E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2022, 7(2): Page 103-105. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=3011

Případy vydírání dětí intimními fotkami přicházejí do poradny E-Bezpečí i týden před Vánocemi. 

Kamil KOPECKÝ


Týden před Vánoci se v poradně E-Bezpečí neustále objevují nové případy spojené se sextingem, únikem intimních materiálů do online prostředí a následným vydíráním či vyhrožováním. Děti se obávají, že přestože si útočníka zablokují a budou ho ignorovat, stejně může jejich fotografie zveřejnit. Únikům fotografií do veřejného prostoru se totiž nedá vždy zabránit.

 

“Bohužel, děti mají často pravdu - jakmile totiž neznámému v online prostředí poskytly své erotické materiály, vždy existuje riziko, že fotografie zveřejní,” upozorňuje Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí týmu E-Bezpečí. Zároveň dodává: “Konsensuální sexting (tj. dobrovolné sdílení intimních materiálů s jinými osobami) sice může být pro děti vzrušující, nese však s sebou řadu rizik, se kterými je třeba počítat.”

Na poradnu E-Bezpečí (www.napisnam.cz) se obracejí jak dívky, tak i chlapci. Jejich problémy jsou však velmi podobné - na počátku bylo nevinné seznámení třeba na Snapchatu, Instagramu či Facebooku, následovala výměna běžných fotografií či videí, konverzace se však stala stále intimnější a nakonec uživatelé začali provozovat sexting. Jakmile pak dítě své vlastní intimní materiály jiné osobě odešle, riskuje vydírání a vyhrožování. Méně časté jsou pak snahy vylákat dítě na osobní schůzku.

“Po úvodní nevinné konverzace doplněné sextingem zpravidla dojde ke zlomu a styl konverzace se zásadně promění, objeví se především různé druhy výhrůžek ve stylu - pokud mi nepošleš peníze, rozešlu tvé fotografie všem lidem, kteří tě sledují na Instagramu, všem tvým známým, včetně rodičů, učitelů a spolužáků,” vysvětluje Kopecký. “Děti jsou v online prostředí velmi citlivé na to, jak je vnímá jejich okolí, obávají se, že by mohly mít ostudu, bojí se svěřit se s problémem dospělým (rodičům, učitelům), protože se obávají jejich reakce,” dodává.

Úplně odstranit intimní materiály z internetu je však nemožné - přestože jde dílčí část fotografií z internetových služeb vymazat, je třeba uvědomit si, že materiály má stále k dispozici osoba, které je dítě poskytlo. A ta je může opakovaně zveřejnit kdykoli a kdekoli. Strach dětí ze zveřejnění je pak obrovský a v extrémních případech silného psychického nátlaku může vyústit až k sebepoškozování či dokonce sebevraždě dítěte. 

“Děti, které nás kontaktují, zažívají skutečně silný stres, bývají traumatizovány, nevidí řešení svého problému, nechtějí se svěřit, v žádném případě nechtějí kontaktovat policii (proto také velká část případů není evidována a neprojevuje se v policejních statistikách), chtějí především odstranit závadný obsah a zbavit se osoby, která zneužila jejich důvěry,” vysvětluje Kopecký.

Podle výzkumných zjištění (Univerzita Palackého, O2, 2017, Eset, Policie ČR, 2022) sexting provozuje od 14 do 16 % českých dětí, kritické období, kdy děti začínají sexting provozovat, nastává kolem 13-14 roku věku dítěte. Důvody, proč děti sexting realizují, jsou různé - děti často sexting vnímají jako běžnou součást seznamování či vztahu, často také sexting bývá reakcí na intimní fotografie a videa, která jim zaslala osoba, se kterou komunikovali. Co je zajímavé - velká část dětí, které sexting provozují, si neuvědomuje, že se mohou dopustit trestného činu.

“Děti velmi často neznají základní právní limity, které s sebou sexuální dospívání nese. Od 15 let dle zákona sice mohou mít sex, nesmí se však u sexuální aktivit fotit či natáčet, a to až do 18 let. Pokud by totiž toto činily, mohou se dopouštět výroby a šíření tzv. dětské pornografie (§ 192 a 193 TZ),” doplňuje Kopecký.

V letošním roce poradna E-Bezpečí řešila celkem 478 případů (k 23. 12. 2022), přičemž 80 procent bylo spojeno právě s úniky intimních materiálů do online prostředí. Veškeré služby poradny jsou pro děti i dospělé zdarma. Činnost poradny můžete podpořit pomocí tohoto odkazu. Každá pomoc se počítá!

Redakce E-Bezpečí

{loadposition reklamagoogle2}