E-Bezpečí 2019, 4(1): Page 58-62. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1454

Veřejnoprávní média jsou nesmírně důležitá pro bezpečnost státu. Ten kdo útočí na jejich nezávislost, ohrožuje bezpečnost celé země.

Kamil KOPECKÝ


Veřejnoprávní média jsou v posledních letech pod neustálým a stále se zvyšujícím tlakem politiků, ale také veřejnosti. Politici některých politických stran napadají objektivitu a vyváženost vysílání, přestože je podle výzkumných dat (2018) vyváženost zpravodajství ČT 98 %, volají dokonce po zestátnění veřejnoprávních médií, omezení jejich rozpočtu (či přímo zrušení koncesionářských poplatků), či chtějí přímo zasahovat do obsahu vysílání a skladby témat a pořadů. Důvěra v Českou televizi klesá, index důvěryhodnosti se snížil na 63-65 procent (2017), což sama instituce přičítá především vnějším okolnostem - zpochybňování její nezávislosti alternativními médii, útokům dezinformačních médií, útokům vysokým představitelům politické reprezentace včetně prezidenta apod.

Co si budeme namlouvat, i v českých veřejnoprávních médiích nalezneme pracovníky, kteří se dopouštějí chyb. Ano, i Česká televize čas od času zveřejní nepravdivou informaci (počet nepravdivých informací zveřejněných ČT se pohybuje na hranici statistické odchylky), ale nejde o nic, co by bylo pravidlem. Navíc u všech typů zpráv je vždy uveden zdroj, jak vyplývá z povinnosti ČT (a jejího kodexu). Jde tedy o médium, které - přestože je velmi kvalitní - má i svoje mouchy. Mimochodem - pokud Česká televize něco nepravdivého zveřejní, nese za to následky před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

Přesto však nelze toto médium odsuzovat jako celek, jeho úloha v demokratické společnosti je velmi významná - v řadě situací naprosto klíčová.

Audit národní bezpečnosti vypracovaný Ministerstvem vnitra ČR řadí v rámci své SWOT analýzy mezi nejdůležitější nástroje umožňující bránit ČR před vlivy cizích mocností právě robustní veřejnoprávní média institucionálně nezávislá na státní moci. Naopak mezi slabé stránky obrany řadí slabou odolnost veřejnosti proti ovlivňování a snahám snižovat důvěru v demokratický právní stát metodou dezinformačních kampaní, slabou odolnost veřejné správy a politické reprezentace proti ovlivňování a získávání informací, případy vědomé i nevědomé spolupráce, ale také např. slabou odolnost veřejné správy a politické reprezentace proti ovlivňování a získávání informací a případy vědomé i nevědomé spolupráce.

Audit v zásadě přesně odráží současnou situaci, ve které se část politické moci snaží nad veřejnoprávními médii převzít kontrolu a ovlivnit jejich produkci (např. prostřednictvím snížení rozpočtu apod.), případně je rovnou zlikvidovat odstavením od příjmu (např. zrušením koncesionářských poplatků, zrušením možnosti přivydělat si reklamou - která je v případě veřejnoprávních médií naprosto marginální atd.).

Jaký je tedy hlavní smysl veřejnoprávních médií (především České televize) v oblasti bezpečností?

1. Poskytovat pravdivé informace (=ověřované informace, zpravodajství)

V současnosti mají informace nesmírnou hodnotu, ovlivňují životy všech obyvatel v České republice, rozhodují o tom, kdo bude v zemi vládnout, koho volit, mění veřejné mínění, apod. Je tedy nutné mít k dispozici nástroj, který nám tyto informace dodá. Můžeme debatovat o tom, jak zajistit, aby bylo 100 procent zpráv pravdivých, jak zajistit, aby byly informace objektivní a vyvážené, nemůžeme ale spekulovat o tom, že bychom chtěli o tyto informace přijít. Protože není nikdo jiný, kdo by nám je dodal - komerční média jsou hnána především ziskem a obrovské množství zpráv přebírají právě z ČTK, což je také veřejnoprávní instituce. Samozřejmě část soukromých médií sdílí dezinformace všeho druhu, aniž by je zajímala reálná faktická pravdivost - jde o clickbaity, zisk, dostatečný počet followerů.

S pravdivostí úzce souvisí slova objektivita a vyváženost, což jsou parametry, které stoprocentně nedokáže naplnit žádné médium, k ideálům se však lze přiblížit. A česká veřejnoprávní média o to aktivně usilují. Velmi důležitá je také odolnost veřejnoprávních médií vůči dezinformacím a hybridním hrozbám - je podstatně snadnější ovlivnit populaci třeba v rámci sociálních sítí, než zásadně ovlivnit zpravodajství České televize.

2. Zajistit informace a pomoc v krizové či mimořádné situaci

V případě živelných katastrof veřejnoprávní média aktivně pomáhají jak s řešením situace, tak i odstraňováním následků. Provozují různé druhy povodňových zpravodajství, zveřejňují výstrahy, informují o postupech ochrany i obrany v mimořádných situací apod. Informují o výpadcích proudu, kalamitních situacích, ale třeba i nebezpečných výrobcích, aktivně pomáhají řešit třeba spotřebitelské problémy atd. Mimochodem, na webu České televize nalezneme velké množství pořadů a informací věnovaných právě stavu ohrožení.

3. Pomáhat v případech pátrání po hledaných osobách

Veřejnoprávní média běžně sdílejí informace o hledaných osobách, např. v případech pátrání po ztracených dětech. 

4. Aktivně odhalovat korupci a další formy kriminality

Právě díky veřejnoprávním médiím a investigativnímu zpravodajství došlo v posledních letech k odhalení velkého množství korupčních kauz a dalších forem kriminálního jednání. Samozřejmě osobám, které jsou do korupce a nelegálních aktivit zapojeny, toto nevyhovuje a často je napadají a nálepkují. Ale jedním ze základních úkolu veřejnoprávních médii je právě nelegální činnost odhalovat - a nebát se zabývat se i vrcholnými politiky.

5. Provozovat různé druhy charitativní činnosti

Například nejrůznější formy sbírek, benefičních akcí, koncertů apod. Cílí třeba na tělesné postižené, seniory, děti, ale třeba také obětem katastrof. 

6. Podporovat vzdělanost

Prostřednictvím svých programů systematicky podporovat vzdělanost populace, skrz své kanály vzdělávat a popularizovat vědu.

7. Udržovat povědomí o národní identitě

Veřejnoprávní média aktivně upozorňují na různá důležitá výročí a události spojené s historií českého státu. Připomínají události, na které jsme již zapomněli, udržují paměť národa. Podporují vzdělávání mladé generace.

8. Českou republiku prezentovat jako součást EU a NATO

Česká republika je stále ještě členem EU a NATO a Česká televize o tom aktivně informuje, prezentuje ČR jako zemi, která je součástí těchto uskupení, která má své spojence, která se cítí být funkční součástí těchto struktur apod. Někteří teoretici a výzkumníci upozorňují na to, že je Česká televize vůči EU málo kritická a málo analytická (viz např. vyjádření Jaromíra Volka a Jana Jiráka zde), to však neznamená, že by vůči EU měla zaujmout negativní postoj! Právě toto téma lze snadno zahrnout do požadavků na změny ve zpravodajství - více se ptát i na nepříjemná témata. Na druhou stranu - jak budou potom přehnanou kritiku hodnotit naši spojenci je ve hvězdách...

Veřejnoprávní média jsou pro bezpečnost země zásadní a jejich likvidace by de facto znamenala likvidaci demokratické společnosti jako takové. Otevřela by cestu k čisté totalitě, jejímž hlavním znakem jsou státní média neumožňující demokratickou diskusi (podle vzoru Severní Korea), která slouží jako PR kanály stávajícím vládám. Kdokoli tedy chce česká veřejnoprávní média zestátnit, nebo dokonce zlikvidovat, směřuje nás do společnosti ryze totalitní…

Pro E-Bezpečí
Kamil Kopecký


P. S. Jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními, státními a komerčními médii? Mrkněte na náš Youtube kanál.

Zdroje:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf
https://www.lidovky.cz/byznys/media/vyvazenost-zpravodajstvi-ct-98-procent-tvrdi-analyza-je-to-slozitejsi-upozornuje-expert.A180903_112226_ln_domov_jho