E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2023, 8(1): Page 11-12. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3085

Prevence ve školách zaměřená na rizika kyberprostoru pokračuje i v roce 2023

Pavel SCHWEINER


I v roce 2023 E-Bezpečí navštěvuje školy z celé České republiky, na kterých naši lektoři besedují s žáky o bezpečném a rizikovém chování v online prostředí. Od začátku roku jsme navštívili základní školy v Praze, v Ptení, Napajedlích, Otaslavicích, střední školu v Boskovicích a řadu dalších. V základních školách se soustředíme na témata kyberšikana a kybergrooming, nicméně u starších žáků se věnujeme i problémům spojeným se sdílením intimních materiálů.  

Základem našich aktivit je přímý bezprostřední kontakt s žáky, přičemž problematika rizik spojených s virtuálním prostředím je jim velmi blízká, protože v online prostředí tráví velkou část svého volného častu. S lektory děti běžně sdílí své zkušenosti s kyberprostorem, poskytují jim zajímavé informace o nových fenoménech, se kterými se na internetu setkali, lektoři je na oplátku seznamují s tím, jak zvýšit v online prostředí své bezpečí, jak si zabezpečit účet tak, aby do něj nikdo nepronikl, a jakým způsobem si mohou v online prostředí ověřovat informace - třeba identitu svého virtuálního kamaráda. Naši lektoři aktivně využívají také anonymizované případy z naší poradny (ročně naše poradna řeší cca 500 případů, z nich zhruba polovinu tvoří případy dětí, které se ocitly v nebezpečné situaci). 

Více ke vzdělávání projektu E-Bezpečí zde

 FnOgLK8XwAAoSt0.jpg FmwQ95eWYAEJf_B.jpg  20230127_095337.jpg pajce.jpg