E-Bezpečí 2022, 7(2): Page 75-77. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=2943

Knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky je tu! Pomůže učitelům integrovat témata spojená s online bezpečností do běžné výuky

Kamil KOPECKÝ


Právě v těchto dnech vychází na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nová knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky, která je určena především učitelům a žákům. Své využití však najde také u rodičů, které v ní mohou najít širokou paletu témat, která mohou se svými dětmi probírat např. v rámci preventivních aktivit. Bonusem je, že publikace je v elektronické podobě učitelům či rodičům zcela zdarma.

 

“Knížku jsme navrhli především jako publikaci didaktickou, zacílenou přímo na učitele základních či středních škol a další vzdělavatele, kteří pracují s dětmi. Publikace tvoří ucelený soubor aktivit (námětů do hodin, pracovních listů a dalších činností), které se zaměřují na posilování digitální a mediální gramotnosti žáků, přičemž aktivity jsou uspořádány do 8 tematických oblastí odrážejících problémy, se kterými se děti v současnosti setkávají v online prostředí,” uvádí Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, hlavní autor publikace.

V knížce tak narazíme na aktivity které se zaměřují na základy počítačové bezpečnosti, na problematiku zabezpečení účtů, digitální stopy, sdílení a označování uživatelů v prostředí sociálních sítí, nechybí ani kapitoly věnované mobilním telefonům a jejich zabezpečení. 

bezpecnechovani1.jpg

(Autor fotografie: Lukáš Kubala)

Velká část aktivit míří na problematiku agrese v online prostředí a na témata, která jsou spojená s internetovým seznamováním. Nechybí zde pracovní listy spojené s kyberšikanou, influencerstvím a jeho riziky, další úkoly se věnují tématům spojeným se sextingem, rizikovým chatováním, online seznamováním či falešnými profily na sociálních sítích.

Lektor projektu E-Bezpečí a spoluautor publikace Lukáš Kubala z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dodává: „Přestože se v naší knížce věnujeme tradiční problematice v podobě online agrese či nebezpečného online seznamování, zaměřujeme se i na nové trendy z oblasti počítačové bezpečnosti a věnujeme se i stále různorodějším rizikům sociálních sítí. Za aktuální podněty samozřejmě vděčíme i dětem a studentům, se kterými jsme jako lektoři projektu E-Bezpečí každodenně v kontaktu a diskutujeme s nimi.“

Jedna z důležitých kapitol je také věnována problematice online podvodů, jejichž terčem se stávají v online prostředí také děti. Na sadě konkrétních reálných případů z praxe se žáci dozvídají, jak online podvody fungují, na co si dávat pozor např. v oblasti jazykové, jak je důležité čtení s porozuměním apod.

“Oblast online podvodů a podvodného jednání je velmi rozsáhlá a nevyhýbá se žádné věkové kategorii. Považujeme za velmi důležité seznamovat děti s touto problematikou již od útlého věku, aby byly schopny nejen reagovat na aktuální online rizika spojená s podvody, ale aby byly schopny případně poučit rodiče a zvláště pak seniory, kteří bývají velmi častými oběťmi podvodného jednání na internetu,” uvádí spoluautor publikace René Szotkowski z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Důležitá část je věnována také problematice autorského práva a pirátství, o kterém mají žáci (ale i dospívající) často velmi zkreslené představy. Proto jsou do publikace zařazeny úkoly zaměřené např. na problematiku fotografování osob na veřejnosti a sdílení fotografií v rámci sociálních sítí, nechybí ani téma stahování a sdílení audiovizuálních děl. Samozřejmostí jsou také úkoly věnované online hrám a jejich rizikům, stejně jako aktivity zaměřené na nebezpečné výzvy (tzv. challenge).

bezpecnechovani2.jpg(Autor fotografie: Lukáš Kubala)

Všechny aktivity jsou pak doplněny o metodický výklad a doporučení pro pedagogy. Věříme, že se vám publikace bude líbit a že pomůže posílit bezpečnost dětí (a dospělých) v online prostředí.

Knížka Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky je v elektronické podobě ZDARMA ke stažení zde

Redakce E-Bezpečí

Zdroj:

Kopecký, K., Szotkowski, R., Kubala, L. Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. 164 stran. ISBN 978-80-244-6198-4 (online: PDF).