E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2023, 8(1): Page 4-5. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3060

Co je to polarizace, jak funguje a čím je riziková?

Kamil KOPECKÝ


K velmi častým informačním poruchám (kognitivním zkreslením) patří tzv. POLARIZACE, neboli černobílé vidění světa či černobílá perspektiva (my vs. oni).K polarizaci může docházet mimoděk a nevědomky, ale také cíleně - velmi často je totiž využívána v rámci politických kampaní k rozštěpení společnosti na dva opačné protipóly, přestože ve skutečnosti tyto protipóly proti sobě nestojí (či původně nestály). Polarizace je také častým nástrojem dezinformačních kampaní.
Několik příkladů polarizace:
 
➡️ BUĎ JSI PRO MIGRACI, NEBO JSI PROTI MIGRACI
Ve skutečnosti většina populace nepodporuje nekontrolovanou migraci, ale kontrolovaná migrace jí nevadí - třeba ze Slovenska, Vietnamu apod. Většina nezastává žádný z extrémů.
 
➡️ BUĎ JSI PRO OČKOVÁNÍ, NEBO JSI PROTI OČKOVÁNÍ
Ve skutečnosti si většina očkovaných dobře uvědomuje rizika, která jsou s očkováním spojena, neignorují je, nezastávají extrémní postoje.
 
➡️ MLADÍ VOLÍ KANDIDÁTA 1, STAŘÍ VOLÍ KANDIDÁTA 2
Ve skutečnosti volí kandidáty 1 a 2 jak mladí, tak staří, jen v různých poměrech... u jednoho mohou převažovat mladí, ale samozřejmě má podporu i starších voličů.
 
➡️ PRAHA VOLÍ KANDIDÁTA 1, ZBYTEK REPUBLIKY KANDIDÁTA 2
Ve skutečnosti dostali kandidáti 1 a 2 hlasy jak v Praze, tak i mimo Prahu, v Praze pouze dostal více hlasů kandidát 1, ve zbytku republiky kandidát 2. Jejich voliči jsou ale na celém území.
 
➡️ NA VENKOVĚ ŽIJÍ NEVZDĚLANÍ HLUPÁCI, VE MĚSTECH VZDĚLANÍ INTELEKTUÁLOVÉ
Ve skutečnosti vzdělaní i nevzdělaní žijí naprosto všude, jak ve městech, tak i na vesnici.
 
? Nenechme se strhnout do extrémů, svět není černobílý, ale barevný.
 
FRAGMENTOVANA.jpg