E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2023, 8(1): Page 1-3. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3021

Novoroční bilancování

Kamil KOPECKÝ


Začal nový rok... a předtím, než se pořádně rozjede, dovolte nám alespoň v krátkosti shrnout to, co se nám pro vás dařilo vytvářet v roce předcházejícím.

Vážení a milí čtenáři,
právě nám začal nový rok a proto mi dovolte, abych alespoň krátce shrnul to, co se nám v minulém roce podařilo, co jsme úspěšně dokončili nebo naopak nastartovali, a zároveň poděkoval všem kolegům, díky kterým tyto výstupy vznikly.

Základem naší práce je vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti (především pak oblast prevence) a v loňském roce jsme si ho skutečně užili - zrealizovali jsem několik set vzdělávací akcí pro žáky, učitele a rodiče, a to díky podporám statutárních měst (Olomouc, Ostrava), Ministerstva školství ČR, EU programu InterReg,  ale také díky trvalé a velmi důležité pomoci firem, především pak našeho generálního partnera O2, který nám již mnoho let dotuje jak naše vzdělávací aktivity, tak i činnost poradny. Zde velké díky Kláře Hrubé z našeho týmu, která akce zorganizovala, a samozřejmě všem lektorům, kteří vše v terénu odpracovali.

Díky hubu CEDMO se nám podařilo vytvořit a nastartovat zbrusu nové vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku mediální výchovy a mediální gramotnosti, přičemž do konce roku naším programem Pravda a lež v online světě prošlo více než 1000 pedagogů z celé ČR (další kurzy tohoto budou následovat i v roce letošním). Zde velmi oceňujeme spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy, se kterou tyto aktivity realizujeme. V rámci tohoto projektu vznikla také příručka pro učitele s náměty do výuky, která vyjde v tištěné podobě na začátku letošního roku, bude však k dispozici také v online podobě, a to zcela zdarma (zde velké díky především Dominiku Voráčovi, který si sestavení brožury s aktivitami vzal na starost).

Společně s kolegy jsme také v loňském roce vydali novou knížku Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky - náměty na výukové aktivity narvanou vzdělávacími aktivitami v oblasti prevence rizikového chování, která zaznamenala velký úspěch a kterou si stáhly (a věříme i aktivně využívají) tisíce učitelů a rodičů z celé ČR. Zde patří díky především mým spoluatorům - Lukáši Kubalovi a Renému Szotkowskému, díky kterým jsme toto dílo úspěšně dotáhli do zdárného konce.

V rámci vzdělávání jsme inovovali naše e-learningové kurzy, rozšířili videokurz pro učitele a rodiče, stejně tak nachystali desítky vzdělávacích videí a animací, které lze s úspěchem využít jak ve výuce, tak v rámci popularizačních aktivit. Roste nám náš kanál na YouTube a také na Instagramu, v menší míře pak fungujeme na Twitteru..

Tým naší poradny v roce 2022 zachytil celkem 486 případů, což je opět o něco víc, než tomu bylo v roce minulém. Ve více než polovině případů nás anonymně kontaktovaly děti v nouzi, které potřebovaly vyřešit svůj problém spojený s internetem, o kterém se neměli dozvědět jejich rodiče. Zde děkuji především našim stálým poradcům, ať už je to Michal Jančík, Pavel Schweiner a další, ale také Policii ČR, se kterou udržujeme výbornou spolupráci již desítky let.

Nesmíme zapomenout také na aktivity výzkumné - v roce 2022 jsme zrealizovali dva velké výzkumy - společně se společností O2 jsme provedli výzkum zaměřený na problematiku bodyshamingu a souvisejících fenoménů (Děti a kult krásy v online světě) a ve spolupráci s firmou Microsoft jsme se podrobněji zaměřili na problematiku sharingu (Sharenting u českých rodičů). Věříme, že jejich výsledky na jedné straně rozšíří úroveň poznání v těchto oblastech, na straně druhé budou smysluplně integrovány jak do vzdělávacích, tak osvětových aktivit. E-Bezpečí o to samozřejmě bude usilovat.

Celý minulý rok jsme pro vás samozřejmě aktualizovali naše webové stránky, ať už jde o portál E-Bezpečí, nebo naše další weby (kybergroomig.cz, sexting.cz, stopcybercrime.cz apod.). Jsme velmi rádi, že naše weby aktivně využíváte a pravidelně navštěvujete. 

Vážíme si vaší přízně a těšíme se na spolupráci i v letošním roce.
Vše dobré a buďte v bezpečí!

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
vedoucí projektu E-Bezpečí a Centra PRVoK
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

kamil_bilancovani.JPG