations aimed at influencing voters, all of which have been widely denounced by credible sources including the Archbishop of Olomouc, as baseless and detrimental.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Prezidentské volby spustily velké množství dezinformací, fake news a hoaxů. Podlehnout jim je snadné, stejně tak je snadné fakta ověřit.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 13-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9360 | Publikováno: 24.01.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1288

Nikdy v minulosti nezažila Česká republika tak velkou vlnu dezinformací, pomluv, hoaxů a nepravdivých zpráv jako nyní – v období prezidentských voleb. V rámci projektu E-Bezpečí evidujeme desítky nepravdivých informací šířených o obou prezidentských kandidátech. Podstatně více dezinformací je zaměřeno na očerňování prof. Jiřího Drahoše (zhruba 30krát více hoaxů/fake news cílí právě na něj, na jeho oponenta Zemana míří především různé vulgární a urážlivé zprávy a koláže, skutečně nepravdivých informací cílených na stávajícího prezidenta je velmi málo), některé z dezinformací jsou aktivně šířeny také ze zahraničí.

Annotation (English):
E-Safety and Misinformation During the Presidential Elections
The article from "E-Bezpečí - Open Access Journal" discusses the overwhelming wave of misinformation, hoaxes, and fake news that emerged during the Czech presidential election period. It notes that a substantial amount of these false information targeted one presidential candidate much more frequently than the other, with distinct differences in the nature of misleading content aimed at each. Misinformation was predominantly spread via social media and emails, with many users accepting and sharing unverified information within their echo chambers without seeking out primary sources or factual verification. The piece emphasizes the importance of media literacy among internet users, urging them to verify facts and differentiate between reliable and deceptive sources. The editorial team of "E-Bezpečí" also provides recommendations for websites that specialize in fact-checking and assessing the credibility of information to help combat the spread of false stories.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Starci na netu - nejzajímavější zjištění

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7966 | Publikováno: 09.02.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1295

Počátkem týdne jsme vám přinesli výsledky našeho nového výzkumu Starci na netu. Pokud jste ale neměli čas pročíst si podrobně celou zprávu, máme pro vás dnešní shrnující text, který obsahuje nejzajímavější výzkumná zjištění.  

Annotation (English):
E-Safety in Senior Internet Usage
Beginning the week, we presented findings from our new research titled "Seniors on the Net". Today, we summarize the essential points. Approximately 60% of respondents over 55 do not use secure passwords for online services, and around a fifth (19%) write them down on paper slips. A similar trend is observed with PINs for credit cards, as roughly every tenth user records it on paper, sometimes keeping it in their wallets alongside the card. In terms of spreading email spam, the older demographic are active distributors; with increasing age, the spread of both true and false political news notably increases, being six times more prevalent among seniors than younger users. This group also actively responds to various official-looking banking notifications, with around 40% engaging with messages about new banking statements available upon login. Engagement with messages concerning security updates also increases with age. Additionally, seniors actively utilize online forums, auctions, and marketplaces, with 40% encountering dishonest sellers. Online dating is popular among one-third of participants, with 78% favoring dating sites, and 21% using personal ads sections for the same purpose; interestingly, 56% have translated these online interactions into real-life relationships.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oslovila vás generálka americké armády s nabídkou k seznámení? Pak jste se pravděpodobně stali terčem nové vlny tzv. romance scamu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 18-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 17099 | Publikováno: 14.02.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1298

Online poradna projektu E-Bezpečí opětovně zachytila několik případů tzv. romance scamu, tedy podvodu, jehož základem je zneužití oběti (typicky seniora) prostřednictvím nabídnutí romantického vztahu, přičemž v průběhu komunikace pachatel/pachatelka od oběti vyláká peněžní prostředky. Pachatel nově předstírá, že je příslušnicí americké armády, která se chystá žít v ČR a investovat zde své finanční prostředky.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The online advisory of the E-Safety project has repeatedly detected several cases of so-called romance scams, wherein predators exploit typically older victims via romantic relationship offers. Throughout the interaction, the perpetrator, often pretending to be a member of the U.S. army planning to move to Czech Republic and invest financially, distresses the victim for monetary gains. Such scams include the misuse of actual identities - for instance, presenting themselves as General Nadja Y. West of the US Army - to establish credibility. Clients of various servers addressing romance scams like ScamDigger.com and RomanceScam.com have noted these fraudulent patterns, which aim to convince victims of the authenticity of their correspondence, ultimately leading to financial and emotional exploitation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Omegle: Víte, s kým si vaše dítě videochatuje?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 20-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 47147 | Publikováno: 06.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1300

Zeptejte se svého dítěte, zdali zná název služby, pomocí které může na internetu neomezeně anonymně videochatovat – a to bez nutnosti zakládat si vlastní účet. Odpověď bude pravděpodobně Omegle, Tinychat nebo Whisper. A právě na první zmíněnou službu a rizika, která jsou s jejím používáním spojena, se zaměříme v našem dnešním textu.  

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Ask your child if they are familiar with a service that allows them to anonymously video chat online without the need to create an account. They will likely mention Omegle, Tinychat, or Whisper. Our current discussion focuses on the first-mentioned service and its associated risks. Omegle, an anonymous text and video chat platform, became a popular alternative to the once-popular Chatroulette. Founded in 2009 as a text chat service, it enabled video chatting a year later. The simple mechanism of the site allows users to connect randomly with others (matched perhaps by interests or university affiliation) for unrestricted chatting, but users can also end chats at any time. Soon after its inception, the video chat feature was overrun by sexual and pornographic content. Consequently, in 2013, Omegle introduced sections for users over 18 (containing sexual content) and those older than 13 (without sexual scenes). The chat is partially monitored and filtered to limit inappropriate behavior and reduce the likelihood of encountering unsuitable content. However, Omegle also operates an unmonitored chat where no content restriction is applied, making both types of chat easily accessible to children. The anonymity of video chat makes it a particularly attractive platform for children who use it for casual communication—including sexual topics. In some cases, Omegle is the place for initial contact between a child and unknown persons, from whom the child has virtually no information. Consider this... In January 2018, a case at the E-Safety advisory revealed issues of a 15-year-old client being coerced into unnecessary and dangerous interactions, indicative of the risks associated with Omegle that have been under police investigation for crimes like Sexual Coercion and Blackmail over recent months. An alert has also been raised about instances where adults on Omegle were specifically targeting underage girls for sexual activities over the camera, resulting in prison sentences such as the 6-year conviction of James Stewart Jones from Great Britain who targeted children aged 11-15 for sexual video chats, of which he collected recordings for his own gratification.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 24-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8109 | Publikováno: 07.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1408

Nebezpečné výzvy nebo také tzv. dangerous challenges - tento termín můžeme slýchat z různých stran. Co to ale vlastně je? A může ta nebezpečná internetová výzva ublížit dětem? Je jich více?

Annotation (English):
Dangerous Online Challenges
This article examines the phenomenon of dangerous online challenges, a pressing issue where individuals, often children, are prompted to mimic risky behaviors and document them online. These challenges, despite their initially contained spread, can have grave consequences and may reach a wider audience through media exposure. The severity of potential injuries varies based on the type of dare, ranging from severe burns to death in extreme cases. The "Blue Whale" challenge, the "Fire Challenge," and the "Choking Game" are highlighted as examples where participants suffered significant harm. Importantly, the article discusses how initial physical signs can indicate participation in such challenges, urging parents and guardians to communicate openly and sensitively with children to prevent such dangerous engagements.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Posouvání věkových hranic pro vstup do prostředí sociálních sítí nic neřeší - ochranu dětí a jejich dat v kyberprostoru toto opatření nezajistí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 28-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9755 | Publikováno: 21.03.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1303

Zní to dobře, že? Posuneme věkovou hranici pro vstup do prostředí sociálních sítí třeba na 15 let a zajistíme tak ochranu dětí a jejich osobních údajů. Ve skutečnosti však tento posun neřeší vůbec nic a přinese s sebou jen komplikace.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In this article, "Shifting age limits for social media entry does not solve the protection of children and their data in cyberspace," Kamil Kopecký argues that simply raising the age limit for social media use to 15 years is insufficient and would only complicate matters without solving the core issues. The argument is supported by research indicating that despite the official limits (currently at 13 years for most services), younger children are actively participating in these platforms with parental awareness and oftentimes consent, undermining the efficacy of such age restrictions. The study calls attention to the crucial role of parents in mediating their children's digital interactions and suggests that effective online safety measures should involve them more robustly rather than just mechanically raising age limits which children and parents can easily bypass.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

HOAX: BFF jako test zabezpečení účtu Facebooku? Hoax.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 32-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10158 | Publikováno: 12.04.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1304

Narazili jste na zprávu, že stačí v prostředí sociální sítě napsat zkratku BFF, pomocí které zjistíte, jestli máte bezpečný účet? A vyzkoušeli jste ho? Pak jste se nechali nachytat, jde totiž o hoax.

Annotation (English):
HOAX: BFF as a Test for Facebook Account Security? A Hoax.
Have you come across the message claiming that typing 'BFF' in a social media post can test the security of your Facebook account and even tried it? If so, you've been misled by a hoax. The article debunks the widespread belief that Mark Zuckerberg created the term 'BFF' to ensure Facebook account safety, where supposedly if the term turns green in a comment, it indicates the account is protected, and if not, the account might be compromised. The truth is that 'BFF', which stands for 'Best Friends Forever', is just one of many text triggers that activate Facebook's text delight animations based on whether animations are enabled on the user’s account. The change in color does not relate to account security but rather to animation settings, debunking the claim as a widespread hoax.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Tým projektu E-Bezpečí letos zrealizoval již více než 180 vzdělávacích akcí v terénu. Lektoři projektu vzdělávali nejenom děti, ale také pedagogy a policisty.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(1): 34-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6699 | Publikováno: 22.05.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1309

Od počátku roku tým projektu E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zrealizoval více než 180 vzdělávacích akcí cílených na prevenci rizikového chování v online prostředí. Nechyběly aktivity pro děti, ale také dospělé - pedagogy, policisty.

Annotation (English):
E-Safety in Education Initiatives
The E-Safety project team at the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc has conducted over 180 educational activities aimed at preventing risky behavior online since the beginning of the year. These activities, targeting both children and adults (including educators and police officers), ranged from traditional field programs for primary students to innovative courses focused on distinguishing true from false information and verifying them in the digital space. Notable events included a public discussion on fake news and misinformation in collaboration with Czech Television, featuring well-known moderators and addressing topics such as misinformation in politics and everyday life, hoaxes, and their origins and detection methods. The team also represented at various forums and conferences, discussing pressing issues like sexting, cyber grooming, and cyberbullying, consolidating their commitment to enhancing cyber safety education and awareness.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 11)]

E-Bezpečí, 2018 (ročník 3), číslo 2
E-Bezpečí, 2018 (volume 3), issue 2

Komentář: Zakázat mobilní telefon o přestávkách?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 74636 | Publikováno: 25.08.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1316

V posledních dnech zasypaly média informace o zákazech mobilních telefonů ve škole, přičemž se stále častěji řeší, zda používání mobilních telefonů zakázat i o přestávkách. K tématu se vyjadřuje kdekdo, od herců, právníků, prodavaček, učitelů, rodičů či politiků.

Annotation (English):
Commentary: Banning Mobile Phones During Breaks?
In this article from E-Bezpečí 2018, Kamil Kopecký discusses the contemporary debate over whether to ban mobile phones during the breaks at schools. Kopecký explores a variety of opinions, ranging from actors to lawyers and educators, delving deep into the purpose of breaks — intended primarily for rest and cognitive recovery between classes. He presents a multi-faceted view that includes physiological, psychological, and educational perspectives, arguing that while breaks are crucial for recharging, the use of mobile phones can significantly hinder this process. This misuse can lead to reduced concentration and retention of information in subsequent classes. Furthermore, Kopecký highlights how the universal access to mobile phones during breaks can complicate educators' work and inadvertently cause them to neglect their necessary downtime. The article underscores the need for schools to create environments that encourage physical activities and interpersonal interactions over digital engagement.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

MOMO Challenge - nový druh rizikové výzvy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 5-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 55423 | Publikováno: 26.08.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1318

Momo Challenge je druh rizikové výzvy, která se rozšiřuje prostřednictvím sociálních sítí a mobilních telefonů. Uživatelé (především děti), kteří se do této hry zapojí, jsou kontaktováni prostřednictvím různých profilů Momo na sociální síti WhatsApp a vyzváni, aby provedli několik nebezpečných úkolů. Pokud hráči odmítnou úkoly splnit, případně se jim úkoly splnit nepodaří, dojde k vyhrožování a vydírání. 

Annotation (English):
MOMO Challenge - A New Type of Risky Challenge
The MOMO Challenge represents a hazardous game spreading through social media and mobile phones. Participants, predominantly children, are contacted through various MOMO profiles on WhatsApp and coerced into performing dangerous tasks. Failure or refusal to complete these tasks results in threats and blackmail, claiming MOMO will harm their family or reveal sensitive information. Additionally, perpetrators intensify the fear with gruesome images, causing significant distress. The article explores how these threats often include supernatural elements and outlines the potential risks involved in participating in such games. It also addresses the role of media in potentially amplifying the risks associated with such online challenges.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romové, muslimové, skauti, křesťané, důchodci, vegetariáni, homosexuálové, matky s dětmi, politici …  aneb Všichni můžeme být obětmi hatingu

Klára MIKULCOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 10-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5508 | Publikováno: 09.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1413

V současné době se v souvislosti s internetem, a především se sociálními sítěmi, mluví o tzv. hatingu. Co si pod tímto pojmem máme představit? Koho se hating týká? A lze se proti jeho vlivu nějak bránit?  Tyto a další informace se dozvíte v dnešním článku. Pojem hating označuje nenávistné příspěvky na sociálních sítích, komentáře v internetových diskuzích, chatech apod., které jsou nejčastěji zaměřeny proti nejrůznějším etnickým, sociálním, sexuálním, náboženským a dalším skupinám, s cílem danou skupinu co nejvíce ponížit, a šířit tak nenávist k této skupině mezi ostatními uživateli internetu. Tyto „virtuální“ nenávistné projevy pak často vedou k násilí a trestným činům v reálném světě.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In today's digital age, the phenomenon known as 'hating' is frequently discussed, particularly in relation to social media. Hating encompasses hateful posts, comments in online discussions, chats, and other platforms, often targeting various ethnic, social, sexual, or religious groups with the intent to demean and spread hatred among other internet users. These virtual displays of hatred can often escalate into violence and criminal activities in the real world. The article provides insight into the common targets of hating, including ethnic minorities, religious affiliates, and other marginalized groups, underlining the extensive impact and potential defenses against such online abuse.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Svoboda slova vs. cenzura

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 15-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15074 | Publikováno: 12.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1325

V souvislosti se svobodou slova (svobodou projevu) v online prostředí se často diskutuje o tom, kde jsou hranice svobody vyjadřování a zda se např. v případě mazání příspěvků a blokování uživatelů nejedná o cenzuru. Abychom dokázali rozeznat hranice mezi cenzurou a svobodou slova, pokusíme se nejdříve vymezit, co to vlastně svoboda slova je.

Annotation (English):
Freedom of Speech vs. Censorship
In the context of online environments, the dialogue often centers around understanding the boundaries between freedom of expression and what constitutes censorship, especially in scenarios involving the deletion of posts or blocking of users. The article attempts to first define what freedom of speech actually entails. It acknowledges freedom of speech as a fundamental human right featured in numerous legal frameworks, emphasizing the balance between this freedom and the rights to privacy and protection against certain harms as outlined in international declarations and mandates. Moreover, this synopsis delves into how censorship is generally perceived and implemented, discussing both its negative connotations in restrictive countries and potential positive roles when it prevents harmful content dissemination or upholds public security without encroaching on individual rights excessively.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak si ověřit informace na internetu?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 22-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 70127 | Publikováno: 13.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1329

Úvod do problematiky Internet je masmédium, které je přesyceno velkým množstvím rozmanitých informací nejrůznější kvality. V minulosti byla odpovědnost za pravdivost informace a její ověření kladena na vydavatele konkrétního média, který musel posuzovat v souladu s etickými kodexy zpravodajství a publicistiky. V zásadě platilo, co je psáno, to je dáno (v původním kontextu platilo pro smlouvy). Většina populace byla především příjemci informací, nikoli jejich tvůrci. Produkce informací vyžadovala také finance (kapitál), bez kterého nebylo možné obsah masově rozšiřovat. Významnou úlohu hrály (a dosud hrají) mezinárodní tiskové agentury (sbírají fakta a nic než fakta) = Reuters, Associated Press, ITAR-TASS, stejně jako lokální tiskové agentury - ty mohou sbírat zprávy v domovských zemích a také přejímat zprávy z tiskových agentur a těm dále posílat zprávy lokální = ČTK (Česká tisková kancelář).

Annotation (English):
How to Verify Information on the Internet
The internet, as a mass medium, is saturated with a vast array of information of varying quality. Historically, the responsibility for the truthfulness of information and its verification rested with publishers, who needed to assess content in accordance with journalistic and ethical codes. However, with the advent of the information society, the opening of the world of the internet, and social networks, all barriers have been removed – anyone can produce content anytime, without needing financial resources or the requirement to verify information. Only a part of the information is derived from verified sources such as press agencies. The modern reader is also a content creator, which places higher demands on their ability to discern the truthfulness of information. But how can one verify it? Kamil Kopecký explores the nuances of navigating through misinformation and verifying the authenticity of online content in a world where traditional gatekeepers of information are no longer the sole producers of content.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to mediální gramotnost a proč je důležité se jí vůbec zabývat

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 28-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7831 | Publikováno: 19.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1333

Média, masmédia, ale také sociální sítě či jen běžně dostupné plakátovací plochy na nás chrlí informace, ve kterých je obtížné se vyznat. V minulosti fungoval zažitý úzus, že co je psáno či řečeno, je pravda, a bylo důležité jen najít toho, kdo říkal celou pravdu a tuto si „neohýbal“ podle svých potřeb či cílů. 

Annotation (English):
Understanding Media Literacy and Its Critical Role
In today's information-saturated world, the ability to navigate and critically evaluate media content, referred to as media literacy, is increasingly vital. This article discusses the overwhelming influx of information through traditional and new media platforms, highlighting the challenges of identifying credible sources amidst widespread anonymous content. It emphasizes the integration of media literacy education within elementary and secondary schools, suggesting that younger generations are better equipped for information discernship compared to older generations. Recognizing the significant presence of fake news, particularly propagated through social platforms, the article underscores the necessity for rigorous validation of news sources to prevent manipulation by targeted media campaigns.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo jsou vlastně pachatelé kyberšikany?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 31-40| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13648 | Publikováno: 20.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1335

Při analýze chování pachatelů šikany jsme byli léta zvyklí úlohu a pozici pachatele zjednodušovat – pachatel byl jednoduše agresor, kterého bylo třeba potrestat. S příchodem kybernetických forem šikany se však situace stala složitější – u řady pachatelů dochází k tzv. přepínání rolí (z oběti na pachatele) a svůj útok vnímají jako oprávněnou pomstu za násilí, které vůči nim spáchal někdo jiný. U dalších pachatelů je pak kyberšikana spíše nezvládnutým žertem, který se vymknul kontrole (např. v prostředí sociálních sítí). Na pachatele kyberšikany se proto podíváme podrobněji.

Annotation (English):
Who Are the Perpetrators of Cyberbullying?
While previously simplifying the roles in bullying to mere aggressors needing punishment, the advent of cyber forms of bullying has complicated these interpretations. Many perpetrators switch roles from victims to aggressors, perceiving their attacks as legitimate revenge for violence they themselves endured. Others engage in cyberbully as an uncontrolled output of seemingly harmless jokes, particularly in social media settings. This account allows a deeper look into the diverse group forming cyberbullies, spanning genders, social statuses, and cognitive capacities. The spectrum reveals that both academic achievers and those less successful at school can engage in cyberbullying, demonstrating that these behaviors cross typical demographic boundaries. This research urges a nuanced view of cyberbullies, emphasizing the complex interplay of social dynamics and personal experiences that drive their behaviors.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kybernemoci - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 41-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14775 | Publikováno: 26.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1338

Nadměrné používání informačních a komunikačních technologií má na zdraví člověka velmi často negativní dopad. Ten se projevuje např. nárůstem počtu obézních dětí, zvýšením počtu očních onemocnění, rozvojem cukrovky, onemocnění srdce apod. S nadměrným používáním informačních a komunikačních technologií se však pojí také celá řada onemocnění, se kterými jsme se v minulosti běžně nesetkávali. Ta se označují jako tzv. kybernemoci. A právě na ně se zaměříme v našem dnešním článku.

Annotation (English):
Cyber Ailments - An Introduction to the Issue
Excessive use of information and communication technologies often negatively impacts human health, manifesting in various modern diseases termed as 'cyber ailments'. These are particularly prevalent among active digital device users, and include conditions such as 'tablet shoulder'—a specific pain caused by unnatural positioning over devices like tablets and smartphones. This article delves into the physical and psychological implications of these ailments, underscoring the widespread nature of digital-induced health issues in contemporary society and providing evidence from healthcare professionals on ways to mitigate these effects. It also touches on ergonomic adjustments and lifestyle changes essential for minimizing health risks associated with prolonged use of technology.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Proč se děti a dospívající účastní nebezpečných výzev a jak s nimi o riziku komunikovat?

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 49-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5266 | Publikováno: 26.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1416

Minule jsme si již vysvětlili, co to internetové výzvy jsou . Dnes si povíme, co děti a dospívající k účasti vede a jak jim vysvětlit možná rizika, která si nemusí uvědomovat pro nedostatek zkušeností a stále se vyvíjející myšlení.

Annotation (English):
Understanding the Risks of Internet Challenges for Children and Adolescents
In this article, Pavla Strílková explores the reasons behind children and adolescents participating in potentially dangerous internet challenges and offers guidance on discussing these risks with them. It addresses the lack of maturity and experience among young people, which leads to a failure in foreseeing the consequences of their actions. Social media plays a significant role in encouraging these behaviors by offering validation and attention in return for engaging in risky activities. Strílková stresses the importance of open and sensitive communication, aiming to instruct parents on how to initiate discussions that can help children recognize and evaluate risks. By understanding what drives this behavior, parents can guide their children to make safer choices online.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

K diagnostice kyberšikany

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 52-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8985 | Publikováno: 30.09.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1351

Kyberšikanu je u dítěte poměrně obtížné rozpoznat, protože se její projevy často kříží s projevy puberty – dítě mohou provázet různé změny nálad, může být uzavřené, může u něj dojít ke zhoršení prospěchu ve škole apod. V řadě případů odpovídají příznaky kyberšikany také příznakům klasických forem šikany, kyberšikana je obvykle s běžnou šikanou propojena.  Obecně lze říci, že se dítě začne chovat zásadně jinak, než jsme byli jako rodiče či pedagogové zvyklí – mění své chování, omezuje běžné aktivity, je více nervózní, roztěkané, mohou se u něj projevit také psychosomatické projevy (bolesti hlavy, nespavost, noční běs, pomočování apod.).

Annotation (English):
Cyberbullying Diagnostics
Cyberbullying in children can be challenging to detect as its symptoms often intertwine with typical adolescent behaviors—changes in mood, seclusion, and a decline in academic performance. These symptoms might also mirror those of traditional bullying forms, with cyberbullying generally being an extension of face-to-face bullying. It's common for affected children to exhibit significant behavioral alterations, restrict social activities, show increased nervousness, and potentially suffer from psychosomatic symptoms such as headaches, insomnia, and nightmares. An array of warning signs accompanies cyberbullying, including avoidance of technology previously used actively, nervousness or uncertainty when reading emails or SMS, and general withdrawal from social interactions, aligning with depressive or anxious states.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Mrtví lidé na Facebooku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 57-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9661 | Publikováno: 01.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1353

Každý, kdo je v prostředí Facebooku aktivní, jistě zná celou řadu upozornění, pomocí kterých nám Facebook připomíná třeba narozeniny, důležité životní události nebo prostě jen zajímavé příspěvky na zdech našich přátel. Před časem mě však Facebook upozornit na narozeniny bývalého kolegy z práce, který je však již několik let po smrti. Jeho profil však nikoli – ačkoli zesnulý kolega již řadu let nepřispívá na svou virtuální facebookovou zeď, aktivně na ni přispívají ostatní uživatelé Facebooku – zeď je plná příspěvků jeho přátel, kteří mu přejí všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a hodně životních úspěchů. Ačkoli jsem na zeď kolegy umístil upozornění, že zesnul již před mnoha lety, jeho přátele to neodradilo a přání pevného zdraví posílají nadále…

Annotation (English):
Dead People on Facebook
Anyone active on Facebook is familiar with the numerous notifications about birthdays, significant life events, or simply interesting posts on our friends' walls. However, a curious situation arises when Facebook reminds us of the birthdays of deceased individuals, whose accounts remain active and continue to receive messages and warm wishes from friends as if they were still alive. This phenomenon raises questions about what happens to a person’s profile after they die. Generally, three possibilities exist: the profile can continue without being reported or deleted, it can be turned into a memorial page if requested via a special form, or it can be removed upon family members' request. Moreover, since 2015, Facebook has allowed users to appoint a "legacy contact" to manage their account posthumously, essentially ensuring that our digital identities have a form of virtual afterlife.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-maily o tom, že pachatelé pomocí viru RAT získali vaše intimní materiály, jsou podvodné, jde o scam.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 61-63| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14786 | Publikováno: 06.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1358

Českým internetem stále kolují vyděračské e-maily, ve kterých jsou příjemci vydírání, že pokud nezaplatí výpalné v kryptoměně bitcoin, budou zveřejněny jejich intimní materiály pořízené prostřednictvím viru RAT. Jde však pouze o podvod - tvz. scam, který se sice tváří vážně a vyvolává u příjemců strach, cílem je však pouze získat od důvěřivých finanční prostředky - a to za nic. Pachatelé samozřejmě žádná intimní videa adresátů nemají.

Annotation (English):
E-Mail Extortion Scams: A Persistent Cybersecurity Threat
The article discusses the prevalent issue of extortion through deceptive emails claiming that the sender has obtained intimate materials from the recipient via a Remote Access Trojan (RAT) virus and demands payment, usually in Bitcoin, to prevent their release. This scam, widely circulated across the Czech internet, instills fear among recipients but is fundamentally a hoax—the perpetrators do not actually possess any compromising videos. The Czech Police continue to advise the public to disregard these fraudulent communications, mark them as spam, and not settle any demanded sums. Highlighted in the article is the persistent zero balance in the Bitcoin account of one alleged extortionist, underscoring the general ineffectiveness of such scams when potential victims are properly informed and cautious.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Žádná technologie nenahradí přímou práci s dítětem! Nevěřte firmám, které slibují, že za vás vyřeší šikanu či kyberšikanu pomocí nějaké technologie.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 64-67| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8419 | Publikováno: 10.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1359

Ve své praxi stále více narážím na nejrůznější projekty, které slibují, že disponují unikátní technologií, která vyřeší problémy s kyberšikanou či šikanou. Samotné tvrzení má hned dvě sporná místa - jednak drtivá většina technologií využívaných v oblasti prevence a intervence unikátní není a pouze replikuje, kopíruje či inovuje stávající řešení (když už něco unikátní je, tak je to na patent!), jednak technologie problémy sama o sobě samozřejmě neřeší (zablokuje obsah či uživatele, tím však problém není vyřešen) - maximálně předá problém živému člověku, který jej začne reálně řešit. 

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In his commentary, Kamil Kopecký warns against relying solely on technology for resolving issues such as bullying and cyber-bullying. He emphasizes that no technology can substitute for direct interaction with children and the careful attention of professionals such as teachers, psychologists, and law enforcement. Despite the introduction of various innovative technologies aimed at tackling these problems, real-life human intervention remains crucial in effectively addressing and resolving such issues. Throughout the article, Kopecký urges caution against firms promising automated solutions, highlighting the irreplaceable value of human empathy, understanding, and intervention in educational and safety contexts.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pew Research Center: Více než polovina amerických teenagerů má zkušenost s některou z forem kyberšikany

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 68-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6107 | Publikováno: 22.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1362

59 % amerických teenagerů bylo v online prostředí šikanováno či nějakým způsobem obtěžováno, uvádí aktuální výzkum z Pew Research Center. Do výzkumu, který probíhal od března do dubna 2018, se zapojilo 743 teenagerů (ve věku 13-17 let) a 1058 rodičů žijících v USA. Podle výzkumu více než polovina amerických teenagerů zažila minimálně 1 z 6 forem obtěžujícího chování v online prostředí.

Annotation (English):
E-Safety: Cyberbullying Among American Teenagers
According to a Pew Research Center study conducted between March and April 2018, which included 743 teenagers aged 13 to 17 and 1058 parents in the USA, 59% of American teens have been bullied or harassed online. The survey indicated that more than half of the participants experienced at least one of six detrimental behaviors online. The most common forms encountered were name-calling and mocking, affecting 42% of the respondents, while 32% reported that false information was spread about them to damage their reputation. Additionally, 16% experienced threats of physical harm online. However, online communication still plays a vital role in enabling teens to establish and maintain relationships, but it also brings risks as a quarter of the teenagers acknowledged receiving unsolicited explicit images, and 7% admitted to sharing such images without consent.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí od začátku roku řešila již přes 260 případů rizikového chování na internetu. Zabývala se mimo jiné vydíráním, vyhrožováním, kyberšikanou a stalkingem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5282 | Publikováno: 23.10.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1364

Poradna projektu E-Bezpečí řešila od počátku roku přes 260 rizikových situací, ke kterým došlo v online prostředí. Ve více než polovině případů byly oběťmi kybernetického útoku děti. Přibližně třetina případů byla převzata Policií ČR pro podezření ze spáchání trestného činu spadajícího do oblasti kybernetické kriminality.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2018, 3(2): Page 70-72
The advisory service of the E-Bezpečí project, since the beginning of the year, has addressed over 260 online risk behavior cases which included extortion, threats, cyberbullying, and stalking. More than half of these cases involved children, and about a third were handed over to the Czech Police due to suspicions of cybercriminal activities. Every day, the E-Bezpečí's online consultancy team deals with threats, extortion, cyberbullying, exposure of potentially dangerous material to cyberspace, sexting, domestic violence, illicit contacts with children, phishing, scams, and other forms of online fraud.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Úhel pohledu - vybrané formy manipulace s fotografiemi v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 73-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12852 | Publikováno: 02.11.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1367

Fotografie a videa jsou velmi důležitými nástroji online žurnalistiky - dokáží totiž u čtenářů velmi rychle, v zásadě během několika vteřin, vyvolat jak pozitivní, tak i negativní emoční odezvu, a to bez nutnosti číst celý text sdělení. Jak jsme vysvětlovali již dříve, emoční odezva dokáže velmi dobře ovlivňovat postoje čtenářů, proto jsou také  fotografie běžnou součástí propagandy - svou úlohu hrají v rámci politických kampaní, ale také např. reklamy. V dnešním textu se zaměříme na jeden ze způsobů manipulace fotografiemi, který je postaven na změně úhlu pohledu na danou událost a na úlohu detailu.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Photographs and videos are crucial tools in online journalism—they can evoke strong emotional responses from readers within seconds, without the need to read the entire text. As previously explored, this emotional engagement can significantly influence readers' attitudes, making images a common element in propaganda used within political campaigns and advertisements. Today's text focuses on specific methods of photo manipulation, particularly altering the viewer's perspective and the role of minor details in shaping the event's narrative. This manipulation not only affects how photographs are perceived and the emotions they evoke but ultimately influences public opinion, which is fundamentally intertwined with mass media.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ve školním prostředí se objevila nová riziková výzva (hra) Oh...Sir

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2018, Vol. 3(2): 77-78| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8915 | Publikováno: 15.11.2018 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1375

V posledních dnech online poradna projektu E-Bezpečí zachytila případy, ve kterých nám učitelé některých základních škol nahlásili výskyt nového druhu rizikové výzvy, tzv. výzvu “oh...sir”. Podstatou této výzvy (hry) je co nejvíce urazit staršího spolužáka či dospělého a získávat za to body. Kromě urážek jsou však součásti hry i fyzické útoky (kopnutí spolužáka), nonverbální projevy (vztyčené prostředníčky, upřený pohled do očí neznámým lidem) apod. Napadení probíhá obvykle ve dvojicích, kdy jeden z dvojice atak realizuje a druhý mu pak potvrdí, že úkol splnil (případně útok natočí). Pokud se pak napadená osoba ohradí, body se snižují.

Annotation (English):
E-Safety in School Environments: The Emergence of the “Oh...Sir” Challenge
In recent days, the online counseling center of the E-Safety project has recorded instances wherein primary school teachers have reported a new kind of risky challenge, dubbed the "oh...sir" challenge. The essence of this challenge involves students attempting to insult their older peers or adults as much as possible to score points. Besides verbal insults, the game integrates physical attacks (like kicking) and non-verbal expressions (such as giving the middle finger or glaring at strangers). These attacks typically occur in pairs, where one individual carries out the attack while the other confirms its execution. If the attacked person retaliates, points are deducted.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 17)]

E-Bezpečí, 2019 (ročník 4), číslo 1
E-Bezpečí, 2019 (volume 4), issue 1

Podvodná reklama na přípravky proti parazitům opět na Novinky.cz

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 1-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 33875 | Publikováno: 02.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1400

V reklamní síti serveru Novinky.cz (2. 1. 2019) se opět objevila podvodná reklama, jejímž cílem je vystrašit čtenáře a přimět je k nákupu zbytečného přípravku, který je zbaví fiktivního nebezpečí. Po podvodné reklamě Ling Fluent (zázračná výuka cizích jazyků), nefunkčních magických pyramidách a zázračných přípravcích na hubnutí tu opět po pár týdnech máme zázračný lék proti parazitům, kterými máme promořena naše těla.

Annotation (English):
Fraudulent Advertising for Anti-Parasite Products Resurfaces on Novinky.cz
In a recurring issue on the Novinky.cz website, a deceptive advertisement has surfaced again, attempting to frighten readers into purchasing an unnecessary anti-parasite product. Authored by Kamil Kopecký and published in the "E-Bezpečí - Open Access Journal 2019, 4(1): Page 1-4", this article scrutinizes a fraudulent marketing scheme that not only misleads with fabricated threats but also redirects consumers to dubious sites providing false endorsements by non-existent specialists. This critique highlights how such fear-mongering tactics exploit consumer fears by promoting a supposedly miraculous cure, underscoring the need for critical scrutiny of online medical information and advertisements.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Problém zvaný Tik Tok

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 5-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 120560 | Publikováno: 04.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1403

V minulých letech poměrně pravidelně poradna projektu E-Bezpečí zachycovala případy kyberšikany, které se odehrály v prostředí online služby Musical.ly. Služba Musical.ly byla primárně zaměřena na sdílení krátkých několikavteřinových videí, zaměřených většinou na hudební produkci či reprodukci. Každý uživatel Musical.ly  pak mohl sdílet s ostatními třeba svá domácí videa a amatérské hudební videoklipy doplněné o různé filtry a efekty. Původní síť Musical.ly byla před více než rokem nahrazena novou službou/aplikací/sítí s názvem Tik Tok. A právě na ni se zaměříme v dnešním textu.

Annotation (English):
The TikTok Phenomenon: Children, Safety, and Online Culture
The 2019 article from the journal "E-Bezpečí - Open Access Journal" authored by Kamil Kopecký analyzes the transformation of the platform Musical.ly into the now wildly popular TikTok, following its acquisition by the Chinese company ByteDance. The discourse delves deeply into various safety concerns emerging from TikTok's usage, particularly among children. It highlights instances of cyberbullying, online harassment, and the unnervingly easy access to sexually explicit material. The author stresses the platform’s appeal to a very young demographic, including children under the age of 13, despite its age restriction policy. The piece calls for a more vigilant approach to digital parenting, recommending several strategies to ensure safer online experiences for children. This includes setting profiles to private to limit public exposure and turning off location services to protect user privacy. Additionally, it mentions the use of TikTok's 'Digital Wellbeing' feature which aims to limit daily app usage, suggesting proactive engagement from parents in monitoring and discussing online activities with their children to navigate the complexities of digital interactions safely.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jste rodiče? A jste aktivní v prostředí internetu? Možná i vy provozujete sharenting

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 12-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18439 | Publikováno: 06.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1405

Termín sharenting (oversharenting) označuje nadměrné používání sociálních médií (a obecně internetových služeb) rodiči, kteří sdílejí obsah, ve kterém figurují jejich vlastní děti. Sharenting je vlastně kombinací slov share (sdílet) a parenting (rodičovství) a můžeme si ho představit jako nadměrné sdílení fotografií či videí vlastních dětí (zpravidla bez jejich souhlasu), zakládání profilů dětí v rámci různých druhů online služeb (bez jejich souhlasu) - v extrémních podobách zakládání prenatálních profilů, zakládání různých druhů online deníčků, ve kterých je život dítěte monitorován den po dni, měsíc po měsíci apod.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The term "sharenting" (or oversharenting) refers to the excessive use of social media (and internet services in general) by parents who share content featuring their own children, often without their consent. This practice combines the words "share" and "parenting" and can involve sharing numerous photos or videos of one's children (typically without their consent), creating child profiles on various online platforms (also without consent), and in extreme cases, setting up prenatal profiles or detailed online diaries tracking the daily lives of children. In recent years, sharenting has become an increasingly problematic issue. Children, as they grow older, may not wish for such content (e.g., photos in swimwear, ultrasound images, newborn photos) to be shared publicly, finding such content embarrassing, inappropriate, intrusive, or too personal. They often request their parents to remove, delete, or not distribute such content. However, what can be done if parents do not comply with their children's requests?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Novinka z UPointu ochrání vás i váš počítač

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 20-22| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4253 | Publikováno: 11.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1414

Poradna projektu E-Bezpečí UP v roce 2018 zachytila 15 případů, ve kterých byla webkamera využita k útoku na jiné uživatele internetu. Cílem jsou jak děti, tak i dospělí. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint proto zareagoval na zvýšenou obavu o bezpečnost na internetu a zařadil do svého sortimentu posuvnou krytku na webovou kameru, pomocí které uživatel mechanicky reguluje, kdy je možné se skrze kameru „dívat“.

Annotation (English):
Protective Measures and Web Cam Security Insights
In 2018, the E-Bezpečí project's advisory center at Palacký University in Olomouc recorded 15 cases where webcams were used to launch attacks on internet users targeting both children and adults. In response to growing concerns about online safety, the university's information center and the UPoint store introduced a sliding webcam cover to their product range. This simple device allows users to mechanically control when their webcam is active, offering a first-line defense against potential voyeurism or unwanted recordings. The article also explores various forms of webcam-based threats, including webcam trolling, and malware attacks that capture and misuse private imagery. Furthermore, it discusses how the perception of threat from these devices extends beyond actual attacks, influencing user behavior and cybersecurity practices.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Deep fake - stručný úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 23-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 23431 | Publikováno: 13.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1417

Deep fake je fenomén, který v budoucnu zásadním způsobem ovlivní práci s informacemi -  významným způsobem zasáhne především ověřování jejich pravdivosti. Bude pak pravděpodobně velmi obtížné, či dokonce nemožné odhalit, zda je materiál - v případě deep fake videozáznam - autentický, nebo zda byl upraven. Dostupnost této technologie posílí šíření dezinformací online prostředím a postupně posílí úloha autorit - informace budou posuzovány podle toho, kdo je publikoval, odpovědnost za jejich pravdivost bude stále více přenášena na vydavatele/autora.

Annotation (English):
Deep Fake - A Brief Introduction to the Issue
Deep fake technology marks a significant future challenge in information handling, principally impacting the verification of truthfulness. The availability of this technology could heavily complicate or even render it impossible to determine whether a material, especially a deep fake video, is authentic or altered. The widespread adoption of deep fake technology will likely enhance the dissemination of misinformation online, gradually shifting the burden of truth verification increasingly onto the publishers or authors of information.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Třetina švýcarských dětí byla vystavena kybergroomingu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 26-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5869 | Publikováno: 16.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1436

Třetina švýcarských dětí byla v online prostředí oslovena starším dospělým uživatelem s cílem o sexuální kontakt, potvrzuje loňský výzkum Univerzity v Curychu a Swisscomu. Fenomén, který se odborně nazývá kybergrooming, zaznamenal v posledních 4 letech mohutný vzestup, ještě v roce 2014 zkušenosti s kybergroomingem potvrdilo 19 % oslovených dětí, v roce 2018 to již bylo 30 %.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2019, 4(1): Page 26-27
Recent research from the University of Zurich and Swisscom has confirmed that cyber-grooming significantly impacts Swiss youth, with 30% of those surveyed in 2018 reporting exposure, up from 19% in 2014. Cyber-grooming, the act of older adults seeking to form inappropriate relationships with children over the internet, has seen a noticeable increase over the past four years. Additionally, the study highlights the digital habits of young Swiss, who spend an average of 2.5 hours online daily. Social media platforms like Instagram, which is used by 86% of Swiss youth, dominate their activities, whereas Facebook's usage has significantly declined. The research underscores an urgent need for educational programs and protective measures against cyber-grooming.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: O mobilních telefonech podruhé aneb Nemíchejme dohromady jablka, hrušky, švestky, broskve a mandarinky

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 28-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14193 | Publikováno: 17.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1438

Diskuse o využívání a zákazech používání mobilních technologií ve škole probíhá již několik měsíců a v drtivě většině příspěvků na toto téma dochází s naprostému smíchávání informací do jednoho nepřehledného ovocného koláče. Argumentace jednotlivých stran se opírá o řadu mýtů a nepřesností, zvláště výrazně je tento problém vidět na příkladu komentářů a vstupů zástupců České školní inspekce. Proto se pokusíme ještě jednou vstoupit do veřejné diskuse a napravit řadu nepřesností a mýtů, které se v rámci této otevřené debaty vyrojily.

Annotation (English):
E-Safety: The Complexity of Mobile Phone Regulations in Schools
The article explores the severe misunderstandings and generalizations in the ongoing debate about mobile phone use in schools. It clearly distinguits between the use of phones for educational purposes under teacher guidance and the unrestricted use by students, which often disrupts the educational environment. Highlighting various myths, the commentary confronts arguments like the essential need for mobiles at school for safety, the idea that prohibition will lead to secretive use, and the potential educational benefits overlooked by outright bans. The text argues for a balanced perspective that recognizes the role of mobiles in education while advocating for controlled use to prevent misuse and maintain discipline.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook umírá, žezlo přebírá Instagram

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 36-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10275 | Publikováno: 18.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1440

Z Instagramu se stala nejrychleji rostoucí sociální síť na světě. Aplikace, která patří společnosti Facebook, v loňském roce překročila 1 miliardu aktivních uživatelů, čímž dosáhla na třetí místo pomyslného žebříčku. Z obyčejné fotogalerie se tak stal účinný marketingový nástroj, který se potýká s rizikovými jevy.

Annotation (English):
Facebook is Dying, Instagram Takes Over
Instagram has become the fastest growing social network globally. Owned by Facebook, this platform surpassed the milestone of 1 billion active users last year, positioning itself as a major player in the digital landscape. Originally a simple photo gallery, Instagram has evolved into a potent marketing tool, albeit facing various risk phenomena. It serves as a dual-edged sword, providing vast opportunities for user engagement and business marketing while entailing risks like cyberbullying and the spread of misinformation. The platform's simplicity and array of features have also made it a replacement for traditional blogging, turning it into a significant influencer in digital communication.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Snapchat už nepřináší revoluční novinky, pouze rizika

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 40-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 29792 | Publikováno: 19.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1441

Oblíbenost aplikace, která nám přinesla novinku ve sdílení fotografií a videí, začíná klesat. Přesto jde pořád o jednu z nejpoužívanějších sociálních sítí na světě. Ačkoliv už nepřichází výrazná vylepšení, o nová rizika, s ní spojena, není nouze.

Annotation (English):
Snapchat: No Longer Bringing Revolutionary Features, Only Risks
The popularity of the app, which introduced novel ways of sharing photos and videos, is declining. Despite not introducing significant improvements, there are still new associated risks. Originally known as Picaboo, Snapchat was developed in 2011 as a class project by Stanford University students and now operates similarly to Instagram. It remains particularly popular among children. What sets it apart from other social networks is a feature that was later copied by competitors. Through a simple application interface, users send photos and videos that can only be viewed for a limited duration, such as ten seconds before disappearing, making Snapchat ideal if you want to share moments with friends without leaving a permanent record on their devices. The images and videos can also be enhanced with colorful texts, drawings, icons, or special filters.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Pexeso: Několik rozdílů mezi hrou zprostředkovanou počítačem a hrou dětí a rodičů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8990 | Publikováno: 27.01.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1445

Hned na úvod naše čtenáře uklidním - dnešní komentář nebude výbušný, nebude řešit vyloženě palčivé téma, neobjeví se agrese, ani únik intimních materiálů do online prostředí. Zaměříme se na docela jinou věc - podíváme se totiž na některé rozdíly mezi hrou, ve které spolu hraje dítě a rodič, a hrou, ve které hraje dítě s počítačem.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The commentary aims to distinguish between games mediated by computers and games involving children and parents, focusing on the game "Pexeso." It drives into the early engagement of children with technology through a tablet and compares it with playing the same game with parents, emphasizing massively different learning outcomes. Digital play equips children with operational rules and device handling, whereas physical play with parents enriches them with social interaction, conflict resolution, and more complex motor skills, further aiding in emotional and social development.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Europoslankyně Charanzová se na pedagogické fakultě zajímala o rizika v kyberprostoru

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 46-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4950 | Publikováno: 01.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1467

Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu, navštívila pedagogickou fakultu. V Centru prevence rizikové virtuální komunikace (PrVoK, E-Bezpečí) získala informace o tom, jak bezpečný nebo nebezpečný je život dětí v kyberprostoru. Během dne se seznámila i s konceptem Učitel21.

Annotation (English):
E-Safety - Risks in Cyberspace
Dita Charanzová, a European Parliament member, visited the pedagogical faculty and the Center for Risk Prevention in Virtual Communication (PrVoK) to discuss the dangers in cyberspace, specifically focusing on child safety online. During her visit, she engaged with the concept of Teacher21, and explored various technologies, including virtual and augmented reality systems like Google Cardboard, and Oculus devices, as well as educational robotics tools. The visit emphasized discussions on child protection online, the use of mobile phones in schools, and involved detailed insights into the excessive sharing of children's personal data on social networks.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

YouTube bude banovat videa s nebezpečnými výzvami, jako je např. TidePod Challenge či v současnosti populární BirdBox Challenge

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 49-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6521 | Publikováno: 01.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1447

YouTube (podobně jako Netflix) nechce, aby si jeho uživatelé při napodobování různých druhů nebezpečných výzev ublížili, proto upravuje svá pravidla spojená se zveřejňováním zábavných videí, pranků a výzev. Bude více kontrolovat, zda videa nepřekračují hranice humoru a nestávají se pro uživatele nebezpečnými. Tvůrcům videí, která jsou pro uživatele nebezpečná, bude YouTube nejdříve posílat žádost k odstranění tohoto obsahu, pokud tvůrci video neodstraní, dostanou varování, při opakovaném nevyhovění pak může být smazáno nejen samotné video, ale také celý účet.

Annotation (English):
E-Safety - Regulation Adjustments for Challenges and Pranks on YouTube
YouTube is intensifying its review and regulation processes to safeguard users from harmful content linked to dangerous internet challenges and pranks, such as the Tide Pod Challenge and the Bird Box Challenge. The platform will increase scrutiny to ensure videos do not cross the boundaries of humor and become safety hazards. Creators of hazardous content will initially receive a request to remove such content, followed by warnings, and potentially, account termination if non-compliance persists. Additionally, the changes aim to protect against pranks that place victims under severe distress, potentially believing they are in physical danger, such as fake home invasions or simulated drive-by shootings.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu 2019

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 51-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6719 | Publikováno: 05.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1450

Projekt E-Bezpečí se připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2019), který letos připadá na dnešek. Více informací o kampani naleznete zde.

Annotation (English):
E-Safety Measures in Response to Internet Safety Day 2019
The article discusses E-Safety initiatives aligned with the celebration of Safer Internet Day 2019, emphasizing several projects aimed at combating cybercrime and enhancing digital literacy and computer security. The partnership with regional police in Czechia and Poland highlights the interdisciplinary approach to preventive and educational activities in both countries. Moreover, the collaboration with O2 Foundation is set to improve educational opportunities in Czech schools regarding digital literacy, while efforts with ESET focus on providing parents and guardians with the necessary tools and knowledge to safeguard their digital environments at home. The piece underscores the importance of multiple stakeholders working together to create a safer digital landscape for children and adults alike.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Teenageři vyhledávají plastickou chirurgii, aby vypadali jako jejich upravené selfie

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9748 | Publikováno: 05.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1452

Žijeme v době, kdy máme vždy a všude po ruce mobilní telefon. S jeho pomocí jsme schopni během pár minut udělat selfie, jež zdokonalíme v aplikaci Snapchat nebo Instagram. Kromě květinových korun a psích uší si dalším filtrem vyhladíme pokožku a změníme barvu očí. Plnější rty a bělost zubů zase doladíme v editoru Facetune a naše dokonalá fotografie je připravená pro sociální sítě, kde nás přátelé odmění „lajky“ a srdíčky. Norma, která mění celosvětovou představu o kráse, však vede k nové duševní nemoci. Vědci ji nazývají Snapchat dysmorphia.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2019: Teenagers Seek Plastic Surgery to Resemble Their Edited Selfies
We live in a time where mobile phones are ubiquitous, allowing us to capture selfies and enhance them with applications like Snapchat or Instagram within minutes. By adding filters, users can modify their appearance significantly—smoothing skin, altering eye color, and plumping lips—the result looking perfect for social media. This phenomenon, dubbed "Snapchat dysmorphia," has altered global beauty standards and is increasingly leading to a new kind of mental illness. The pursuit to resemble these perfected versions of oneself has seen a worrying trend among teenagers requesting cosmetic surgery to mimic their digitally altered photos, indicating profound impacts on body image and mental health.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Veřejnoprávní média jsou nesmírně důležitá pro bezpečnost státu. Ten kdo útočí na jejich nezávislost, ohrožuje bezpečnost celé země.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 58-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18599 | Publikováno: 13.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1454

Veřejnoprávní média jsou v posledních letech pod neustálým a stále se zvyšujícím tlakem politiků, ale také veřejnosti. Politici některých politických stran napadají objektivitu a vyváženost vysílání, přestože je podle výzkumných dat (2018) vyváženost zpravodajství ČT 98 %, volají dokonce po zestátnění veřejnoprávních médií, omezení jejich rozpočtu (či přímo zrušení koncesionářských poplatků), či chtějí přímo zasahovat do obsahu vysílání a skladby témat a pořadů. Důvěra v Českou televizi klesá, index důvěryhodnosti se snížil na 63-65 procent (2017), což sama instituce přičítá především vnějším okolnostem - zpochybňování její nezávislosti alternativními médii, útokům dezinformačních médií, útokům vysokým představitelům politické reprezentace včetně prezidenta apod.

Annotation (English):
E-Security in the Public Realm
Public broadcasting media are increasingly critical for national security. Any attempts to undermine their independence threaten the safety of the entire country. In recent years, these media have faced escalating pressure from politicians and the public alike, challenging their objectivity and impartiality despite high credibility ratings. These attacks not only diminish public confidence but are also seen as efforts to influence the media's financial resources and content direction, effectively jeopardizing their role and independence in a democratic society.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí & UPoint: Beseda o rizicích spojených s webovými kamerami upozornila na aktuální hrozby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 63-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5157 | Publikováno: 21.02.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1470

V úterý 19. února 2018 proběhla v prostorách UPointu Univerzity Palackého beseda o rizicích spojených se zneužitím webkamery. Diskutovalo se např. o vyděračském spamu vyhrožujícím zveřejněním intimních materiálů zachycených webkamerou vašeho počítače, o webcam trollingu, útocích prostřednictvím virů, ale také např. o fenoménu sextortion a kybergroomingu. Diskuse se zúčastnili Kamil Kopecký a René Szotkowski z týmu projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a Pavel Schweiner, vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality olomoucké policie a odborný konzultant a lektor projektu E-Bezpečí.

Annotation (English):
E-Safety: Risks Associated with Webcams
At a lecture held on February 19, 2018, at the UPoint of Palacky University, significant risks associated with the misuse of webcams were discussed. These risks include ransomware threats, webcam trolling, viruses, sextortion, and cybergrooming. The lecture emphasized how attackers threaten to publicize intimate content captured through webcams unless a ransom is paid. Notably, it highlighted incidents where users unwittingly downloaded malware by clicking on an email attachment purporting to contain such content, which could potentially lead to privacy breaches. The discussion also covered preventive measures, emphasizing the need for critical thinking and protective steps like using webcam covers.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Příběh fotografie dětí s mobilními telefony před Noční hlídkou aneb Jak snadné je posunout význam fotografie šířené internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 67-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20544 | Publikováno: 01.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1486

Internetem se opět šíří fotografie dětí zahleděných do mobilních telefonů před obrazem Noční hlídka, která má charakterizovat současnou generaci dětí. Uživatelé sociálních sítí pak fotografii sdílejí a vášnivě komentují, aniž by znali situaci, ve které byla pořízena.

Annotation (English):
The Story of Children Photographed with Mobile Phones Before The Night Watch: How Easy it is to Alter the Meaning of Photos Spread Online
The article highlights an interesting observation regarding the context significance in photography, using the example of children in a museum looking at their phones instead of paintings—specifically Rembrandt’s "The Night Watch." This scene, captured by Gijsbert van der Wal and shared online, quickly went viral with several interpretations, most of which lamented the supposed disinterest of youth in art. However, the truth behind the photograph was that these children were using a museum’s app as instructed by their teacher to learn more about the paintings. The misinterpretation of the photo underscores the importance of contextual understanding in the digital age where images can be effortlessly manipulated and shared widely, often leading to misjudgments and misinformation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Senioři jsou v online prostředí cílem podvodných reklam a dalších druhů online podvodů. Dezinformace jsou pouze jedním z celé řady rizik, kterým jsou senioři trvale vystaveni.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9105 | Publikováno: 04.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1487

S rozšířením internetových služeb mezi běžnou populaci začali být senioři na internetu aktivní. Aktivně pracují s e-mailovými službami, vyhledávají informace pomocí internetových vyhledávačů, diskutují a také obchodují a účastní se internetových aukcí. Stejně jako v reálném světě se i v tom virtuálním setkávají s rizikovými formami chování a stávají se oběťmi různých druhů trestných činů, především různých druhů internetových podvodů. To, že byli v online prostředí podvedeni, však často nehlásí - bagatelizují částky, o které v online světě přišli (stokoruny, tisícikoruny), obávají se sekundární viktimizace ze strany policie, stydí se, že se nechali napálit, nebo jsou skeptičtí a nevěří, že by policie pachatele skutečně dopadla.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
With the increase of internet services among the general population, the elderly have become active online users. They actively use email services, search for information using search engines, engage in discussions, and also shop and participate in online auctions. Like in the real world, they encounter risky behaviors and become victims of various types of crimes, especially various types of online fraud. Despite being deceived in the online environment, many do not report these incidents - trivializing the amounts lost online (hundreds or thousands), fearing secondary victimization by the police, being embarrassed about being scammed, or being skeptical that the police would actually catch the perpetrators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co děti motivuje k tomu, aby páchaly kyberšikanu?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 73-80| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14092 | Publikováno: 22.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1501

Ve většině případů kyberšikany, o kterých informují média a organizace, které se intervencí či prevencí v oblasti kyberšikany zabývají, se velmi často dozvídáme pouze to, co bylo výsledkem kyberšikany. Na naše emoce pak silně působí příběhy dětských obětí - dozvídáme se např. informace o tom, že se spolužáci v online prostředí posmívají spolužačce, sdílí její fotografie s posměšnými komentáři, snaží se poškodit její pověst, natáčí ji o přestávkách, jak se dehonestující video spolužáka šíři po YouTube či TikToku apod. Abychom však pochopili, proč ke kyberšikaně dochází a jak minimalizovat riziko jejího vzniku v prostředí školy, nesmíme se dívat pouze na její výsledek, ale také na to, proč k situaci došlo. A právě na motivy, které ke kyberšikaně vedou, se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
In most cases, cyberbullying, as reported by the media and organizations that deal with cyberbullying intervention or prevention, we very often learn only what was the result of cyberbullying. Our emotions are strongly influenced by the stories of child victims - for example, we learn that classmates in the online environment mock classmate, share her photos with mocking comments, try to damage her reputation, filming her during breaks, how to decapitate classmate video However, in order to understand why cyberbullying occurs and how to minimize the risk of its occurrence in the school environment, we must look not only at its outcome, but also at why the situation has occurred. And it is the motives that lead to cyberbullying that we will focus on in today's text.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýty a dezinformace o Evropské unii opět rezonují veřejným prostorem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 81-88| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 15986 | Publikováno: 28.03.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1507

Volby do Evropského parlamentu opět doprovázejí mýty a dezinformace, které začínají prostupovat sociálními sítěmi. Dezinformace a polopravdy spojené s členstvím ČR v EU jsou aktivně šířeny představiteli různých politických stran a uskupení, stejně jako jejich příznivci. V dnešním textu se zaměříme na nejčastější mýty, které o Evropské unii panují a které jsou v těchto dnech opět aktivně v prostředí sociálních sítí sdíleny a rozšiřovány.

Annotation (English):
The elections to the European Parliament are again accompanied by myths and misinformation, which are beginning to permeate social networks. Misinformation and half-truths connected with the Czech Republic's membership in the EU are actively disseminated by representatives of various political parties and groups, as well as their supporters. In today's text, we will focus on the most common myths about the European Union, which are again actively shared and disseminated in the social networking environment these days.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zrod dezinformace v přímém přenosu: Okamura vs. Wollner

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 89-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13291 | Publikováno: 01.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1508

Takřka v přímém přenosu mohli pravidelní uživatelé Facebooku vidět vznik dezinformace (chcete-li fake news či hoaxu), která se velmi rychle rozšířila internetem a vyvolala vlnu nenávistných projevů (hate speech). Terčem útoku se tentokrát stal Marek Wollner, moderátor pořadu Reportéři ČT, a jeho kolegyně Nora Fridrichová. Tvůrcem samotné dezinformační zprávy byl pak Tomio Okamura (či administrátor jeho oficiálního profilu). 

Annotation (English):
E-Bezpečí 2019, 4(1): Zrod dezinformace v přímém přenosu: Okamura vs. Wollner
In a revealing instance of real-time misinformation propagation, regular Facebook users witnessed the birth and rapid spread of a disinformation (often referred to as fake news or hoax) initiated by Tomio Okamura, or possibly an administrator of his official profile. This misinformation targeted Mare-Augustus Wollner, a host of ČT programs Reportéři ČT, and his colleague Nora Fridrichová, sparking a wave of hate speech online. This case highlights critical concerns regarding the ease with which misinformation can be disseminated on social platforms, inciting substantial public backlash and attaching stigma to individuals based on falsified premises, thereby stressing the need for critical engagement with and scrutiny of shared information.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podle dánské studie chytrá zařízení negativně ovlivňují komunikaci mezi dětmi

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 93-100| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6619 | Publikováno: 02.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1512

Již několik měsíců se vedou diskuse o využívání a zákazech mobilních telefonů ve škole. Média pravidelně informují o sporech mezi mnohými řediteli základních škol, kteří jsou pro zákaz telefonů i o přestávkách, a Českou školní inspekcí, která varuje před neodůvodněným zásahem do soukromého vlastnictví dětí. Na webu E-bezpečí vyšly již dva komentáře, které se vyjadřují k této problematice. Ovšem tentokrát se nebudeme zabývat úlohou školních přestávek ani nepřesnostmi a mýty, které se objevují ve veřejné diskusi. Podíváme se, co si o tom myslí přímo děti ze základních škol.

Annotation (English):
Impact of iPads on Communication in Schools
In a study investigating the effects of iPads on school break times, a noticeable shift in children's activities and interactions was documented. The Danish study conducted in 2017 found that the introduction of iPads has not only changed how students spend their break times but also has had a profound impact on their social interactions. The research highlighted that younger students tend to use iPads for playing games, which decreases their physical activities and face-to-face interactions with peers. Older students also reported a significant shift towards digital engagement over traditional playground activities. This shift raises concerns about the reduction in physical social interactions, as most students are observed to be engaged in solitary or parallel play on their devices rather than participating in group activities that foster social skills and physical health.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Základní techniky propagandy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 101-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13864 | Publikováno: 08.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1514

V online prostředí je velmi snadné šířit nepravdivé informace, pravdivé informace záměrně zkreslovat, případně promíchávat pravdu a lež. Proto je dobré umět rozpoznat, zda autoři příspěvků skutečně nabízejí čtenářům a komentujícím ověřená fakta opřená o jasné důkazy a zdroje, nebo se snaží prostřednictvím manipulativních technik spíš ovlivnit ve svůj prospěch názory a postoje čtenářů a přimět je k nepřiměřené reakci - třeba verbální agresi, výhrůžkám apod. Proto vám dnes přinášíme základní přehled technik propagandy, které se (nejenom) v online prostředí k ovlivňování čtenářů využívají.

Annotation (English):
Basic Propaganda Techniques
In the online environment, it is exceedingly easy to spread false information, deliberately distort true information, or blend truth and lies, making it crucial to discern whether contributors actually present verified facts supported by clear evidence and sources, or attempt to manipulate opinions through deceptive techniques for personal gain. Today, we provide a basic overview of propaganda techniques (not exclusively) used online to influence readers. The term "propaganda" was not always perceived negatively; in the past, it served non-negative purposes and was not entirely based on falsehoods. However, nowadays, propaganda is almost exclusively associated with manipulation, deceit, argumentative fallacies, emotional and prejudicial targeting, exploiting low media literacy and laziness (no need for fact-checking). These manipulative devices aim primarily at affecting receivers' emotions and prejudices, using a variety of linguistic (slogans, various types of argumentative fallacies) and non-linguistic (photos, videos, graphic symbols) means.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak nastavit na Windows 10 rodičovský režim umožňující regulovat aktivity dítěte na počítači

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 103-104| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9522 | Publikováno: 13.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1518

V loňském roce jsme ve spolupráci s O2 Czech Republic zrealizovali celonárodní výzkum Rodič a digitální rodičovství (2018), ze kterého vzešlo, že drtivá většina rodičů (přes 80 procent) nevyužívá žádné softwarové nástroje, které by umožnily omezit např. dobu, kterou dítě s počítačem tráví, případně regulovat aktivity, které na počítači provozuje. Rodiče se spoléhají především na ústní dohodu s dítětem, kterou však dítě ne vždy dodrží. V našem dnešním textu si vysvětlíme, jak jednoduše nastavit rodičovský režim na operačním systému Windows 10.

Annotation (English):
E-Safety in Windows 10: Setting Parental Controls
In 2018, a national study conducted by O2 Czech Republic and Palacký University in Olomouc revealed that over 80% of parents do not use any software tools to limit their children's time or regulate activities on computers. Most parents rely primarily on verbal agreements, which children may not always follow. This article explains how easy it is to set up parental controls in the Windows 10 operating system. By using accounts.microsoft.com/family, parents can set up which account belongs to the guardian and which to the child, manage the child's online activities, restrict access to inappropriate websites, and limit screen time directly through user-friendly interfaces. Moreover, for Windows 10 or Android phones, the system also enables location tracking of the child and options to request additional screen time, which the guardian can approve or deny via email notifications.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Flag-waving

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 105-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6889 | Publikováno: 18.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1522

V našem předcházejícím textu jsme se zaměřili na základní přehled technik, které se využívají k ovlivňování čtenářů v online prostředí, s úspěchem se však dají využít (a také se využívají) i mimo internetový prostor. Technika, kterou si dnes popíšeme, se velmi často používala v dobách minulých (např. k propagandě v období světových válek a komunismu). K ovlivňování čtenářů, diváků či přímo voličů se používá i v současnosti. Tato technika se nazývá flag-waving (mávání vlajkou).

Annotation (English):
Flag-waving
In the previously discussed text, we focused on an overview of techniques used for influencing readers in the online environment, which are also applicable beyond the internet. The technique described today, known as flag-waving, was frequently utilized in the past, notably for propaganda during world wars and communism, and continues to be used to influence readers, audiences, or even voters today. Flag-waving is a classical propaganda technique that justifies one’s actions (such as violence) by claiming they are patriotic, benefiting the country. It strongly appeals to emotions and often exploits existing biases and beliefs about various groups (like minorities, sexual orientations, religions, etc.). It involves the use of various symbols—religious or cultural icons, flags, national insignias—blending national pride with manipulative strategies to influence public perception and behavior.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí opět řeší případy zneužití intimních materiálů dětmi. Roste počet případů spojených s TikTokem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 107-109| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7313 | Publikováno: 25.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1525

V posledních dnech opět poradna projektu E-Bezpečí zachytila řadu případů spojených se zneužitím intimních materiálů dětí - a to především ve formě vyhrožování a vydírání. Nedávno se nám svěřila dnes již 16letá dívka Sylvie, která se stala terčem online útoku již ve svých 12 letech a útoky přetrvávají až do současnosti. Na počátku celého problému byl sexting, tedy dobrovolné sdílení vlastního intimního materiálu...

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The recent reports from the "E-Bezpečí" project's counseling center highlight the escalating misuse of intimate materials by children, predominantly in forms of threats and blackmail. Notably, a troubling increase in cases tied to the TikTok platform has been observed. The assistance center has recently dealt with complaints where the young victims, initially involved in willingly sharing personal images (sexting), find themselves subjected to persistent threats and exploitation. The article provides crucial recommendations for collecting evidence and breaking off communication with the blackmailer while emphasizing the importance of involving parents. It stresses the challenge children face in seeking help independently and promotes utilizing anonymous help lines or online counseling services provided by initiatives like "E-Bezpečí."


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí na AFO 2019 (AFO#54): O fake news, dezinformacích a mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 110-112| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5622 | Publikováno: 25.04.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1526

Academia Film Olomouc - mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů - je tradičním festivalem plným zajímavé filmové tvorby, přednášek, workshopů, fanoušků a především vědy. Posláním festivalu je pak především prostřednictvím špičkových snímků a přizvaných odbornic a odborníků vytrvale bořit zažité mýty a stereotypy o přírodních, humanitních a společenských vědách a prezentovat široké veřejnosti vědu, výzkum a technologie jako fascinující a nesmírně důležité obory lidské činnosti a pevné součásti naší kultury a společnosti. Již potřetí jsme byli na tento festival pozváni také my, abychom pronesli inspirativní přednášku zaměřenou na některé z aktuálních a ožehavých témat a otevřeli témata, která jsou aktuální a zajímavá.

Annotation (English):
E-Safety on AFO 2019: Fake News, Disinformation, and Media Literacy
This article provides insights from the speech at the Academia Film Olomouc, focusing on the ample challenges posed by propaganda, disinformation, hoaxes, and fake news, which significantly affect societal prosperity. Presented in the exquisite Chapel of the Divine Body at the Arts Centre of Palacky University, the discussion covers various sources and impacts of misinformation. It highlights the immense data proliferation in recent times and emphasizes the exigency for critical media literacy to discern and combat misinformation effectively. Strategies to recognize hoaxes, historical misconceptions, and politically charged misinformation were dissected, providing the audience with tools to navigate the oversaturated information landscape.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dokument V SÍTI Víta Klusáka opět otevírá téma internetového zneužívání dětí. Plynule tak navazuje na filmy Seznam se bezpečně!, Na hory a na aktivity pořadu Černota.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 113-117| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14392 | Publikováno: 08.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1542

Internet je nástroj, jehož dopad na dětské i dospělé uživatele internetu je převážně pozitivní - internet je místem podporujícím kreativitu, komunikaci, spolupráci, vzdělávání i zábavu. Přesto však může být i místem rizikovým, přičemž rizika představují především samotní uživatelé, nikoli technologie. A právě na jedno z těchto rizik se zaměřuje nový snímek Víta Klusáka. Chystaný dokument V SÍTI se orientuje na téma sexuálních predátorů v online prostředí, logicky tak navazuje na snímky Martina Kožíška Seznam se bezpečně! a Na hory, které se zabývají podobným tématem.

Annotation (English):
Online Safety in the Digital Age: Challenges and Solutions
The article titled "E-Bezpečí - Open Access Journal" presents an in-depth exploration of the prevailing internet risks particularly affecting children, delving into subjects such as cyberbullying, sexting, and online sexual exploitation. Kamil Kopecký offers a detailed analysis of various types of online offenses, highlighting the tactics of sexual predators and the psychological and social impacts on victims. The discussion is framed within the context of recent studies and the implementation of preventive measures aimed at safeguarding internet users, especially minors. This comprehensive approach emphasizes collaboration among psychologists, law enforcement, educators, and parents to effectively address and reduce cybersecurity threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodič je nejdůležitějším článkem prevence rizikového chování, proto vzdělávání cílíme přímo na něj - třeba v rámci programu O2 Chytrá škola

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 118-119| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5853 | Publikováno: 11.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1543

Úloha rodiče je v oblasti prevence rizikového chování nezastupitelná, proto je velmi důležité, aby měl rodič nejen aktivní zájem o realizaci preventivních aktivit v prostředí rodiny, ale také dostatek informací o problematice, kterou chce s dítětem řešit. V praxi to znamená být informován o tom, se kterými riziky se může jeho dítě v online prostředí setkat, jak problémům předcházet a jak je také řešit, případně jaké alternativní pozitivní aktivity dítěte nabídnout.

Annotation (English):
E-Safety in Parental Education
The role of parents in preventing risky behavior is irreplaceable, emphasizing their need not only for active interest in conducting preventive activities within the family but also for adequate information about the issues to adequately address them with their children. Practically, this means being informed about the risks their children can encounter online, how to prevent these problems, and how to solve them. Additionally, it involves offering children alternative positive activities. From the findings of last year’s research "Parenting in the Digital Age" done in collaboration with O2 Czech Republic, interesting insights emerged. For instance, most parents claim to know what information their children search for online and which websites they visit. However, nearly 80% admit they can’t technically secure their children’s computers, such as automating content filtering or limiting the time spent on screens.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýtus o pedofilech zneužívajících děti opět rezonuje internetem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 120-123| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11184 | Publikováno: 15.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1551

V souvislosti s natáčením dokumentu Víta Klusáka V síti opět začala českým internetem rezonovat informace o pedofilech sexuálně zneužívajících děti v online a offline prostředí. Jedná se však o velmi starý mýtus (film tento mýtus vyvrací), drtivou většinu dětí sexuálně zneužívají lidé, kteří touto ani obdobnou deviací netrpí.  

Annotation (English):
Myth of Pedophiles Abusing Children Resurfaces Online
In response to Víta Klusák's documentary "In the Net", the Czech internet is again resonating with information about pedophiles sexually abusing children in both online and offline environments. However, this is a very old myth that the film debunks; the vast majority of children are sexually abused by individuals who do not suffer from this or any similar deviation. The discussion emphasizes that nobody precisely knows the actual number of children being abused since official statistics only account for reported cases. Many children do not report their abuse due to fear, shame, suffering from post-traumatic stress disorder, fear of secondary victimization, or manipulation within the family trying to conceal the situation. This high non-disclosure rate is estimated to be ten times higher than reported cases. Sexual abuse (CSA - Child Sexual Abuse) is generally defined as inappropriate exposure of the child to sexual contact, activity, or behavior. This includes any form of sexual touching, contact, or coercion by anyone the child trusts or who abuses the child.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 124-125| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4742 | Publikováno: 21.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1557

V těchto dnech startuje nový projekt zaměřený na oblast kybernetické bezpečnosti Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě, který realizuje tým složený ze zástupců osmi policejních ředitelství z České republiky a Polska a odborníků projektu E-Bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. Jak již název projektu napovídá, projekt se zaměřuje především na nové způsoby boje s internetovou kriminalitou, a to prostřednictvím zefektivnění práce policie (v ČR a PL), podpory prevence cílené na děti, pedagogy a rodiče a také podpory poradenské činnost umožňující anonymní pomoc obětem internetové kriminality. Součástí projektu jsou také výzkumné aktivity, umožňující odhalovat nové formy kybernetických hrozeb, se kterými jsou online uživatelé v kontaktu.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2019: Effective Czech-Polish Cooperation in Combating Cybercrime
The article outlines a new project aimed at enhancing cyber security by fostering efficient Czech-Polish cooperation to combat cybercrime. Initiated by a team comprising representatives from eight police directorates from both the Czech Republic and Poland, along with experts from the E-Bezpečí project at Palacký University Olomouc, the project focuses on novel approaches to fight internet crime. These include streamlining police operations across both nations, supporting targeted prevention for children, educators, and parents, and enhancing counselling services that provide anonymous aid to victims of internet crimes. The project also includes research activities aimed at identifying new types of cyber threats that online users may face.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Za hranicemi Facebooku - WeChat

Daniel ECLER
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 126-131| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5970 | Publikováno: 25.05.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1558

Situace, kterou zná nejspíš každý z nás – potřebujeme se zeptat kamaráda, z čeho máme úkol do matiky, nebo si dohodnout rande s holkou. Bývaly doby, kdy jsme se museli zvednout a jít jednat osobně. Později, s rozvojem techniky, jsme dostali možnost zvednout telefon a zavolat či poslat zprávu. Vývoj šel ale pořád kupředu a zanedlouho poté se objevil fenomén, bez kterého si mnoho dnešních dětí, ale i dospělých nedokáže svůj život už téměř představit – Facebook. Prostřednictvím něj se stala komunikace s okolím ještě mnohem jednodušší a rychlejší. Mohli jsme si v reálném čase chatovat s kamarádem, který se v tu chvíli nacházel třeba na opačné straně světa. Za tímto účelem se později objevila aplikace s názvem Facebook Messenger, která víceméně převzala ze zmíněné sociální sítě především právě funkci komunikace. Facebook, respektive Messenger, využívají miliony lidí po celém světě, ale mají tuto možnost skutečně všichni?

Annotation (English):
Across the Borders of Facebook: Exploring WeChat
The article explores the ubiquitous placement of Facebook and introduces WeChat as a vital alternative within China, where conventional Western apps are prohibited. Daniel Ecler underscores the economic, topographical, and political influences motivating China's technology trajectory, highlighting how these domestic apps have integrated deeply into the daily practices of both urban and rural populations. WeChat, since its inception in 2011 by Tencent, has not only replaced conventional means of communication but also serves multifunctional purposes, ranging from text messaging to complex transactional uses. This comprehensive utility makes WeChat an indispensable part of life in China, significantly endorsed and regulated by the government, presenting both a breakthrough in communication technology and a tool for national surveillance.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online predátoři netvoří homogenní skupinu, najdeme mezi nimi osoby s vysokým i nízkým stupněm společenské nebezpečnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 132-134| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7613 | Publikováno: 04.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1561

V našem dnešním textu se zaměříme na problematiku online predátorů, kterým se věnuje celá řada populárně-naučných a osvětových snímků, jako jsou Seznam se bezpečně, Na hory či nový snímek Víta Klusáka V síti. Zaměříme se na základní charakteristiku této skupiny a také na jejich společenskou nebezpečnost.

Annotation (English):
E-Safety 2019, Issue on Online Predators
In our current text, we focus on the issue of online predators, a subject treated extensively in popular science and educational films such as "Safe Dating," "Into the Mountains," and "On the Net" by Vít Klusák, aiming to delineate a basic characterization of this group and their societal dangers. Predominantly, online predators are those engaged in interactions of a sexual nature with minors, often content with in-the-moment communication without any subsequent physical confrontation or harmful intent towards the child. Their activities, though less threatening in the legal spectrum with shorter potential sentences, still negatively impact the child's emotional and sexual development. The more dangerous category includes the ones seeking to coerce children into producing and distributing explicit material, often leading to direct sexual abuse—a far more legally consequential act. This highlights the critical importance of ongoing preventive measures and responsible digital behavior education to protect minors from such threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Tellonym - aplikace pro budování přátelství, nebo platforma pro kyberšikanu?

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 135-137| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 21163 | Publikováno: 06.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1562

„Umožňujeme smysluplné konverzace a budování silných vztahů.“ Alespoň to uvádí tvůrci aplikace na svých webových stránkách. Tellonym, sociální síť, která si za pomoci anonymity dává za cíl zlepšovat sociální vztahy a vytvářet nová přátelství mezi uživateli. Ve skutečnosti se tato služba stává nebezpečným nástrojem pro kybernetickou agresi mezi dětmi.

Annotation (English):
Tellonym: A Platform for Building Friendships or a Venue for Cyberbullying?
"Enabling meaningful conversations and building strong relationships." This statement is claimed by the creators of Tellonym on their website, describing the social network designed to improve social interactions and forge new friendships through anonymity. However, in practice, this service increasingly becomes a dangerous tool for cyber aggression among children. Despite the intentions to foster open communication, experts believe Tellonym facilitates cruelty and cyberbullying, raising concerns among parents and schools.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Více než polovina českých dětí mladších 13 let používá služby, které jsou pro ně nevhodné

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 138-142| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14342 | Publikováno: 11.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1568

Více než polovina českých dětí mladších 13 let (reprezentativní vzorek 10-12 let) používá služby, které jsou pro ně nevhodné a rizikové. Vyplývá to z nového výzkumu České děti v kybersvětě, který byl realizován Univerzitou Palackého v Olomouci a společností O2 Czech Republic. Do výzkumu, který probíhal od února do května letošního roku, se zapojilo 27 177 dětí ve věku 7-17 let ze všech krajů ČR (průměrný věk 13 let).

Annotation (English):
E-Safety in the Digital Realm of Czech Children
More than half of Czech children under the age of 13 are using services that are inappropriate and risky for their age group, according to recent research conducted by Palacký University in Olomouc in collaboration with O2 Czech Republic. This study, carried out from February to May of the current year, involved 27,177 children aged 7-17 from various regions of the Czech Republic, with the average age being 13 years old. It found that children between 7-12 years frequently use social networks and various instant messengers (51.75%), closely followed by YouTube (41.10%), and educational sources like Wikipedia (around 30%). Issues surrounding the use of platforms like TikTok, which more than a quarter of Czech children (28.48%) are using, were discussed in detail. These findings raise significant concerns about child safety online, particularly since these services have age restrictions that many users do not meet.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Moderní technologie nejsou zlem, rizika představují především lidé, kteří je zneužívají

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 143-145| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8600 | Publikováno: 14.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1575

V těchto dnech rezonují českým internetem výsledky letošního výzkumu České děti v kyberprostoru, který náš tým (Univerzita Palackého v Olomouci) zrealizoval ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Z výzkumu vychází velké množství velmi zajímavých dat mimo jiné o tom, jaké internetové služby a aplikace české děti aktivně používají a jaké s sebou nese jejich používání riziko. Rizikem však v drtivé většině NENÍ samotná služba či technologie, ale uživatelé, kteří ji zneužívají.

Annotation (English):
E-Safety in Modern Technology
The article titled "Modern Technology Safety - Open Access Journal" by Kamil Kopecký was published in 2019 in the 4(1) issue of the journal. It highlights the outcomes of the "Czech Children in Cyberspace" study conducted by Palacký University Olomouc, in collaboration with O2 Czech Republic. The study reveals significant and interesting data regarding the internet services and applications actively used by Czech children, and the risks associated with their use. It emphasizes that the major risks do not stem from the services or technology themselves but rather from the users who misuse them. Furthermore, the article discusses the vast and varied possibilities the internet offers in communication, information access, relationship building, self-realization, education, and safety. Despite the range of risks associated with internet use, it argues against demonizing technology and advocates for focusing on the individuals misusing the tools.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Velký bratr – stále jen antiutopie?

Daniel ECLER
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 146-148| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6970 | Publikováno: 17.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1579

Vzpomínáte si na román George Orwella 1984? V něm je společnost prakticky neustále monitorována a jedinci nebezpeční režimu jsou následně eliminováni. V té době tato představa působila poměrně děsivě, ale k realitě měla stále dost daleko. Od doby napsání tohoto románu však neuběhlo mnoho času a tyto praktiky se stávají skutečností. V minulém článku o aplikaci WeChat bylo již zmíněno, jak čínská vláda „využívá“ možností, které tato platforma svým uživatelům nabízí. Díky možnosti spárování aplikace s bankovním účtem má mimo jiné i dokonalý přehled o tom, co a kde nakupujeme, s kým se o čem bavíme a o mnoha dalších soukromých údajích. K čemu to vše ale je?

Annotation (English):
Big Brother – Still Just a Dystopia?
Do you remember George Orwell's novel "1984"? In it, society is almost constantly monitored, and individuals dangerous to the regime are subsequently eliminated. At that time, this idea seemed terrifying but still quite far from reality. However, not much time has passed since the novel was written, and these practices are becoming a reality. In a previous article on the WeChat app, it was mentioned how the Chinese government "utilizes" the capabilities this platform offers its users. Through the option of linking the app with a bank account, it also has a perfect overview of what and where we buy, who we talk to, and many other private details. But what is all this for? The answer is simple – the ruling Communist Party needs to monitor its citizens' activities to intervene in time and curb any action against it if its position seems threatened. Additionally, it needs citizens to be as docile and obedient as lambs, because then there is a low chance that they would attempt anything out of fear of possible penalties. For this purpose, a highly sophisticated system comprising millions of surveillance devices and a huge database collecting private information about every individual has been created. Including the surveillance of communications apps, China is also equipped with an immense number of cameras – one of the highest in the world. Currently, there are about 170 million, but by 2020, there are plans to install an additional 400 million. These cameras have advanced software capable of recognizing faces, or identifying individuals by their unique walking measurements. The government has created a credit system where various misdemeanors accrue penalty points. Such a “black mark” can be received, for instance, for crossing the street on red, smoking at bus stops, frequently buying alcohol, participating in various protests, and many other activities. Individuals with a low score are assessed as disobedient citizens and can expect a range of punishments, some of which are very unpleasant. For example, loan application rejections, inability to obtain good employment, and bans from entering various businesses or clubs. As a direct consequence, such an individual may also lose friends, who out of fear of lowering their own credit, prefer to cut ties. This system is set to fully launch by the year 2020, but has already been tested in many places. Consequently, in 2018, this system prevented the purchase of 17.5 million flight tickets and 5.5 million train tickets. Whoever has a low score might lose access to public transportation for up to one year. However, the entire system is not just punitive; for instance, it offers access to better quality food, education or faster internet, or the possibility of foreign trips for those with higher scores. The golden spike of this system will be the regular publication of lists of the best and worst citizens depending on their scores. There is also a “black list”, on which being listed can make one forget about employment in any state enterprise. Despite obvious disadvantages, the system offers certain benefits resulting from the behaviors of Chinese citizens. Yet, do these benefits justify the overall resistance to implementing such a system? The coming years will show as this machinery ramps up...


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo je Eugenia Cooney?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(1): 149-151| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 21024 | Publikováno: 18.06.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1580

Jméno Eugenia Cooney patrně většina z vás neslyšela, přitom jde o slavnou youtuberku, jejíž videokanál sleduje více než 1,5 milionů uživatelů z celého světa, na Instagramu má přibližně 600 000 fanoušků, účty má i na Twitteru a dalších sítích. Ve své youtuberské produkci se zaměřuje především na oblast módy a krásy. Svůj kanál na youtube provozuje již od roku 2011, tedy plných 8 let. Eugenii sledují mimo jiné dětští uživatelé, kteří ji často vnímají jako svůj idol a také ji napodobují.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article presents an insightful analysis of renowned YouTuber Eugenia Cooney, who commands a large following on various social media platforms, primarily focusing on fashion and beauty. Despite her influence, Eugenia, weighing only 30 kg at 24 years old, has faced severe criticism and concern for perpetuating unrealistic beauty standards, given her own struggle with anorexia—a fact she had hidden from her audience until recent years. In 2016, a petition emerged, spearheaded by a concerned viewer, demanding the shutdown of her YouTube channel, which garnered over 20,000 signatures. This case illuminates the complex dynamics between influencers and their young audiences, highlighting the potential mental health implications and the ethical considerations of online content.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 38)]

E-Bezpečí, 2019 (ročník 4), číslo 2
E-Bezpečí, 2019 (volume 4), issue 2

Od počátku roku pomohla Poradna projektu E-Bezpečí 220 osobám v nouzi. Případy budeme pomáhat řešit samozřejmě i o prázdninách.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 1-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5464 | Publikováno: 03.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1585

Od počátku roku pomohla Online poradna projektu E-Bezpečí již více než dvěma stovkám klientů v nouzi - dětem, dospělým, ale třeba také seniorům. Tým poradny od začátku roku zpracoval více než 600 odborných posudků, přes 30 případů bylo předáno k řešení Policii ČR s podezřením ze spáchání trestného činu. Téměř třetinu případů nahlašují děti, které se v online prostředí dostaly do krizové situaci a neví, jak problém řešit.

Annotation (English):
Cyber Safety and Crisis Response: An Overview from the E-Bezpečí Advisory
Since its inception, the E-Bezpečí Advisory has dedicated a decade to assisting victims in cyber-related crises, handling over 3100 cases, with children, often under 15, reporting over 1000 incidents. Considerable focus is given to the rise of "romance scams" targeting seniors, where fraudsters, often masquerading as personnel from reputable organizations, exploit emotional connections to extract substantial sums of money. The advisory also contends with increasing incidents of sextortion across all age groups, often linked to online dating and social interactions where private photographs are misused, leading to blackmail. Increasing prevalence of malware scams also suggests the necessity for heightened cyber vigilance among users.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Kauza černošské agentky 007 dokazuje, jak je důležité nečíst pouze nadpisy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12476 | Publikováno: 20.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1593

V posledních dnech vzbudilo v prostředí sociálních sítí rozruch oznámení, že se role příštího agenta 007 zhostí černošská herečka Lashana Lynch, kterou zná především mladší publikum z marvelovky Captain Marvel. Informaci “z ověřeného zdroje” nejdříve zveřejnil britský Daily Mail, zprávu pak velmi rychle převzala česká masmédia - zejména pak tzv. alternativní média. Některé portály honily clickbajty na titulcích, že novým Bondem bude poprvé v historii černoška, další informační portály se pak již cíleně zaměřily na rozšíření dezinformace a vyvolání nenávistné diskuse.

Annotation (English):
The Case of Black Female Agent 007: A Testament to Reading Beyond Headlines
In recent times, the announcement that black actress Lashana Lynch, known from Marvel's Captain Marvel, will take on the role of agent 007 has stirred buzz across social media. Initiated by a report from the British Daily Mail, the news was quickly picked up by Czech media, especially so-called alternative outlets, some of whom chased clickbait headlines claiming, for the first time in history, a black woman would be the new Bond. However, in truth, Daniel Craig remains James Bond in the upcoming movie, officially retired in Jamaica, passing only the agent number to Nomi, played by Lynch. She steps into the 007 role, but when things go awry, Bond returns to action. Therefore, the racially charged and misleading discourse in both public and digital spheres underscores the significance of media literacy—highlighting the necessity to delve deeper than sensationalist headlines to uncover the full truth.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Jsou autoři nenávistných příspěvků v online prostředí beztrestní?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 11-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12120 | Publikováno: 29.07.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1600

V posledních letech - v souvislosti s celou řadou celosvětových problémů (migrace, změny klimatu, politické krize, terorismus apod.) - došlo k výraznému zhrubnutí komunikace v prostředí sociálních sítí. Nadávky, urážky, vyhrožování či nabádání k trestné činnosti se stalo běžným… a v řadě diskusních skupin zcela normálním způsobem komunikace. Uživatelé, kteří tuto formu komunikace vzali za svou, pak argumentují především tím, že přece píší pravdu a že využívají svého práva na svobodu slova. Postupně tak posouvají hranice celospolečenských norem a to, co by před 10 lety bylo zcela neakceptovatelné a zavrženíhodné, je běžné a vlastně normální.

Annotation (English):
E-Bezpečí - Open Access Journal
In recent years, there has been a significant coarsening of discourse within social media contexts, largely in response to global issues such as migration, climate change, political crises, and terrorism. This shift has normalized insults, threats, and even incitements to criminal activity as common, and in some discussion groups, an accepted mode of communication. Users adopting this harsh style of discourse often justify their actions by claiming truthfulness and exercising their right to free speech, progressively shifting societal norms and making previously unacceptable behaviors seem ordinary. The perceived anonymity online gives users a false sense of security and impunity, encouraging the posting of content that may include infractions or criminal activities with very little risk of consequences.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ještě jednou o sharentingu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 17-22| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8776 | Publikováno: 26.08.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1611

Blíží se konec prázdnin a sociální sítě zaplavují statisíce fotografií z dovolených a výletů, na které se rodiče se svými dětmi v průběhu dvouměsíčního volna vypravili. Ne vždy jsou však fotografie v online prostředí sdíleny a šířeny se souhlasem všech zachycených osob a do online prostředí se dostávají fotografie dětí bez jejich souhlasu, případně o zveřejnění fotografie z výletu či dovolené děti neví. Opět se tedy dostává ke slovu fenomén sharenting. 

Annotation (English):
Sharenting and Its Impacts
The article titled "Sharenting and Its Impacts" delves into the complex world of parents sharing photos and information about their children on social media, a phenomenon known as sharenting. As the end of summer approaches, social networks are inundated with thousands of holiday pictures, frequently shared without the consent of everyone depicted, particularly children. It explores the legal and personal consequences of sharenting, highlighting both the autonomy of the child and the parents' right to share their life experiences. Legal frameworks in the European Union acknowledge the role of parents as guardians of their children's digital identity, which often clash with the privacy rights of the child. The overall positive aspects of sharenting, such as community building among parents or sharing milestones, are contrasted with significant drawbacks like potential future misuse of the shared information or creation of an online identity without the child’s consent.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fake news nejsou žádné "nevhodné názory", ale docela obyčejné lži

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 23-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11705 | Publikováno: 29.08.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1612

Debata o dezinformacích a fake news okupuje již řadu let veřejný prostor a je již několik let součástí politického boje. Zde pak často dochází ke zkreslování základních pojmů a nepravdivé informace (=lži) jsou vydávány pouze za jakousi formu (zpravidla nevhodných) názorů či alternativní pravdu. Ve skutečnosti však zde pouze o snahu uvést čtenáře do nejistoty, zmást je a snadněji s nimi manipulovat - tam, kde přestávají platit základní hodnoty - jako jsou dobro, zlo, pravda a lež - totiž uvěří komukoli, kdo jim za tyto hodnoty nabídne alternativy.

Annotation (English):
E-Safety - Fake News as False Claims, Not Just Unfit Opinions
The discussion on misinformation and fake news has occupied public discourse for years and remains a staple in political battlegrounds. Unlike the perception of them as merely "unfit opinions," fake news represents deliberate falsehoods aimed to deceive and manipulate, often voiding moral values like good, evil, truth, and lies, offering alternatives that destabilize trust and societal values. The term explicitly refers to misleading information that cloaks itself in the veneer of truth, challenging the very essence of informed discourse.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Riziková výzva Choking Game Challenge

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 28-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14233 | Publikováno: 04.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1616

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k velkému množství informací všeho druhu - a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit. Do této kategorie patří tzv. virální online výzvy (challenge). Online výzvy nabádají uživatele internetu k různým činnostem a jejich dopad může být jak pozitivní (např. různé druhy charitativních výzev či humorných výzev apod.), ale také negativní, často velmi destruktivní či toxické. Jednou z nejnebezpečnějších výzev současnosti představuje právě Choking Game Challenge. Veřejnost se s touto výzvou setkala poté, co bylo zveřejněno množství tragických nehod zejména dětských uživatelů internetu, kteří si tuto aktivitu vyzkoušeli. Samotná výzva však existovala i před příchodem internetu a sociálních sítí, které akcelerovaly její rozšíření.

Annotation (English):
The Choking Game Challenge: An Analysis
The article addresses the growing concern surrounding the Choking Game Challenge, an online dare that encourages users to restrict oxygen flow to the brain to achieve a brief euphoric state. This perilous activity has tragically resulted in numerous fatalities, predominantly among children. It highlights how the internet and social media platforms have amplified the spread and appeal of such dangerous challenges. The text discusses various manifestations of the game and emphasizes the critical need for parental and educational interventions to prevent such high-risk behaviors among youths. Additionally, the paper reviews research findings and suggests recognition signs of participation in this challenge, aiming to equip parents and educators with the necessary tools to identify and address this hazardous behavior effectively.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizikové výzvy v online prostředí  (fenomén online challenges)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 33-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16139 | Publikováno: 16.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1618

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k ohromnému množství informací všeho druhu - a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit. Do této kategorie patří tzv. online výzvy (challenge). Online výzvy nabádají uživatele internetu k různým činnostem a v zásadě mohou být jak pozitivní (např. různé druhy charitativních výzev či humorných výzev apod.), ale také negativní, často velmi destruktivní či toxické. A právě nebezpečnými výzvami se budeme zabývat v dnešním textu.

Annotation (English):
Risk Challenges in the Online Environment (The Phenomenon of Online Challenges)
The internet, a vast repository of all kinds of information accessible swiftly and instantly, also harbors content that can be dangerous, especially to its younger users. This text delves into various online challenges or "challenges", which push internet users to engage in various activities that can range from positive, such as charitable acts or humorous challenges, to negative, often very destructive or toxic ones. Specifically, it examines the perilous challenges that urge participants, principally children, to engage in risky behaviors potentially causing serious health damages. These challenges encourage participation in dangerous tasks, where participants often record themselves performing the tasks to share online, thus promoting further engagement among other viewers. It discusses how without widespread media coverage, these challenges usually affect a limited number of participants; however, when they go viral, they can pose serious risks to a broader audience.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mobilní telefon ve škole – co dělají děti s mobilním telefonem o školních přestávkách?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 38-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9201 | Publikováno: 22.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1642

V českém prostředí, ale i v ostatních zemích Evropy v posledních letech velmi silně rezonuje otázka, jakým způsobem regulovat používání mobilních telefonů dětí v prostředí školy. Zda tedy např. mobilní telefon zakázat v hodině i o přestávce, nebo omezit zákaz pouze na vyučovací hodiny, ale ne na přestávky (viz stanoviska České školní inspekce). Zajímavá data k problematice využívání mobilního telefonu žáky 1. a 2. stupně ZŠ v prostředí školy poskytuje výzkum České děti v kybersvětě (2019) realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s O2 Czech Republic. V tomto výzkumu, do kterého se zapojilo více než 27 000 dětí z celé ČR, jsme se zaměřili mimo jiného na to, k čemu děti mobilní telefon ve škole využívají, jaké aktivity o přestávce preferují či jaký vliv má na používání mobilního telefonu ve škole regulace (např. zákaz).

Annotation (English):
The question of how to regulate the use of children's mobile phones in the school environment has been very resonant in the Czech environment and in other European countries in recent years. Whether, for example, to prohibit a mobile phone in an hour or during a break, or to limit the ban to lessons only, but not to breaks (see opinions of the Czech School Inspectorate). Interesting data on the use of mobile phones by primary and secondary school pupils in the school environment is provided by the Czech Children in Cyber World research (2019) conducted by the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc in cooperation with O2 Czech Republic. In this research, involving more than 27,000 children from all over the Czech Republic, we focused, among other things, on what children use their mobile phone at school, what activities they prefer during the break or how it affects the use of mobile phone at school regulation (such as a ban).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Adolf Hitler jako dítě

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12458 | Publikováno: 24.09.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1643

Před 86 let spatřil světlo světa jeden z prvních hoaxů využívajících fotografii doplněnou o nepravdivý text. Zpráva vyšla v roce 1933 a velmi rychle rozšířila se po celé Anglii a USA. Pod fotografií byl uveden následující text: "Toto je obrázek muže, který ovládá osudy národů, ve věku, když mu nebyl ještě ani jeden rok. Myslíte si, že fotografie předpovídá, kým se v budoucnu stane?" Na fotografii měl být údajně zachycen mladý Adolf Hitler. Šlo však o hoax.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2019, 4(2): Page 44-45
In 1933, an early photographic hoax rapidly spread across England and the USA, featuring a purported image of a young Adolf Hitler under the age of one, with the text: "This is a picture of a man who will control the destinies of nations, at an age when he was not yet even one year old. Do you think the photograph predicts who he will become in the future?" However, the identity of the child in the photograph was not revealed until 1938 when Mrs. Harriet Downs of Ohio recognized the pictured toddler as her son, two-year-old John Maye Warren. The original 1931 photo of John had been modified—cropped, partly retouched, and contrast-enhanced. Acme Newspictures later admitted to the error, stating it was indeed a hoax. Tragically, a few months after Acme retracted the original picture, John Warren died from injuries sustained in a bicycle accident involving a glass milk bottle.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit domácí počítačovou síť

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 46-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 22257 | Publikováno: 06.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1651

Internet je velmi užitečným nástrojem, který svým uživatelům nabízí nepřeberné množství možností, je to prostor pro komunikaci, vzdělávání a také zábavu, je také v současnosti primárním zdrojem informací všeho druhu. Bohužel je také prostředím, ve kterém může být náš počítač, tablet či mobilní telefon vystaven velkému množství hrozeb, proto je třeba zajistit bezpečnost jak jednotlivých zařízení, která internet využívají, tak i samotné počítačové sítě, která je k internetu připojena.

Annotation (English):
The Internet is a very useful tool that offers its users a wealth of possibilities, communication, education and entertainment, as well as a primary source of information of all kinds. Unfortunately, it is also an environment in which our computer, tablet or mobile phone may be exposed to a large number of threats, so it is necessary to ensure the safety of both individual devices using the Internet and the computer network itself connected to the Internet.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit počítač

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 51-63| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 26836 | Publikováno: 07.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1653

V našem předchozím textu jsme se věnovali tomu, jak zabezpečit počítačovou síť. Seznámili jsme se se způsoby, jak zabezpečit router, jak správně nastavit bezdrátovou síť (wifi), jaké šifrování zvolit, jak lze regulovat obsah, který router do naší sítě propustí apod. Dnešní text věnujeme zabezpečení koncového zařízení, tj. samotného počítače, notebooku či tabletu, který pro přístup k internetovým službám používáme.

Annotation (English):
In our previous text, we focused on how to secure a computer network. We got acquainted with ways to secure the router, how to properly set up a wireless network (wifi), what encryption to choose, how to regulate the content that the router allows into our network, etc. Today's text is dedicated to securing the terminal, ie the computer, laptop or tablet that we use to access Internet services.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Syndrom FoBO aneb Méně je někdy více

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 64-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8302 | Publikováno: 09.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1657

Stáli jste někdy v supermarketu před regálem s desítkou různých značek kečupu a nemohli se rozhodnout, který si odnést domů? Nebo jste možná jeli na dovolenou tzv. pas blind a na místě strávili celý den hledáním toho nejlepšího ubytování, místo toho, abyste už několik hodin aktivně odpočívali. Jinak řečeno, možná jste se báli špatného rozhodnutí a zažili jev zvaný FOBO.

Annotation (English):
Syndrome FOBO or Less is Sometimes More
In modern marketing and decision-making environments, the anxiety stemming from the fear of potentially better options (FOBO) leads to indecision and dissatisfaction. Originating from prominent studies by Iyengar and Lepper in 2000, FOBO illustrates the paradox of choice: more options do not increase satisfaction but rather complicate the decision-making process. This phenomenon is intensified by digital platforms like social media, where comparisons between endless options further fuel fear of making suboptimal choices. The solution suggests embracing satisficing—choosing the first option that meets our criteria rather than seeking the best possible one—thereby reducing regret and decision fatigue. Understanding that constraint can liberate our decision-making process offers an escape from the perpetual search for the perfect, often at the cost of satisfaction with the good enough.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Facebok vs. Instagram? Který z nich u dětí dominuje? Záleží, jak staré děti sledujeme

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 67-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6959 | Publikováno: 11.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1658

Po zveřejnění přehledu nejčastějších sociálních sítí a služeb, které české děti využívají (České děti v kybersvětě, 2019), se na nás obrátily desítky uživatelů s otázkou – jak je možné, že je Facebook před Instagramem? Vždyť přece na Facebook přešli rodiče dětí a děti tak logicky tuto síť opustily? A právě na tyto otázky se bude snažit zodpovědět tento komentář.

Annotation (English):
Facebook vs. Instagram: Which Dominates Among Children?
After publishing an overview of the most common social networks and services used by Czech children ("Czech Children in Cyberspace, 2019"), we received numerous inquiries questioning how Facebook could possibly lead over Instagram. Parents predominantly occupy Facebook, logically prompting children to move away, right? This commentary aims to address these questions, particularly focusing on different usage patterns among various age demographics based on data from the "Czech Children in Cyberspace" study.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sexting a právo

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 72-75| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 17358 | Publikováno: 29.10.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1681

V dnešním textu se zaměříme na základy právního minima spojeného se sextingem jako rizikovou formou online komunikace, která často doprovází trestné činy spadající do oblasti kybernetické kriminality.

Annotation (English):
In today's text, we will focus on the basics of the legal minimum associated with sexting as a risky form of online communication that often accompanies cybercrime offenses.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Právo přijímat z masmédií lež je stejný nesmysl, jako třeba právo být okraden či právo být zavražděn

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 76-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8504 | Publikováno: 13.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1688

V posledních letech se ve veřejné diskusi o smyslu a podstatě masmédií stále častěji setkáváme s tvrzením, že člověk má právo na pravdu i lež. Tato tvrzení slyšíme ve veřejném prostoru nejenom z úst nejrůznějších politiků, u kterých je lež předpokládanou součástí jejich řemesla, ale také u těch, kteří byli v minulosti pokládáni za experty, v současnosti je však lze více považovat za osoby, které pod vlivem populismu a tzv. doby postpravdivé rezignovali na rozlišování pravdy a lži.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent public discussions about the essence and purpose of the media, we often encounter assertions that people have the right to both truth and falsehood. This notion is shared not only by various politicians, for whom lying is considered part of their profession but also by those once deemed experts, who currently seem to have surrendered to populism and the so-called post-truth era, confusing truth and lies. Human rights are founded on positive principles aiming to protect basic individual rights, including freedom of speech, which guarantees the expression of any opinion, truthful or not. However, it is crucial to distinguish opinions from journalistic information, which should be precise, impartial, and truthful. Accepting the right to lie in media could equate to absurd extremes like having the right to be robbed or assaulted. Quality journalism strives for truth, ensuring information shared is factual, correcting errors when necessary, unlike disinformation platforms that often spread falsehoods intentionally.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Každý druhý případ řešený poradnou projektu E-Bezpečí je spojen se zneužitím intimních materiálů v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 80-82| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5960 | Publikováno: 13.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1691

Poradna projektu E-Bezpečí pro oběti kybernetické kriminality poskytuje již 10 let pomoc obětem kybernetické kriminality, a to jak dětem, tak i dospělým uživatelům. V posledních letech pak - v souvislosti s nárůstem případů mravnostní kriminality - stále častěji řeší případy spojené se zneužitím intimních materiálů v kyberprostoru. V letošním roce pak počet těchto incidentů tvořil plných 46 % všech případů. 

Annotation (English):
The E-Safety Counseling Center for Cybercrime Victims has been providing assistance to victims of cybercrime for both children and adults for 10 years. In recent years, in connection with the increase in cases of moral crime, they have been increasingly dealing with cases involving the use of intimate materials in cyberspace. This year, the number of these incidents accounted for 46% of all cases.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Téma: Mobilní telefon ve škole

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 83-89| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14243 | Publikováno: 14.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1693

Diskuse o tom, zda a jakým způsobem používat mobilní telefon ve škole, probíhá v posledních několika letech nejenom v České republice, ale i dalších zemích nejen v Evropě, ale i mimo ni. Téma rezonuje jak v komunitě pedagogů, psychologů, tak i rodičů. Názory na používání mobilních telefonů lze rozdělit do několika kategorií: Mobilní telefon do školy vůbec nepatří Mobilní telefon může dítě do školy vnést, ale po dobu školního vyučování jej nesmí použít. Mobilní telefon může dítě do školy vnést, ale může jej používat pouze po dobu přestávek, v jinou dobu pouze na pokyn pedagoga. Mobilní telefon může dítě použít kdykoli v průběhu školního využívání.

Annotation (English):
The debate over whether and how to use a mobile phone at school has been taking place not only in the Czech Republic but also in other countries not only in Europe but also outside it in the last few years. The topic resonates in the community of educators, psychologists and parents alike. Opinions on the use of mobile phones can be divided into several categories: Mobile phone does not belong to school at all Mobile phone can bring a child to school, but it must not be used during school. The mobile phone can bring the child to school, but can use it only during breaks, at other times only on the instruction of the teacher. The child can use the mobile phone at any time during school use.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zástupce projektu E-Bezpečí přednášel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 90-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4016 | Publikováno: 19.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1694

V pondělí 18. 11. 2019 proběhl v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslankyně Heleny Válkové a europoslankyně Dity Charanzové  odborný seminář zaměřený na problematiku bezpečnosti dětí v online prostředí. Univerzitu Palackého v Olomouci na akci reprezentoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí PdF UP. 

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
On Monday, November 18, 2019, a professional seminar focused on child safety in the online environment took place in the Chamber of Deputies of the Czech Parliament. The event, under the auspices of MP Helena Válková and MEP Dita Charanzová, was represented by Kamil Kopecký from the E-Security project at Palacký University Olomouc. The seminar discussed various aspects of online child exploitation, highlighting the need for rigorous research, prevention, and intervention efforts.Specific attention was given to the various legal aspects surrounding child rights and protection in this digital age, aiming to inform and improve legal frameworks to better protect children online.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Film V síti je jiný než předchozí snímky orientované na oblast rizikové komunikace v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 93-97| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 12805 | Publikováno: 25.11.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1696

Nový snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti bude mít oficiální premiéru v březnu příštího roku, již nyní lze ale říci, že bude jiný než ostatní produkce preventivně zaměřených snímků orientovaných na problematiku sexuálního zneužívání dětí v online prostředí. Přestože zpracovává téma, se kterým se v České republice již v minulosti pracovalo (např. v rámci projektů Seznam se bezpečně!, Na hory či Marty is dead, případně Seznamování na internetu), k materiálu přistupuje jiným osobitým způsobem. 

Annotation (English):
The new film by Vít Klusák and Barbora Chalupová will be officially premiered in March next year, but it can already be said that it will be different from other productions of preventive films focusing on the issue of child sexual abuse in the online environment. Although he is working on a topic that has been worked on in the Czech Republic in the past (eg in the framework of the projects Seznam se safely !, Na hory or Marty is dead, or Internet Dating), he / she approaches the material in a different way.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody spojené s m-platbami stále častěji cílí na starší uživatele internetu. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 98-100| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8322 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1712

Podvody spojené s tzv. m-platbami (platbami prostřednictvím mobilních telefonů) patří v oblasti kybernetické kriminality ke stálicím, o kterých na našem portálu pravidelně informujeme. Stále častěji se k útoku využívá tzv. klonování profilu, které představuje dnes již klasickou invazivní techniku, která velmi dobře funguje jak na děti, tak i dospělé uživatele online služeb.

Annotation (English):
Podvody spojené s tzv. m-platbami (platbami prostřednictvím mobilních telefonů) patří v oblasti kybernetické kriminality ke stálicím, o kterých na našem portálu pravidelně informujeme. Stále častěji se k útoku využívá tzv. klonování profilu, které představuje dnes již klasickou invazivní techniku, která velmi dobře funguje jak na děti, tak i dospělé uživatele online služeb.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jednoduchá metodika pro policisty obvodních oddělení pomáhá s přijímáním oznámení o oblasti kybernetické kriminality.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 101-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5940 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1713

V listopadu letošního roku jsme ve spolupráci s vyšetřovateli a analytiky oddělení kybernetické kriminality připravili jednoduchou metodiku pro policisty obvodních oddělení, na které se velmi často se svými případy obracejí právě oběti různých forem kybernetické kriminality a jsou tak místy prvního kontaktu. 

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In November this year, in cooperation with investigators and analysts from the cybercrime department, we devised a straightforward methodology for local police officers who often are the first point of contact for victims of various forms of cybercrime. This methodology consists of three logically connected parts: identifying the nature of the incident, verifying evidence, and securing proofs. It helps in systematically handling reports and ensures that all incidents are addressed appropriately, possibly by specialized police units focused on cybercrime. This resource, prepared by major Vaclav Písecký, captain Pavel Schweiner, and associate professor Kamil Kopecký, facilitates the initial reception of complaints and aids in securing all relevant evidence to address cybercrime effectively.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Česko-polským projektem StopCybercrime prošlo prvních 2000 dětí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 103-104| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 528 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1714

Mezinárodním projektem StopCybercrime, který tým E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci řeší společně s 8 policejními ředitelstvími z České republiky a Polska, prošlo prvních 2000 dětí. Preventivní akce v česko-polském pohraničí budou pokračovat také v následujících 2 letech.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2019, 4(2): Page 103-104
The article "E-Bezpečí 2019, 4(2): Page 103-104" discusses the impactful outcomes and future plans of the Czech-Polish project "StopCybercrime". This joint initiative by Palacký University in Olomouc and 8 police directorates from the Czech Republic and Poland has reached its first milestone by educating 2000 children about cyber threats. The project's focus is on raising awareness about online risks such as cyberbullying, cybergrooming, sexting, and other dangers associated with children's use of online services, primarily social networks. Insights include details on the number and scope of preventive and intervention activities performed, and how police professionals are being trained to tackle such incidents across the Czech-Polish border. Continuing into the next two years, these efforts in prevention and education will be sustained and intensified, signifying a robust ongoing commitment to countering cybercrime effectively.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Česko-polským projektem StopCybercrime prošlo prvních 2000 dětí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 105-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4251 | Publikováno: 16.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1715

Mezinárodním projektem StopCybercrime, který tým E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci řeší společně s 8 policejními ředitelstvími z České republiky a Polska, prošlo prvních 2000 dětí. Preventivní akce v česko-polském pohraničí budou pokračovat také v následujících 2 letech.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The international project "StopCybercrime," managed by E-Safety at Palacký University in Olomouc along with 8 police directorates from the Czech Republic and Poland, has involved over 2000 children so far. The preventive actions aimed at reducing cybercrime risks such as cyberbullying, cyber grooming, sexting, and other online dangers faced by children will also continue in the Czech-Polish border region over the next two years. This initiative prioritizes preventative and intervention activities, as well as enhancing the qualifications of police experts, with a total of 101 educational events conducted for children, parents, and teachers in the first year of the project.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

ČŠI - S kyberšikanou má zkušenost 29,9 % českých základních škol

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 107-108| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6398 | Publikováno: 17.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1718

Podle nové zprávy České školní inspekce Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 má s kyberšikanou zkušenost 29,9 % českých základních škol, přičemž trend je vzrůstající. Podle ČŠI může tento stav souviset s rostoucími zkušenostmi pedagogů s identifikací této formy rizikového chování žáků a skutečností, že téměř každý žák vlastní nějaký informační a komunikační prostředek nebo má k němu přístup.

Annotation (English):
Cyberbullying Experience in Czech Primary Schools
According to a recent report by the Czech School Inspectorate titled "Quality and Efficiency in Education for the 2018/2019 School Year," 29.9% of Czech primary schools have experienced cyberbullying, indicating a rising trend. This situation may be associated with increasing experiences of teachers in identifying this form of students' risky behavior. Notably, almost every student owns or has access to some form of information and communication technology, which is a factor contributing to this issue.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Phishing zaměřený na uživatele PayPal opět prochází českými internetovými službami. Nenechte se nachytat!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2019, Vol. 4(2): 109-110| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9445 | Publikováno: 17.12.2019 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1719

Možná i vám přišel v těchto dnech e-mail odeslaný z “PayPal Support” s předmětem “Neznámé zařízení se pokouší získat přístup k vašemu účtu PayPal”. Zpráva, která se zdá být velmi důležitá, vás informuje o tom, že se na váš účet pokouší získat přístup neznámé zařízení z Iránu, váš účet byl proto automaticky zablokován a vy se na něj musíte co nejdříve přihlásit a potvrdit svou identitu. Nenechte se však nachytat, jde o klasický phishingový podvod.

Annotation (English):
E-Safety - Phishing Attempt on PayPal Users Again Targets Czech Online Services
In this recent incidence of phishing, an email reportedly from 'PayPal Support' with the subject "Unknown device attempting to access your PayPal account" aims to create panic among recipients. The email warns that a device from Iran is trying to access their PayPal account, leading to its automatic blockage. Recipients are urged to log in immediately to verify their identity; however, this email is a typical phishing scam. Characteristic features include being sent not from PayPal’s own domain but from an impersonating domain, several clear spelling mistakes despite its straightforward Czech, and a verification link leading to a fraudulent website. This fake site mimics the PayPal login page and falsely claims to offer a secure connection, misleading users into providing personal and sensitive details.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 25)]

E-Bezpečí, 2020 (ročník 5), číslo 1
E-Bezpečí, 2020 (volume 5), issue 1

Poradna projektu E-Bezpečí v roce 2019 řešila 353 případů, zaznamenala meziroční nárůst o 9 procent.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4365 | Publikováno: 04.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1727

Online poradna projektu E-Bezpečí řešila v letošním roce 353 případů rizikových forem chování v online prostředí. Poslední případ pak do poradny dorazil 31. 12. 2019 přibližně hodinu a půl před půlnocí. Nezletilé oběť ohlásila napadení jejího účtu na sociálních sítích expartnerem a únik potenciálně zneužitelných fotografií a videonahrávek do online prostředí.

Annotation (English):
E-Safety 2020, Volume 5, Issue 1: Pages 1-2
The E-Safety project's online consultancy addressed 353 cases of risky online behavior in the past year, marking a significant 9 percent increase from the previous year. Highlighting one notable case from December 31, 2019, a minor reported an attack by an ex-partner who compromised her social media accounts and possibly disseminated personal photos and videos. This consultancy has been providing assistance for a decade to victims of cyber-crime, increasingly dealing with cases involving misuse of intimate digital content. In 2023, such instances represented 46 percent of all cases handled, underscoring the rising challenge of moral crimes in cyberspace. The consultancy continuously evolves to tackle diverse issues, including consensual and non-consensual forms of sexting and identity theft, as well as combating various types of online scams and fraud.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečnostní chyba Facebooku odhalila, jak je svět sociálních sítí iluzorní

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 3-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5949 | Publikováno: 11.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1732

Včerejší bezpečnostní chyba Facebooku alespoň na chvíli otevřela dveře do iluzorního světa facebookových profilů a opět potvrdila, že anonymita uživatelů sociálních sítí je skutečně pouze zdánlivá.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
A recent security flaw in Facebook has temporarily exposed the illusionary world of Facebook profiles, confirming yet again that user anonymity on social media is only apparent. The issue revealed the real editors behind various posts during the history edits of pages and profiles, leading to surprising discoveries about who manages and edits content. Notably, the satirical page “Support Our President” was found to be run by a former councilor sued by President Zeman for defamation, among other insights about disguised operatives behind multiple fronts, including environmental disparagement and deceptive websites. This incident underscores how a minor flaw can compromise anonymity and reflects on the use of humorous and satirical pages in competitive arenas, often extending beyond mere political squabbles.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí v roce 2019

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 5-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4111 | Publikováno: 13.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1739

V roce 2019 zrealizoval tým projektu E-Bezpečí 475 terénních vzdělávacích akcí, čímž jsme překročili svůj dosavadní rekord. Náš tým zrelizoval 380 akcí pro žáky, 46 pro učitele, 34 akcí pro rodiče, 5 pro policisty a 4 akce pro seniory. Samotným výcvikem pak prošlo více než 13000 osob. Z měst, která jsme navštívili, můžeme zmínit například Kojetín, Přerov, Olomouc, Ostravu, Opavu, Kroměříž, Zábřeh na Moravě, Prahu, Hradec Králové, Jeseník, Brno, Plumlov, Jablunkov nebo Čachovice. Těmito terénními akcemi jsme rozšířili naší mapu proškolených institucí.

Annotation (English):
E-Safety in 2019
In 2019, the E-Safety team conducted a record-breaking 475 field educational activities, surpassing previous efforts. Our initiative reached over 13,000 individuals including students, teachers, parents, police officers, and seniors through robust training sessions aimed at enhancing cyber safety awareness across various cities. Two educational modules were offered: the first covering cyberbullying, cyber grooming, and sexting, enriching students' understanding through interactive discussion and real-life examples; the second focused on the use of social networks like Instagram, Messenger, WhatsApp, discussing their benefits and risks. Critical issues such as identifying fake profiles and understanding privacy settings were also covered, providing comprehensive knowledge on navigating digital spaces safely.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodičům: Jak s dítětem komunikovat o tématech spojených s online seznamováním a online abuzéry?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 8-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7257 | Publikováno: 29.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1756

Seznamování dětí s jiným uživateli v online prostředí je tématem, které je velmi důležitou součástí prevence rizikového chování jak v rodině, tak i v prostředí školy. Není třeba připomínat, že právě rodina je základním a nejdůležitějším článkem prevence, na kterou přirozeným způsobem škola a další organizace navazují. 

Annotation (English):
TO PARENTS: HOW TO COMMUNICATE WITH THE CHILD ON ONLINE LISTING AND ONLINE ABUSERS?
Introducing children to other users in an online environment is a topic that is a very important part of preventing risky behavior in both the family and school. Needless to say, it is the family that is the basic and most important element of prevention, which naturally follows school and other organizations.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Google pomáhá kontrolovat aktivity dětí pomocí služby Family Link

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11152 | Publikováno: 30.01.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1757

Nevhodný obsah, příliš mnoho času stráveného u telefonu či tabletu nebo nečekaně vysoký účet za mobilní aplikace. Neomezený přístup na internet představuje pro děti i pro jejich rodiče množství rizik, kterým se společnost Google snaží zamezit pomocí služby Google Family Link.

Annotation (English):
Inappropriate content, too much time spent on your phone or tablet, or an unexpectedly high mobile app bill. Unlimited Internet access presents a number of risks for children and their parents that Google seeks to avoid with Google Family Link.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu 2020

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 18-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4747 | Publikováno: 10.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1770

Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2020), který letos připadá na 11. 2. 2020. Více informací o celé kampani naleznete zde. V rámci Dne bezpečnějšího internetu tradičně představujeme několik aktivit, na kterých společně se svými partnery intenzivně pracujeme. Pojďte tedy ochutnat alespoň několik novinek z naší kuchyně.

Annotation (English):
Projekt E-Bezpečí se tradičně připojuje k oslavám Dne bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day 2020), který letos připadá na 11. 2. 2020. Více informací o celé kampani naleznete zde. V rámci Dne bezpečnějšího internetu tradičně představujeme několik aktivit, na kterých společně se svými partnery intenzivně pracujeme. Pojďte tedy ochutnat alespoň několik novinek z naší kuchyně.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Stanou se sexuální predátoři preventisty, kteří budou radit rodičům, jak mají zajistit bezpečí svých dětí na internetu?  

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 21-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9548 | Publikováno: 14.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1777

Po zhlédnutí dalšího interview s Martinem Mertlem alias Meluzínem, známým sexuálním predátorem, který má na svém kontě zneužití více než 39 dětí a který byl nedávno propuštěn z vězení, se nemohu ubránit pocitu, že úlohu preventistů již brzy převezmou právě pachatelé trestné činnosti, u kterých je přece jasné, že se po odchodu z vězení napravili a že chtějí ve svém budoucím životě páchat pouze dobro a nic víc. A to s podporou médií.

Annotation (English):
COMMENT: Will the pre-predictive SEXUAL PREDATORS WILL BE ADVISED TO PARENTS TO SAFE THE CHILDREN'S SAFETY ON THE INTERNET?
Watching another interview with Martin Mertl, aka Meluzin, a well-known sexual predator who has been abused by more than 39 children and recently released from prison, I can't help feeling that the perpetrators of crime will soon assume the role of preventors. after all, it is clear that they have remedied after leaving prison and that they only want to do good and nothing more in their future lives. And with media support.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Téma: V síti & V síti: Za školou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 27-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7209 | Publikováno: 17.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1783

Nový film Víta Klusáka a Barbory Chalupové se orientuje na fenomén online komunikace dětí a dospělých, často online abuzérů a internetových "predátorů". Otevírá divákům temnější stránky internetové komunikace a prostřednictvím preventivní kampaně nabízí způsoby, jak lze pomoci dětem chovat se v online světě bezpečně.

Annotation (English):
E-Safety in Online Communication: Towards Safer Digital Environments for Children
The new documentary by Víta Klusák and Barbora Chalupová focuses on the phenomenon of online communication amongst children and adults, often targeting online abusers and internet "predators." It unveils the darker sides of internet communications and offers through a preventive campaign ways to help children navigate online spaces safely. This film critically opens up the taboo subject of child abuse online, using an experimental approach to expose predatory tactics by turning them against their creators, ultimately providing crucial insights and strategies for enhancing safety in digital realms.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

V sítí: Za školou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7761 | Publikováno: 17.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1784

Nový snímek Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti: Za školou (63 minut) je zaměřen na rizikovou komunikaci v online prostředí, především pak na fenomény sexting a kybergrooming. Svou náplní je pak snímek kompatibilní jak s klíčovými tématy Národní strategie primární prevence rizikového chování (např. rizikové sexuální chování, interpersonální agresivní chování apod.), tak i s obsahem vybraných oborů a průřezových témat RVP ZV (Člověk a jeho svět, Člověk a jeho zdraví, Výchova ke zdraví, Etická výchova, Mediální výchova apod.).

Annotation (English):
E-Safety in Online Environments for Schools
The documentary "E-Safety in Online Environments for Schools" by Vita Klusak and Barbora Chalupova focuses on the risks of online communication, particularly regarding phenomena such as sexting and cyber-grooming. Aligned with the National Strategy for Primary Prevention of Risky Behavior, it discusses key challenges like risky sexual behavior and interpersonal aggression. The film is designed for school screenings, providing an educational tool without traumatic elements for children. It fostages awareness through 12 actor-led tutorials discussing key problems and safety measures related to risky online interactions and aims to reinforce positive behavioral patterns without sensationalizing sexual content. The methodology accompanying the film provides educators and parents with guidance on how to use the film effectively as a learning resource and to foster constructive discussions about online safety amongst students.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodiče, nepanikařte! Film V síti je sice syrový, ale bezpečnost dětí v online prostředí není těžké zabezpečit. Stačí se držet několika rad!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 31-38| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 24593 | Publikováno: 19.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1791

V těchto dnech putují českým mediálním prostorem informace o novém filmovém počinu Báry Chalupové a Víta Klusáka V síti, který se orientuje na problematiku sexuálních predátorů a abuzérů v online prostředí a který bude mít premiéru 27. 2. 2020. Film zachycuje věrohodně různé situace, kterým mohou být děti - především dívky - v online prostředí vystaveny. Zejména pak odhaluje temný svět videochatů, online seznamek a sociálních sítí, ve kterém se dětský uživatel může setkat např. s masturbací, různými druhy manipulace, v některých případech pak může být dokonce neznámým uživatelem donucen k osobní schůzce. V laickému publiku - především rodičích - pak může vyvolat strach, že jsou jejich děti využívající online služby v přímém a trvalém ohrožení a že je třeba věc okamžitě - a pokud možno co nejvíce radikálně řešit. Pozor, radikální řešení mohou napáchat více škody, než užitku!

Annotation (English):
PARENTS, DO NOT PANIC! YOUR FILM ON THE NETWORK IS RAW, BUT THE SAFETY OF CHILDREN IN THE ONLINE ENVIRONMENT IS NOT HARD TO ENSURE. IT IS EFFECTIVE TO HOLD A FEW ADVICE!
These days, information about the new film act of Bara Chalupova and Vit Klusak in the network, which focuses on the issue of sexual predators and abusers in the online environment and which will have its premiere on 27 February 2020, is wandering through the Czech media space. children - especially girls - may be exposed online. In particular, it reveals the dark world of video chat, online dating and social networking, in which a child user may encounter eg masturbation, various types of manipulation, and in some cases may even be forced into a personal meeting by an unknown user. In a lay audience - especially parents - it can then raise the fear that their children using online services are in direct and permanent danger and that the matter needs to be dealt with immediately - and as radically as possible. Beware, radical solutions can do more harm than good!


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Film V síti vyvrací drtivé množství stereotypů o sexuálních predátorech a také o prevenci rizikového chování. Vybíráme některé z nich.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 39-41| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10085 | Publikováno: 24.02.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1797

Film V síti, který půjde do kin 27. února, je v posledních dnech podrobován velkému množství kritiky, a to často od lidí, kteří jej neviděli a své představy o filmu odvozují z obsahu traileru či snad klipu Tomáše Kluse. Často pak do mediálního prostoru vypouštějí velmi zkreslené představy o tom, co je vlastním obsahem filmu, na co se film zaměřuje a jak sexuální abuzéry charakterizuje. Proto je nutné opět si vysvětlit, jaké mýty film vyvrací a zcela rozbíjí.

Annotation (English):
COMMENTS: FILM NETWORKS A WRITTLE STEREOTYPE OF SEXUAL PREDATORS AND ALSO PREVENTING RISK BEHAVIOR. WE CHOOSE SOME OF THEM.
In the network, which will go to cinemas on February 27, has been subject to a lot of criticism in recent days, often from people who have not seen it and derive their ideas about the film from the content of the trailer or perhaps a clip of Tomas Klus. They often release into the media space very distorted notions of what the film's own content is, what it focuses on, and how it characterizes sexual abuse. It is therefore necessary to explain again what myths the film disproves and completely breaks down.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaký je vlastně věk pachatelů sexuálně motivované trestné činnosti páchané na dětech (dle §193b)?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 42-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6066 | Publikováno: 11.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1819

V posledních měsících se v souvislosti s premiérou filmu V síti Barbory Chalupové a Víta Klusáka stále častěji diskutuje o tom, jaký je ve skutečnosti věk pachatelů trestné činnosti páchané na dětech v online prostředí, jaké je jejich věkové rozpětí, jak velkou část tvoří pachatelé mladší 18 let či kolik pachatelů na nachází na opačném konci populačního spektra. Zachytit přesné věkové složení pachatelů je velmi obtížné – u některých trestných činů nelze rozlišit, zda skutek proběhl v online prostředí apod. Proto jsme se rozhodli provést alespoň krátkou analýzu věkového rozložení osob, se kterými bylo ve vybraných regionech v posledních 3 letech zahájeno trestné řízení dle § 193b TZ.

Annotation (English):
E-Safety in Focus: An Analysis of Offender Age in Online Child-Related Crimes
In recent times, especially following the premiere of the film "In the Net" by Barbora Chalupova and Vít Klusák, discussions have intensified concerning the real age range of perpetrators of online crimes against children. The analysis provided in the study "E-Safety - Open Access Journal" explores the age profile of individuals involved in criminal activities pursued under §193b, focusing on initiation of unlawful contact with children. Spanning research from 2017-2019 in selected regions by key Czech police directorates, the study reveals an age spread from 18 to 66, with the average age of 36 years. Interestingly, while media often spotlight younger internet users as the typical offenders, the actual data suggest that perpetrators are predominantly middle-aged men, specifically in their 30s to 40s. This discrepancy between public perception and data underscores the complexity of addressing online child-related crimes effectively.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Startujeme nový výzkum: Český učitel ve světě technologií

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 44-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4721 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1821

Vážená paní učitelko, pane učiteli, v posledních letech se stále častěji a intenzivněji hovoří o nutnosti implementace moderních vzdělávacích technologií do vzdělávání a s tím související nezbytnosti digitální gramotnosti žáků i učitelů. Ačkoli předpokládáme, že digitální technologie jsou na českých školách poměrně hojně využívány a digitální gramotnosti žáků i učitelů se zlepšuje, neexistuje dostatek relevantních údajů o aktuálním stavu. Náš výzkum se primárně zaměřuje na zjištění informací o využívání vzdělávacích technologií v prostředí školy. V souvislosti s výše uvedenou problematikou nás rovněž zajímá bezpečnostní hledisko využívání vzdělávacích technologií.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2020, 5(1): Page 44-45 - Czech Teacher in the World of Technology
Dear teachers, in recent years there has been increasingly intense discussion about the necessity to implement modern educational technologies in education and the connected need for improving digital literacy for both students and teachers. While it is assumed that digital technologies are widely used in Czech schools and that the digital literacy of students and teachers is improving, there is a lack of relevant data on the current state. Our research primarily focuses on gathering information about the use of educational technologies in schools. Additionally, the aspect of security in the use of educational technologies is also of great interest to us.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 46-50| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10047 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1822

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

Annotation (English):
Facebook - Basic Security and Privacy Measures
Research on Czech children in cyberspace last year showed that Czech children spend the most time on social media. The highest activities unsurprisingly included social media and online tools that children have been actively using for several years. However, recent research on online services has begun to reveal novelties such as TikTok and Tellonym. The study overall presents a colorful array of services that often have complex and specific ways to secure user profiles. It’s no wonder that both adults and children find it challenging to navigate these service interfaces, as users often do not even know what can be adjusted and secured. Before you start using and setting up any social media platform or online service, remember – there's no real privacy on the internet. Consider that anything you post online might never be truly deletable. Any photograph, video, or text could potentially find its way to people who might misuse it.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Instagram - základy zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 51-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10564 | Publikováno: 18.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1823

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

Annotation (English):
Instagram - Basics of Security and Privacy Protection
Recent research into the cyber-world activities of Czech children in the last year indicates that they spend the most time on social networks, with platforms they have actively utilized for years topping the list. Interestingly, the findings now also include newer services like TikTok and Tellonym. The study presents a vivid palette of online services that often involve complex and specific ways to secure user profiles. Given the intricacies of these platforms' interfaces, it becomes challenging for both adults and children to navigate, often unaware of the full range of settings available for securing their profiles. Before leveraging any social network or online service, remember – privacy does not truly exist on the Internet. Things uploaded can never be completely deleted and could potentially find their way to individuals who could misuse them.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTok - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 54-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 25138 | Publikováno: 20.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1825

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít. 

Annotation (English):
TIKTOK - BASIC SECURITY AND PRIVACY
A survey of Czech children in the cyber world last year showed that Czech children spend the most time on social networks on the Internet. Surprisingly, the top positions were occupied by social networks and online tools that children have been actively using for several years. However, since the latest research focused on online services, new features such as TikTok or Tellonym are beginning to appear in the results. Overall, according to the survey, it is a colorful palette of services, which often have complex and specific ways to secure a user profile. Not surprisingly, it can sometimes be difficult for both adults and children to familiarize themselves with the interface of these services, and users often have no idea what can be set up and secured. Before you start using and setting up any social network or online service, remember - there is no privacy on the Internet. Keep in mind that whatever you put on the Internet, you will probably never really remove from it. Any photo, video or text can always find its way to people who can misuse this material in some way.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Snapchat - Základní zabezpečení a ochrana soukromí

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 59-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20930 | Publikováno: 21.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1826

Výzkum České děti v kybersvětě v loňském roce ukázal, že české děti na internetu tráví nejvíce času na sociálních sítích. Nejvyšší příčky ne zcela překvapivě obsadily sociální sítě a online nástroje, které děti aktivně využívají již několik let. Ovšem od posledních výzkumů cílených na online služby se ve výsledcích začínají nově objevovat novinky jako je TikTok nebo Tellonym. Celkově se dle průzkumu jedná o pestrobarevnou paletu služeb, které mají mnohdy složité a specifické způsoby, jak si zabezpečit uživatelský profil. Není divu, že pro dospělé i děti může být občas složité vyznat se v rozhraní těchto služeb, přičemž uživatelé mnohdy ani netuší, co vše lze nastavit a zabezpečit. Než se pustíte do užívání a nastavování jakékoliv sociální sítě či online služby, nezapomeňte – na internetu soukromí neexistuje. Myslete na to, že cokoliv umístíte na internet, už z něj pravděpodobně nikdy doopravdy neodstraníte. Jakákoliv fotografie, video či text si kdykoliv může najít cestu k lidem, kteří tento materiál mohou nějakým způsobem zneužít.

Annotation (English):
Snapchat - Basic Security and Privacy Measures
Research conducted by Czech children in the cyber world last year showed that Czech children spend the most time on social networks on the internet. Not surprisingly, social networks and online tools that children have been actively using for several years occupied the highest concern rates. However, from the latest research targeting online services, newcomers such as TikTok and Tellonym are beginning to appear in the results. Overall, according to the survey, it is a colorful palette of services that often have complex and specific ways to secure a user profile. It is no wonder that it can be challenging for adults and children to navigate the interfaces of these services, while users often do not even know what all can be set and secured. Before you start using and setting up any social network or online service, remember – privacy does not exist on the internet. Consider that anything you post on the internet can probably never be completely removed. Any photo, video, or text can find its way to people who may misuse it in some way.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Návrat delfínů do Benátek nebo opilé stádo slonů? Fake news, kterým rádi věříme

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 63-65| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7686 | Publikováno: 23.03.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1827

V posledních dnech se na nás ze všech stran valí samé negativní zprávy. Ve všech médiích je nám stále připomínáno počítadlo nakažených virem COVID-19 a v záplavě tiskovek, ohraných vyjádření a všemožných obav nám každá pozitivní zpráva zlepšuje náladu a posiluje optimismus. Zároveň však začínáme být méně kritičtí a každou šťastnou zprávu či novinku ihned vítáme s otevřenou náručí, aniž bychom si připustili možnost, že může jít o lež.

Annotation (English):
THE RETURN OF DOLPHINS TO VENICE OR A DRINKED HERD OF ELEPHANTS? FAKE NEWS, WHICH WE LOVE TO BELIEVE
In recent days, only negative news has been pouring in on us from all sides. In all the media, we are constantly reminded of the counter infected with the COVID-19 virus, and in a flood of press releases, harsh expressions and all sorts of concerns, every positive message improves our mood and strengthens the optimum.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů kybernetické kriminality řešených online poradnou E-Bezpečí roste i v době koronavirové krize.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 66-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6631 | Publikováno: 10.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1829

Přestože v době koronavirové krize se řada služeb zastavila, poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje neustále a aktivně v součinnosti s Policií ČR pomáhá řešit palčivé problémy spojené se světem internetu. Meziročně dokonce zaznamenává nárůst počtu řešených případů - u vážných typů meziročně až o 60-70 procent. I v době krize pak řeší případy spojené s únikem intimních materiálů, vydíráním či dokonce vyhrožováním.

Annotation (English):
THE NUMBER OF CASES OF CYBER CRIMINAL RESOLUTION RESOLVED BY ONLINE CONSULTANCY E-SECURITY GROWS EVEN DURING A CORONAVIOR CRISIS.
Although a number of services stopped during the coronavirus crisis, the Palacky University E-Security counseling center in Olomouc operates constantly and actively cooperates with the Police of the Czech Republic in solving burning problems connected with the world of the Internet. It even records a year-on-year increase in the number of solved cases - for serious types by up to 60-70 percent year-on-year. Even in times of crisis, he solves cases associated with the leakage of intimate materials, blackmail or even threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí pro rodiče: unikátní videokurz pro všechny rodiče

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 39906 | Publikováno: 13.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1828

V těchto dnech startujeme unikátní online videokurz pro rodiče, který se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti, která jsou spojena s rizikovým chováním dětí ve světě internetu.

Annotation (English):
E-Safety for Parents: A Unique Video Course
We are launching an exceptional online video course for parents addressing key topics related to cyber safety that are associated with risky behaviors of children on the internet. Recognizing that parents often do not have the time or inclination to read lengthy structured remote texts, fill out online surveys, or attend lectures focused on online safety, we decided to introduce them to key topics in a different way - through video lectures with live lecturers, supplemented with frequently asked questions and answers parents inquire about at our live events, as well as other interesting bonus materials concerning the issues. The videos are online, thus accessible anytime and anywhere, depending only on when parents decide to watch a particular lecture or a series of lectures. The video course consists of 7 mutually linked video-lectures, covering a wide array of subjects from what Czech children do online to cyberbullying, and online predators about ensuring children's safety on the network. Each lecture features experienced lecturers from the E-Safety project at Palacky University in Olomouc, providing nearly 7 hours of engaging content currently available for the parents, with plans to expand to additional topics in the future.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Václav Písecký: Podvodné jednání nahlásí policii tak každý desátý podvedený. Lidé se mnohdy stydí přiznat před ostatními, jak naivní byli nebo jak hloupě se nechali napálit.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 73-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16372 | Publikováno: 14.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1834

Posledních 15 let se zabývá nejzávažnějšími případy spojenými s kybernetickou kriminalitou. Vyšetřuje internetové podvody, ale také mravnostní trestné činy, ke kterým v online prostředí dochází. Dnešní rozhovor jsme vedli s majorem Václavem Píseckým, vedoucím oddělení informační kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství hl. m. Prahy. 

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In this insightful article, Major Václav Písecký, head of the cybercrime division at the Criminal Police and Investigation Service in Prague, discusses the evolving landscape of cybercrimes in detail. Spanning the range from financial frauds to moral crimes in digital environments, the article highlights the increasing complexity of cyber offenses that exploitative uses of information technology have facilitated. Major Písecký also elaborates on the wide reach of cybercrime, focusing on how easily criminals can target thousands of potential victims online, significantly increasing the odds of successful deception. Furthermore, he explains the challenges victims face—including shame and the mistaken belief that reporting these crimes is futile because the perpetrators are difficult to trace. This piece not only illuminates the dimensions of cyber crimes but also provides preventive measures and underscores the importance of reporting such incidents to help in curbing this widespread issue.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Martin Kožíšek: Základem účinné prevence je vybudování důvěrného vztahu s dítětem. Restrikce jsou málo efektivní.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 80-85| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6905 | Publikováno: 20.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1839

Stál u zrodu sociální sítě Lidé.cz, kterou také řadu let spravoval jako její admin. Zásadním způsobem v ČR rozjel preventivní projekt Seznam se bezpečně, pod jeho vedením vznikla celá řada preventivních videí orientovaných na online seznamování a s ním související rizika, které školy používají dodnes. Nakonec zakotvil v CZ.NIC, kde převzal roli koordinátora projektu Safer Internet v ČR. Dnešní rozhovor povedeme s Martinem Kožíškem.

Annotation (English):
E-Safety - Effective Online Protection Strategies
Martin Kožíšek has been active in the field of online safety for nearly 15 years. In this interview, he shares insights from his professional journey from Lidé.cz to CZ.NIC and the Safer Internet program. Kamil Kopecký highlights the fundamental elements of effective online child protection, emphasizing the importance of trust-building rather than restrictions which prove to be less effective. Insights into the creation and management of the social network Lidé.cz and the preventive project "Seznam se bezpečně" (Meet Safely), which under his direction produced numerous preventative videos that schools still use today, are shared. Kožíšek's transition to CZ.NIC saw him taking over as the coordinator of the Safer Internet project in the Czech Republic, sparking national changes in internet safety practices.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Za kybernetické útoky často nemohou “hackeři”, ale obyčejné lidské chyby. Prevenci kybernetické bezpečnosti v kritické infrastruktuře nesmíme podceňovat!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 86-91| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6777 | Publikováno: 21.04.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1840

Hackerské útoky, útoky na kritické prvky infrastruktury, nemocnice, bankovní sektor, dokonce i útoky na počítač pana prezidenta, to vše plní pravidelně stránky online i offline masmédií a v běžném čtenáři budí často mylnou představu, že jsme pod neustálým kyberútokem neznámých hackerů a hackerských skupin, které se snaží zlikvidovat naši zemi. To však docela dobře zvládáme sami, velká část útoků je totiž způsobena nezodpovědným lidským chováním samotných zaměstnanců, kteří moderní IT technologie používají. Často pak při odhalování příčin bezpečnostních problémů vidíme především podcenění prevence, než sofistikovaný útok.

Annotation (English):
Cyber attacks are often not caused by hackers, but by human error.
Hacker attacks, attacks on critical elements of infrastructure, hospitals, the banking sector, even attacks on the President's computer all regularly fill online and offline mass media sites and often give the average reader the misconception that we are under constant cyberattack by unknown hackers and hacker groups. who are trying to destroy our country. However, we manage this quite well ourselves, because a large part of the attacks is caused by the irresponsible human behavior of the employees themselves, who use modern IT technologies. We often see an underestimation of prevention rather than a sophisticated attack when uncovering the causes of security problems.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Scammeři opakovaně míří na hráče Fortnite. Nabízejí virtuální herní měnu V-Bucks zdarma

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 92-96| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11254 | Publikováno: 03.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1846

Počítačová hra Fortnite firmy Epic Games patří k nejoblíbenějším hrám současnosti a celosvětově ji hraje přibližně 350 milionů hráčů (2020). Stejně jako další hry tohoto typu pracuje i Fortnite s virtuální měnou, tzv. V-Bucks, kterou můžete získávat za dosahování herního pokroku (např. v rámci plnění různých výzev, v PVP zápasech apod.), ale také za reálné peníze. Za virtuální měnu pak můžete ve hře nakupovat nejrůznější bonusy - skiny, herní předměty, další vylepšení postavy (back bling), tzv. “tanečky” (emote), game pass či battle pass apod. Bohužel dětští i dospělí hráči Fortnite jsou pravidelně bombardování nejrůznějšími podvodnými nabídkami, které jim slibují možnost získat V-Bucks třeba za kliknutí na odkaz, nainstalování aplikace či registraci do konkrétní online služby. A právě na tento druh podvodů se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
SCAMMERS REPEATEDLY AIM FOR FORTNITE. THEY OFFER THE VIRTUAL GAME CURRENCY V-BUCKS FOR FREE
Epic Games' Fortnite computer game is one of today's most popular games and is played by approximately 350 million players worldwide (2020). Like other games of this type, Fortnite works with a virtual currency, the so-called V-Bucks, which you can earn for making game progress (eg in fulfilling various challenges, in PVP matches, etc.), but also for real money. For the virtual currency, you can buy various bonuses in the game - skins, game items, other character improvements (back bling), so-called "dances" (emote), game pass or battle pass, etc. Unfortunately, children and adult Fortnite players are regularly bombarded with various fraudulent offers that promise them the opportunity to get V-Bucks, for example, by clicking on a link, installing an application or registering for a specific online service. And it is this kind of fraud that we will focus on in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace v době koronavirové, co se šířilo a šíří o COVID19

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 97-101| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 21274 | Publikováno: 06.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1849

Současná omezení spojená s šířením nemoci COVID-19 s sebou přinesla celou řadu informací, které nejsou pravdivé, vycházejí ze spekulací a konspirací a které využívají strachu obyvatel z hrozby, o které toho víme docela málo. Můžeme spekulovat o tom, odkud se virus vzal, zda unikl nebo neunikl z armádních laboratoří či zda skutečně došlo k náhodnému přenosu ze zvířete na člověka, zde je velmi obtížné dopátrat se pravdy. Existuje však celá řada informací o COVID19, které jsou jasně nepravdivé a dokonce nebezpečné, protože nabádají k nebezpečnému chování.

Annotation (English):
DISINFORMATION IN THE CORONAVIAN TIME, WHAT WAS SPREADING AND SPREADING ABOUT COVID19
The current limitations associated with the spread of COVID-19 have brought with them a wealth of information that is untrue, based on speculation and conspiracy, and that exploits the population's fear of a threat of which we know very little. We can speculate as to where the virus came from, whether or not it escaped from military laboratories, or whether there was indeed an accidental transmission from animal to human, it is very difficult to find the truth here. However, there is a wealth of information about COVID19 that is clearly untrue and even dangerous because it encourages dangerous behavior.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nina Jakešová: Hledáme cesty, jak dětem efektivně přiblížit svět online bezpečnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 102-106| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5019 | Publikováno: 07.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1851

Začínala v Googlu, kde pomáhala společně s E-Bezpečím rozjet mezinárodní projekt Web Rangers. Po třech letech přesedlala do Avastu a zaměřila se na program Buď safe online, který pomáhá rozvíjet a inovovat. Dnes si budeme povídat s Ninou Jakešovou. 

Annotation (English):
E-Safety Insights: Innovative Strategies for Online Safety Education
Nina Jakešová discusses her progression from Google to Avast focusing on educational projects that enhance online safety. Initially part of the 'Web Rangers' project, she transitioned to lead the 'Be safe online' initiative at Avast, developing and refining strategies to educate children more effectively in digital safety. The text highlights the importance of adaptive and approachable methods in cybersecurity education to engage and empower youngsters in navigating online spaces safely.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Proč se nám zobrazují reklamy, které (ne)chceme vidět

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 107-111| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9732 | Publikováno: 13.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1852

Veškerou svou činností ve virtuálním prostředí vytváříme tzv. digitální stopu. Pokaždé, když něco vyhledáváme na Googlu, lajkujeme na Facebooku nebo když nakupujeme přes internet, zanecháváme za sebou v prostředí internetu určité informace. Tato data, která jsme vědomě, či nevědomě zanechali ve virtuálním prostředí, mohou být snadno zneužita. Můžeme se setkat například s krádeží osobních informací nebo s kyberšikanou. Pravděpodobněji však bude naše digitální stopa využita pro oline marketing.

Annotation (English):
WHY WE ARE SHOWING ADVERTISEMENTS THAT WE (DON'T) WANT TO SEE
Through all our activities in a virtual environment, we create a so-called digital track. Every time we search for something on Google, like Facebook, or shop online, we leave certain information behind in the Internet. This data, which we have knowingly or unknowingly left in a virtual environment, can be easily misused. We may encounter, for example, the theft of personal information or cyberbullying. However, our digital footprint is more likely to be used for online marketing.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvod zvaný boss scam, CEO/BEC podvod

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 112-114| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7716 | Publikováno: 16.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1854

Boss scam (či CEO/BEC fraud, fake president) je druhem podvodu, ve kterém pachatelé předstírají, že jsou vaši nadřízení (např. ředitelé), kteří chtějí, abyste převedli na jejich pokyn peníze z firemního účtu na účet jiný, např. na zafinancování konkrétního projektu, případně proplatili fiktivní fakturu či fiktivní platební příkaz. Podvod využívá především nepozornosti zaměstnanců, kteří jsou zvyklí se svým nadřízeným běžně e-mailem komunikovat a již si neověřují, od koho příkaz ve skutečnosti přišel.

Annotation (English):
FRAUD INVITED BOSS SCAM, CEO / BEC FRAUD
Boss scam (or CEO / BEC fraud, fake president) is a type of fraud in which perpetrators pretend to be your superiors (eg directors) who want you to transfer money from a company account to another account, eg to financing of a specific project, or paid a fictitious invoice or fictitious payment order. The fraud mainly takes advantage of the inattention of employees who are used to communicating with their superiors by e-mail and no longer verify who the order actually came from.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Učitelé, nesdílejte na školních webech záznamy z online výuky, na kterých dochází k jednoznačné identifikaci dětí. Vystavujete je tak riziku!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 115-118| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9073 | Publikováno: 17.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1859

Uzavření škol s sebou přineslo skokový přechod k online výuce, za který je třeba učitele pochválit. Ze dne na den se velké části z nich podařilo přenést velkou část vzdělávacích aktivit do online prostředí, začali tvořit vzdělávací materiály všeho druhu, organizovat online výuku, realizovat synchronní videokonference, z mnoha z nich se ze dne na den stali youtubeři a streameři. Dokázali tak, že přechod do digitálního vzdělávání není vůbec tak obtížný, jak se může stát. Online vzdělávání s sebou však kromě zjevných benefitů přineslo některá rizika. A právě na ně se podíváme v dnešním textu.

Annotation (English):
TEACHERS DO NOT SHARE ONLINE TEACHING RECORDS ON SCHOOL WEBSITES THAT OCCUR OF UNIQUE IDENTIFICATION OF CHILDREN. YOU EXPOSE THEM AS A RISK!
The closure of schools has brought with it a leap forward in online teaching, for which teachers should be commended. From day to day, a large part of them managed to transfer a large part of educational activities to the online environment, began to create educational materials of all kinds, organize online teaching, conduct synchronous video conferences, many of them became youtubers and streamers from day to day. They have shown that the transition to digital education is not at all as difficult as it can be. However, in addition to the obvious benefits, online education brought with it some risks. And we will look at them in today's text.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co dělat, když tě někdo vydírá?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 119-122| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 39158 | Publikováno: 31.05.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1873

Co dělat, když tě někdo vydírá, že zveřejní tvé intimní fotografie či videa? Vyhovět, nebo nevyhovět? A má smysl útočníka zablokovat? A kdy se obrátit na policii? A s jakými důkazy? To vše si probereme v dnešním článku.

Annotation (English):
WHAT TO DO IF SOMEONE BLORES YOU?
What if someone blackmails you into posting your intimate photos or videos? Pass or fail? And does it make sense to block the attacker? And when to contact the police? And with what evidence? We will discuss all this in today's article.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Reverzní vyhledávání fotografií a videí v online prostředí výrazně ulehčí addon Invid WeVerify. Vyzkoušejte!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 123-124| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7554 | Publikováno: 10.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1891

V současné digitální džungli je nesmírně důležité umět si v online světě ověřovat informace všeho druhu. Pomoci pak může jednoduchý, ale velmi silný nástroj Invid/We Verify, který v sobě kombinuje potenciál vyhledávačů Google, Bing, Yandex, TinEye a Baidu.

Annotation (English):
E-Safety: Tools for Fact-Checking in the Digital Age
In the digital jungle of our time, it is crucial to verify information accurately in the online world. The simple but powerful Invid/We Verify tool is instrumental for this purpose. It integrates the capabilities of search engines such across Google, Bing, Yandex, TinEye, and Baidu. Designed as an extension for Chrome and Firefox browsers, it can also be used independently to browse a variety of content. Primarily focused on reverse searching of images and videos, it is an excellent way to verify sources, particularly useful, for instance, when identifying origins of photos seen on social media profiles. Additionally, this tool provides detailed forensic analysis of the material, which can reveal manipulations in images like those found in various montages. The tool is available for free and can be downloaded directly from the website www.invid-project.eu.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Náš projekt „České děti v kybersvětě“ se stal vítězem letošní soutěže Lemur 2020

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 125-126| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4017 | Publikováno: 12.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1892

Skvělé absolutní vítězství v jubilejním patnáctém ročníku oborové soutěže v České ceně za public relations 2020.

Annotation (English):
E-Safety in the Digital Age
The article titled "E-Safety in the Digital Age" provides a comprehensive overview of challenges faced by children in the cyber world. The project emerged in collaboration with the E-Safety platform of Palacky University in Olomouc along with Oliver Advertising and FleishmanHillard agencies. It aims to educate the public about the risks associated with internet use and to introduce tools that help navigate online dangers effectively. This extensive outreach ensured that the project reached virtually everyone, influencing societal awareness and inspiring the production of a feature-length documentary that explores online sexual harassment of young girls. The project garnered accolades not only in its main competition category but also in the fields of Social Responsibility, Integrated Communication, and IT, claiming three top positions at the Czech PR awards 2020.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mýty a fakta o 5G sítích

Dominik VORÁČ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 127-131| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 13316 | Publikováno: 13.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1894

Pátá generace bezdrátových systémů neboli síť 5G může znamenat revoluci v používání technologií, v poslední době se ovšem šíří zprávy, které spojují tuto novinku s možnými zdravotními či dalšími riziky. Jak je to ovšem ve skutečnosti?

Annotation (English):
MYTHS AND FACTS ABOUT 5G NETWORKS
The fifth generation of wireless systems, or the 5G network, may revolutionize the use of technology, but there have been recent reports linking this innovation to potential health or other risks. But how is it really?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Metodik prevence nemůže být jediným, na kom bude ve školách stát prevence rizikového chování. Je třeba zapojit všechny učitele.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(1): 132-133| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8578 | Publikováno: 29.06.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1912

Prevence rizikového chování v prostředí školy je velmi náročná a obvykle stojí na bedrech školních metodiků prevence. Ti by pak měli spolupracovat s výchovnými poradci, případně školními psychology a řediteli (stejně jako jednotlivými učiteli), kteří by měli metodika prevence v jeho práci podpořit a aktivně s ním spolupracovat. To se však velmi často neděje. Smutnou realitou je pak to, že metodik prevence nemá sníženou přímou výukovou zátěž a učí ve stejném rozsahu jako jeho kolegové. Jeho práce navíc je pak oceněna specializačním příplatkem. Stejně tak je důležité připomenout, že velká část školních metodiků prevence nemá v této oblasti žádné vzdělání a do funkce metodika byli vhozeni, aby se sami naučili plavat.

Annotation (English):
A PREVENTION METHODOLOGY CANNOT BE THE ONLY WHO WILL BE PREVENTION OF RISK BEHAVIOR IN SCHOOLS. ALL TEACHERS NEED TO BE INVOLVED.
Prevention of risky behavior in the school environment is very demanding and usually stands on the shoulders of school prevention methodologists. They should then cooperate with educational counselors, or school psychologists and principals (as well as individual teachers), who should support the prevention methodology in his work and actively cooperate with it. However, this does not happen very often. The sad reality is that prevention methodologists do not have a reduced direct teaching burden and teach to the same extent as their colleagues. In addition, his work is then rewarded with a specialization bonus. It is also important to recall that a large number of school prevention methodologists have no education in this area and were introduced to the position of methodology to learn to swim on their own.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 34)]

E-Bezpečí, 2020 (ročník 5), číslo 2
E-Bezpečí, 2020 (volume 5), issue 2

Děti lovící online predátory na vlastní pěst? Nedoporučujeme! Pomáhají tak spíše samotným pachatelům.

Kamil KOPECKÝ, Václav PÍSECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 1-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7676 | Publikováno: 07.07.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1928

V posledních dnech zaplavují sociální sítě informace o tom, že děti (a dospívající) ve snaze napodobit situace zachycené ve filmu V síti zkoušejí online predátory lovit samy - na vlastní pěst. Své aktivity pak prezentují např. ve formě videí, která rozšiřují mezi další uživatele sítě.  Tyto aktivity však v žádném případě nedoporučujeme, způsobí více škody, než užitku.

Annotation (English):
CHILDREN HUNTING ONLINE PREDATORS ON THEIR OWN? WE DO NOT RECOMMEND! Rather, they help the perpetrators themselves.
In recent days, social networks have been flooded with information that children (and teenagers) are trying to hunt online predators on their own - in an effort to mimic the situations captured in the movie. They then present their activities, for example, in the form of videos, which they disseminate to other users of the network. However, we do not recommend these activities in any case, they will do more harm than good.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečně v online světě: Základy počítačové bezpečnosti pro běžné zaměstnance - nový materiál od společného týmu E-Bezpečí, Policie ČR a Avastu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 6-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6601 | Publikováno: 17.07.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1948

V posledních letech v souvislosti s kybernetickými útoky na různé druhy institucí (nemocnice, bankovní sektor, úřady apod.) vzrůstá stále více potřeba zajistit, aby měl i běžný zaměstnanec pracující s IT alespoň základní informace o tom, jak s technologiemi pracovat bezpečným způsobem. V ideálním případě pak, aby měl možnost se v této oblasti systematicky vzdělávat. A právě proto vznikl nový materiál Bezpečně v online světě: Základy počítačové bezpečnosti pro zaměstnance, který vytvořil společný tým Univerzity Palackého (E-Bezpečí), Policie ČR a Avastu. 

Annotation (English):
SECURE IN THE ONLINE WORLD: THE FUNDAMENTALS OF COMPUTER SECURITY FOR ORDINARY EMPLOYEES - NEW MATERIAL FROM THE JOINT TEAM OF E-SECURITY, THE POLICE OF THE CZECH REPUBLIC AND AVAST
In recent years, in connection with cyber attacks on various types of institutions (hospitals, the banking sector, authorities, etc.), there is an increasing need to ensure that even a regular IT worker has at least basic information on how to work with technologies safely. Ideally, to have the opportunity to be systematically educated in this area. And that is why a new material, Safe in the Online World: Fundamentals of Computer Security for Employees, was created by a joint team of Palacky University (E-Safety), the Police of the Czech Republic and Avast.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Romance scam v novém kabátě - už ne vojáci a lékaři, nově pachatelé předstírají, že jsou stavební inženýři

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 8-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6284 | Publikováno: 04.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1965

Romance scam je jedním z klasických online podvodů, se kterými se čas od času setkají uživatelé různých druhů online seznamek a seznamovacích diskusních skupin, čas od času na romance scam narazíme také v rámci běžné emailové komunikace. Jeho princip je prostý - cílem pachatele je navázat s vyhlédnutou obětí v online prostředí romantický vztah a vylákávat z něj postupně co nejvíce financí, které pak putují na zahraničí. Pachatel si v rámci komunikace vymýšlí nové a nové historky, proč je nutné peníze odeslat, že na tom závisí jeho život apod. Romance scam také bývá doprovázen příslibem rychlého zbohatnutí, protože je pachatel dle svých slov finančně zajištěn a stejně tak zajistí vyhlédnutou oběť. V posledních letech se pachatelé velmi často vydávali např. za americké vojáky či lékaře pracující na zahraničí misi, nově poradna E-Bezpečí zachytila případy, kdy pachatel předstírá, že je stavební inženýr, který žije v blízké zemi (např. Německu) a chce se seznámit, následně odstěhovat do ČR, postavit si zde dům apod.

Annotation (English):
ROMANCE SCAM IN A NEW COAT - NO LONGER SOLDIERS AND DOCTORS, NEW OFFENDERS PRESENT TO BE CONSTRUCTION ENGINEERS
Romance scam is one of the classic online scams that users of various types of online dating and dating discussion groups encounter from time to time, from time to time we also come across romance scam in the context of regular email communication. Its principle is simple - the perpetrator's goal is to establish a romantic relationship with the sought-after victim in the online environment and gradually lure as much money as possible from him, which then travels abroad. As part of the communication, the perpetrator invents new and new stories, why it is necessary to send money, that his life depends on it, etc. Romance scam is also accompanied by the promise of getting rich quick, because the perpetrator is financially secured according to his words. In recent years, perpetrators have often pretended to be, for example, American soldiers or doctors working abroad on a mission, and the new E-Safety counseling center has detected cases where the perpetrator pretends to be a civil engineer who lives in a nearby country to get acquainted, then move to the Czech Republic, build a house here, etc.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online vyděrači opět řádí, iniciují sexting, poté předstírají, že jsou 14letými dětmi, a požadují desetitisícové částky za to, že vás nenahlásí policii

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 10-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6310 | Publikováno: 05.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1968

Jak ukazuje kazuistika poradny E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, online vydírání využívající intimní materiály (tzv. sextortion) je v posledních letech na vzestupu a v podstatě každý měsíc náš tým řeší několik případů vydírání tohoto typu, které cílí jak na děti, tak i dospělé uživatele internetu. Velká část případů online vydírání se však k policii nedostane, protože vydíraný přistoupí na to, že bude pachateli platit vysoké finanční částky výměnou za to, že jejich vzájemná intimní komunikace zůstane utajena. 

Annotation (English):
ONLINE BLACKMAILERS AGAIN ON SCENE, INITIATE SEXTING, THEN PRESENT TO BE 14-YEAR-OLD CHILDREN, AND ASK FOR TEN THOUSAND AMOUNTS FOR NOT REPORTING YOU TO THE POLICE
As the case report of the E-Safety counseling center of Palacky University in Olomouc shows, online blackmail using intimate materials (so-called sextortion) has been on the rise in recent years and basically every month our team solves several cases of blackmail of this type, which target both children and adult internet users. However, a large proportion of online blackmail cases do not reach the police because the blackmailer agrees to pay the offender large sums of money in exchange for keeping their intimate communication with each other secret.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Víte, co je wangiri?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 13-14| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14307 | Publikováno: 10.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1980

Velké množství uživatelů telefonů čas od času narazí na situaci, kdy je prozvoní neznámé zahraniční telefonní číslo. Samotný hovor však neproběhne, je ze strany volajícího okamžitě ukončen. Ve snaze zjistit, kdo nám z neznámého zahraničního čísla volal, na dané číslo zavoláme… a při měsíčním vyúčtování si pak budeme rvát vlasy, stali jsme se totiž terčem podvodu, kterému se říká wangiri.

Annotation (English):
DO YOU KNOW WHAT IS WANGIRI?
From time to time, a large number of telephone users come across a situation where an unknown foreign telephone number rings them. However, the call itself does not take place, it is immediately terminated by the caller. In an effort to find out who called us from an unknown foreign number, we will call the number and during the monthly bill we will then tear our hair out, because we have become the target of a scam called wangiri.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Finanční otroctví jako nová forma rizikové komunikace. Bohatí muži jsou ochotni posílat část svého výdělku dívkám, nepožadují přitom intimní materiály. Stačí, že nad nimi mají dívky moc.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 15-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16878 | Publikováno: 11.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1983

V online prostředí se před několika lety objevil zbrusu nový fenomén, který se dá popsat jednoduše finančním otroctvím. V podstatě jde o sexuální úchylku, která se týká dobře zajištěných submisivních mužů, kteří mají dobré postavení v práci, ale kteří mají také nutkání být (alespoň částečně) kontrolováni někým jiným, zpravidla někým nedostupným. V českém prostředí je tato úchylka poměrně raritní, podstatně více je zmapována např. ve Velké Británii, USA či Kanadě. S případy finančního otroctví jsme se nově setkali také v naší poradně.

Annotation (English):
FINANCIAL SLAVERY AS A NEW FORM OF RISK COMMUNICATION. RICH MEN ARE WILLING TO SEND PART OF THEIR EARNING TO THE GIRLS, NOT REQUIRING INTIMATE MATERIALS. IT IS JUST THAT THE GIRLS HAVE MUCH ABOVE THEM.
A brand new phenomenon appeared in the online environment a few years ago, which can be described simply by financial slavery. In essence, this is a sexual perversion that involves well-off submissive men who are in a good position at work, but who also have the urge to be (at least partially) controlled by someone else, usually someone unavailable. In the Czech environment, this deviation is relatively rare, it is significantly more mapped, for example, in the United Kingdom, the USA or Canada. We also encountered cases of financial slavery in our counseling center.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Záznamy z počítačových her jako součást dezinformací - 3 příklady

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 18-19| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7404 | Publikováno: 12.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1984

Počítačové hry se velmi rychle vyvíjejí, jsou stále realističtější a je jen otázkou času, kdy bude - co se týče realističnosti - strhnuta bariéra mezi počítačovou hrou a skutečným světem a většina z nás nedokáže odlišit, zda je na daném videu/fotografii zachycena skutečně realita, nebo pouze fikce vygenerovaná počítačem. Proto se také záznamy z počítačových her staly součástí dezinformací všeho druhu a účinně slouží k propagandě a šíření dezinformací všeho druhu.

Annotation (English):
COMPUTER GAME RECORDS AS PART OF DISINFORMATIONS - 3 EXAMPLES
Computer games are evolving very fast, they are becoming more and more realistic, and it is only a matter of time before - in terms of realism - the barrier between the computer game and the real world is removed and most of us cannot tell if reality is captured in a given video / photo, or computer-generated fiction only. Therefore, computer game recordings have become part of misinformation of all kinds and effectively serve to propagate and spread misinformation of all kinds.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberšikana na TikToku - opakuje se to samé, co v minulosti na Facebooku, Snapchatu či Instagramu - únik intimních materiálů a jejich zneužití

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 20-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8143 | Publikováno: 19.08.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1995

Sociální síť TikTok využívá celosvětově přibližně 800 milionů aktivních uživatelů (uživatelských účtů je přes miliardu), přičemž přibližně cca 41 % uživatelů patří do věkového rozmezí 16-24 let. TikTok je nejvíce používán v Indii (která jej nakonec zakázala), dále Číně a USA (které o zákazu TikToku či přeprodání americké části TikToku USA v současnosti jedná). V České republice pak TikTok využívá přibližně třetina dětí (data z roku 2019, v současnosti bude toto číslo pravděpodobně vyšší). Na rizika, která jsou spojena s TikTokem, jsme opakovaně upozorňovali v našich předchozích textech. Dnes se zaměříme na jeden příklad kyberšikany z českého prostředí, která se právě na TikToku v době prázdnin odehrála.

Annotation (English):
CYBERBULLYING ON TIKTOK - THE SAME THAT IN THE PAST ON FACEBOOK, SNAPCHAT OR INSTAGRAM - LEAKAGE OF INTIMATE MATERIALS AND THEIR ABUSE
The TikTok social network is used by approximately 800 million active users worldwide (there are over a billion user accounts), while approximately 41% of users belong to the age range of 16-24 years. TikTok is mostly used in India (which eventually banned it), followed by China and the USA (which are currently negotiating a ban on TikToku or the resale of the American part of TikToku USA). In the Czech Republic, TikTok is used by approximately a third of children (data from 2019, currently this number will probably be higher). We have repeatedly pointed out the risks associated with TikTok in our previous texts. Today we will focus on one example of cyberbullying from the Czech environment, which took place at TikTok during the holidays.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Český učitel ve světě technologií 2020 - výsledky

Kamil KOPECKÝ, René SZOTKOWSKI
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 22-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6548 | Publikováno: 15.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2006

Vážení přátelé, od počátku letošního roku jsme ve spolupráci se společností O2 Czech Republic a projektem O2 Chytrá škola sbírali a vyhodnocovali data o tom, jaký je vztah českých učitelů k moderním informačním a komunikačním technologiím, jaké technologie učitelé ve výuce reálně používají, kde jsou jejich limity apod. Zajímaly nás také bezpečnostní otázky spojené s IT - zdali se školy potýkají s kybernetickými útoky, jak mají zabezpečeny své sítě apod. Nesměli jsme také zapomenout na restrikce spojené s využíváním mobilních telefonů ve škole (tentokráte pohledem učitelů). Letošní pravidelný výzkum jsme proto nazvali: Český učitel ve světě technologií (Univerzita Palackého v Olomouci & O2 Chytrá škola). V následujícím textu naleznete shrnutí nejdůležitějších zjištění s odkazem na výzkumnou zprávu, ve které naleznete detaily.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF TECHNOLOGIES 2020 - RESULTS
Dear friends, since the beginning of this year, in cooperation with O2 Czech Republic and the O2 Smart School project, we have been collecting and evaluating data on the relationship of Czech teachers to modern information and communication technologies, what technologies teachers actually use in teaching, where are their limits, etc. We were also interested in security issues related to IT - whether schools face cyber attacks, how they secure their networks, etc. We should also not forget the restrictions associated with the use of mobile phones at school (this time from the perspective of teachers). We therefore called this year's regular research: Czech teacher in the world of technology (Palacký University in Olomouc & O2 Smart School). In the following text, you will find a summary of the most important findings with a link to the research report, in which you will find details.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Čtvrtina správců počítačových sítí českých škol potvrdila, že jejich škola zažila útok na počítačovou síť. Převažují útoky spojené s ransomware.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4963 | Publikováno: 18.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2008

Potvrzuje to nový český výzkum Český učitel ve světě technologií, který zrealizovala Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností O2 Czech Republic. Do výzkumu se zapojilo přes 2000 učitelů z celé České republiky - včetně správců školních počítačových sítí.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF TECHNOLOGIES 2020 - RESULTS
This is confirmed by the new Czech research Czech Teacher in the World of Technology, carried out by Palacký University in Olomouc in cooperation with O2 Czech Republic. More than 2,000 teachers from all over the Czech Republic took part in the research - including school computer network administrators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nová aplikace z dílny E-Bezpečí pro Apple iPad bojuje proti dezinformacím na internetu. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 31-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5580 | Publikováno: 26.09.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2016

Nová aplikace, která vznikla ve spolupráci s projektem E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, se věnuje dezinformacím v online prostředí. K dispozici je pro všechny majitele Apple iPad.

Annotation (English):
NEW APPLICATION FROM E-SECURITY WORKSHOP FOR APPLE IPAD FIGHT AGAINST INTERINFORMATION ON THE INTERNET..
The new application, which was created in cooperation with the E-Security project of Palacký University in Olomouc, deals with misinformation in the online environment. It is available to all Apple iPad owners.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Učitelé, pozor! Žáci zvou do online výuky další uživatele, kteří pak výuku narušují, své trollování nahrávají a streamují záznamy hodin… třeba na Twitchi nebo TikToku.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 33-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 49959 | Publikováno: 15.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2034

S přechodem škol na distanční formu vzdělávání - především pak na online synchronní výuku - se v online světě opětovně objevují rizikové fenomény spojené s únikem osobních údajů do online světa (nahrávky vyučovacích hodin bez souhlasu učitele a jejich sdílení prostřednictvím sociálních sítí, trollování online výuky změnami profilové fotografie, spamováním na zeď, sdílením odkazů na nevhodný obsah apod.), nově se pak objevují situace, kdy se do online výuky připojí další osoba, která začne výuku narušovat. Žáci totiž sdílejí své přihlašovací údaje do online výuky (např. ID číslo a PIN pro přístup do systému Zoom, kód pro přístup ke konkrétní videokonferenci atd.) s dalšími osobami, které pak mohou výuku sabotovat.

Annotation (English):
TEACHERS, BEWARE! PUPILS INVITE OTHER USERS TO THE ONLINE TEACHING, THEN THOUGH THE DISCLAIMER, RECORDING their TROLLING AND STREAMING THE CLOCK RECORDS… for example on a TWITCHI OR TICKET.
With the transition of schools to distance education - especially to online synchronous teaching - risk phenomena associated with the leakage of personal data into the online world (recording of lessons without the consent of the teacher and their sharing via social networks, trolling online teaching by changing profiles) photos, spamming on the wall, sharing links to inappropriate content, etc.), then there are new situations where another person joins the online teaching and starts disrupting the teaching. Pupils share their online learning credentials (eg ID number and PIN for access to the Zoom system, code for access to a specific video conference, etc.) with other people, who can then sabotage the lesson.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mediální výchova je v současnosti zásadní, mediální gramotnost obyvatel je klíčovou kompetencí!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 36-42| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8385 | Publikováno: 23.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2043

Indoktrinace, potlačování nevhodných názorů, politická agitka, vymývání mozků, eurohujerství ve školách, potlačování svobodné diskuse, cenzura, alternativní pravda, agitátoři placení Bruselem, to vše jsme slyšeli v posledních letech od vrcholných politických představitelů naší země v souvislosti s realizací mediální výchovy v českých školách. Přitom právě současná pandemie ukázala, jak je pro společnost důležité disponovat vysokou úrovní mediální gramotnosti a jak zásadně může mediální negramotnost ovlivnit fungování celé země.

Annotation (English):
MEDIA EDUCATION IS ESSENTIAL, MEDIA LITERACY OF THE POPULATION IS A KEY COMPETENCE!
The TikTok social network is used by approximately 800 million active users worldwide (there are over a billion user accounts), while approximately 41% of users belong to the age range of 16-24 years. TikTok is mostly used in India (which eventually banned it), followed by China and the USA (which are currently negotiating a ban on TikToku or the resale of the American part of TikToku USA). In the Czech Republic, TikTok is used by approximately a third of children (data from 2019, currently this number will probably be higher). We have repeatedly pointed out the risks associated with TikTok in our previous texts. Today we will focus on one example of cyberbullying from the Czech environment, which took place at TikTok during the holidays.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Aplikace Family Safety nabízí rodičovskou kontrolu napříč produkty Microsoft

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 43-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8434 | Publikováno: 28.10.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2046

Microsoft přichází s aplikaci Family Safety pro mobilní platformy Android a iOS, která je navržená, aby zajistila ochranu dětí v oblasti digitální a fyzické bezpečnosti a pomohla vám udržet si přehled o všech členech domácnosti, kteří používají Microsoft účet. Za pomoci mobilní aplikace či webového rozhraní lze blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu vašeho dítěte na mapě.

Annotation (English):
FAMILY SAFETY APPLICATION OFFER PARENTAL CONTROL ACROSS MICROSOFT PRODUCTS
Microsoft comes with the Family Safety app for Android and iOS mobile platforms, which is designed to protect children in digital and physical safety and help you keep track of all household members who use a Microsoft account. With the help of a mobile application or web interface, you can block inappropriate content, set a limit for time spent at the screen or display your child's location on a map.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak zabezpečit online výuku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 46-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9073 | Publikováno: 24.11.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2063

V našem dnešním textu se zaměříme na to, jakým způsobem zabezpečit online výuku (jak v synchronních, tak i asynchronních formách), proč bychom měli respektovat věkové hranice pro využívání různých komunikačních nástrojů a proč bychom měli dávat přednost jednotným vzdělávacím prostředím. Zopakujeme si také základní bezpečnostní pravidla a standardy a popíšeme si, proč je důležité podporovat zdravé vztahy mezi žáky a pedagogy.

Annotation (English):
HOW TO ENSURE ONLINE TEACHING
In our text today, we will focus on how to secure online learning (in both synchronous and asynchronous forms), why we should respect the age limits for using different communication tools and why we should prefer a unified learning environment. We will also review basic safety rules and standards and describe why it is important to promote healthy relationships between students and educators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Oceněný seriál #MartyIsDead nezachycuje typickou kyberšikanu, ale její zvláště toxické formy. Ty však mají na oběti velmi vážný dopad.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6947 | Publikováno: 28.11.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2070

V těchto dnech získal jednu z nejprestižnějších filmových cen International Emmy český seriál #Martyisdead, který vznikl v koprodukci Mall.TV, Bionautu a CZ.NIC. Na seriálu spolupracovala celá řada institucí. kteří se věnují prevenci rizikového chování (E-Bezpečí) a také policie či psychologové. Příběh je složen ze střípků různých případů, které se odehrály v posledních letech v České republice. Na úvod je třeba upozornit také na to, že seriál nezachycuje nejvíce rozšířené formy kyberšikany, ale především ty, které mají na děti největší dopad.

Annotation (English):
THE AWARD-WINNING #MARTYISDEAD SERIES DOES NOT CAPTURE TYPICAL CYBERBULLY, BUT ITS SPECIALLY TOXIC FORMS. BUT THEY HAVE A VERY SERIOUS IMPACT ON THE VICTIMS.
These days, the Czech series #Martyisdead, which was co-produced by Mall.TV, Bionaut and CZ.NIC, won one of the most prestigious International Emmy film awards. A number of institutions collaborated on the series. who deal with the prevention of risky behavior (E-Safety) and also the police or psychologists. The story is composed of fragments of various cases that have taken place in recent years in the Czech Republic. It should also be noted at the outset that the series does not capture the most common forms of cyberbullying, but especially those that have the greatest impact on children.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Facebook bojuje s falešnými účty, jejich nárůst je v posledních letech enormní.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 58-59| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8086 | Publikováno: 02.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2071

Facebook jako největší sociální síť světa aktivně bojuje s falešnými účty. Jejich nárůst je ovšem v posledních letech enormní. Podle údajů z Facebooku tato sociální síť ještě v roce 2018 smazala čtvrtletně kolem 500-800 milionů falešných účtů, v prvním čtvrtletí roku 2020 již však již smazala 1,7 miliard, v druhém čtvrtletí pak 1,5 miliard. V 3. čtvrtletí roku 2020 dosáhl počet odstraněných účtů 1,3 miliard. Nárůst fake profilů může souviset jak s pandemií COVID19, tak i prezidentskými volbami či dalšími kontroverzními celosvětovými tématy. Řada z falešných profilů je pak také využívána pro realizaci různých vlivových operací v rámci hybridních forem válek.

Annotation (English):
FACEBOOK FIGHTES WITH FALSE ACCOUNTS, THEIR GROWTH IS ENORM IN LAST YEARS.
Facebook, as the world's largest social network, is actively fighting bogus accounts. However, their growth has been enormous in recent years. According to data from Facebook, this social network deleted around 500-800 million fake accounts quarterly in 2018, but in the first quarter of 2020 it had already deleted 1.7 billion, and in the second quarter 1.5 billion. In the third quarter of 2020, the number of deleted accounts reached 1.3 billion. The increase in fake profiles may be related to both the COVID19 pandemic and the presidential election and other controversial global issues. Many of the false profiles are then also used to carry out various influential operations within hybrid forms of war.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Výzvy jsou dle dětí nebezpečné, ale stejně je na internetu sledují a vyhledávají

Pavla STŘÍLKOVÁ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 60-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4382 | Publikováno: 16.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2092

Informační společnost současnosti je charakteristická velmi rychlou komunikací uživatelů světové komunikační sítě - vyhledávání, sdílení, posílání a přijímání informací je dnes otázkou několika vteřin. Současně však s sebou pokrok v komunikaci nese přehlcení informacemi všeho druhu, ve kterých je obtížné zorientovat se a vyhodnotit závadnost obsahu.

Annotation (English):
CHALLENGES ARE DANGEROUS FOR CHILDREN, BUT THEY ARE WATCHED AND LOOKED ON THE INTERNET
The information society today is characterized by very fast communication of users of the world communication network - searching, sharing, sending and receiving information is today a matter of a few seconds. At the same time, however, progress in communication entails being overwhelmed by information of all kinds, in which it is difficult to orientate oneself and evaluate the faultlessness of the content.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet případů řešených online poradnou E-Bezpečí meziročně opět vzrostl o desetinu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2020, Vol. 5(2): 62-64| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4590 | Publikováno: 28.12.2020 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2098

I v letošním roce vzrostl počet případů řešených online poradnou projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, a to meziročně o 10 procent. Dominantní byly především problémy spojené s únikem intimních materiálů na internet a jejich následné zneužití, poradna však stále více zachycuje také případy spojené s nezvládnutým rozchodem a tzv. stalkingem (nebezpečným pronásledovánám). Mnoho uživatelů se také stalo terčem online podvodů (scam, phishing, vyděračské dopisy apod.). Dominantními platformami, na kterých útoky probíhají, zůstává Facebook a Instagram. 

Annotation (English):
THE NUMBER OF CASES SOLVED ONLINE BY CONSULTATIVE E-SAFETY HAS ALREADY INCREASED BY A TENTH.
Also this year, the number of cases resolved by the online counseling project of the E-Security of Palacký University in Olomouc increased by 10 percent year-on-year. Dominant were mainly the problems associated with the leakage of intimate materials on the Internet and their subsequent misuse, but the counseling center is also increasingly covering cases associated with uncontrollable separation and so-called stalking (dangerous persecution). Many users have also been the target of online scams (scam, phishing, extortion letters, etc.). Facebook and Instagram remain the dominant platforms on which the attacks take place.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 19)]

E-Bezpečí, 2021 (ročník 6), číslo 1
E-Bezpečí, 2021 (volume 6), issue 1

Online videokurzem E-Bezpečí pro rodiče prošlo v loňském roce téměř 2000 tatínků a maminek z celé ČR

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3904 | Publikováno: 07.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2103

Opatření spojená s pandemií COVID19 dopadla samozřejmě také na projekt E-Bezpečí, který musel omezit (a často zcela zrušit) stovky prezenčních vzdělávacích akcí. Proto jsme velkou část našich aktivit převedli do online světa a prezenční vzdělávací akce nahradili e-learningovými webináři (v reálném čase) či online videokurzy (předtočenými videopřednáškami s doprovodnými aktivitami). Pro rodiče, kteří jsou pro nás klíčovou skupinou, jsme pak nachystali ucelený online videokurz. A právě o něj byl (a v letošním roce stále je) velký zájem. Během půl roku se do kurzu přihlásilo více než 1900 rodičů z celé České republiky.

Annotation (English):
NEARLY 2000 DADS AND MOMS FROM ALL OVER THE CZECH REPUBLIC TOOK THE ONLINE E-SAFETY VIDEO COURSE FOR PARENTS LAST YEAR
The measures associated with the COVID pandemic19 have of course also impacted the E-Safety project, which has had to cut back (and often completely cancel) hundreds of face-to-face training events. Therefore, we have transferred a large part of our activities to the online world and replaced the face-to-face training events with e-learning webinars (in real time) or online video courses (pre-recorded video lectures with accompanying activities). For parents, who are a key group for us, we have prepared a comprehensive online video course. And it was (and still is this year) in great demand. Within half a year, more than 1900 parents from all over the Czech Republic signed up for the course.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Vydírání dětí prostřednictvím intimních materiálů pokračuje i v novém roce, do hry vstupuje opět Snapchat. Vážné případy přebírá policie.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 3-4| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4523 | Publikováno: 26.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2121

V posledních třech týdnech zaznamenala online poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci opětovný nárůst případů vydírání s využitím intimních materiálů. Jako nástroje útoku bývají využity především FB Messenger a Snapchat. Vzhledem k vážnosti útoku se řadou z případů zabývá Policie ČR.

Annotation (English):
THE EXTORTION OF CHILDREN THROUGH INTIMATE MATERIAL CONTINUES IN THE NEW YEAR, WITH SNAPCHAT COMING INTO PLAY AGAIN. SERIOUS CASES ARE BEING TAKEN OVER BY THE POLICE.
In the last three weeks, the online counselling centre of the E-Safety project at Palacký University in Olomouc has seen a renewed increase in cases of blackmail using intimate materials. FB Messenger and Snapchat are used as tools of attack. Due to the seriousness of the attack, many of the cases are dealt with by the Police of the Czech Republic.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor na mikroplatby, děti aktivně nakupují virtuální předměty a služby platebními kartami svých rodičů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 5-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 38859 | Publikováno: 31.01.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2122

Poradna projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci stále častěji řeší situace spojené se zneužitím platebních karet pro online platby. Naši klienti si např. stěžují, že se jim na účtu objevila celé řada drobných finančních transakcí, které však neautorizovali a netuší, odkud by mohly pocházet. Vinu pak svádějí na neznámé hackery či vlastní blbost, se kterou sdíleli informace o kartě na internetu. Vysvětlení však může být jednoduché - karty rodičů velmi často využívají k finančním transakcím právě děti...  

Annotation (English):
BEWARE OF MICROPAYMENTS, CHILDREN ARE ACTIVELY BUYING VIRTUAL ITEMS AND SERVICES WITH THEIR PARENTS' CREDIT CARDS.
The E-Safety Project Advisory Board of Palacký University in Olomouc is increasingly dealing with situations related to the misuse of payment cards for online payments. Our clients complain, for example, that a number of small financial transactions have appeared on their account, but they did not authorize them and have no idea where they might have come from. They then blame it on unknown hackers or their own stupidity in sharing their card information online. However, the explanation may be simple - it is very often children who use their parents' cards for financial transactions...


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Ne každé narušení online výuky je automaticky kyberšikana! Pokud se rozhodneme za narušení výuky žáky potrestat, trest by měl odpovídat provinění.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 7-9| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7652 | Publikováno: 07.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2125

Pandemie COVID19, s ní spojené uzavření škol a přechod na online výuku se v řadě aspektů negativně podepsala na psychickém zdraví dětí. Obavy o zdraví (své i svých blízkých - rodičů či prarodičů), sociální izolace, negativní informace z médií o množství případů a lockdownu celé země, ale také náročnost online výuky a omezení relaxačních aktivit u řady z žáků způsobila frustraci, nárůst stresu a deprese. To se podepsalo mimo jiného na jejich přístupu k online výuce - po měsících každodenního zírání na obrazovky počítačů je velká část žáků unavena, demotivována, znuděna, touží po rozptýlení a především po tom, až se budou moci setkávat tváří tvář v rámci běžné výuky ve školách (či po škole).

Annotation (English):
NOT EVERY DISRUPTION TO ONLINE LEARNING IS AUTOMATICALLY CYBERBULLYING! IF WE DECIDE TO PUNISH STUDENTS FOR DISRUPTING LEARNING, THE PUNISHMENT SHOULD FIT THE OFFENCE.
The COVID pandemic19, the associated closure of schools and the shift to online learning has had a negative impact on children's mental health in a number of ways. Concerns about their health (their own and that of their parents or grandparents), social isolation, negative media coverage of the number of cases and the lockdown of the entire country, as well as the demands of online learning and the limitations of relaxation activities have caused frustration, increased stress and depression for many of the students. This has had an impact on their attitudes to online learning, amongst other things - after months of staring at computer screens every day, a large number of pupils are tired, demotivated, bored, longing for distraction and, most importantly, to be able to meet face-to-face in mainstream school (or after school).


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Den bezpečnějšího internetu 2021 s E-Bezpečím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 10-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6502 | Publikováno: 08.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2126

Stejně jako každý rok i letos se projekt E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci se svými partnery zapojuje do oslav Dne bezpečnějšího internetu 2021, který letos připadá na úterý 9. února. V tento den také pravidelně představujeme naše nové aktivity, na které se v průběhu letošního roku můžete těšit. Tak jdeme na to!

Annotation (English):
E-Safety Day 2021 with E-Bezpečí
Like every year, the E-Bezpečí project from Palacký University in Olomouc, along with its partners, is participating in the celebrations of the Safer Internet Day 2021, which falls on February 9th this year. On this day, we consistently introduce our new activities that you can look forward to throughout this year. Join us as we explore!


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTokem putuje staronová výzva s názvem Blackout challenge. Jde o variaci na starou poměrně dost rozšířenou výzvu Choking Challenge…

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 13-15| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 116449 | Publikováno: 17.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2129

V posledních dnech média informovala o několika úmrtích dětí, která souvisejí s tzv. výzvou Blackout Challange šířící se především prostřednictvím TikToku. Po letech se tak opět objevila variace na dnes již poměrně latentní výzvu choking challenge. Výzva blackout challenge tak opět nabádá uživatele sociálních sítí, aby se samostatně/vzájemně škrtili až do bezvědomí a dokázali tak, že mají odvahu. Zároveň je upozorňuje na to, že se z bezvědomí rychle probudí. Což ale nemusí být pravda.

Annotation (English):
A NEW CHALLENGE CALLED BLACKOUT CHALLENGE IS ON THE WAY. IT IS A VARIATION OF THE OLD CHOKING CHALLENGE...
In recent days, the media has reported on several deaths of children related to the so-called Blackout Challange, which has spread mainly through TikTok. After years, a variation of the now quite latent choking challenge has reappeared. The blackout challenge thus once again encourages social network users to choke themselves/each other to unconsciousness to prove that they have courage. It also warns them that they will quickly wake up from unconsciousness. Which may not be true.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak blokovat obsah na Facebooku (podrobný návod)

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 16-20| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 25400 | Publikováno: 17.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2130

Jestliže používáme sociální sítě, měli bychom se v nich vyznat. Ať už si zakládáme první profil na Facebooku nebo druhý firemní profil na Instagramu, měli bychom strávit pár minut tím, že si zkontrolujeme aktuální nastavení a zabezpečení našeho profilu. O základním zabezpečení a ochraně soukromí na Facebooku jsme psali zde. V tomto článku se podrobně podíváme na možnosti blokace či různých omezení, která Facebook svým uživatelům nabízí.

Annotation (English):
How to Block Content on Facebook (Detailed Guide)
If we use social networks, we should be familiar with their settings and security. Whether you are setting up your first Facebook profile or a second business profile on Instagram, it's wise to spend a few minutes to review your current settings and security. This article explores the various blocking or limitation options that Facebook offers to its users. Users who you block can no longer see the content you post on your timeline, tag you, or see your posts in shared timelines. Additionally, if you block someone, Facebook automatically removes them from your friends list, and they do not receive a notification about being blocked.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak blokovat obsah na Instagramu (podrobný návod)

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 21-23| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 23556 | Publikováno: 21.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2131

Jestliže používáme sociální sítě, měli bychom se v nich vyznat. Ať už si zakládáme první profil na Facebooku nebo druhý firemní profil na Instagramu, měli bychom strávit pár minut tím, že si zkontrolujeme aktuální nastavení a zabezpečení našeho profilu, případně jej upravíme. O základním zabezpečení a ochraně soukromí na Instagramu jsme psali zde. V tomto článku se podrobně podíváme na možnosti blokace či různých omezení, která Instagram svým uživatelům nabízí.

Annotation (English):
How to Block Content on Instagram (Detailed Guide)
If you're using social networks, it is essential to understand their functionalities. Whether setting up your first Facebook profile or a new business account on Instagram, it is worth spending a few minutes to review and possibly update the security settings of your profile. This article delves into various blocking and restriction options that Instagram offers its users. It outlines simple steps to block or report users who are causing distress, ensuring a safer user experience. Additionally, the article covers the implications of blocking someone, how to manage comments on your posts, and the choice of switching to a private profile to control audience interaction better.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí: Mediální výchova - nový videokurz právě online

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 24-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7538 | Publikováno: 21.02.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2132

Projekt E-Bezpečí právě otevírá nový online videokurz zaměřený na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy pro pedagogy, ale i další zájemce o tuto problematiku. Kurz jsme se snažili pojmout podobně, jako tomu bylo o našeho videokurzu E-Bezpečí pro rodiče - kurz je tvořen sadou předtočených videopřednášek s prezentacemi, které lze poslouchat a sledovat kdekoli a kdykoli. Opadá tedy omezení spojené s místem a časem realizace. 

Annotation (English):
E-Safety: Media Education - New Online Video Course Just Launched
The "E-Safety" project introduces a novel online video course aimed at enhancing media literacy and educational practices for teachers and other interested parties. Designed similarly to the project's previous course for parents, this course encompasses a collection of predefined video presentations and lectures that can be accessed anytime and anywhere, eliminating the constraints of time and location. By offering insights into media education, the identification of misinformation and hoaxes, and the collaborative roles of media and politics, the initiative provides essential tools for educators to develop critical media literacy skills in an increasingly digital world.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mediální gramotnost je pro fungování současné společnosti zásadní. Kauza AstraZeneca nám opět ukazuje, že nestačí číst pouze titulky.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5499 | Publikováno: 20.03.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2161

V posledních dnech zahýbaly celým světem zprávy o údajné nebezpečnosti vakcíny společnosti AstraZeneca, která údajně způsobila řadu závažných zdravotních komplikací a samozřejmě také úmrtí osob, které byly touto vakcínou naočkovány. Zprávy o nebezpečnosti vakcíny samozřejmě vystrašily desetitisíce osob, které na očkování touto vakcínou čekaly a které začaly masově vakcinaci odmítat. 

Annotation (English):
MEDIA LITERACY IS ESSENTIAL TO THE FUNCTIONING OF CONTEMPORARY SOCIETY. THE ASTRAZENECA CASE SHOWS US ONCE AGAIN THAT IT IS NOT ENOUGH TO READ THE HEADLINES.
In recent days, the world has been abuzz with news about the alleged dangers of AstraZeneca's vaccine, which has allegedly caused a number of serious health complications and, of course, deaths of people who have been inoculated with the vaccine. The news of the dangers of the vaccine naturally frightened tens of thousands of people who were waiting to be vaccinated with the vaccine and who began to refuse vaccination en masse.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak se bránit před herními podvody a co dělat, když mi někdo nabourá účet

Lukáš KUBALA
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 30-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 54403 | Publikováno: 30.03.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2164

Podle mezinárodního průzkumu zveřejněného společnosti Kaspersky Lab, kterého se zúčastnilo více než pět tisíc respondentů ze 17 zemí světa, se třetina hráčů (33 %) on-line her stala obětí herního podvodu. U nás jsou podle Policie ČR případy spojené s herními podvody relativně ojedinělé. Přesto najdeme několik příkladů. V tomto článku si řekneme, čemu se ve virtuálním světě vyvarovat a jak postupovat, pokud nám někdo nabourá herní účet.

Annotation (English):
HOW TO DEFEND AGAINST GAME FRAUD AND WHAT TO DO WHEN SOMEONE CHARGES MY ACCOUNT
According to an international survey published by Kaspersky Lab, which was attended by more than five thousand respondents from 17 countries, a third of players (33%) of online games became victims of gaming fraud. According to the Police of the Czech Republic, cases related to gaming fraud are relatively rare in our country. Nevertheless, we find a few examples. In this article, we will talk about what to avoid in the virtual world and how to proceed if someone breaks our game account.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Poradna projektu E-Bezpečí pro oběti kybernetické kriminality zaznamenala za 1. čtvrtletí roku 2021 ve srovnání s předchozím rokem téměř čtyřicetiprocentní nárůst počtu případů. Dominantní jsou pak případy spojené se zneužitím intimního obsahu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 38-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5320 | Publikováno: 14.04.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2186

Online poradna projektu E-Bezpečí (www.napisnam.cz) pro oběti kybernetické kriminality zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2021 mohutný nárůst hlášených případů (o téměř 40 %). Od počátku roku se na ni obrátilo 155 dětí a dospělých, kteří hledali pomoc. V drtivé většině případů oběti ohlásily incidenty spojené se zneužitím intimních materiálů v kyberprostoru. Celkově poradna řešila více než 4100 případů rizikových situací spojených s online prostředím.

Annotation (English):
E-Bezpečí - Open Access Journal
The E-Bezpečí project's online counseling service has reported a significant increase (about 40%) in reported incidents of cybercrime victimization in the first quarter of 2021. A total of 155 individuals, both children and adults, sought assistance, primarily reporting incidents involving the misuse of intimate content in cyberspace. The majority of the cases involved scenarios where victims had shared intimate materials willingly—through consensual sexting often within relational or dating contexts—which later became tools for threats and extortion post-relationship breakdown, such as revenge pornography and sextortion. This demonstrates a critical need for improved cybersecurity measures and more robust support systems for victims of cybercrime.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Level 2 online vzdělávací hry o internetové bezpečnosti pro žáky základních škol je tu! Tématem je tentokrát problematika ochrany osobních údajů na internetu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 45-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4861 | Publikováno: 10.05.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2209

Pedagogové z E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v těchto dnech otevírají nový level online hry zaměřené na online bezpečnost pro žáky základních škol Internet Highway (www.internethighway.cz). Hlavním tématem je ochrana osobních údajů v online prostředí a rizika, která se s nadměrným sdílením těchto informací na internetu pojí. 

Annotation (English):
E-Safety Internet Security Lesson Level 2
The University of Palacky in Olomouc has launched a new educational level for their online security game titled 'Internet Highway' for elementary school students, with a focus on the safe handling of personal data online. Introduced by Kamil Kopecký from the E-Bezpečí project at the Faculty of Education, this level engages students in the story of a girl, Eliška, whose dog was stolen, potentially by someone operating through Internet misuse. Students are tasked with helping Eliška identify the culprit by examining digital traces and ensuring the security of photographs and other personal information. Through interactive learning, participants naturally encounter and solve puzzles related to data sharing risks and learn how to manage and interpret digital footprints responsibly.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Netiketa, pravidla slušného chování uživatelů internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 48-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9569 | Publikováno: 22.05.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2226

Již více než 25 let máme definována pravidla slušného chování uživatelů internetu, která známe pod zjednodušeným názvem netiketa. Netiketa by měla být základem mezilidské komunikace na internetu, ne vždy se však její zásady v praxi skutečně dodržují a ne každá diskuse v online prostředí je kultivovaná, vedena věcně a nekonfliktně. V dnešním článku se zaměříme právě na to, co netiketa je, jak a proč vznikla, jak ji můžeme využít.

Annotation (English):
NETIQUETTE, RULES OF DECENT BEHAVIOUR FOR INTERNET USERS
For more than 25 years, we have defined rules of decent behaviour for Internet users, known by the simplified name netiquette. Netiquette should be the basis of interpersonal communication on the Internet, but its principles are not always actually followed in practice and not every discussion in the online environment is cultivated, conducted in a factual and non-conflicting manner. In today's article we will focus on what netiquette is, how and why it came into being, and how we can use it.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Riziková výzva TikTok Fire Challenge - hrátky s ohněm na TikToku

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 59-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6428 | Publikováno: 11.06.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2230

V těchto dnes média po celém světě informovala o rizikové výzvě (challenge), která se objevila na oblíbené sociální síti TikTok. Podstatou této výzvy je nakreslit pomocí hořlaviny na zrcadlo nějaký tvar, zhasnout a zápalit obrazec. Vše si samozřejmě natočit mobilním telefonem a sdílet s ostatními přáteli na sociálních sítích, především TikToku. 

Annotation (English):
TIKTOK FIRE CHALLENGE - PLAYING WITH FIRE ON TIKTOK
Today, media around the world reported on a risky challenge that appeared on the popular social network TikTok. The idea behind the challenge is to draw a shape on a mirror using a flammable substance, extinguish it and set it on fire. Of course, you have to film everything with your mobile phone and share it with your friends on social networks, especially TikTok.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Při ověřování dezinformací musíme počítat s tím, že výsledné zjištění nemusí odpovídat našemu názoru a pohledu na věc. Fact-checking musí stát na faktech, ne dojmech. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(1): 62-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7449 | Publikováno: 30.06.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2245

V posledních třech letech internet doslova zaplavily desítky fact-checkingových iniciativ, které se zaměřují na ověřování informací cirkulujících ve virtuálním prostoru. Záměr je jistě celospolečensky prospěšný a pro dobré fungování společnosti je jistě žádoucí znát fakta a umět je oddělit od dojmů, spekulací a konspirací. Bohužel tento trend s sebou nese jeden velký problém - vedle kvalitních a renomovaných factcheckingových komunit a organizací internet zaplavily desítky stránek a skupin, které sice hovoří o tom, že se zabývají ověřováním dezinformací (a mají to také ve svém názvu), ve skutečnosti však mnohé dezinformace aktivně šíří. 

Annotation (English):
WHEN FACT-CHECKING MISINFORMATION, WE HAVE TO TAKE INTO ACCOUNT THAT THE RESULTING FINDINGS MAY NOT MATCH OUR OPINION AND PERSPECTIVE. FACT-CHECKING MUST BE BASED ON FACTS, NOT IMPRESSIONS.
In the last three years, the Internet has been flooded with dozens of fact-checking initiatives that focus on verifying information circulating in virtual space. The intention is certainly a societal one, and it is certainly desirable for the good functioning of society to know the facts and to be able to separate them from impressions, speculation and conspiracies. Unfortunately, this trend brings with it one big problem - alongside the quality and reputable factchecking communities and organisations, the internet is awash with dozens of sites and groups that, while they claim to be in the business of verifying misinformation (and have it in their name), are in fact actively spreading much misinformation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 16)]

E-Bezpečí, 2021 (ročník 6), číslo 2
E-Bezpečí, 2021 (volume 6), issue 2

Co je Roblox a proč je důležité o něm vědět?

Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 1-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 64478 | Publikováno: 14.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2304

Tráví vaše děti hodně času v online světě a baví je Minecraft či Fortnite? Pak je téměř jisté, že určitě narazily na herní platformu, která je populární hlavně u menších dětí - Roblox. A právě na něj se zaměříme v našem dnešním textu.

Annotation (English):
WHAT IS ROBLOX AND WHY IS IT IMPORTANT TO KNOW ABOUT IT?
Do your kids spend a lot of time online and enjoy Minecraft or Fortnite? Then it's almost certain that they've come across a gaming platform that's especially popular with younger children - Roblox. And that's what we're going to focus on in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Výzkumníci z E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci zjišťovali, jak rozumí čeští učitelé médiím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4252 | Publikováno: 15.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2305

Většina učitelů základních a středních škol považuje mediální výchovu žáků za důležitou. Zároveň ale drtivá část pedagogů sama neprošla žádným mediálním kurzem a nepovažují za nutné mít mediální výchovu jako samostatný předmět. Tato zjištění přináší unikátní výzkum Český učitel ve světě médií, který uskutečnila Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně se společností O2. Výzkum se konal od února do června 2021 mezi více než dvěma tisíci českých učitelů.

Annotation (English):
RESEARCHERS FROM E-SAFETY AT PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC INVESTIGATED HOW CZECH TEACHERS UNDERSTAND MEDIA
The majority of primary and secondary school teachers consider media education for pupils to be important. At the same time, the vast majority of teachers have not taken any media courses themselves and do not consider it necessary to have media education as a separate subject. These findings are the result of a unique research, Czech Teacher in the World of Media, conducted by the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc together with O2. The research took place from February to June 2021 among more than two thousand Czech teachers.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Český učitel ve světě (dez)informací - umí čeští učitelé rozlišovat pravdivé a nepravdivé informace na síti? Většina ano!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 11-16| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6378 | Publikováno: 18.09.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2306

V tomto týdnu jsme publikovali výzkumnou zprávu Český učitel ve světě médií (Univerzita Palackého v Olomouci & O2 Czech Republic), která se věnovala kromě dalších oblastí také problematice rozpoznávání pravdivých a nepravdivých informací (či přímo dezinformací) a schopnostem učitelů je relevantně posuzovat. V dnešním textu si shrneme nejdůležitější zjištění, která výzkum odhalil.

Annotation (English):
CZECH TEACHER IN THE WORLD OF (MIS)INFORMATION - CAN CZECH TEACHERS DISTINGUISH BETWEEN TRUE AND FALSE INFORMATION ON THE NET? MAJORITY YES!
This week, we published a research report Czech Teacher in the World of Media (Palacký University in Olomouc & O2 Czech Republic), which, among other areas, focused on the issue of recognizing true and false information (or misinformation) and teachers' ability to assess it in a relevant way. In today's text we will summarise the most important findings of the research.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Bezpečná školní ICT infrastruktura (BEZIT) jako prevence před kybernetickou kriminalitou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 17-18| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3663 | Publikováno: 09.10.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2329

Bezpečná a kvalitní ICT infrastruktura se stává v souvislosti s rychlým a rostoucím přílivem technologií do škol zásadní a klíčovou oblastí. Statisticky se blížíme k poměru jednoho zařízení (např. počítač či tablet) na jednoho studenta. Školy začínají v současnosti stále častěji využívat digitální zdroje (digitální obsah, digitální nástroje, digitální hodnocení, administrativní aplikace apod.). To způsobuje, že se ve školských institucích, respektive v jejich datových a cloudových úložištích, začíná shromažďovat mnohem více dat a informací než v předchozích letech. Další výzvou pro objem dat ve školách bylo více než roční distanční vzdělávání, během kterého většina učitelů zdigitalizovala své vzdělávací zdroje. Další velké množství nových digitálních zdrojů a dat vytvořili samotní žáci a studenti. Z tohoto důvodu byla vytvořena edukační videa, díky kterým si mohou ředitelé a učitelé lépe uvědomit možná rizika digitálních technologií a virtuálního prostředí a mohou tak efektivněji identifikovat kritická místa své či školní digitální infrastruktury a pomocí jednotlivých bezpečnostních a preventivních kroků tato rizika a hrozby minimalizovat.

Annotation (English):
School ICT Infrastructure Safety (BEZIT) as Prevention Against Cybercrime
In response to the rapid integration of technology into educational environments, a robust and high-quality ICT infrastructure has become essential. With schools increasingly using digital resources, significant data accumulation occurs in their digital and cloud storage. The drastic switch to or expansion of online learning during the pandemic led to an upsurge in digitized educational content by teachers and creation of new digital resources by students themselves. Consequently, educational videos have been developed to help administrators and educators better understand the potential risks associated with digital technology and virtual environments. These videos enable more effective identification of critical points in school ICT infrastructures and guide the implementation of security measures to minimize these vulnerabilities and threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Strategie využívané podvodníky u podvodných reklam (a podvodných nákupů)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 19-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5209 | Publikováno: 16.11.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2365

K nejčastějším a nejrozšířenějším druhům kyberkriminality patří zcela jistě podvody, ty ostatně tvoří více než polovinu případů, které česká policie v oblasti kriminality páchané s pomocí IT na internetu každoročně řeší. Zároveň je potřeba říci, že velké množství podvedených z různých důvodů incidenty nenahlašuje - v některých případech se obávají sekundární viktimizace ze strany policie, jindy odkazují na to, že přišli o příliš malou částku, než aby se jí zabývala policie, v některých situacích pak také neví, jak postupovat, koho a jak kontaktovat, jaké důkazy připravit apod. Podle seriózních odhadů policie podvody hlásí skutečně pouze zlomek poškozených a velká část poškozených se prostě smíří s tím, že byli v online prostředí okradeni. K velmi rozšířeným druhům podvodů patří podvody spojené s phishingem a scamem (romance scam, scam419, ceo scam, invoice scam apod.), významná část podvodů je také spojena s podvodnou reklamou a podvodným prodejem zboží či služeb. A právě na tuto oblast se zaměříme v dnešním textu.

Annotation (English):
Strategies Used in Fraudulent Advertising and Purchases
Fraudulent advertising utilizes several primary techniques focused on influencing the decision-making of potential buyers. These methods include trade with fear, where fear is used as a powerful emotion to override human rationality and coerce rushed decisions, often exploiting concerns around human health—a significantly impactful aspect of our lives that we readily invest substantial money to protect. Fraudulent advertising often conjures irrational fears, such as the body being overwhelmed with parasites, presenting symptoms such as foul breath or body odor, and offers miraculous products that claim to eliminate these non-existent threats. These assertions are usually supported by fabricated photographic documentation and endorsed by nonexistent medical experts. Another prominent tactic is the promise of instantaneous miracles—advertising products that claim miraculous abilities, such as fluency in a new language within two weeks or revolutionary anti-aging effects, all of which are, unfortunately, fictional and exploiting customer gullibility.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Squid Game ohrožuje české děti! Nebo ne?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 25-31| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11022 | Publikováno: 10.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2390

V posledních měsících se objevila v zahraničí (a v omezené míře i v České republice) četná varování, která upozorňují na to, že některé děti začaly napodobovat populární násilnou a hororovou sérii Squid Game (Hra na oliheň), která je k dispozici na Netflixu, a že je nutné, aby rodiče nenechávali své děti tento seriál sledovat. Dnešní komentář tedy věnuji právě tomuto fenoménu, který si velmi rychle získal popularitu a pozornost médií.

Annotation (English):
Squid Game Threatens Czech Children! Or Does It?
In recent months, there have been numerous warnings internationally (and to a limited extent in the Czech Republic) about some children beginning to mimic the popular violent and horror series Squid Game, which is available on Netflix, leading to concerns about the need for parents to prevent their children from watching the series. Today's commentary is devoted to this phenomenon, which has quickly gained popularity and media attention.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Anatomie dezinformací v kontextu pandemie Covid-19

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 32-38| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5966 | Publikováno: 13.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2408

Dezinformace spojené s pandemií Covid-19 masivně zasáhly a stále zasahují celý svět již více než rok a zásadně ovlivnily lidskou společnost. V dnešním textu si shrneme klíčové poznatky o dezinformacích a jejich šíření v době pandemie Covid-19. Zaměříme se na to, jak mohou dezinformace ovlivnit vnímání reality, proč lidé dezinformacím věří, v čem je nebezpečná polarizace společnosti, kdo dezinformace aktivně šíří a jaký je vlatně výhled do budoucna.

Annotation (English):
Anatomy of Disinformation in the Context of the COVID-19 Pandemic
This article summarizes key insights into the spread of disinformation during the COVID-19 pandemic, focusing on its impact on societal perception, reasons behind belief in misinformation, dangerous societal polarization, active spreaders of misinformation, and future outlook. Disinformation has profoundly influenced societal reality perception, driving emotions such as fear, hatred, and frustration that facilitate manipulation. It broadly details the types of misinformation spread, including claims about the pandemic being a hoax, and scrutinizes the public's susceptibility to belief due to a lack of critical evaluation influenced by emotional manipulation. Further, it delves into societal polarization exacerbated by misinformation, resulting in attacks against healthcare professionals and public confusion due to conflicting expert opinions in the media. The role of various agents in disseminating misinformation—ranging from public figures to alternative news websites—is examined, outlining the need for comprehensive measures against the spread of false information.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Jak manipulovat s naší myslí pomocí obrázků - vakcíny vs. podpora imunity

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 39-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6834 | Publikováno: 20.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2422

Současný online svět je skutečně velmi složitý a je zřejmé, že zažíváme pandemii informací (infodemii), ve kterých je velmi obtížné (a také velmi únavné a časově náročné) se zorientovat. Dnes si ukážeme příklad toho, jak lze ovlivnit pomocí jednoduchého obrázku uživatele sociální sítě, přimět je k polarizované diskusi a podpořit sdílení zavádějícího obsahu napříč internetem.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The current online world is indeed very complex, and we are undoubtedly experiencing an information pandemic (infodemic), where navigating and staying informed becomes not only extremely challenging but also very exhausting and time-consuming. Today, we will explore how simple imagery on social media can manipulate user perceptions, incite polarized debates, and encourage the sharing of misleading content across the internet.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí řešila v tomto roce více než 450 případů. O pětinu více než v loňském roce.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 45-49| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4697 | Publikováno: 20.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2423

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz), která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, v letošním roce řešila více než 450 případů. Ve srovnání s předchozím rokem se na poradnu obrátilo o pětinu více klientů, nárůst počtu případů se projevil především v posledních měsících letošního roku.

Annotation (English):
E-Safety 2021, Issue 6(2): E-Bezpečí - Cyberbullying and Online Threats Addressed
The online consultation service E-Bezpečí, which is facilitated by Palacký University Olomouc, has dealt with over 450 cases this year, marking a significant increase compared to last year. The service mainly addresses incidents of risky behavior in the online environment and cybercrime, with a notable rise in cases towards the end of the year. The majority of cases dealt with include cyberbullying, threats of revealing intimate images, and various types of online scams. Remarkably, approximately half of the cases involved clients under 18, with some as young as 15 years old reaching out for help. The service highlights the reluctance of many young individuals to report incidents to the police, preferring anonymous online support to avoid potential repercussions from their actions being disclosed publicly.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonované profily jsou běžnou součástí internetových podvodů. Ověřujme si, koho si přidáváme do přátel.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 50-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4129 | Publikováno: 22.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2429

Možná se i vám stalo, že vás někdo z okruhu vašich známých či přátel na sociálních sítích požádal o přátelství a vy jste později zjistili, že ho již v přátelích máte, a to dokonce dvakrát. To může být signál, že došlo k naklonování profilu - někdo zkopíroval profil vašeho známého a využil k tomu informace a fotografie z veřejné části jeho profilu. A pod tímto profilem se pokusil zařadit se mezi vaše přátele. Může to být varovný signál toho, že něco není v pořádku.

Annotation (English):
E-Safety - Cloned Profiles
Cloned profiles have become a rampant aspect of online fraud, emphasizing the need for vigilance when accepting new friend requests on social media. This article outlines how cloned profiles are used to penetrate personal networks, accessing information intended only for close connections. Interestingly, such profiles can deceive by using publicly available information from genuine profiles to create nearly exact replicas. These activities can expose personal details to fraudsters, leading to potential financial and privacy risks. For safety, verifying the authenticity of requests by engaging the requester in a challenge question known only to genuine friends is advised. Additionally, this article delves into various frauds associated with cloned profiles, providing insights and preventative tips to safeguard online identity.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTokem se opět šíří Penny Challenge. Jejím principem je vytváření jisker pomocí mince položené na nabíječku částečně připojenou do zásuvky.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 52-55| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5208 | Publikováno: 28.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2439

Penny Challenge je druhem nebezpečné internetové výzvy (challenge), která se v posledním roce rozšířila především prostřednictvím sociální platformy TikTok a velmi rychle si našla mnoho následovníků, kteří si tuto nebezpečnou zábavu vyzkoušeli a natočili/nasdíleli o tom video. Jde však o velmi nebezpečnou zábavu - kromě požáru hrozí samozřejmě úraz elektrickým proudem s potenciálně smrtelnými následky.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article discusses the dangerous internet trend known as the "Penny Challenge," which has been popularized through the social media platform TikTok. This challenge involves partially inserting a charger into an outlet and placing a penny on the exposed prongs, leading to sparks and potentially causing fires or severe electric shocks. Highlighted within the content are the associated risks, including fatal consequences, and a call for parental awareness and intervention to prevent such dangerous activities. Fire departments in Europe and the USA are increasingly dealing with incidents caused by this challenge, accentuating its perilous nature.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformační obsah snadno a rychle - Jak změnit titulky i texty na důvěryhodných www stránkách?

Kamil KOPECKÝ, Veronika KREJČÍ
E-Bezpečí 2021, Vol. 6(2): 56-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8258 | Publikováno: 31.12.2021 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2442

V posledních letech jsou stále více k rozšiřování nepravdivých informací (ať už je nazýváme fake news, dezinformace či hoaxy) využívany různé druhy grafického materiálu - upravené fotografie, videa či např. upravené články publikované v masmédiích. V našem dnešním textu si ukážeme, jak snadné je tyto materiály vytvořit - s použitím běžných nástrojů bez nutnosti disponovat nějakými specifickými technickými dovednostmi.

Annotation (English):
Manipulating Information Online: Simple Tools for Editing Web Content
In recent years, the spread of misinformation (whether called fake news, disinformation, or hoaxes) has increasingly used various types of graphic material, including altered photos, videos, and even articles published in the mainstream media. Our text today demonstrates how easy it is to create these materials using common tools without needing any specific technical skills. We will explore how simple changes to the text and titles in the source code of web pages can quickly generate false information appearing to be published by credible sources.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 12)]

E-Bezpečí, 2022 (ročník 7), číslo 1
E-Bezpečí, 2022 (volume 7), issue 1

Vydírání zvané sextortion neustává ani v novém roce. V průběhu ledna evidujeme dosud 11 případů.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 1-2| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5509 | Publikováno: 30.01.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2472

Sextortion patří k velmi nepříjemným a nebezpečným formám vydírání, při kterém jsou využívány intimní materiály, které vyděrač vyláká od oběti a poté je zneužije. S vydíráním tohoto typu se setkáváme v prostředí sociálních sítí či komunikačních nástrojů (WhatsApp), stále častěji však na něj narážíme také v prostředí různých online seznamek (Tinder). V posledních letech obdobných případů neustále narůstá, mnoho z nich se však nikdy nedostane k policii a vyděrači nejsou dopadeni. Klesá také věk vydíraných - vydírání se týká bohužel i dětí.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Sextortion continues to pose a significant and unpleasant form of blackmail, where perpetrators exploit intimate materials extorted from their victims, increasingly via social media and dating apps like WhatsApp and Tinder. The instances of sextortion are growing, with many cases involving children and leading to repeated demands even after payment. Victims, often too embarrassed to report these crimes, suffer in silence, worsening the issue's underrepresentation in official cybercrime statistics. E-Safety Consultancy at Palacky University in Olomouc advises and supports victims, highlighting an urgent need for comprehensive preventive measures and awareness in this growing area of cybercrime.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online svět v dětských domovech

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 3-8| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5375 | Publikováno: 07.02.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2479

Výzkum Online svět v dětských domovech, který vznikl ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a sdružení CZ.NIC, se zaměřuje na prostředí dětských domovů s ohledem na rizikové formy komunikace, které v online prostředí zažívají jejich dětští klienti. V našem výzkumu tedy mapujeme, jaké rizikové situace děti z dětských domovů zažívají, jaká preventivní opatření dětské domovy realizují, jaká témata s dětmi jejich vychovatelé řeší, jakým způsobem je v dětských domovech regulována práce s internetem (s ohledem na časové limity, omezování obsahu apod.) a jaká je vlastně přístupnost dětí k internetové síti právě z prostředí dětských domovů apod.

Annotation (English):
Online World in Children's Homes
The study "Online World in Children's Homes," conducted in collaboration with the Faculty of Education at Palacký University Olomouc and the CZ.NIC association, focuses on the realities children face in children's homes regarding risky forms of communication online. This research maps the risky situations these children encounter, the preventive measures implemented by the homes, topics discussed with the children by their caregivers, the management of internet usage (including time limits and content restrictions), and the actual accessibility of the internet within these homes. In total, 166 workers from children's homes across the Czech Republic and 197 child residents participated in the study.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace spojené s válkou na Ukrajině

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 9-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 45130 | Publikováno: 27.02.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2518

V současnosti v souvislosti s rozvíjející se válkou na Ukrajině zasahuje mediální prostor velké množství ověřených i neověřených informací o tom, jak a proč konflikt vznikl, proč k němu dochází, jak se vyvíjí, co pro celý svět znamená a bude znamenat. Přirozeně se také okamžitě objevilo mnoho dezinformací, které mají ovlivnit jak průběh samotného vojenského konfliktu, tak i ovlivnit země, které se do konfliktu různými způsoby zapojují. Před našimi zraky se tak v přímém přenosu odehrává válečný konflikt - a to jak v reálném světě, tak i kyberprostoru.

Annotation (English):
Disinformation Associated with the War in Ukraine
The article explores the pervasive spread of both verified and unverified information in the media landscape amid the ongoing war in Ukraine. It discusses how the war has been framed from various perspectives, highlighting the immediate emergence of disinformation aimed at influencing the conduct of the war and impacting the nations involved. These disinformation campaigns are deeply entwined with hybrid threats designed to destabilize societies, discredit state institutions, and foster extremism. Such tactics are continuously shaping direct conflict in both physical and cyber arenas, impacting global perception and response to the events.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody na síti neustávají. Mění se především legendy, které podvodníci využívají.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 22-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14118 | Publikováno: 01.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2521

V souvislosti s popularitou dokumentu Podvodník z Tinderu, který popisuje praktiky scammera Simona Levieva (vydávajícího se za obchodníka s diamanty), pomocí kterých manipuloval s ženami a postupně od nich vylákával velké množství finančních prostředků, se světem masmédií prohnala vlna zájmu o problematiku podvodů zaměřených právě na ženy. Podvody zaměřené na falešné vztahy (v minulosti bychom řekli na sňatkové podvody) nejsou však ničím novým, mění se především prostředí, ve kterém se tyto příběhy odehrávají. K rozhovoru jsem si tedy pozval kriminalistu mjr. Václava Píseckého, který se kybernetickou kriminalitou profesně zabývá.

Annotation (English):
E-Safety in Online Dating
In light of the Netflix documentary "The Tinder Swindler," which describes how scammer Simon Leviev (posing as a diamond trader) manipulated women and subsequently defrauded them of substantial financial resources, there has been a surge of interest in scams targeting women specifically through deceptive relationships. Such romantic deceptions, often reminiscent of historical "bait-and-switch" scams, are not new but have evolved to adapt to different platforms where they occur. This article discusses the changes in the methods and environments of these scams, featuring insights from cybercrime expert Maj. Václav Písecký.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jedna z nejslavnějších fotografií z 2. světové války zachycující vztyčení vlajky nad Říšským sněmem z roku 1945 byla dobovou propagandou upravena. Z fotografie byly některé části odstraněny.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11326 | Publikováno: 05.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2529

Jedna z nejznámějších fotografií z doby 2. světové války byla pořízena 2. května 1945 po dobytí německého Říšského sněmu v Berlíně sovětskou armádou. Fotografii pořídil sovětský fotograf Jevgenij Chalděj. Původní fotografie však musela být na nátlak Moskvy upravena a některé části fotografie byly záměrně vymazány. V dnešním textu si připomeneme, jak fotografie vznikla, zda skutečně odráží realitu a proč musela být nakonec změněna.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
One of the most famous photographs of World War II, depicting the hoisting of the flag over the Reichstag in 1945, was altered for propaganda purposes. Elements were intentionally removed from the original image captured by Soviet photographer Yevgeny Khaldei. This manipulated image along with others from the period serves to remind us not only of the photograph's historical context but also raises questions about the portrayal of reality and the reasons behind the subsequent alterations.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Vydírání, sexting, romance scam, to jsou nejčastější typy případů řešených online poradnou E-Bezpečí. Od počátku roku jich řešila téměř 150.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 30-33| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5128 | Publikováno: 27.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2567

Již téměř 150 případů řešila online poradna E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci od počátku roku 2022, klienti se na nás nejčastěji obraceli s problémy spojenými s únikem intimních materiálů na internet, sextingem, vydíráním a vyhrožováním, k dalším typickým ohlašovaným případům pak patřil romance scam. Ke klientům, kteří se naši poradnu obracejí, patří jak děti, tak i dospělí - a to muži i ženy. Počet případů přitom trvale roste.

Annotation (English):
E-Safety in Cyberspace: Responding to Digital Harassment and Sexting
Throughout 2022, the online consultancy service at the Faculty of Education, Palacky University in Olomouc addressed nearly 150 cases of digital harassment, sexting, and romance scams. Clients often sought advice on handling leaked intimate materials, threats, and online exploitation. The service notably served both adults and children, pointing to a widespread issue concerning internet safety. The consultancy emphasized the continuous increase in such cases, suggesting a growing need for targeted educational and preventative measures to protect individuals in the digital sphere.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Blokovat nebo neblokovat dezinformační weby? To je oč tu běží.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 34-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7821 | Publikováno: 30.03.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2568

V dnešním textu se krátce zamyslíme nad problematikou blokování dezinformačních webů z pohledu státu i soukromé firmy, pozornost budeme věnovat potenciálním rizikům blokace, ale také jejímu smyslu.

Annotation (English):
E-Safety and Misinformation: To Block or Not to Block Disinformation Sites?
In this article, we briefly consider the issue of blocking disinformation websites from the perspective of both the state and private companies, focusing on the potential risks of blocking and its reasoning. The text underscores the importance of free speech in a democratic society, which is constitutionally guaranteed, and examines the boundaries of this freedom where it may be infringed upon for the sake of protecting other's rights and national security. The article debates the challenges in deciding which content should be blocked and the implications of such decisions within democratic versus totalitarian regimes. Moreover, it discusses the practical difficulties in distinguishing genuinely harmful disinformation sites from merely opinionated platforms like Parlamentní listy, which blend various (often anonymous) perspectives, making it hard to separate truth from lies.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvodná reklama na hubnutí opět v českých reklamních sítích. Slibuje instantní zázraky s přípravkem Fit Moringa

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 40-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 19728 | Publikováno: 10.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2587

Dnes si představíme podvodnou reklamu Fit Moringa, která se objevila v reklamním prostoru několika českých internetových portálů. Uděláme si základní fact-checking a ověříme si, zda je reklama skutečně pravdivá, nebo zda si s námi její tvůrci spíše hrají, aby nás přiměli k nákupu předraženého nefunkčního výrobku.

Annotation (English):
Deceptive Weight Loss Advertising Reappears in Czech Advertising Networks
Today, we discuss the deceptive Fit Monda advertising that has surfaced within the advertising spaces of several Czech online portals. We will conduct basic fact-checking to determine whether the advertisement is truly truthful or whether its creators are playing a game to lure us into purchasing a supposedly ineffective product.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Mají učitelé právo na šíření dezinformací mezi své žáky?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 45-48| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6894 | Publikováno: 26.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2614

V posledních týdnech otřásla médii kauza učitelky, která ve výuce šířila mezi své žáky dezinformace spojené s válkou na Ukrajině. Tato kauza otevřela poměrně citlivé téma, zda může učitel šířit mezi své žáky nepravdivé informace a zda vlastně má s žáky aktuální politická (geopolitická) témata řešit (s ohledem na tzv. apolitičnost škol). V dnešním komentáři se tedy zaměřím právě na tato témata.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent weeks, there has been a media stir about a case involving a teacher who disseminated disinformation about the war in Ukraine among her students. This incident has sparked a sensitive debate about whether teachers can spread false information and whether they should discuss current political (geopolitical) topics with students, considering the so-called apolitical nature of schools. Today's commentary, therefore, focuses on these issues.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Měly by školy řešit kyberšikanu, ke které dochází i mimo výuku? Existuje řada situací, kdy ano.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 49-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 10097 | Publikováno: 29.04.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2615

V poslední době se velmi často setkáváme s rodiči, kteří se obrátili na školu s žádostí o pomoc s řešením kyberšikany, kterou zažívají jejich děti a kterou páchají jejich spolužáci. V mnoha případech se však škola nechce situací zabývat s odkazem na to, že mimo vyučování, mimo budovu školy, mimo akce pořádané školou nemůže zasáhnout a problém pomoci řešit. Není to však pravda, existuje mnoho situací, kdy se škola musí kyberšikanou zabývat. Dnešní text tedy zaměříme na tyto typické situace.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
In recent times, we often encounter parents who turn to schools for help with addressing cyberbullying that their children and their classmates are experiencing. However, many schools are reluctant to deal with these situations with the excuse that they cannot intervene outside school premises, outside of school hours, or outside school-organized events. Nonetheless, this is incorrect as numerous situations require school intervention. Today's text focuses on typical scenarios where schools must address cyberbulanine. Initially encouraged by the Ministry of Education's statement in 2009, schools should always deal with cyberbullying upon becoming aware of it. The text guides schools on steps to take, including informing victims' parents, recommending external organizations for assistance (including police and E-Safety organizations), ensuring victim safety at school, helping with evidence collection, improving the school climate including class sociometry, and more. Several typical situations where school involvement is necessary are outlined, emphasizing the obligation of schools to provide a safe and healthy learning environment.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Smishing čili phishing realizovaný prostřednictvím SMS opět řádí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 52-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6336 | Publikováno: 02.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2625

Termínem smishing označujeme formu phishingu, který využívá SMS zprávy (odtud název smishing = SMS + phishing). Tento druh podvodu je v současnosti velmi populární a přibývá obětí, které zareagovaly na podezřelou SMS zprávu, která dorazila do jejich mobilního telefonu. 

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Smishing, or SMS phishing, is a prevalent fraud technique that manipulates SMS messages to deceive recipients into releasing sensitive information by responding to suspicious SMS messages that appear in their mobile phones. Recently, most Czech banks have witnessed waves of such phishing attacks. Potential victims are prompted by SMS to log into spoofed bank webpages and enter confidential information such as personal details and PIN codes, often accompanied by fraudulent claims like blocked bank cards. These fraudulent sites and messages typically contain errors hinting at automated translations, suspicious domain names, and may direct users to input sensitive information which can allow criminals to access real banking services, leading to significant financial losses. It is crucial never to respond to these messages, as legitimate financial institutions do not ask for sensitive data through SMS, and users should contact their banks directly if suspicious activity is suspected.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Doomscrolling a negativní informace kolem nás

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4642 | Publikováno: 07.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2629

V posledních letech se musela Evropa (a samozřejmě i Česká republika) vypořádat s celou řadou problémů - po uprchlické krizi se objevila pandemie Covid-19, po které velmi rychle následovala válka na Ukrajině, která byla doprovázena také růstem inflace, zdražováním energií,  utahováním opasků, rizikem odpojení naší země od přísunu plynu z Ruské federace apod. 

Annotation (English):
Doomscrolling and Negative Information Around Us
In recent years, Europe (including the Czech Republic) has had to deal with a succession of crises - from the refugee crisis to the COVID-19 pandemic, and quickly thereafter, the war in Ukraine accompanied by rising inflation, increased energy prices, and risks of gas supply cuts from the Russian Federation. This sequence of events has led to a flood of negative information. During the pandemic, media constantly broadcasted rising infection and death rates, multiple lockdowns led to societal paralysis, and currently, they are focusing on the negative information regarding the war in Ukraine, including mass civilian casualties and potential nuclear threats. The phenomena of 'doomscrolling' or 'doomsurfing', which refer to the excessive consumption of negative news online, have emerged. Excessive exposure to negative information can induce anxiety, depression, loss of energy, and frustration. In the digital age, the effects of doomscrolling are compounded by social media algorithms, which tend to feed us more of what we engage with, thus potentially trapping us in a vicious cycle of negative news consumption.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak funguje anonymní režim v internetovém prohlížeči?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 58-59| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5571 | Publikováno: 07.05.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2630

Už mnoho let můžeme v internetových prohlížečích používat tzv. anonymní režim, podporuje ho ale také Firefox či Safari. Jak moc je ale anonymní režim anonymní? Co dokáže skrýt a co ne? A opravdu nám zajistí anonymitu při brouzdání internetem?  

Annotation (English):
How Does Incognito Mode Work in Web Browsers?
For many years, users have been able to utilize incognito mode in web browsers, supported by software like Firefox and Safari. This mode allows for a hiding of your online traces on personal devices such as computers, tablets, or phones, ensuring other users of the same device cannot see which websites were visited or the actions performed online. However, it does not protect against websites detecting activities via IP addresses or employers tracking within a corporate network. Additionally, while incognito mode prevents display of targeted advertisements related to your searches, it guarantees anonymity solely on your device.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí nabízí nové vzdělávací akce pro dětské domovy (grant O2 Chytrá škola)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 60-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3678 | Publikováno: 13.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2659

V návaznosti na nový grantový program Nadace O2 určený pro dětské domovy nabízíme nové vzdělávací aktivity pro klienty a pracovníky dětských domovů. Možnost získat finanční podporu mají všechny dětské domovy bez ohledu na zřizovatele. Grant lze čerpat na krátkodobá jednorázová školení. Minimální výše požadované částky je 15 000 Kč, maximální 30 000 Kč. Využijte grantové možnosti právě teď a objednejte si některých z našich vzdělávacích modulů pro děti či vychovatele.

Annotation (English):
E-Safety for Children's Homes - Educational Programs and Opportunities
In response to the new grant program by the O2 Foundation designed for children's homes, we offer new educational activities for the clients and workers of these institutions. All children’s homes are eligible for financial support, regardless of their managing body, with the opportunity to use grants for short-term training. Grant amounts can range from a minimum of 15,000 CZK to a maximum of 30,000 CZK. We are excited to provide our various educational modules to children and their educators, ensuring they receive comprehensive training on navigating risks in online environments, including cyberbullying, sexting, and cybergrooming along with the use of social networks like Instagram and TikTok.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Děti a kult krásy v online světě (výzkum)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 62-66| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7397 | Publikováno: 14.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2658

Téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let se účastnilo výzkumu Děti a kult krásy v online světě. Cílem bylo zjistit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy, proč děti upravují svůj vzhled, zda se respondenti setkali s nějakou formou online zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku. Unikátní výzkum, který pomůže správně nastavit prevenci a edukaci, společně uskutečnily Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty s Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a společností O2, jež se aktuálními tématy chování v digitální světě zabývá dlouhodobě v rámci svého programu O2 Chytrá škola.

Annotation (English):
Children and the Cult of Beauty in the Online World (Research)
The study involved approximately 10,000 children and adolescents aged between 10 and 17 years, examining the impact of social networks on their perception of beauty and why they alter their appearance. It explored whether participants had experienced any form of online bullying and the psychological effects of these factors. This unique research, conducted by the Centre for Prevention of Risk Virtual Communication (PRVoK) of the Faculty of Education, the Department of Psychology and Pathopsychology of Palacký University Olomouc, and the O2 company, aids in setting the right preventive measures and educational programs.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

DARK WEB - ceník českých položek a dat

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 67-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 48946 | Publikováno: 15.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2660

Nová studie kyberbezpečnostní společnosti NordVPN analyzovala jeden z trhů dark webu, na kterém do dnešního dne bylo nelegálně prodáno více než 720 tisíc položek a kusů dat za 17,3 milionu USD (403,25 milionu Kč). Průzkum ukázal, že český pas se prodává za průměrnou cenu 88 578 Kč a občanský průkaz za cenu 26 660,35 Kč, což jsou obě nejvyšší ceny na světě za zmíněné položky.

Annotation (English):
DARK WEB - Price List of Czech Items and Data
A new study by the cybersecurity firm NordVPN has analyzed one of the Dark Web markets, where more than 720,000 items and data pieces have been illegally sold to date for USD 17.3 million (approximately CZK 403.25 million). The research showed that a Czech passport is sold for an average price of CZK 88,578 and an ID card for CZK 26,660.35, making them the highest-priced items globally for such documents. The market to date has illegally sold over 720,000 items or data pieces for USD 17.3 million (CZK 403.25 million), with items found globally including travel passports, identity cards, driver's licenses, payment card data, emails, mobile phone numbers, online accounts, bank account login details, cryptocurrency accounts, and other personal data. "This market is just the tip of the iceberg. Currently, more than 30,000 websites exist on the dark web. Only 4% of the entire internet belongs to the surface web, which is accessible to any online user," says Adrianus Warmenhoven, a cybersecurity expert at NordVPN. The market analyzed in our case study was selected because it was previously used by major hacking groups, such as the one involved in the AT&T data theft in August last year.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Řada lidí zveřejňuje fotografie svých známých na sociálních sítích, aniž by si byli vědomi možných právních rizik s tímto spojených. Za jakých podmínek můžete umístit fotku druhých osob na sociální sítě?

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 72-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 50812 | Publikováno: 16.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2661

Nikdy v minulosti nebylo snazší pochlubit se svým fotografiemi, než je tomu dnes. Na každé oslavě a podobné akci vznikají desítky i stovky fotografií nebo videí, které je možné několika tahy prsty na smartphonu sdílet s celým světem, a to zejména prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou např. Facebook, Instagram Twitter apod.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2022, 7(1): Page 72-76
Many individuals post photos of their acquaintances on social networks without being aware of the potential legal risks involved. This article discusses under what conditions you can share images of other people on social media platforms. It emphasizes the importance of respecting personal dignity, reputation, and compliance with privacy laws, specifically citing articles from the Charter of Fundamental Rights and Freedoms and the Civil Code. The text further explores the implications of capturing and sharing images without consent, especially addressing the ease of disseminating photos in the digital age and potential legal repercussions. It provides useful guidance for both professional and amateur photographers regarding the responsibilities and ethical considerations in capturing and sharing visual content in public or private settings.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rodiče, chystáte se s dětmi na dovolenou? Tak pozor na to, jaké fotky dětí budete tvořit a především sdílet na internetu. Sharenting může být nebezpečný.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(1): 77-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4508 | Publikováno: 28.06.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2687

Blíží se prázdniny a mnoho z nás vyráží se svými dětmi na dovolenou - odpočinout si, nabrat nové síly a samozřejmě nasbírat nové zážitky. Samozřejmostí je pak všechny zážitky pečlivě zdokumentovat pomocí smartphonu, abychom se s nimi mohli pochlubit své rodině, známým či dokonce na veřejnosti. Dávejme si však pozor na to, jaké fotografie budeme v době dovolených pořizovat a sdílet, velmi obezřetní buďme především v případě, že pořizujeme fotografie našich dětí.  

Annotation (English):
E-Safety: Considerations for Holiday Photos and Sharenting
As holidays approach and many families plan vacations to relax and gain new experiences, it is essential to carefully document these moments especially when children are involved. The practice of sharing children's photos online, known as 'sharenting', can pose significant risks. Parents are advised to be cautious about the type of photos they capture and share, particularly avoiding images that could embarrass or expose children in the future. The phenomenon of sharenting encompasses excessive use of social media by parents who actively share content featuring their children, which can lead to unintended consequences as children grow and become aware of their digital footprints.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 18)]

E-Bezpečí, 2022 (ročník 7), číslo 2
E-Bezpečí, 2022 (volume 7), issue 2

Online poradna E-Bezpečí řešila v tomto pololetí více než 250 případů. Pro srovnání za stejné období s rokem 2021 je opět zaznamenán nárůst.

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 1-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3569 | Publikováno: 25.07.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2705

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, v letošním roce řešila více než 250 případů. Ve srovnání s předchozím rokem i dalším obdobím se na naši poradnu obrací čím dál tím více klientů. Rozmanitost případů, které jsme řešili, byla opravdu pestrá. Stálým problémem je vydírání, vyhrožování, úniky intimních materiálů na internet, kyberšikana nebo nejrůznější druhy podvodů. Klienti jsou i osoby dospělé i děti. 

Annotation (English):
E-Safety - Challenges and Solutions in the Digital Age
The article discusses the increasing issues of cyberbullying, sexting, and cybercrimes addressed by the online counseling center E-Bezpečí of Palacký University Olomouc. Over the course of the year, the center dealt with more than 250 cases, showing a rise in cyber issues compared to the previous periods. A wide variety of problems were handled, including extortion, threats, leaks of intimate materials, cyberbullying, and various types of scams affecting both adults and children. The article highlights the importance of education and awareness about online safety, and the accessible, confidential support provided by the counseling center.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Podvody při investici do kryptoměn - AnyDesk

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 7-11| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 17351 | Publikováno: 14.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2728

 „Při brouzdání internetem jsem si všiml reklamy, která nabízí zajímavé zhodnocení peněz. Reklama je topovaná, dobře udělaná, dokonce se tam vyjadřovala nějaká celebrita. No a pokud je tváří takové reklamy známá osobnost, asi není důvod se hned něčeho obávat. Když to blíže prohlížím, je zde i nějaké hodnocení a kupodivu samé kladné. Na první pohled se mi to zdá reálné, není to přestřelené. Proč to nezkusit s menší částkou?

Annotation (English):
Investment Scams and Cryptocurrencies: A Cautionary Tale of AnyDesk
During an internet browsing session, an advertisement promising attractive returns on investment caught attention. The ad, endorsed by a celebrity, seemed reliable and prompted a small initial investment. Following the ad link led to sharing some personal information, considered harmless. Subsequently, an interaction with a company rep via a phone call convinced of a lucrative investment opportunity, leading to further financial commitments. However, the situation took a grim turn when unauthorized transactions began depleting the invested funds, nearly amounting to 400,000 CZK. This sophisticated scam involved remote desktop software like AnyDesk, allowing scammers to execute transactions directly from the victim's bank account. The ordeal highlights the critical importance of skepticism towards overly lucrative offers and the necessity of safeguarding personal and financial information online.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor na nárůst počtu podvodů na inzertních portálech!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 12-13| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 33019 | Publikováno: 14.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2729Annotation (English):
E-Bezpečí 2022, 7(2): Page 12-13
The surge in fraud targeting sellers on various online marketplace platforms is addressed in this article. Scammers initially express interest in purchasing items, assuring sellers of immediate payment. They then request the goods to be insured for courier transport, directing sellers to pay for this via links to deceptive websites. These websites ask for full credit card details, ostensibly to process the insurance fee, but in reality, to extract sensitive card information for fraudulent withdrawals. Sellers are advised to only provide account numbers after confirming payment has been deposited into their accounts. Implementing these precautions ensures safety against phishing scams and prevents unauthorized access to financial information.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Upozornila “salámová” fotografie Proxima Centauri na riziko sdílení neověřených informací? Nebo ne? 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 14-18| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6114 | Publikováno: 21.08.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2738

Před časem oběhla svět falešná fotografie francouzského vědce Étienna Kleina, která měla zachycovat hvězdu Promixu Centauri pořízenou novým James Webb Space Telescope a kterou sdílel 22. července 2022 na sociální síti Twitter, Ve skutečnosti se však jednalo o obrázek plátku španělského salámu chorizo. Fotografii však sdílely tisíce lidí a rozšířila se velmi rychle sociálními sítěmi. Vědec prý chtěl upozornit na bezhlavé sdílení neověřených informací na sociálních sítích, podle mého názoru však tímto vědu spíše trošku poškodil. A právě tomuto tématu se věnuje můj dnešní komentář.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article discusses a notorious incident involving Étienne Klein, a French scientist, who shared a misleading image on Twitter claiming it depicted the star Proxima Centauri, taken by the James Webb Space Telescope. In truth, the image was of a slice of chorizo sausage. This act led to widespread sharing and discussions about the reliability of information on social media. Klein intended to highlight the careless dissemination of unverified information on these platforms. However, the experiment backfired somewhat, spotlighting how even respected figures could contribute to the spread of misinformation. This commentary delves into the implications of such actions and questions the ethics and responsibilities of sharing information in scientific communities and the broader public arena.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Dezinformace a konspirace spojené s královnou Alžbětou II. a jejím úmrtím

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 19-25| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14859 | Publikováno: 14.09.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2777

8. září 2022 zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Bezprostředně po jejím úmrtí zaplavily média zprávy informující o jejím životě, o jejích úspěších a dlouhém období panování. Současně s nimi se však okamžitě objevily konspirace a dezinformace, které jsou s touto významnou panovnicí spojeny. V dnešním textu si představíme alespoň ty nejznámější z nich.  

Annotation (English):
E-Bezpečí 2022, 7(2): Page 19-25. Disinformation and Conspiracies Associated with Queen Elizabeth II and Her Death
After the death of British Queen Elizabeth II on September 8, 2022, at the age of 96, the media immediately was flooded with reports about her life, successes, and the long period of her reign. Alongside these emerged numerous conspiracies and pieces of disinformation linked to this significant monarch. In today's text, we will introduce at least the most famous among them. These theories include bizarre notions like Queen Elizabeth II being an actual reptilian, a part of a group of subterranean shapeshifting humanoid lizards allegedly ruling the world. They also delve into theories that claim she was part of the "deep state," a secret coalition of satan-worshipping pedophiles who allegedly control global events. Additionally, various conspiracy theorists have linked numerological significance to the date of her death, propagating it as evidence of various malignant forces at play.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Varování - online vyděrači maskovaní za identitou dívek vás zmanipulují k masturbaci, pořídí vaše snímky a poté vyhrožují, že vaše videa zveřejní s titulkem, že vás zachytili při masturbaci před dítětem! A pokud jim nezaplatíte, zničí vám vaši kariéru.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 26-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4739 | Publikováno: 22.09.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2794

Poradna E-Bezpečí Univerzita Palackého v Olomouci zachycuje stále více případů mužů, které v online prostředí neznámé “ženy” přesvědčily ke společné masturbaci a poté muže začaly vydírat s tím, že materiály zveřejní s titulkem, že muži masturbovali před dítětem. A pokud nebudou platit, dokáží jim tímto způsobem zničit kariéru a v podstatě celý život. Nálepky sexuální predátor se pak do konce života nezbaví.

Annotation (English):
E-Safety Incidents: Rising Trends in Online Blackmail and Exploitation
The E-Safety consultancy at Palacký University Olomouc is consistently observing an alarming increase in cases where men are deceived into engaging in mutual masturbation by unknown "women" online, who then threaten to release the recorded material with claims that the men were masturbating in front of a child. If the victims refuse to pay, these attackers vow to destroy their careers and lives, inaccurately branding them as sexual predators indefinitely. This practice, known as sextortion, exploits intimate materials, typically photographs or videos that the victims often provide voluntarily under the guise of privacy. Initial interactions are characterized by the perpetrator’s feigned interest, progressing to increasingly personal communications culminating in virtual sexual activities via webcams, which are covertly recorded by the offenders. Despite compliance, there is no guarantee these sensitive materials will be removed from the digital realm, exposing victims to recurring blackmail and potential public scandal. This form of cybercrime spans across demographic boundaries, affecting both teenage and adult internet users.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mohutný rozvoj neurálních sítí je předzvěstí nové generace dezinformací. Rozpoznat počítačem generovaný obsah bude téměř nemožné.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 30-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8613 | Publikováno: 06.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2805

V posledním roce došlo k výraznému pokroku v rozvoji neurálních sítí ("umělé inteligence") umožňujících generovat (foto)realistický obsah pouze na základě textového zadání. Ovládat tyto technologie se pak pro běžného uživatele internetu stalo velmi snadné a intuitivní a vygenerovat kvalitní fotografii “neexistující skutečnosti” dokáže s trochou cviku téměř každý. Navíc odpadá nutnost cokoli instalovat - drtivá většina AI nástrojů (MidJourney, Stable Diffusion, Dall-E apod.) je volně dostupných prostřednictvím webového prohlížeče.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The remarkable development of neural networks heralds a new generation of disinformation. Recognizing computer-generated content will become nearly impossible. Kamil KOPECKÝ. The recent surge in neural network development ("artificial intelligence") allows for the generation of (photo) realistic content based solely on textual input. These technologies have become very user-friendly for the average internet user, enabling the creation of quality photographs of "non-existent realities" with a bit of practice by almost anyone. Moreover, most AI tools (MidJourney, Stable Diffusion, Dall-E, etc.) are freely available via web browsers.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sociálními sítěmi se šíří dezinformace o údajné kritice členů Evropského parlamentu směrem k českému předsednictví a Petru Fialovi. Vyvolávají vlny nenávisti a jsou aktivně šířeny dál.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 36-37| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4745 | Publikováno: 10.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2810

Facebookem a dalšími sociálními sítěmi se šíří zprávy o tom, jak italští europoslenaci označují EU pod vedením Petra Fialy za nejhorší od vzniku, přičemž podle těchto zpráv je sám Petr Fiala terčem kritiky europoslanců z Německa, Itálie, Španělska, Portugalska či Slovenska. Jde však o dezinformační text, ve skutečnosti je to opačně, europoslanci postup premiéra a ČR schvalují a podporují.

Annotation (English):
E-Safety - Misinformation Spreading through Social Networks
Social networks are becoming a major platform for the spread of misinformation about supposed criticism of the Czech presidency of the EU Council and its head, Petr Fiala, by members of the European Parliament and other high-profile global political figures. The article highlights how these unfounded claims are deliberately intensified and shared across various platforms, particularly by politicians from Germany, Italy, Spain, Portugal, and Slovakia, who actually support and endorse the actions of the Czech presidency and government. These misleading posts are designed to stir up emotional responses and fuel hostility towards the current government, misconstruing the reality of political approval and support that exists.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Počet online podvodů extrémně narůstá, uživatelé dělají stále stejné chyby

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 38-43| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4733 | Publikováno: 15.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2828

Počet podvodů páchaných v online prostředí v posledním roce razantně narostl, kromě běžných dobře známých podvodů se objevily nové formy podvodného chování, které začaly aktivně cílit například na uživatele, které v online prostředí prodávají zboží. Narostl také počet podvodů spojených s investicemi do kryptoměn, které slibují rychlé zbohatnutí. Stále populárnější se stává také vishing, tedy druh podvodného telefonátu.

Annotation (English):
E-Safety in the Digital Age: The Increase of Online Scams and Unsuspecting Victims
The frequency of online scams has dramatically increased over the past year, adding new forms of deception that even target individuals selling goods online. Investment scams involving cryptocurrencies, promising quick wealth, have also surged. A notable rise in 'vishing', a type of phone scam, has been observed, where scammers pose as bank officials or law enforcement to extract sensitive user information and gain access to banking accounts. The primary goal of these criminals remains the illicit financial gain from unsuspecting victims. Common tactics include threats and the exploitation of personal relationships, employing psychological manipulation to cause a rushed response from the victim.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sharenting u českých rodičů (2022)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 44-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7222 | Publikováno: 23.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2841

Nový výzkum Sharenting u českých rodičů, který společně zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Microsoft ČR, se věnuje problematice tzv. sharentingu, tedy rizikovému sdílení citlivých informací dětí v online prostředí jejich vlastními rodiči. Do výzkumu, který probíhal od března do července letošního roku, se zapojilo celkem 2481 rodičů (převážně matek) z celé České republiky.

Annotation (English):
Sharenting among Czech Parents (2022)
New research titled "Sharenting among Czech Parents," conducted jointly by the Risky Virtual Communication Prevention Center at Palacky University in Olomouci and Microsoft CZ, discusses the phenomenon of sharenting, which involves the risky sharing of children's sensitive information online by their parents. The study, running from March to July of the current year, included participation from 2,481 parents (predominantly mothers) across the Czech Republic. In findings, the researchers highlight several risks identified by parents in sharing certain types of photos and videos, such as the potential misuse of images that can lead to harm to the children depicted. Approximately 64.7% of Czech parents frequently share photos where the child's face is recognizable, elevating concerns about privacy and potential abuse. The study suggests that preventive measures and education for parents on safe online behavior are crucial to protect children's privacy and personal information in the digital environment.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

CEDMO startuje vzdělávací akce zaměřené na podporu mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 48-49| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3255 | Publikováno: 30.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2853

Ve středu 26. října 2022 proběhla v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jedna z prvních vzdělávacích akcí zaměřených na posilování mediální gramotnosti pedagogů s názvem Pravda a lež v online světě. Zúčastnilo se jí přes 150 pedagogů a studentů učitelství z celé České republiky, kteří dorazili do auditoria, případně se připojili prostřednictvím online streamu.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
On October 26, 2022, one of the initial training events aimed at enhancing media literacy among educators, titled Truth and Lies in the Online World, took place at the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc. Over 150 educators and teaching students from across the Czech Republic attended the event in person or joined via an online stream. The interactive lectures focused on the critical perception of online information, primarily on distinguishing between true and false information. They also covered topics on information disorders and cognitive biases, which are often subconsciously handled and responded to, as well as the influence of emotions triggered by misleading content.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fact-checking vs. debunking

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 50-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4298 | Publikováno: 30.10.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2854

Termíny fact-checking a debunking jsou obsahově velmi podobné a vzájemně se prolínají, oba termíny se týkají ověřování a posuzování informací v informacemi přesyceném světě moderních technologií. V dnešním textu si objasníme drobné rozdíly, které od sebe oba termíny odlišují. 

Annotation (English):
Fact-checking vs. Debunking
In this article, the author clarifies the subtle differences between fact-checking and debunking, which, though closely related and overlapping in the modern, information-saturated world, serve different purposes. Fact-checking is the impartial verification of information in written texts (like news articles, social media posts, and even political speeches) to confirm their accuracy and truthfulness. It is divided into ante-hoc fact-checking, which occurs before the information is published, and post-hoc fact-checking, which occurs after publication. Debunking, on the other hand, is similar to fact-checking but often lacks impartiality and is specifically targeted towards addressing issues that might cause significant societal harm, focusing more on prioritizing specific topics and mitigating the damage caused by misinformation and other forms of false information.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to vlastně ten hoax, dezinformace, misinformace nebo třeba fake news? Čím se tyto termíny liší a co mají společného?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 52-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 28023 | Publikováno: 02.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2864

Víte, co jsou to dezinformace, hoaxy, misinformace, malinformace či fake news? Vyznáte se v termínech, které již několik let zaplavují mediální prostor? A patří k dezinformacím například zprávy, které obsahují nepravdivé informace zaviněné lidskou chybou? O tom všem v našem novém článku.

Annotation (English):
Understanding Hoaxes, Disinformation, Misinformation, Malinformation, and Fake News
This article delves into the distinctions and commonalities between various terms that flood the media landscape: hoaxes, disinformation, misinformation, malinformation, and fake news. The focus is on understanding these phenomena, their purposes, and their impacts on society. It also discusses the intricacies and differences among these terms, shedding light on how they are often used to manipulate public perception and influence societal issues. Moreover, the piece elaborates on the individual and collective efforts needed to combat the spread of false information and enhance media literacy among the public.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Může být učitel propuštěn, pokud ve svém volném čase šíří dezinformace?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 57-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5294 | Publikováno: 04.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2873

V dnešním komentáři se budu věnovat tématu, které pravidelně otevíráme na vzdělávacích akcích pro studenty učitelství a pedagogy, tématu, které velmi úzce souvisí s problematikou šíření dezinformací učiteli - a to jak v rámci běžného vyučování, tak i mimo ně. Zaměřím se především na situaci, kdy učitel šíří nepravdivé informace ve svém volném čase. Jak to tedy je? Může být učitel propuštěn, pokud ve svém volném čase šíří dezinformace? 

Annotation (English):
COMMENT: CAN A TEACHER BE FIRED IF HE SPREADS MISINFORMATION IN HIS SPARE TIME?
In today's commentary, I will address a topic that we regularly bring up at training events for teacher students and educators, a topic that is very closely related to the issue of the spread of misinformation by teachers - both in and out of the classroom. I will focus in particular on the situation when a teacher spreads false information in his/her free time. How is this? Can a teacher be fired if he or she spreads misinformation in his or her spare time?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Verbovala Česká televize pomocí inzerátů placený komparz na demonstraci proti strachu? Ne, jde o dezinformaci.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 61-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4301 | Publikováno: 05.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2878

Sociálními sítěmi se šíří obrázek „inzerátu”, ve kterém Česká televize údajně prostřednictvím portálu Jobs.cz hedala komparzisty na demonstraci proti strachu, která se konala 30. října 2022. Jde však o fotomontáž. Jak už to u podobných fotomontáží bývá, okamžitě vyvolala vlnu emocí a velmi rychle se rozšířila internetem.

Annotation (English):
DID CZECH TELEVISION USE ADVERTISEMENTS TO RECRUIT PAID EXTRAS FOR A DEMONSTRATION AGAINST FEAR? NO, THIS IS DISINFORMATION.
A picture of an "advertisement" in which Czech Television, allegedly through the Jobs.cz portal, was advertising for extras to attend a demonstration against fear on 30 October 2022 is circulating on social media. As is usual with such photo-montages, it immediately caused a wave of emotions and quickly spread through the internet.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jaké typy fotografií a videí dětí je podle českých rodičů nebezpečné sdílet?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 63-64| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3365 | Publikováno: 08.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2888

Jaké typy fotografií a videí, na kterých jsou zachyceny děti, je podle jejich rodičů bezpečné v online prostředí sdílet? A který druh obsahu by naopak sdílen být neměl? Tyto a další otázky objasňuje výzkum Sharenting u českých rodičů (2022), který zrealizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s firmou Microsoft ČR.

Annotation (English):
WHAT TYPES OF PHOTOS AND VIDEOS OF CHILDREN DO CZECH PARENTS THINK ARE DANGEROUS TO SHARE?
What types of photos and videos of children do their parents think are safe to share online? And which types of content should not be shared? These and other questions are clarified by the research Sharenting among Czech parents (2022), which was carried out by the Centre for Prevention of Risky Virtual Communication at the Faculty of Education of Palacký University in cooperation with Microsoft ČR.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí, řešené případy v druhém pololetí roku 2022, zase nárůst.

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 65-74| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5777 | Publikováno: 17.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2913

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, která se zaměřuje na rizikové chování v online prostředí a kybernetickou kriminalitu, zcela jistě překoná počet případů řešených v roce 2021, alespoň všechno tomu nasvědčuje. Za projevenou důvěru, kdy se na nás obrací více a více klientů, jsme samozřejmě rádi. Případy, jež jsou nám nahlašovány, mají velkou rozmanitost, což jen nasvědčuje a potvrzuje to, jak obrovský a dynamický vývoj má virtuální prostor. Velkým problémem tak stále zůstává sexting, stalking, revengeporn, sextortion a různé projevy kyberšikany, nicméně témat je samozřejmě více. Našimi klienty v poradně nejsou jen děti, ale i dospělí. 

Annotation (English):
ONLINE COUNSELING E-SAFETY, CASES SOLVED IN THE SECOND HALF OF 2022, AGAIN AN INCREASE.
The online counselling service E-Safety (www.napisnam.cz) of Palacký University in Olomouc, which focuses on risky behaviour in the online environment and cybercrime, will certainly surpass the number of cases solved in 2021, or at least all indications point to it. We are of course grateful for the trust shown in us, with more and more clients turning to us. The cases that are reported to us are very diverse, which only goes to show and confirm the enormous and dynamic development of virtual space. Thus, sexting, stalking, revengeporn, sextortion and various manifestations of cyberbullying are still a big problem, but there are of course more topics. Our clients in the counselling room are not only children, but also adults.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky je tu! Pomůže učitelům integrovat témata spojená s online bezpečností do běžné výuky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 75-77| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20101 | Publikováno: 28.11.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2943

Právě v těchto dnech vychází na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nová knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, která je určena především učitelům a žákům. Své využití však najde také u rodičů, které v ní mohou najít širokou paletu témat, která mohou se svými dětmi probírat např. v rámci preventivních aktivit. Bonusem je, že publikace je v elektronické podobě učitelům či rodičům zcela zdarma.

Annotation (English):
THE BOOK SAFE ONLINE BEHAVIOUR FOR BOYS AND GIRLS IS HERE! WILL HELP TEACHERS INTEGRATE ONLINE SAFETY TOPICS INTO REGULAR LESSONS
These days, the Faculty of Education at Palacký University in Olomouc is publishing a new book, Safe Behaviour on the Internet for Boys and Girls, which is intended primarily for teachers and pupils. However, it will also be of use to parents, who can find a wide range of topics that they can discuss with their children, for example as part of preventive activities. As an added bonus, the publication is available in electronic form free of charge to teachers or parents.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Již brzy začne umělá inteligence chrlit seminární a kvalifikační práce (třeba diplomky či bakalářské práce) a odhalit ji bude nemožné, každé dílo totiž bude originální. Problém bude mít i věda samotná.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 78-87| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 17399 | Publikováno: 07.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2972

Před několika týdny jsme upozornili na rizika (ale samozřejmě i příležitosti), která jsou spojena s masovým rozvojem umělé inteligence (neurálních sítí), především pak modelu GPT3 od OpenAI. Za poměrně krátkou dobu byla publikována nová, propracovanější verze, která umožňuje generovat srozumitelné texty ještě lépe, než tomu bylo před půl rokem. Nově byl také spuštěn ChatGPT, který je optimalizován pro využití právě v rámci mezilidské, respektivě “lidsko-strojové” komunikace. Jakým způsobem tyto technologie promění svět? A jaká rizika jsou s aktivním využíváním AI spojena, třeba v akademické a vědecké oblasti? O tom všem v našem dnešním textu.

Annotation (English):
SOON ENOUGH, ARTIFICIAL INTELLIGENCE WILL START CHURNING OUT TERM PAPERS AND QUALIFICATION PAPERS (SUCH AS THESES OR BACHELOR'S THESES) AND IT WILL BE IMPOSSIBLE TO DETECT IT, BECAUSE EACH WORK WILL BE ORIGINAL. SCIENCE ITSELF WILL ALSO HAVE A PROBLEM.
A few weeks ago we pointed out the risks (but of course also the opportunities) associated with the mass development of artificial intelligence (neural networks), especially the GPT3 model from OpenAI. In a relatively short period of time, a new, more sophisticated version has been published, which makes it possible to generate comprehensible texts even better than it was half a year ago. Also newly launched is ChatGPT, which is optimized for use in interpersonal or "human-machine" communication. How will these technologies change the world? And what are the risks associated with the active use of AI, for example in the academic and scientific fields? All this is discussed in our text today.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pozor, citlivé materiály dětí šíří stále častěji také senioři - babičky a dědečkové. Fotky koupajících se vnoučků jsou na internetu velmi populární.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 88-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7398 | Publikováno: 08.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2973

Před několika měsíci vydala Univerzita Palackého v Olomouci (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP) ve spolupráci s Microsoft ČR výzkumnou zprávu shrnující klíčová zjištění výzkumu Sharenting u českých rodičů (2022). Ten upozorňuje na rizika sdílení intimních (a dalších citlivých) materiálů dětí v online prostředí jejich vlastními rodiči a především pak upozorňuje na fotografie a videa, na kterých je dítě zcela nahé (např. při sprchování, koupání, přebalování, křtu). Co je však zajímavé, fotografie a videa nahých dětí sdílejí kromě rodičů také jejich prarodiče - babičky a dědečkové. Ti bohužel obvykle nebývají poučeni, jaká rizika při sdílení podobných fotografií hrozí.

Annotation (English):
ATTENTION, THE SENSITIVE MATERIAL OF CHILDREN IS INCREASINGLY SPREAD BY SENIORS - GRANDMOTHERS AND GRANDFATHERS. PHOTOS OF BATHING GRANDCHILDREN ARE VERY POPULAR ON THE INTERNET.
A few months ago, Palacký University in Olomouc (Centre for Prevention of Risky Virtual Communication PdF UP) in cooperation with Microsoft ČR published a research report summarizing the key findings of the research Sharenting in Czech Parents (2022). The report highlights the risks of sharing intimate (and other sensitive) materials of children online by their own parents and especially highlights photos and videos of the child completely naked (e.g. during showering, bathing, changing, baptism). Interestingly, however, photographs and videos of naked children are also shared by their grandparents in addition to their parents. Unfortunately, they are usually not informed about the risks of sharing such photos.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

I hůře vypadající a zpracovaný útok se může do budoucna zlepšit - je mnoho forem kyber-podvodů

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 93-94| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 27388 | Publikováno: 11.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2986

Neustále se objevují různé formy podvodů, například v podobě volně šiřitelných e-mailů. Jedním z nich je stále často doručovaný podvodný e-mail tvářící se jako předvolání-výzva z důvodu porušení zákona.

Annotation (English):
E-Safety: Common Pitfalls and Improvements in Handling Fraudulent Emails
The article explores the continuous evolution and identification of email-based frauds, highlighting a specific scenario involving emails posing as official legal notices which can be easily recognized due to their poor Czech language and non-authentic email formats that do not align with actual police or legal documents. The author, Pavel Schweiner, emphasizes the importance of vigilance when encountering such phishing attempts and stresses the need to scrutinize email origins, domains, and recommended links or attachments. Despite the sophistication of some attacks, basic indicators such as sender's email being from unofficial sources can help identify and avoid potential scams. This review serves as a reminder of the ongoing prevalence and evolving nature of cyber fraud, particularly in the holiday seasons when such activities spike, urging readers to maintain alertness in their online interactions.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Umělá inteligence píše za žáky seminárky, učitelé je pak chválí za skvěle zpracované úkoly

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 95-97| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 36533 | Publikováno: 16.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2994

V poslední době se umělá inteligence stává čím dál tím více využívanou technologií. To ale neznamená, že by nešlo najít způsoby, jak se dá zneužít. Někteří žáci základních a středních škol se např. snaží využít umělou inteligenci k psaní referátů či jiných prací v češtině a angličtině, aby se vyhnuli problémům s náročnou prací a časovým omezením. Učitelé pak bohužel nedokáží rozpoznat, zda práci napsat žák, nebo zda byla práce vytvořena jiným způsobem. Žáci pak získají výborné známky a pochvalu učitele.

Annotation (English):
AI WRITES TERM PAPERS FOR STUDENTS, THEN TEACHERS PRAISE THEM FOR THEIR WELL-DONE ASSIGNMENTS
Recently, artificial intelligence has become an increasingly used technology. But that doesn't mean it can't find ways to be exploited. For example, some primary and secondary school students try to use AI to write papers or other assignments in Czech and English to avoid the problems of demanding work and time constraints. Unfortunately, teachers then fail to recognize whether the work was written by the student or whether the work was created in another way. The students then get excellent grades and praise from the teacher.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

10 běžných dovedností, které by měli zvládnout žáci, aby zajistili své vlastní bezpečí v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 98-102| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 11894 | Publikováno: 18.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2995

K jednomu z nejrozšířenějších mýtů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií patří mýtus o tom, že děti toho s technologiemi umí více, než jejich rodiče či učitelé. Tvrzení vychází především z toho, že děti tráví v online prostředí velké množství času. Zároveň je třeba upozornit na to, že tento čas tráví tím, co je baví, ať už jde o herní obsah, filmy, seriály či hudbu nebo sledování oblíbených influencerů. To automaticky neznamená, že se zde s jistotou něco speciálního naučí (a že dokáží technologie využívat funkčně). Velkou neznámou jsou pak dovednosti (skills) spojené s bezpečným používáním internetových služeb. Jakými dovednostmi by tedy žáci při práci s internetem měli disponovat?

Annotation (English):
10 COMMON SKILLS STUDENTS SHOULD MASTER TO KEEP THEMSELVES SAFE ONLINE
One of the most widespread myths associated with the use of information and communication technologies is that children know more about technology than their parents or teachers. The claim is mainly based on the fact that children spend a lot of time online. At the same time, it should be pointed out that they spend this time doing what they enjoy, whether it is gaming content, movies, TV shows or music, or following their favourite influencers. That doesn't automatically mean they're guaranteed to learn something special here. The big unknown is the skills involved in using internet services safely. So what skills should pupils have when using the internet?


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Případy vydírání dětí intimními fotkami přicházejí do poradny E-Bezpečí i týden před Vánocemi. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 103-105| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3241 | Publikováno: 23.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3011

Týden před Vánoci se v poradně E-Bezpečí neustále objevují nové případy spojené se sextingem, únikem intimních materiálů do online prostředí a následným vydíráním či vyhrožováním. Děti se obávají, že přestože si útočníka zablokují a budou ho ignorovat, stejně může jejich fotografie zveřejnit. Únikům fotografií do veřejného prostoru se totiž nedá vždy zabránit.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article discusses the increasing incidents of extortion in which children are blackmailed with their intimate photos, even during the week before Christmas. Kamil Kopecký from Palacký University in Olomouc, who leads the E-Safety team, highlights the risks associated with consensual sexting, which although might be exciting for children, carries significant potential threats. The advisory points to cases where, despite blocking the perpetrator and ignoring them, there's always a risk of public exposure of the photos. Once intimate materials are shared in an online environment, it is nearly impossible to completely delete them, with severe cases leading to extreme psychological distress and potential self-harm or suicide among the victims.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online podvody a dezinformace využívají velmi podobných technik manipulace - základem je efektivní práce s lidským strachem.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2022, Vol. 7(2): 106-110| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3060 | Publikováno: 29.12.2022 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3020

Lidský strach je silná a přirozená emoce, která nám významným způsobem pomáhá přežít v nebezpečném světě, zároveň jde ale o nástroj, pomocí kterého nás lze poměrně snadno ovlivňovat, manipulovat s námi, ovlivňovat náš úsudek, naše postoje apod. Velkým problémem je pak především iracionální strach doprovázený vztekem či nenávistí, který v nás zkušený manipulátor (podvodník, dezinformátor) cíleně vyvolá, aniž by existovaly racionální důvody pro skutečně obavy.

Annotation (English):
Online Scams and Disinformation: Manipulation Techniques Based on Human Fear
This article discusses the tactics employed in online scams and disinformation campaigns that openly manipulate human fear. It highlights how scammers and disinformers exploit this powerful, natural emotion to influence and manipulate individuals, thereby affecting their judgments and attitudes. The paper illustrates how irrational fears, often accompanied by anger or hatred, are deliberately provoked by experienced manipulators without any rational basis for the actual concerns, especially underlining the lack of rational justification for genuinely fearing for one’s personal data or falling victim to scaremongering health threats presented online. Through practical examples, the study demonstrates how these tactics are not only widespread but systematically crafted to escalate fear and prompt rash decisions, such as financial transactions or irrational purchases based on misleading information.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 25)]

E-Bezpečí, 2023 (ročník 8), číslo 1
E-Bezpečí, 2023 (volume 8), issue 1

Novoroční bilancování

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3233 | Publikováno: 01.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3021

Začal nový rok... a předtím, než se pořádně rozjede, dovolte nám alespoň v krátkosti shrnout to, co se nám pro vás dařilo vytvářet v roce předcházejícím.

Annotation (English):
New Year's Recap
As the new year commences, Kamil Kopecký from Palacký University Olomouc provides a summary of key achievements in cyber safety education over the past year. The article highlights the successful implementation of hundreds of educational events for students, teachers, and parents, supported by statutory cities, the Czech Ministry of Education, and EU programs, along with significant assistance from the business sector including the principal sponsor O2. The narrative appreciates the concerted efforts of colleagues who organized these events and acknowledges new initiatives in media education and literacy. This recap also touches upon the publication of educational materials and ongoing e-learning implementation, illustrating a committed pursuit toward enhancing cyber safety awareness and practices.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to polarizace, jak funguje a čím je riziková?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 4-5| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4736 | Publikováno: 17.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3060

K velmi častým informačním poruchám (kognitivním zkreslením) patří tzv. POLARIZACE, neboli černobílé vidění světa či černobílá perspektiva (my vs. oni).K polarizaci může docházet mimoděk a nevědomky, ale také cíleně - velmi často je totiž využívána v rámci politických kampaní k rozštěpení společnosti na dva opačné protipóly, přestože ve skutečnosti tyto protipóly proti sobě nestojí (či původně nestály). Polarizace je také častým nástrojem dezinformačních kampaní.

Annotation (English):
Polarization: Understanding Its Function and Risks
Polarization, often described as a cognitive distortion of seeing the world in black and white, is a prevalent issue that can occur both unintentionally and deliberately. It is commonly exploited in political campaigns to amplify societal divisions into opposing camps, despite the reality that such polar opposites may not inherently exist. This practice is also a frequent tool in misinformation campaigns, aiming to spread division. Examples of polarization include extreme stances on migration, vaccination, and partisan voter divisions that do not accurately represent the nuanced views of the majority. Understanding the nuanced nature of these issues is crucial, as extreme positions often do not reflect the broader, more moderate perspectives of the population.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Názory, emoce a svoboda projevu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 6-7| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3125 | Publikováno: 21.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3070

Dnes si připomeneme, co je to svoboda projevu a proč je pro demokracii důležitá.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zneužívání náboženských symbolů v politice

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 8-10| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3328 | Publikováno: 21.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3072

Náboženské symboly jsou velmi často využívány, ale také zneužívány v politice. V příznivcích či odpůrcích daného politika mají vzbudit dojem, že je věřící a vyznává náboženské hodnoty. Ve skutečnosti však jde v řadě případů o cílenou manipulaci zaměřenou na získání hlasů voličů vyznávajícího konkrétní náboženství.

Annotation (English):
Abuse of Religious Symbols in Politics
Religious symbols are often employed, but also misused in politics to create the impression among supporters or detractors that a politician is religious and upholds religious values. In many cases, however, this constitutes a calculated manipulation aimed at gaining votes from adherents of specific religions. Examples include Donald Trump's use of the Bible during a photo op in 2020 after dispersing peaceful protestors with tear gas near the White House, and the Italian Mafia's longstanding misuse of the image of Virgin Mary to sustain their Christian persona despite being excommunicated by the church. Such appropriations often contradict the core teachings of the religions they purport to represent, leading to criticism from various religious and community leaders.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Prevence ve školách zaměřená na rizika kyberprostoru pokračuje i v roce 2023

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 11-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4186 | Publikováno: 27.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3085

I v roce 2023 E-Bezpečí navštěvuje školy z celé České republiky, na kterých naši lektoři besedují s žáky o bezpečném a rizikovém chování v online prostředí. Od začátku roku jsme navštívili základní školy v Praze, v Ptení, Napajedlích, Otaslavicích, střední školu v Boskovicích a řadu dalších. V základních školách se soustředíme na témata kyberšikana a kybergrooming, nicméně u starších žáků se věnujeme i problémům spojeným se sdílením intimních materiálů.  

Annotation (English):
E-Safety 2028, Issue 1: Page 11-12
In 2023, the E-Safety initiative continues its engagement with schools across the Czech Republic, where lecturers discuss safe and risky behaviors in the digital space with students. From the start of the year, the team has visited various schools including primary schools in Prague, Ptení, Napajedla, Otaslavice, and a secondary school in Boskovice, focusing on topics like cyberbullying and cybergrooming at the primary level and sharing of intimate materials among older students. The core of their activities is direct interaction with students, who are already very familiar with online environments as they spend a significant portion of their free time online. Lecturers share insights about new online phenomena and educate students on how to enhance their safety online — from securing their accounts to verifying information and the identity of online friends. The team also utilizes anonymized cases from their advisory service, which addresses about 500 incidents annually, about half of which involve children in unsafe situations.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Volby prezidenta byly opět doprovázeny dezinformacemi. Klíčovým motivem byl strach z války.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 13-21| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5902 | Publikováno: 29.01.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3094

Prezidentské volby máme za sebou, máme novou hlavu státu, emoce pomalu opadávají, je tedy na čase shrnout si, jak probíhaly letošní volby z pohledu dezinformací a misinformací, a připomenout si klíčové momenty předvolebního klání. E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci se po celou dobu volební kampaně aktivně zapojovalo do fact-checkingu, debunkingu a odhalování různých druhů manipulace a kognitivních zkreslení (náš dosah činil kolem 500 000 uživatelů). Pojďme si tedy v tomto textu shrnout, co všechno provázelo volby současné hlavy státu.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Presidential elections in 2023 were significantly marked by disinformation and manipulative tactics as in previous years, reiterating patterns seen in the 2013 and 2018 presidential elections. This year, the predominant theme was the fear of war, intensifying after the first round of elections, thereby allowing targeted disinformation against certain candidates via various media. The article underlines how the Palacký University in Olomouc actively engaged in fact-checking and debunking throughout the election period, reaching approximately 500,000 users, and presents a summary of the campaign’s key moments focused on disinformation strategies used against state candidates.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečná výzva Blackout challenge opět řádí. A není jediná, nebezpečných challengí je plný TikTok!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 22-27| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 29656 | Publikováno: 14.02.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3137

Rizikové výzvy (tzv. challenge) jsou poměrně běžné, v minulosti byly spojeny především se sociální sítí YouTube, v současnosti však dominují zejména sociální síti TikTok. Jejich nebezpečnost je různá - některé výzvy nebezpečné nejsou a jejich dopad může být v podstatě pozitivní, existuje však celá řada výzev, které mohou být pro děti vysoce nebezpečné. K těm patří např. tzv. choking/blackout challenge, salt and ice challenge, TikTok fire challenge, penny challenge, tide pod challenge apod. 

Annotation (English):
Perils of Modern Online Challenges: The TikTok Scenario
Risk-laden challenges, commonly known as "challenges," have swiftly shifted from primarily YouTube to now predominantly residing on TikTok. These challenges vary in danger levels—some are harmless with potentially positive impacts, while others pose significant risks, especially to children. Notable among these hazardous activities are the choking/blackout challenge, salt and ice challenge, and several others that have led to severe injuries or even fatalities. These challenges gain traction quickly among youths via social features of social platforms, recommendations by popular influencers, and TikTok’s algorithm specifically, which has faced substantial criticism for not safeguarding its users by filtering out dangerous content. Despite their perilous nature, these challenges are not novelties but have existed under various names and platforms, growing in reach and impact with the broadening of digital media landscapes.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kdo rozhoduje o tom, co je a co není dezinformace?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 28-35| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6741 | Publikováno: 18.02.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3149

Ve světě, kde má každý přístup k internetu a může být publikován jakýkoliv obsah bez jakékoli kontroly, se stává stále těžší říci, co je a co není důvěryhodné a čemu vlastně můžeme věřit. V této souvislosti je stále naléhavější potřeba mít mechanismus, který by pomohl rozlišit pravdu od lži a ochránil lidi před dezinformacemi. S tím souvisí otázka v titulku, kterou vídáme a slýcháme ve veřejném prostoru v posledních letech poměrně pravidelně - kdykoli se začne debatovat o problematice dezinformací a misinformací. Tento článek hledá a nabízí odpovědi právě na tuto otázku.

Annotation (English):
Who Decides What is and is Not Disinformation?
In a world where everyone has access to the internet and any content can be published without any checks, it becomes increasingly difficult to determine what is credible and what we can actually believe. This context heightens the urgent need for a mechanism to help discern truth from falsehood and protect people from disinformation. The article "Who Decides What is and is Not Disinformation?" seeks to address and answer exactly this issue. It underlines the essential need to remember the basic elements of disinformation which include lies, intent, and profit. These elements should guide our judgment on deciding the veracity and intention behind information that potentially qualifies as disinformation.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

TikTok rizikový je, děti z něj ale neodejdou

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 36-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 9912 | Publikováno: 18.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3171

V posledních dnech byla vydána na národní i mezinárodní úrovni řada varování, která upozorňují na rizika, která se pojí s aplikací TikTok. NÚKIB např. opakovaně upozorňuje na to, že TikTok představuje bezpečnostní hrozbu, a to především v situacích, kdy má zařízení (mobilní telefon, tablet), na kterém je TikTok nainstalován, přístup k významným informačním systémům. Postupně tak TikTok mizí ze zařízení pracovníků ministerstev, státních úřadů, státních podniků a soukromých firem, které postupně mažou i své komunikační profily a kanály.

Annotation (English):
TikTok: The Persisting Risks and Its Unwavering User Base
In recent developments, numerous national and international warnings about the risks associated with the Tiktok application have been issued. TikTok is continuously scrutinized as a security threat, particularly in instances where devices containing the app have access to crucial information systems. Consequently, TikTok is being removed from devices belonging to employees of ministries, government agencies, state corporations, and private companies, which are also gradually diminishing their communication profiles and channels on this platform. The primary associated risks involve extensive data collection including device location and user interaction patterns, potential sharing of sensitive information without user consent, exposure to inappropriate content, and the design of the app that potentially fostelves addictive behavior among users. Despite these risks, the platform's engaging and rewarding user experience continues to captivate children and adults alike, ensuring that TikTok remains a popular source of entertainment, with personal data continuously flowing to foreign servers, necessitating parental vigilance in monitoring their children's interaction with the app.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to DoS a DDoS?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 40-42| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5011 | Publikováno: 18.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3172

DoS (Denial of Service) je druh kybernetického útoku, který je zaměřen na zahlcení cílového serveru nebo sítě takovým množstvím dat, že uživatelé nejsou schopni přistupovat k požadovaným službám. DoS útoky jsou často spouštěny pomocí botnetů, což jsou sítě počítačů, které byly infikovány škodlivým softwarem a jsou ovládány útočníkem. Útoky DoS se staly běžnou taktikou pro hackery a kyberzločince, kteří chtějí způsobit podnikům a organizacím ztráty v produktivitě a výpadky služeb, což může mít vliv na finanční výsledky a pověst dané společnosti. DoS útoky se také používají k odstraňování konkurence, získávání informací nebo k vyjádření politických názorů.

Annotation (English):
Understanding DoS and DDoS Attacks
E-Bezpečí 2023, 8(1): Pages 40-42 explores the nature of Denial of Service (DoS) and Distributed Denial of Service (DDoS) attacks, highlighting their increasing use as disruptive tools against corporate and organizational networks. The article, authored by Kamil Kopecký at Palacký University in Olomouc, details the various forms of DoS attacks including flooding, amplification, and applications specific attacks like SQL injection. It illustrates the technical mechanisms behind these attacks, such as the use of botnets and the exploitation of vulnerable internet-connected devices. Furthermore, it discusses the significant consequences of such attacks on businesses, including lost revenue, compromised data, and reduced customer trust. Importantly, the article provides prevention strategies such as deploying firewalls, antivirus programs, and anti-DDoS hardware solutions to protect networks from these increasingly sophisticated and common cybersecurity threats.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je body shaming?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 43-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 20745 | Publikováno: 19.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3173

Body shaming je fenomén, který se vyskytuje v mnoha společnostech po celém světě. Je to forma ponižování, kritiky nebo urážení jednotlivce kvůli jeho tělesnému vzhledu. Tento jev se obvykle vyskytuje v kontextu společenských standardů krásy a ideálů tělesnosti, které jsou často nereálné a diskriminující… a které se neustále proměňují.  

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
Body shaming is a phenomenon occurring across various societies worldwide. It represents a form of degradation, criticism, or insult aimed at an individual based on their physical appearance. Typically manifesting in the context of societal beauty standards and body ideals—which are often unrealistic and discriminatory—this issue perpetuates in various forms. Expectations such as having a particular weight or body shape, derogatory comments about one's looks, or comparisons to others, can be deeply devastating, leading to low self-esteem, anxiety, depression, and other psychological issues. Furthermore, body shaming behaviors may prompt individuals to engage in unhealthy or even dangerous practices, such as extreme diets, surgical procedures, the use of unsafe products, or exhaustive exercise, significantly impacting their physical and mental health.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nahlédnutí do naší online poradny v začátku roku 2023

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 48-56| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4049 | Publikováno: 20.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3174

Za rok 2022 jsme v poradně E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci zaznamenali nárůst případů. Hlášeny byly případy a problémy nejen od dětí, ale i dospělých. Neznamená to však, že by četnost případů hlášených dětmi nějak výrazně klesala. Naši poradci se stále více a více potýkají s problémy dětí, kteří si stěžují na úzkosti a psychické potíže. Objevují se jejich výroky, v nichž se svěřují s úmyslem se sebepoškodit, pokusit se o sebevraždu, a to v souvislosti s rizikovou zkušeností v kyberprostoru. V těchto případech využíváme velmi dobré spolupráce s Linkou bezpečí, na kterou tyto dětské oběti odkazujeme.

Annotation (English):
E-Safety: Insights from Our Online Counseling at the Start of 2023
In early 2023, the online counseling service at Palacký University Olomouc registered an increase in reported cases, involving both children and adults. Despite a significant number of reports coming from children, there has not been a noticeable decrease in these instances. Our counselors are increasingly dealing with children's mental distress, including severe anxiety and self-harm. In some cases, these issues are linked to harmful online experiences, such as thoughts of self-harm or suicide prompted by negative experiences in cyberspace. In dealing with these sensitive cases, we have an excellent collaboration with the Safe Line service, to which we refer child victims.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nebezpečné výzvy - rychlé rady pro rodiče

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 57-58| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4626 | Publikováno: 25.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3182

Děsí vás nebezpečné výzvy (dangerous challenges), o kterých se mluví v médiích? Nevíte, co dělat? Jak na děti působit preventivně? Jak zajistit jejich bezpečnost? Držte se několika jednoduchých rad.

Annotation (English):
Dangerous Challenges - Quick Tips for Parents
Are you concerned about the dangerous challenges (dangerous challenges) talked about in the media? Unsure about what to do? How to preventively influence your children? How to ensure their safety? Just follow several simple advices. Firstly, do not panic. Very dangerous challenges are not widespread nor prevalent in the United States, and experiences with them are mainly from abroad (Italy, Spain, Germany, France, and potentially the USA). Incidents of child fatalities from these challenges in the Czech Republic are isolated; related hashtags are blocked on TikTok and dangerous videos are removed. Less dangerous challenges are more common. Secondly, mass mediation does more harm than the challenges themselves. We repeatedly explain to journalists not to spread panic and to report accurately. Thirdly, when communicating with your child, proceed sensitively, do not work with the names of challenges (we reiterate this in the stream), talk about what they are doing online. Enhance their critical thinking. Fourthly, for younger children use technical solutions like parental controls. Lastly, remember, the vast majority of TikTok challenges are harmless to children, only a very small fraction involves anything dangerous. The internet is a wonderful place, and its positives far outweigh its negatives. Always keep this in mind!


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Chapstick challenge (labello challenge)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 59-60| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3130 | Publikováno: 29.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3188

Jde o skupinu nejrůznějších výzev pocházejících především ze sociální sítě TikTok, které využívají balzám na rty (značky ChapStick či Labello, odtud název výzvy a hashtag, pod kterým se výzva šíří). Existuje mnoho různých variací - od nevinných, po více nebezpečné - které mohou nabádat k sebevražednému chování. Samozřejmě i zde platí: Nenapodobovat, nešířit dál, nahlašovat, blokovat.

Annotation (English):
E-Safety in the Context of Viral Lip Balm Challenges on Social Media
This article delves into the variety of challenges originating predominantly from the social media platform TikTok, specifically utilizing lip balms (marketed under brands like ChapStick and Labello, hence the challenge's name using relevant hashtags) in various ways. These challenges range from harmless flavor guessing games to more dangerous antics that could promote self-harm. Each challenge involves applied use of the lip balm followed by different potentially risky activities, all recorded and shared on social media. The article emphasizes the underlying risks associated with the seeming innocence of these viral trends, noting the toxicity levels of major lip balm brands and urging users to not replicate or spread such content.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co jsou kryptopodvody?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 61-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 282 | Publikováno: 29.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3189

Kryptopodvod je forma podvodu, který se týká kryptoměn a kryptotradingu. Existuje mnoho různých typů kryptopodvodů, jejichž společným jmenovatelem je to, že slibují vysoké zisky nebo výnosy - to je však lež.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
The article explores various types of cryptocurrency scams, illustrating their shared trait of promising high returns or yields, which are deceitful. These include offering "guaranteed" returns far above what traditional banks provide and requiring victims to deposit money for a period, with promises of higher returns. The schemes frequently culminate in the disappearance of both the fraudsters and the money once sufficient funds are collected. Notable among such scams is the "pump and dump" scheme, where prices of cryptocurrencies are manipulated. Fraudsters collectively purchase a cryptocurrency to inflate its price, then promote it as an excellent investment to attract more buyers. Once the price reaches a peak, they sell their holdings, leading to a price crash and significant losses to other investors. Awareness of the illegality and serious consequences of engaging in cryptocurrency scams is vital, and suspicions should prompt contact with law enforcement or financial regulators.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

ChatGPT umožňuje běžným uživatelům vytvářet nejrůznější druhy škodlivých kódů, lze očekávat nárůst internetových podvodů všeho druhu.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 63-68| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6192 | Publikováno: 31.03.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3193

V dnešním textu se zaměříme na jeden z řady problémů, které jsou spojeny se zneužitím generativní neurální sítě ChatGPT. Nástroj ChatGPT je masově rozšířený a je využíván stovkami milionů uživatelů z celého světa. I když jde nástroj s mnoha užitečnými aplikacemi, může být také - bohužel - zneužit pro vytváření škodlivých kódů a malware. A právě to si představíme v našem dnešním textu. Úvodní poznámka: Pokud si chcete tento článek užít a máte připojenou webovou kameru, určitě ji povolte.

Annotation (English):
E-Bezpečí 2023, 8(1): Page 63-68
In today's article, we explore one of the many issues associated with the misuse of the generative neural network ChatGPT. Although ChatGPG is widely used by hundreds of millions of users worldwide and has numerous useful applications, it can unfortunately also be misused for creating malicious codes and malware. The initial note of the article suggests enabling your webcam if connected, hinting towards potential privacy invasions discussed within. The article delves deeply into the various ways ChatGPT can be tailored to generate harmful computer codes and phishing attempts, emphasizing the increased risks to online security and the potential spread of sophisticated cyber-attacks. The discussion is a chilling reminder of the ethical responsibilities that come with technological advancements.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Na pedagogické fakultě vznikla nová příručka pro učitele, zaměřuje se podporu mediální gramotnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 69-71| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3106 | Publikováno: 23.04.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3227

V těchto dnech vychází nová příručka pro učitele zaměřená na posilování mediální gramotnosti s názvem Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu (příručka pro učitele), kterou pro pedagogy připravili Kamil Kopecký, Dominik Voráč a René Szotkowski z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci vědeckovýzkumného hubu Central European Digital Media Observatory. Příručka nabízí různé možnosti, jak s tématem pravdy a lži v online prostředí pracovat.

Annotation (English):
E-Safety - Open Access Journal
A new handbook titled "The Importance of Truth – How to Teach About Truth and Lies on the Internet (A Handbook for Teachers)" has recently been published, aimed at bolstering media literacy among educators. Authored by Kamil Kopecký, Dominik Voráč, and René Szotkowski from the Faculty of Education at Palacký University Olomouc, as part of the scientific research hub Central European Digital Media Observatory, this guide offers various methods for addressing the topics of truth and deception in the online realm. The handbook explores the topic from multiple angles – initially focusing on the historical context of truth and lies, then discussing myths and falsehoods that have permeated society, and finally addressing current misinformation. It emphasizes the importance of teaching about fake news within a broader context, not just by defining misinformation but also by helping students develop a metacognitive awareness of potentially lifelong held false beliefs, thereby enhancing their critical thinking and resilience in a world inundated with information.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Phubbing - Novodobá závislost na chytrých telefonech, která narušuje naše vztahy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 72-75| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7323 | Publikováno: 06.05.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3252

Phubbing je termín, který možná není všeobecně známý, ale jeho dopad na naše mezilidské vztahy je stále zřetelnější. Tento jev spočívá v tom, že člověk při rozhovoru nebo při společenském setkání upřednostňuje svůj smartphone před interakcí s ostatními lidmi. Příčinou je často naše závislost na sociálních médiích, zprávách nebo hrách. V tomto článku se podíváme na to, co phubbing přesně znamená, jaký má vliv na naše životy a jaké kroky můžeme podniknout, abychom se tomuto nežádoucímu chování vyhnuli.

Annotation (English):
Phubbing: The Modern Addiction to Smartphones That Disrupts Our Relationships
Phubbing, a term that might not be universally known, increasingly impacts our interpersonal relationships. This phenomenon involves individuals favoring their smartphone over engaging with people during conversations or social gatherings. Often driven by our addiction to social media, news, or games, this behavior diverts our attention from meaningful interactions. This article explores what phubbing really signifies, its effects on our lives, and the measures we can adopt to avoid such undesirable behavior.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Falešní američtí vojáci jsou testem mediální gramotnosti dospělé populace, mnoho ze starších uživatelek a uživatelů internetových služeb selže a přijde o celoživotní úspory

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 76-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 30960 | Publikováno: 08.05.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3263

Důvěřuj, ale prověřuj, toto heslo by se mělo vybavit každému, kdo se v online světě pokouší seznámit. Při internetovém seznamování totiž hrozí celá řada rizik, ať už jde o rizika spojená se sexuálním obsahem (kybergrooming, sextortion, revenge porn, webcam blackmailing) či o různé druhy podvodů - typicky např. tzv. romance scam. Zpozornět by pak měli především starší uživatelé internetu, kteří jsou osamělí, terčem se však mohou stát i osoby, které věří, že díky seznamování snadno zbohatnou, protože se seznámili s někým, kdo disponuje velkým množstvím finančních prostředků. Bohužel počty podvedených a finanční částky, o které oběti podvodu přišly, neustále narůstají.

Annotation (English):
E-Safety - Media Literacy and Vulnerability to Online Scams
The article explores the challenge posed by fake American soldiers as a test of media literacy among the adult population, highlighting how older users of internet services are particularly vulnerable and often lose their life savings to such scams. It emphasizes the critical role of media literacy in recognizing and safeguarding against such deceptive tactics that are rampant in the digital age.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Alarmující nárůst případů vydírání (sextortion) v kyberprostoru, E-Bezpečí bojuje v první linii

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(1): 80-83| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3748 | Publikováno: 03.06.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3310

Sextortion, vydírání prostřednictvím intimních materiálů, raketově roste! Online poradna E-Bezpečí, která poskytuje pomoc a podporu pro oběti kybernetického zločinu, každý den řeší případy, kdy se dospělý či dětský uživatel stal terčem vydírání a zaplatil vyděrači finanční prostředky. Případ policii oznámí však jen zlomek z nich, strach z úniku citlivých materiálů (intimních fotografií či videí) jim v tom brání.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 20)]

E-Bezpečí, 2023 (ročník 8), číslo 2
E-Bezpečí, 2023 (volume 8), issue 2

Reklamy na sociálních sítích zneužívají popularitu umělé inteligence, odkazují na falešné stránky se zavirovanými soubory

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 1-3| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3234 | Publikováno: 04.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3397

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává stále více součástí našeho každodenního života, se zároveň rozšiřuje i zájem podvodníků o zneužití tohoto trendu. Jak to dělají? Zveřejňují falešné reklamy na sociálních sítích, které vedou na podvržené webové stránky obsahující škodlivý software (malware). Uživatelé si tak místo oblíbeného software stáhnou do svého počítače třeba spyware či trojského koně. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak poznat, které fotografie dětí z dovolené můžeme sdílet na internetu? Zapojme zdravý rozum!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 4-6| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6635 | Publikováno: 26.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3442

Je doba dovolených a sociální sítě zaplavují miliony fotografií, které často vznikly třeba na pláži u moře a na kterých jsou velmi často zachyceny děti. Rodiče (ale i samotné děti) se často chtějí svému okolí pochlubit, jak si užívají prázdniny a co všechno zažívají, proto mnoho fotografií aktivně sdílí s ostatními uživateli internetových služeb - třeba Instagramu či Facebooku.  Jak ale poznat, které fotografie můžeme na internet nahrát a které naopak na internet nepatří a proč? Kudy vede tenká červená linie, která odděluje neškodný obsah od obsahu závadného? V tomto článku se podíváme právě na tento problém.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rizika spojená s tzv. loot boxy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 7-12| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4135 | Publikováno: 28.07.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3443

V dnešním článku se ponoříme do světa videoher a esportu, ve kterém se setkáváme s fenoménem zvaným "loot boxy". Tyto digitální krabičky plné tajemství nabízejí hráčům především radost z nečekaného a vzrušení z možnosti získání vzácných předmětů. Ale co když tento herní prvek skrývá více než jen neškodné překvapení? Prozkoumáme, co vlastně loot boxy jsou, jak fungují a jak mohou o hráče ovlivnit. Především se zaměříme na potenciální rizika, která mohou loot boxy představovat.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online poradna E-Bezpečí 2023: Už nyní máme stejný počet případů, jako za celý rok 2019

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 13-24| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4033 | Publikováno: 01.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3444

Online poradna E-Bezpečí (www.napisnam.cz) Univerzity Palackého v Olomouci, nabrala a řešila v tomto roce stejný počet případů jako za celý rok 2019. V současné době evidujeme celkem 354 případů, které k nám do poradny přišly a které jsme řešili. Nárůst k dnešnímu dni ve srovnání se stejným obdobím v roce 2022 činí bezmála 100 případů. Oblastí, kvůli kterým nám oběti píší, je poměrně hodně, ať už se jedná o kyberšikanu, dětskou pornografii, sexting, vydírání, vyhrožování, pornopomstu (Revenge-Porn), nezvládnuté rozchody, stalking, kyberstalking a další.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Online podvodníci běžně zneužívají fotografií známých osobností, třeba významných politiků, herců, moderátorů či sportovců. Slibují zázračné zbohatnutí, výsledkem je však napadení bankovního účtu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 25-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3585 | Publikováno: 07.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3471

Velká část online podvodníků využívá potenciál online reklamy šířené prostřednictvím sociálních sítí ale i běžných webových stránek. Pro upoutání pozornosti pak často využívají fotografií různých celebrit, které “prozrazují recept na zázračné zbohatnutí”. Ve skutečnosti však mají tyto fotografie pouze upoutat pozornost a vzbudit důvěru uživatelů a přimět je ke kliknutí na odkaz, který vede na podvodné stránky.  

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nabízela slevové karty Mall.cz, ve skutečnosti šlo o podvod s m-platbami.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 27-28| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7822 | Publikováno: 07.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3473

Uživatelé sociálních sítí to jistě znají - na sociální síti vás někdo - zpravidla neznámá žena - požádá o přátelství a pokud jej akceptujete, začne vám psát zprávy například prostřednictvím Messengeru. V některých případech vás také může požádat o vaše telefonní číslo, aby vám mohla poslat např. dárkovou či slevovou kartu. Stačí udělat jediné, sdělit jí kód, který vám nechala poslat na váš mobilní telefon. Pokud to však uděláte, stanete se oběti tzv. podvodu s m-platbami (mobilními platbami).

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

E-Bezpečí rozjelo web věnovaný umělé inteligenci, pomůže pedagogům i studentům

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 29-30| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2924 | Publikováno: 25.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3511

Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nastartoval web věnovaný umělé inteligenci (UI či AI), jeho cílem je představit současným i budoucím pedagogům jednoduchou a srozumitelnou formou, co vlastně umělá inteligence je, jak funguje a jak ji můžeme využít např. pro vzdělávání. Zaměřuje se však i na rizika, která jsou s využíváním umělé inteligence spojena.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Natrénovaná umělá inteligence pomohla již 240 klientům E-Bezpečí v nouzi. Dokáže pomoci jak dospělým, tak i dětem

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 31-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2497 | Publikováno: 30.08.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3512

V posledních třech měsících začal projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  v rámci svých online poradenských služeb aktivně využívat pro komunikaci s klienty pokročilý jazykový model umělé inteligence GPT, který integroval do svého online chatu. Zásadním způsobem se pak zvětšil dosah poradenství a zkrátila doba reakce, klienti dostávají základní rady v podstatě okamžitě. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

České školy a umělá inteligence (výsledky výzkumu)

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 33-36| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8968 | Publikováno: 20.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3554

Umělá inteligence se v současnosti promítá do téměř všech myslitelných odvětví. Nejinak tomu je i ve vzdělávacím sektoru. Již nyní probíhají diskuse, jak se ve školství stavět k „pomocníkům“ jako je například ChatGPT nebo Bing Chat. Jak ale AI vnímají sami učitelé? Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a Microsoft Česko & Slovensko spojily síly a provedly rozsáhlou studii, které se zúčastnilo 2 175 pedagogů. Výzkum mapuje pohled pedagogů na umělou inteligenci ve školství a její dopad na vzdělávání českých dětí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klonování lidského hlasu s pomocí AI otevírá prostor pro nové druhy dezinformací. Naklonovat hlas kohokoli se stalo extrémně snadné.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 37-39| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 7633 | Publikováno: 22.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3555

V posledním půl roce razantně narostl počet veřejně dostupných nástrojů, které uživatelům s pomocí umělé inteligence umožňují “naklonovat” lidský hlas. Samotný proces trénování a generování autentického lidského hlasu s pomocí umělé inteligence trvá pouze několik minut. Výsledek je pak skutečně od původního hlasu téměř k nerozeznání, což otevírá celou řadu možností, jak lze tuto technologii využít, ale třeba také zneužít.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Výzkum odhalil, jak žáci zneužívají umělou inteligenci k podvádění. Je třeba změnit způsob výuky a s umělou inteligencí počítat.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 40-41| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3931 | Publikováno: 28.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3573

Podvádění ve školním prostředí je poměrně běžným jevem, s nímž se setkávají učitelé a vzdělávací instituce po celém světě. Žáci, kteří se rozhodnou podvádět, často vytvářejí různé taháky, které mohou být někdy až neuvěřitelně kreativní. Tyto taháky mohou být ve formě malých papírků s poznámkami, napsaných informací na rukou, vnitřní straně obalu lahví s pitím nebo dokonce uschovaných uvnitř svačiny. Někteří studenti k podvádění také využívají moderní technologie, jako jsou chytré hodinky, mobilní telefony či nenápadná naslouchátka s nápovědou. Je tedy přirozené, že i nové moderní nástroje generativní umělé inteligence budou dříve či později využity - či přímo zneužity k něčemu neetickému - tedy např. podvádění. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Pomoci dětem v nouzi je pro nás prioritní, některé příběhy ale šťastný konec nemají…

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 42-44| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2941 | Publikováno: 30.09.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3581

V našem týmu již mnoho let pomáháme dětem i dospělým řešit jejich problémy spojené s internetem a od doby našeho vzniku jsme pomohli téměř 7000 klientů v nouzi. Mnohým z nich jsme dokázali pomoci jejich problém účinně vyřešit, existují však situace, kdy nedokážeme účinně pomoci prostě proto, že došlo k úniku intimních materiálů na internet a oběť nad jejich šířením ztratila kontrolu. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Zásady efektivní prevence rizikového chování v online prostředí

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 45-47| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4776 | Publikováno: 12.10.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3608

V dnešním textu si přiblížíme zásady efektivní prevence rizikového chování v online prostředí, zabývat se budeme především prevencí primární, všeobecnou, určenou běžným skupinám dětí (např. třídním kolektivům). Tyto zásady mohou využít všechny organizace (NGO, Policie ČR, městské policie, ZŠ, SŠ či lektoři, kteří se na prevenci rizikového chování cíleně zaměřují. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Projekt E-Bezpečí získal dvě významná ocenění

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 48-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3066 | Publikováno: 19.10.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3635

V průběhu října získal projekt E-Bezpečí 2 prestižní ocenění, zvítězil v prvním ročníku národní soutěže KYBER Cena roku 2023, a to v kategorii KYBER Projekt roku, a zároveň získal první místo jako Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2023, což je ocenění udělené Ministerstvem vnitra ČR.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Meta opět rozbila Facebook, ten chaoticky maže uživatelům zcela nezávadný obsah, třeba přání k narozeninám, fotografie z výletu či odkazy na články z médií

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 52-53| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 4051 | Publikováno: 22.10.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3634

Možná jste si všimli, že Facebook provozovaný firmou Meta Platforms v posledních dnech začal ze své sítě masově vymazávat obsah s odkazem, že jde o spam a že porušuje podmínky této služby. Ve skutečnosti se však o spam nejedná - Facebook je prostě jen rozbitý... a to pořádně. Miliony uživatelů tak Facebook reálně nemohou používat, protože nemají jistotu, že si algoritmy této sítě vyberou právě jejich příspěvek a označí ho zcela bezdůvodně jako spam a ze sítě vymažou.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Umělou inteligencí generovaná pornografie způsobí řadu problémů, zneužívána bude k útokům na děti i dospělé

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 54-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5107 | Publikováno: 23.10.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3636

V posledních dnech se v médiích objevila řada zpráv o tom, že uživatelé pomocí volně dostupných nástrojů umělé inteligence začali generovat pornografický obsah zahrnující jak děti, tak i dospělé. Pro laika (ale i experta) je pak často velmi obtížné rozpoznat, kdy jde o autentickou fotografii a kdy produkt inteligentního software využívajícího umělou inteligenci. Nástroje, které generování tohoto obsahu umožňují, jsou přitom volně dostupné - tvorba tohoto obsahu je tedy velmi snadná - a také nebezpečná.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jeden z nejznámějších světových videochatů Omegle po 14 letech skončil. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 58-62| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 18 | Publikováno: 12.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4099

Před několika dny ukončil činnost server Omegle, jedna z nejznámějších videochatovacích platforem na světě, která byla hojně využívána také českými uživateli, včetně dětí. Bohužel se díky své anonymitě a absenci ochranných prvků velmi rychle stal místem, ve kterém dochází k masové distribuci pornografie (včetně dětské), k online kybersexu nebo např. k vydírání či vyhrožování. Co k uzavření této služby vedlo? A byl Omegle poslední svého druhu?

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jeden z nejznámějších světových videochatů Omegle po 14 letech skončil. 

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 63-67| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 14352 | Publikováno: 12.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3664

Před několika dny ukončil činnost server Omegle, jedna z nejznámějších videochatovacích platforem na světě, která byla hojně využívána také českými uživateli, včetně dětí. Bohužel se díky své anonymitě a absenci ochranných prvků velmi rychle stal místem, ve kterém dochází k masové distribuci pornografie (včetně dětské), k online kybersexu nebo např. k vydírání či vyhrožování. Co k uzavření této služby vedlo? A byl Omegle poslední svého druhu?

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Mnoho dětí před rodiči tají, že se staly terčem vydírání či vyhrožování. Obávají se nepřiměřené reakce a také zákazů, které jim hrozí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 68-70| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2872 | Publikováno: 17.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3693

V každou denní či noční dobu zažívají stovky českých dětí v online prostředí rizikové situace, které jim mohou způsobit vážně fyzické či psychické následky. Odvahu požádat o pomoc dospělého však najde pouze zlomek z nich. Mají strach, jak by jejich rodiče reagovali, kdyby se o problémech, které jsou často spojené se sexualitou, dozvěděli.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

V posledních týdnech intenzivně školíme téma umělá inteligence ve vzdělávání, zájem o nové informace je obrovský

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 71-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2405 | Publikováno: 24.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3695

Umělá inteligence zcela jistě patří do vzdělávání, ne každý učitel má však potřebné znalosti a dovednosti a často neví, jak umělou inteligence smysluplně zapojit do výuky či domácí přípravy. A proto v posledních týdnech toto téma intenzivně školíme (prezečně či formou webinářů) a seznamujeme učitele s možnostmi zapojení generativní AI do jejich vlastních vzdělávacích aktivit. Věnujeme se nejenom pozitivům, která tyto technologie přinášejí, ale také negativům a rizikům.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Sociální sítě - úvod do problematiky

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 73-74| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2408 | Publikováno: 27.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3696

E-Bezpečí právě vydává novou publikaci Sociální sítě - úvod do problematiky autorského dua Kamil Kopecký a Veronika Krejčí. Publikace je přehledným průvodcem světem nejrozšířenějších sociálních sítí současnosti, které masovým způsobem proměnily způsob mezilidské komunikace. Každý den sociální sítě (a sociální média) ovlivňují miliardy obyvatel této planety, umožňují jim sdílet informace, komunikovat s ostatními, diskutovat či hodnotit. V prostředí sociálních sítí se také seznamujeme, navazujeme nová přátelství a někteří zde mohou nalézt třeba celoživotní lásku. Nesmíme zapomenout na to, že sociální sítě umožnily vznik nových profesí.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Server Ulož.to mění pravidla, stahovat cizí soubory už nepůjde

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 75-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5549 | Publikováno: 30.11.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3715

Server Ulož.to si během 16 let své existence získal pověst největšího “pirátského” serveru v České republice, na kterém najdete nejnovější filmy, seriály, hudební alba, hry či nejnovější software. Prostřednictvím Ulož.to se tak v minulých letech rozšířilo českým internetem velké množství autorsky chráněných souborů - a bylo vlastně jasné, že dříve či později bude tato služba nějakým způsobem omezena. A to se děje právě teď.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Internetoví podvodníci na Facebooku předstírají, že jste porušili podmínky služby a musíte si svůj účet ověřit, jinak bude uzamčen či zrušen. Jde však o podvod (phishing).

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 77-78| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 6478 | Publikováno: 14.12.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3730

Možná jste to zažili také - někdo neznámý vás prostřednictvím Messenger v prostředí Facebooku oslovil s tím, že váš účet či vaše stránka porušují podmínky služby a je nutné je ověřit, aby nedošlo k jejich blokaci či přímo smazání. Text zprávy je obvykle doprovázen logem Meta Platforms (či jiným logem v modré barvě), názvy účtů pak často evokují, že by mohlo jít skutečně o hlášení od firmy Meta. Jde však o podvod - phishing, jehož cílem je vylákat z vás přihlašovací údaje a odcizit vám váš účet.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: Dozvuky tragédie na FF UK, schvalování střelby, výhrůžky a další porce nenávisti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2023, Vol. 8(2): 79-83| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3460 | Publikováno: 30.12.2023 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3785

21. prosince 2023 celou zemí otřásla tragédie, kdy ozbrojený student zavraždil v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 14 osob, když předtím zastřelil jak svého otce, tak i další 2 osoby. Tento odporný čin razantně otřásl českou společností a rozpoutal diskusi o zajištění bezpečnosti studentů ve školách, ale i dalších typech tzv. měkkých cílů (tj. místa s vysokou koncentrací osob, která jsou ale velmi málo zabezpečena, např. nemocnice, obchodní centra, kina apod.). 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

[XML čísla (Počet článků: 24)]

E-Bezpečí, 2024 (ročník 9), číslo 1
E-Bezpečí, 2024 (volume 9), issue 1

Poradna E-Bezpečí - bilancujeme rok 2023

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 1-17| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3018 | Publikováno: 04.01.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3786

Jaký byl rok 2023 pohledem naší online poradny? Hned úvodem je třeba konstatovat, že počet případů řešených online poradnou E-Bezpečí se opět ve srovnání s předchozími roky zvýšil, což může být znakem toho, že kyberkriminalita skutečně v ČR v posledních letech narůstá, ale také toho, že stále více obětí ví, na koho se obrátit, a nestydí se se svým problémem svěřit. Za celý rok 2023 naše poradna řešila celkem 591 případů, což je o 105 případů více než za celý rok 2022. V roce 2023 se nám podařilo nejdříve natrénovat a následně i spustit novinku a tou je chatbot podporovaný umělou inteligencí, který nám vypomohl vyřešit samostatně celkem 199 případů. To vše jsou případy navíc. Fakticky by se tak dalo konstatovat, že v roce bylo poradnou řešeno celkem 790 případů.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Negativní dopady generativní umělé inteligence budou vidět stále více

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 18-22| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 21807 | Publikováno: 27.01.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3802

Generativní umělá inteligence má řadu pozitiv (kterým se věnujeme např. na našich specializovaných stránkách), na druhou stranu nesmíme ignorovat také rizika a problémy, které s sebou tato technologie nese. Ve veřejném prostoru se např. v posledních měsících stále více objevují fotografie a videa, která byla vytvořena s pomocí nástrojů generativní umělé inteligence. Mnohá z nich pak zachycují známé osobnosti - bez jejich souhlasu a s cílem dehonestovat je či zneužít např. k podvodné činnosti. Týkají se však i běžných uživatelů internetu, např. dospívajících dívek, které se staly terčem tzv. svlékacích aplikací. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Rekordní počet případů za leden 2024

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 23-26| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2224 | Publikováno: 31.01.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3831

Online poradna E-Bezpečí v měsíci lednu 2024 dosáhla rekordu v počtu přijatých případů za jediný měsíc. Celkem 77 případů během krátkého období, tedy za 31 dní, jsme za celou éru a existenci (13 let) naší poradny www.napisnam.cz nezaznamenali. Zdá se, že stále existuje rostoucí trend rizikového chování na internetu.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Safer Internet Day 2024

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 27-29| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2051 | Publikováno: 05.02.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3832

Jako každý rok tak i letos se E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci zapojuje do oslav Dne bezpečnějšího internetu koordinovaných Safer Internet Centrem ČR. V tento den tradičně oznamujeme naše aktivity pro letošní rok.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Nový videokurz z dílny E-Bezpečí o umělé inteligenci je tu!

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 30-32| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 16578 | Publikováno: 10.02.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3833

V těchto dnech spouštíme nový online videokurz, zaměřený na problematiku umělé inteligence. Prostřednictvím předtočených videolekcí, ale také interakcí přímo s umělou inteligencí, seznámíme účastníky s klíčovými tématy, která se dotýkají fungování a především využívání umělé inteligence ve vzdělávání. Kurz je primárně určen pedagogům všech typů škol, využít ho však může kdokoli, kdo se o umělé inteligenci chce něco nového dozvědět.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberakademie pro městské policisty a další pracovníky obcí a krajů

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 33-34| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1875 | Publikováno: 02.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3867

Kyberakademie je projekt, který připravil tým E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci s podporou Ministerstva vnitra ČR a který se zaměřuje na palčivá témata spojená s prevencí rizikového chování na internetu. Kyberakademie je určena především pracovníkům městských policií, využívat ji však mohou i další školitelé, kteří působí v oblasti všeobecné primární prevence rizikového chování.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Kyberkriminalita v ČR stále roste

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 35-36| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2729 | Publikováno: 02.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3868

V roce 2023 v České republice došlo k mírnému nárůstu kyberkriminality, ale naštěstí už ne tak dramatickému, jak tomu bylo v minulosti. Přestože celkově počet trestných činů v zemi mírně klesl, podíl kyberkriminality se mírně zvýšil. Zastavení rapidního nárůstu kyberkriminality je pozitivním signálem. Mezi roky 2021 a 2022 činil nárůst téměř 100 %, zatímco v roce 2023 se nárůst omezil na méně než 6 %. Významný pokles byl zaznamenán v oblasti tzv. hackingu, kde došlo k poklesu o 33 %.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Věkové hranice pro zakládání účtů na sociálních sítích a dalších službách

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 37-38| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 5756 | Publikováno: 02.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3872

Vyznáte se ve věkových hranicích pro zakládání účtů na sociálních sítích? Zde je rychlý přehled.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to vishing?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 39-40| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1445 | Publikováno: 02.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3873

Vishing, neboli hlasový phishing, je forma sociálního inženýrství, kdy útočníci využívají telefonní komunikaci k získání citlivých informací od obětí. Tento typ útoku je obdobou phishingu, který se typicky odehrává prostřednictvím emailu, avšak vishing se zaměřuje na telefonické hovory nebo zprávy hlasové pošty.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Generativní umělá inteligence výrazně mění náš pohled na informace. Čemu budeme věřit? A jak ovlivní např. volby?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 41-45| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2607 | Publikováno: 06.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3884

Výtvory umělé inteligence jsou stále dokonalejší a v blízké době již nebudeme schopni rozeznat autentické záznamy skutečných událostí (např. v případě fotografií a videí) od vygenerovaných produktů umělé inteligence. AI tak razantně změní způsob, jak přistupujeme k informacím - fotografie a videa již nebudou zárukou pravdivosti, protože mohou (ale také nemusí) být vytvořeny uměle, prostřednictvím umělé inteligence. 

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Žijeme v zemi, která respektuje svobodu projevu. Není to však automatické, v řadě zemí svobodu projevu nemají

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 46-51| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1717 | Publikováno: 16.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3913

V České republice máme privilegium žít ve společnosti, která chrání a podporuje svobodu slova. Toto základní právo nám umožňuje vyjadřovat naše názory a myšlenky, což je neocenitelný pilíř naší demokracie. Není tomu tak však ve všech zemích a není to vůbec samozřejmostí.

Annotation (English):
E-Safety in the Czech Republic: Protections and Challenges
In the Czech Republic, we have the privilege to live in a society that protects and supports freedom of speech, a cornerstone of our democracy that allows individuals to express their views and thoughts. However, this pivotal right is not a universal norm. In countries like North Korea, Iran, and Russia, freedom of speech is significantly restricted, where any public dissent can result in severe punishments including imprisonment or forced labor. These regimes employ extensive control over media and the internet, stifling critical voices and maintaining a stringent narrative control. The article highlights the stark contrast between these suppressive environments and the Czech Republic's protective stance on individual expressions, albeit within the bounds of laws aimed to protect from defamation, threats, or spreading false news, ensuring a balanced respect for personal dignity and the right to freedom of speech.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

20 slov a 25 akronymů, které používají české děti na internetu

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 52-55| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3095 | Publikováno: 23.03.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3918

V dnešní digitální éře se jazyk neustále vyvíjí a adaptuje, a to zejména mezi nejmladší generací. České děti a teenageři na internetu vytvářejí svůj vlastní jazyk, plný slangových výrazů a novotvarů, které se mohou zdát nesrozumitelné pro někoho, kdo není se světem online komunikace tolik obeznámen. V tomto článku si připomeneme 20 slov (a 25 akronymů), která jsou mezi českými dětmi na internetu populární, a podíváme se na jejich význam.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Vzdělávání v oblasti umělé inteligence nabírá na obrátkách, vzděláváme pedagogy, ale také např. lékaře či policisty. Kromě prezenčních akcí frčí i online videokurzy

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 56-57| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1253 | Publikováno: 09.04.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3953

Umělá inteligence se stává neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života a má zásadní dopad na fungování společnosti. E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci se tomuto trendu nejen přizpůsobuje, ale aktivně se snaží formovat jeho směřování tím, že po celém území republiky organizuje školicí programy zaměřené na umělou inteligenci. Tyto programy jsou navrženy tak, aby osvětlovaly nejen široké spektrum příležitostí, které umělá inteligence nabízí, ale také upozorňovaly na potenciální rizika a výzvy, které s sebou přináší. Cílem je poskytnout účastníkům komplexní pohled na oblast, umožnit jim pochopit její klíčové koncepty a připravit je na informované využívání této technologie ve svém osobním i profesionálním životě.

Annotation (English):
E-Safety and AI Training Programs
The article "E-Safety 2024, 9(1): Page 56-57" from Palacký University Olomouc, published in the E-Safety - Open Access Journal, highlights ongoing educational initiatives focused on artificial intelligence (AI). It details how the university has been actively creating both presence-based and online training courses, not only for educators but also medical professionals and police forces across the Czech Republic. These programs aim to provide participants with a comprehensive understanding of AI's capabilities and risks. The objective is to equip them with the necessary knowledge for the informed application of AI in both personal and professional contexts.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Komentář: K debatě o mobilních telefonech ve škole

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 58-61| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1958 | Publikováno: 10.04.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3954

Téma regulace mobilních telefonů ve školním prostředí jsme mnohokrát na našem portálu komentovali (např. zde, zde a zde) a ve veřejné diskusi se toto téma opět objevuje v souvislosti se zákazy mobilních telefonů na nedalekém Slovensku. Proto si pojďme připomenout aktuální stav této problematiky a shrnout některé argumenty pro i proti zákazu.

Annotation (English):
E-Safety in Schools: A Comprehensive Review
The article discusses the debated topic of mobile phone regulations within schools, frequently revisited in public discourse particularly in light of recent prohibitions in nearby Slovakia. It recalls the current situation, summarizing arguments for and against the banning of mobile phones. The piece also emphasizes the important distinction between viewing mobile phones as either disruptive objects or beneficial educational tools, highlighting the need for structured regulation during school hours and breaks to maximize their effective use. Furthermore, it advocates for schools to provide engaging alternatives to phone usage, thereby encouraging a balanced approach that fosters both interactive and physical activities, ultimately supporting comprehensive student development.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Evropská unie představila první právní rámec o rizicích AI na světě. O čem je takzvaný Akt o umělé inteligenci a co České republice přinese?

Karolína ZIBUROVÁ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 62-65| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 8104 | Publikováno: 22.04.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3975

Akt o umělé inteligenci je vůbec prvním komplexním právním rámcem v oblasti umělé inteligence na světě. Tento dokument se zabývá právní úpravou a riziky použití umělé inteligence. V platnost by měl vstoupit v roce 2026, avšak již koncem tohoto roku lze očekávat platnost některých zákazů, které jsou popsány v článku níže. Evropská unie s tímto dokumentem přišla především proto, aby doplnila chybějící pravidla a požadavky týkající se AI. V minulém roce jsme zaznamenali mnoho apelů směřovaných na EU ohledně nutnosti zavést takový dokument. Nejvýraznější byl zřejmě krok ze strany italského úřadu pro ochranu osobních údajů, který zahájil vyšetřování s ohledem na porušení legislativy Evropské unie o ochraně osobních údajů u modelu GPT od OpenAI. Nyní se pojďme podívat na to, co tento rámec upravuje.  

Annotation (English):
AI Regulation Act: A Comprehensive Legal Framework
The AI Regulation Act represents the first comprehensive legal framework addressing the use of artificial intelligence globally. This landmark regulation outlines the legal adjustments and potential risks associated with AI deployment. Scheduled for enforcement by 2026, some prohibitions might take effect by the end of this year as detailed in the article. The European Union introduced this framework to amend missing regulations and stipulations concerning AI applications, following various calls for such measures last year, notably from Italy's data protection authority concerning GDPR breaches with OpenAI's GPT models. The document aims to categorize AI systems into four levels of risk to public safety and democracy.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Fenomén svlékacích aplikací - počet případů roste, obrana je obtížná

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 66-69| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 3055 | Publikováno: 29.04.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3997

Svlékací aplikace (tzv. deep nudes, AI deep nude, AI fake nude) jsou softwarové nástroje poháněné umělou inteligencí, které dokáží z fotografií či videí odstranit oblečení, vygenerovat nahé lidské tělo a vytvořit tak realistickou iluzi nahoty. Nástroje, které toto umožňují, jsou přitom volně k dispozici, zneužít je tak může doslova kdokoli. Tato technologie není navíc nijak regulována, v praxi ji může využívat v podstatě kdokoli, mnoho aplikací tohoto typu je zcela zdarma.

Annotation (English):
The Phenomenon of ‘Stripping’ Apps – Increasing Cases with Difficult Defense
"Stripping" apps (also known as deep nudes, AI deep nude, AI fake nude) are AI-powered software tools capable of removing clothing from photographs or videos, generating naked human bodies and creating a realistic illusion of nudity. These widely available tools can be used by virtually anyone, presenting significant challenges in regulation and control. The technology is not only unregulated, allowing anyone to use it, but most of these apps are also free. The misuse of deep nudes for cyberbullying is rapidly increasing, severely impacting mental health with potential outcomes like self-harm or suicidal behavior, and harming reputations which could affect the future opportunities of victims.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Neviditelný útok: Homoglyfy a homografy jako zbraně kyberzločinců

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 70-72| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1765 | Publikováno: 08.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3999

Použití homoglyfů a homografů pro kybernetické útoky (především různé druhy online podvodů) je technika, která je záludná a může oklamat i zkušené uživatele. V našem článku popisujeme, jak tato taktika funguje, jak ji útočníci využívají a jak se lze proti ní bránit.

Annotation (English):
Invisible Attack: Homoglyphs and Homographs as Weapons of Cybercriminals
The use of homoglyphs and homographs in cyber-attacks, particularly for various types of online scams, is a deceitful technique that can even mislead experienced users. Our article describes how this tactic works, how attackers use it, and how to defend against it. Cyberattacks employing homoglyphs and homographs represent a cunning form of phishing, where attackers manipulate the appearance of letters in URLs or domains. A single character change can make a page look like a legitimate website of a well-known company, but in reality, it leads to a malicious copy. Even seasoned users may not recognize the subtle differences in characters. We discuss how these attacks function: Homoglyphs appear nearly identical to other characters, facilitating domain spoofing that visually matches the real site but uses similar-looking characters from a different script. Users may not notice this discrepancy and inadvertently provide their login information to the attacker. Homograph techniques use multiple characters with similar writings, such as "paypal.com" and a version using characters from Cyrillic resembling "paypal.com", leading users to a fraudulent page collecting sensitive information. Understanding the scope of character and word manipulation is crucial as it highlights the complexity and dynamic nature of cybersecurity, where vigilance is paramount.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Terčem vydírání využívajícího intimní materiály (tzv. sextortion) se stávají daleko častěji muži než ženy! Potvrzují to data z poradny E-Bezpečí.

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 73-76| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1277 | Publikováno: 17.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4017

Vydírání, které využívá intimní materiály, známé jako sextortion, je závažným problémem v kyberprostoru. Podle dat z poradny E-Bezpečí se oběťmi tohoto druhu vydírání stávají daleko častěji muži než ženy. Analýza případů, které řešila poradna, ukazuje, že z celkového počtu případů sextortion tvořili muži více než 78 % obětí, zatímco ženy představovaly pouze 22 % obětí.   

Annotation (English):
E-Safety in 2024: Sextortion Targets Increasingly Men Over Women
Sextortion, which exploits intimate materials, is becoming a significant problem in cyberspace. According to data from the E-Bezpečí advisory service, men are now becoming victims of this kind of extortion much more frequently than women. Analysis of cases handled by the advisory service shows that men constituted more than 78% of sextortion victims, while women made up just about 22%. The reasons for this disparity might include men's higher propensity to engage in risky behaviors online and a generally less cautious approach to internet privacy. Educational initiatives are critical in combating sextortion, emphasizing the importance of being aware of online risks and knowing how to manage intimate digital content safely.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Digitální wellbeing: Co to je a proč je důležitý?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 77-79| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1194 | Publikováno: 27.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4033

V digitální éře, ve které žijeme, se technologie staly neoddělitelnou součástí našich životů. Od chytrých telefonů po sociální média, od online práce po digitální zábavu – naše interakce s technologií jsou všudypřítomné. Tato digitální revoluce však přináší nejen výhody, ale i výzvy, které mohou ovlivnit naše fyzické a duševní zdraví. Jedním z pojmů, který se v posledních letech stále více diskutuje, je "digitální wellbeing". Ale co to vlastně znamená a proč je to důležité?

Annotation (English):
E-Bezpečí 2024, 9(1): Page 77-79. Digital Wellbeing: What Is It and Why Is It Important?
In the digital era we inhabit, technology has become an integral part of our lives, from smartphones to social media, from online work to digital entertainment—our interactions with technology are omnipresent. This digital revolution brings not only advantages but also challenges that can impact our physical and mental health. A concept increasingly discussed in recent years is "digital wellbeing." But what does it actually mean, and why is it important? Digital wellbeing can be defined as a state where an individual uses technology in a way that supports their physical and mental health, productivity, and overall well-being. It involves the ability to find a balance between online and offline time, ensuring that technology serves as a tool rather than an addiction or a source of stress.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je ostrakizace v digitálním prostředí, proč k ní dochází, v čem je nebezpečná a jaké jsou následky a co s tím?

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 80-83| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1123 | Publikováno: 28.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4034

Ostrakizace je sociální proces, při kterém je jedinec nebo skupina jedinců vyloučena nebo izolována z určitého společenského kontextu. V digitálním prostředí se ostrakizace projevuje různými způsoby, například vyloučením nebo izolováním z online komunit, skupin nebo diskuzí. To může probíhat formou blokování, vyhazování ze skupin, reportování nebo šíření negativních zpráv o dané osobě. Ostrakizaci lze často najít jako součást kyberšikany, kdy jsou jedinci záměrně vyloučeni, napadáni nebo šikanováni online, například prostřednictvím nepřátelských zpráv, komentářů nebo sdílením osobních informací.

Annotation (English):
E-Safety - Ostracism in the Digital Realm
Ostracism is a social process where an individual or a group is excluded or isolated from a specific social context. In digital environments, ostracism manifests through various means such as exclusion from online communities, groups, or discussions, often implemented through blocking, being kicked out of groups, reporting, or the spread of negative messages about a person. Ostracism is commonly found in the context of cyberbullying, where individuals are deliberately excluded, attacked, or harassed online. The article discusses the dangers and consequences of digital and offline ostracism, its psychological impact on victims including anxiety, depression, lower self-esteem, and the broader social implications it entails.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je ostrakizace v digitálním prostředí, proč k ní dochází, v čem je nebezpečná a jaké jsou následky a co s tím? (2)

Pavel SCHWEINER
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 84-87| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 21 | Publikováno: 28.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4087

Ostrakizace je sociální proces, při kterém je jedinec nebo skupina jedinců vyloučena nebo izolována z určitého společenského kontextu. V digitálním prostředí se ostrakizace projevuje různými způsoby, například vyloučením nebo izolováním z online komunit, skupin nebo diskuzí. To může probíhat formou blokování, vyhazování ze skupin, reportování nebo šíření negativních zpráv o dané osobě. Ostrakizaci lze často najít jako součást kyberšikany, kdy jsou jedinci záměrně vyloučeni, napadáni nebo šikanováni online, například prostřednictvím nepřátelských zpráv, komentářů nebo sdílením osobních informací.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

ICQ končí: Konec jedné éry internetové komunikace

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 88-90| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 2013 | Publikováno: 29.05.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4042

Po téměř třech desetiletích se loučíme s jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších komunikačních nástrojů 90. let a počátku 21. století – ICQ. Tento pionýr mezi instantními messengery, který měl ve své době miliony uživatelů po celém světě, ukončí svůj provoz 26. června 2024. Co vedlo k jeho konci a jaké dědictví po sobě zanechává?

Annotation (English):
E-Safety: The End of an Era in Internet Communication
After nearly three decades, we bid farewell to one of the most iconic and widely used communication tools of the 90s and early 21st century – ICQ. This pioneer among instant messaging services, which once boasted millions of users worldwide, is set to cease operations on June 26, 2024. This abstract explores the reasons behind its termination and the legacy it leaves behind. Initially a revolution in real-time text communication, ICQ's popularity waned with the ascent of newer platforms like MSN Messenger, Skype, and later WhatsApp and Facebook Messenger. The decision to shut down ICQ in 2024 considers not only the diminishing number of active users but also outdated technology and security risks associated with its continued use. The narrative traces the history and rise of ICQ, its peak and gradual decline, and discusses the significant safety risks that contribute to its closure. ICQ’s termination marks the end of an era but also highlights the evolution of digital communication technologies.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Klasické páteční odpoledne

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 91-92| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 484 | Publikováno: 01.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4063

Klasické páteční odpoledne - vydírané dítě, 15letý kluk, říkejme mu třeba David, předala ho k nám do E-Bezpečí Linka bezpečí. Kontakt s neznámou dívkou, sexting, únik intimních materiálů, vydírání, snaha získat peníze. Dítě hotové, vystrašené, neví, co má dělat, bojí se, sebevražedné myšlenky. Komunikace přes Telegram! V angličtině!

Annotation (English):
A Typical Friday Afternoon
A 15-year-old boy, referred to here as David, became a victim of sextortion after engaging with a stranger online. The situation involved sexting and the exchange of intimate images, which quickly escalated to blackmail and demands for money. The incident, handled by the E-Safety Help Line, underscores the psychological terror and confusion experienced by adolescents entangled in such digital threats. Despite the challenges, the intervention process, which moved from calming the victim to collaborating on action steps and coaching on internet safety, resulted in a resolution where the perpetrator was traced to Nigeria. The case exemplifies why internet safety should be mandatorily taught to children at a young age, emphasizing the need for preventive measures and investment in digital education to protect and prepare them for the complexities of the online world.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

AI a dezinformace: Jak umělá inteligence zasahuje do olympijských her v Paříži

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 93-95| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 983 | Publikováno: 05.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4057

Umělá inteligence (AI) je technologický nástroj s obrovským potenciálem, ale také s nebezpečnými možnostmi zneužití. V posledních měsících se stala středobodem mezinárodních debat o bezpečnosti a dezinformacích, zejména v souvislosti s nadcházejícími olympijskými hrami v Paříži 2024.

Annotation (English):
AI and Disinformation: How Artificial Intelligence Intervenes in the Paris Olympic Games
Artificial intelligence (AI) has emerged as a powerful technological force with both immense potential and dangerous capabilities for misuse. In recent months, it has become the focus of international debates on security and misinformation, particularly in relation to the upcoming 2024 Paris Olympic Games. A notable disclosure by Microsoft revealed that Russian governmental agencies are using AI to spread disinformation and destabilize perceptions of the Paris Olympics. This campaign includes the creation of deepfake videos, such as highly realistic yet completely fabricated videos made using AI technology, featuring actor Tom Cruise. These deepfakes are part of a broader goal to damage the reputation of the International Olympic Committee and create a false sense of impending violence at the games. The misuse of AI for such purposes underscores the urgent need for public education on recognizing and verifying information sources online, as well as the development of ethical and legal standards for the responsible use of AI.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to hybridní válka?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 96-98| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1002 | Publikováno: 06.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4059

Hybridní válka je komplexní strategie konfliktu, která kombinuje konvenční vojenské operace s nekonvenčními prostředky a metodami, jako je kybernetická válka, dezinformace, ekonomický nátlak a politický vliv. Tento koncept se stal výrazně aktuálním v 21. století, kdy moderní technologie a globalizace otevřely nové možnosti pro vedení války.

Annotation (English):
Hybrid Warfare
Hybrid warfare is a complex conflict strategy that blends conventional military operations with unconventional means and methods, such as cyber warfare, disinformation, economic pressure, and political influence. This concept has become particularly relevant in the 21st century as modern technologies and globalization provide new means for conducting warfare. It includes the use of both conventional forces like tanks and aircraft, as well as irregular forces and tactics including special operations units, mercenaries, and insurgents. Cyber attacks against infrastructure, state systems, and spreading disinformation through social media are also integral to this warfare strategy. These efforts aim to destabilize political systems and erode public trust in institutions, often escalating into physical violence and significantly impacting international diplomacy and economic stability.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Digitální závislost: Fenomén současnosti

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 99-104| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 811 | Publikováno: 10.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4067

Digitální závislost, známá také jako netolismus, je fenomén charakterizovaný nadměrným a nekontrolovaným používáním digitálních zařízení a internetu. Tento problém se stává stále častějším napříč všemi věkovými skupinami. Tento článek se zaměřuje na definici digitální závislosti, její příznaky, dopady na různé skupiny lidí a strategie pro prevenci a zvládání tohoto problému.

Annotation (English):
Digital Addiction: A Contemporary Phenomenon
Digital addiction, also known as netolism, is a phenomenon characterized by excessive and uncontrollable use of digital devices and the internet. This issue is becoming increasingly common across all age groups. This article focuses on defining digital addiction, its symptoms, impacts on various groups, and strategies for prevention and management. Digital addiction manifests as an inability to control the use of digital technology, thereby leading to neglect of daily responsibilities and social interactions. Additionally, the article discusses how this compulsive behavior can lead to isolation and mental health issues, such as anxiety and depression, underscoring the importance of balanced technology use.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Trollí farmy - co jsou zač a jak fungují

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 105-108| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1629 | Publikováno: 14.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4079

V digitálním věku, kdy sociální média a internetová diskuse hrají klíčovou roli ve formování veřejného mínění, se pojmy jako "troll" a "trollí farma" staly běžnou součástí našeho slovníku. Trollí farmy jsou organizace nebo skupiny, které koordinovaně šíří dezinformace a manipulují online diskusemi za účelem dosažení politických, ekonomických nebo sociálních cílů. V dnešním článku shrneme, jak fungují a v čem jsou nebezpečné.

Annotation (English):
Troll Farms - What They Are and How They Function
In the digital age, where social media and online discussions play a pivotal role in shaping public opinion, terms like "troll" and "troll farm" have become common in our lexicon. Troll farms are organizations or groups that systematically spread misinformation and manipulate online discussions to achieve political, economic, or social goals. Today's article summarizes how they operate and why they are dangerous. Troll farms can be structured in various ways, from informal groups to professional organizations funded by governments or private entities. Their tactics include spreading disinformation, creating fake endorsements, provoking online disputes, and obtaining sensitive information through phishing. This overview shows how troll farms manipulate public opinion and destabilize society through these methods.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Jak lidé přicházejí o účty na Facebooku a jaké triky hackeři používají

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 109-111| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 682 | Publikováno: 16.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4080

Facebook je jednou z nejrozšířenějších sociálních sítí na světě, s miliardami uživatelů, kteří každý den sdílejí osobní informace, fotky a komunikují s přáteli a rodinou. Tato obrovská databáze osobních údajů přirozeně přitahuje pozornost hackerů a kyberzločinců. V následujícím článku se podíváme na nejčastější způsoby, jak lidé přicházejí o své účty na Facebooku, a jaké triky hackeři používají.

Annotation (English):
How People Lose Their Facebook Accounts and the Tricks Hackers Use
Facebook, one of the world's most widespread social networks with billions of users, attracts hackers and cybercriminals due to its vast database of personal information. This article examines the most common ways people lose their Facebook accounts and the tricks hackers employ. Techniques include phishing attacks, where users are deceived into providing their credentials via fake login pages; the use of weak and reused passwords; malware that records keystrokes; social engineering tactics where hackers manipulate individuals into revealing their credentials; and exploiting vulnerabilities in third-party applications linked to Facebook. To protect accounts, it is recommended to use strong, unique passwords, enable two-factor authentication, be cautious of phishing attempts, keep software updated, and avoid suspicious emails and messages. If an account is compromised, Facebook provides specific links for reporting and recovering accounts.


PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to FOPO? A jak se s ním vypořádat?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 112-115| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 721 | Publikováno: 17.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4094

FOPO (Fear of Other People's Opinions) je fenomén, který označuje strach z toho, co si o nás myslí ostatní lidé. Tento strach může výrazně ovlivnit naše rozhodování, chování a celkovou pohodu. V dnešní době, kdy jsme neustále vystaveni záznamům životů druhých lidí skrze sociální média, je FOPO velmi častý.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Co je to Bluetooth?

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 116-117| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 301 | Publikováno: 21.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4102

Bluetooth je bezdrátová technologie, která nám umožňuje propojit různá elektronická zařízení na krátkou vzdálenost bez potřeby kabelů. Může jít například o připojení mobilního telefonu k bezdrátovým sluchátkám, přenos souborů mezi počítačem a telefonem, nebo propojení chytrých zařízení v domácnosti.

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT

Právě vychází příručka: Rizika spojená s umělou inteligencí pro seniory

Kamil KOPECKÝ
E-Bezpečí 2024, Vol. 9(1): 118-120| ISSN: 2571-1679 | Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci | Přečteno: 1283 | Publikováno: 22.06.2024 | Fulltext: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=4107

Umělá inteligence (AI) se stává stále větší součástí našeho každodenního života, technologie, které využívají AI, se nacházejí v našich mobilních telefonech, počítačích, internetových vyhledávačích, sociálních sítích, a dokonce i v domácích spotřebičích. S produkty umělé inteligence – články, obrázky, fotografiemi či videi se stále častěji setkáváme také v prostředí internetu.   

PDF FORMAT WORD FORMAT HTML FORMAT