E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2023, 8(1): Page 6-7. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3070

Názory, emoce a svoboda projevu

Kamil KOPECKÝ


Dnes si připomeneme, co je to svoboda projevu a proč je pro demokracii důležitá.
☝️ Svoboda projevu je naše právo - žijeme v demokratické zemi a právo vyjadřovat svůj názor má naprosto každý občan, ať už je to volič Losny, nebo Mažňáka. Neupírejme tedy toto právo lidem, kteří zastávají jiné názory, než máme my sami! Mají na to stejné právo jako my!
? Problém je v tom, že při vyjádřování odlišných názorů nás velmi často začnou ovládat emoce, které v nás dokáží vyvolat intenzivní nenávist, kvůli které pak začneme svým oponentům nadávat, nebo jim dokonce vyhrožovat, napadat je, vydírat je, vyzývat ostatní k naší likvidaci apod. ?? V tento okamžik se dostáváme za hranice projevu - svoboda projevu totiž není bezbřehá!
☝️ Hranice (omezení) svobody projevu jsou naznačeny v naší Ústavě - V Listině základních lidských práv a svod - ve článku 17 (4). Svobodu projevu lze omezit zákonem třeba v situaci, kdy musíme chránit práva a svobody jiných, chráníme bezpečnost naší země, chráníme veřejné zdraví apod. ‼️ Pokud tyto hranici překročíme, riskujeme, že můžeme být za naše jednání souzeni a odsouzeni.

Co si z toho odnést? Vyjadřujme a šiřme jakékoli názory, ale chovejme se u toho zodpovědně - neurážejme oponenty, snažme se být racionální a pokusme se šířit takové informace, které jsou pravdivé a fakticky správné. Díky, že jste zodpovědní.