E-Bezpečí - Open Access Journal
E-Bezpečí 2022, 7(2): Page 50-51. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2854

Fact-checking vs. debunking

Kamil KOPECKÝ


Termíny fact-checking a debunking jsou obsahově velmi podobné a vzájemně se prolínají, oba termíny se týkají ověřování a posuzování informací v informacemi přesyceném světě moderních technologií. V dnešním textu si objasníme drobné rozdíly, které od sebe oba termíny odlišují. 

 

 

Fact-checking je proces ověřování toho, zda jsou všechny informace uvedené v psaném textu (např. zpravodajském článku, příspěvku na sociální síti, ale také např. politickém projevu apod.) správné, tj. zda odpovídají pravdě. Fact-checking je nestranný a jeho hlavním výsledkem je posouzení pravdivosti, tedy zda je konkrétní informace pravdivá či nepravdivá, tj. zda je v souladu s ověřitelnými fakty. Fact-checking můžeme rozdělit na 2 základní typy:

  1. ante-hoc fact-checking– tj. ověření informace předtím, než je zveřejněna (např. redakcí, autorem apod.),
  2. post-hoc fact-checking– tj. ověření informace poté, co byla publikována (např. jinou organizací než tou, která zprávu zveřejnila).

Debunking, neboli tzv. vyvracení (dez)informací a jiných druhů nepravdivých informací, je velmi podobný fact-checkingu, nemusí být ale nestranný a může být zacílen např. na strategické problémy, které mohou způsobit vážné celospolečenské škody (tj. debunking se nezaměřuje na nepravdivé informace, které nemají velký společenský dopad, dochází u něj k prioritizaci konkrétních témat a problémů) (NATO, 2021). Také u debunkingu dochází k odhalování nepravdivých informací, jejich posouzení, katalogizaci, odhalování zdrojů dezinformací a konspirací, posilování vzdělávání, ale také např. realizaci různých osvětových kampaní. Obecným cílem debunkingu je tedy minimalizovat škody, které mohou být způsobeny dezinformacemi či jinými druhy nepravdivých informací. Debunking bývá spojen také s odhalováním různých mýtů a legend (např. v oblasti paranormálních jevů, konspirací, UFO, městských legend apod.). 

Pro E-Bezpečí
Kamil Kopecký

Zdroje:
Fact-checking and Debunking: a best practice guide to dealing with disinformation.
NATO Strategic Communication. Online: https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/nato_stratcom_coe_fact-checking_and_debunking_02-02-2021-1.pdf

Debunker. Wikipedia. Online: https://en.wikipedia.org/wiki/Debunker