E-Bezpečí 2018, 3(2): Page 57-60. Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1353

Komentář: Mrtví lidé na Facebooku

Kamil KOPECKÝ


Každý, kdo je v prostředí Facebooku aktivní, jistě zná celou řadu upozornění, pomocí kterých nám Facebook připomíná třeba narozeniny, důležité životní události nebo prostě jen zajímavé příspěvky na zdech našich přátel. Před časem mě však Facebook upozornit na narozeniny bývalého kolegy z práce, který je však již několik let po smrti. Jeho profil však nikoli – ačkoli zesnulý kolega již řadu let nepřispívá na svou virtuální facebookovou zeď, aktivně na ni přispívají ostatní uživatelé Facebooku – zeď je plná příspěvků jeho přátel, kteří mu přejí všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví a hodně životních úspěchů. Ačkoli jsem na zeď kolegy umístil upozornění, že zesnul již před mnoha lety, jeho přátele to neodradilo a přání pevného zdraví posílají nadále…
 
Letmo jsem prohlédl i profily dalších – již dávno zesnulých kolegů, kteří v důchodovém věku úspěšně rozjeli své virtuální identity – a situace se opakovala i u nich, virtuální přání štěstí a zdraví přetrvala a trvají do současnosti. Co se vlastně stane s profilem na Facebooku, pokud uživatel zemře?
 

V zásadě mohou nastat 3 možnosti:
1. Profil existuje nadále, protože ho nikdo – např. příbuzný zesnulého – Facebooku nenahlásí a nenechá ho smazat či přepnout do podoby tzv. pamětní stránky. V podstatě všechny profily osob, o kterých jsem věděl, že zemřeli, existují v této podobě.

2. Profil se přepne do podoby tzv. pamětní stránky (tzv. zvěčněné účty). O přepnutí profilu do této podoby je potřeba požádat pomocí speciálního formuláře.

3. Profil je smazán. O jeho odebrání pak mohou požádat rodinní příslušníci či blízké osoby zesnulého, a to opět pomocí speciálního formuláře.

Již v roce 2015 zavedl Facebook do svých pravidel ustanovení oprávněné osoby, které bude umožněno spravovat náš účet po naší smrti. Ta se sice nemůže přihlásit na účet pod identitou zesnulé osoby, může však odpovídat na požadavky přátel, aktualizovat profilová fota, informovat o pohřebním obřadu apod. Stejně tak Facebook zavedl do nastavení účtu možnost odstranit účet po smrti. Jinými slovy – v současnosti je součástí každého účtu na sociální síti Facebook naše virtuální závěť.

facebook po smrti

Nastavení pověřené osoby, která se bude starat o váš virtuální pomníček

Podobnou závěť můžete uzavřít i s populárním Googlem – ten umožňuje prostřednictvím Správce neaktivních účtů zvolit, co se stane s účtem v situaci, kdy zemřete nebo přestanete používat Google.

Co je zajímavé, Facebook počítá do statistiky počtu svých uživatelů i profily uživatelů zesnulých! Podle odhadů statistické společnosti Digital Beyond je značná část uživatelů Facebooku již delší dobu po smrti a do roku 2098 (podle profesora Hachemy Sadikki z Massachusetts), podle jiných odhadů do roku 2065 převáží počet mrtvých uživatelů nad živými.

V roce 2013 zemřelo přibližně 290 000 uživatelů Facebooku z USA, celosvětově pak pravděpodobně několik milionů uživatelů, kteří po sobě zanechali účty na Facebooku. Za sedm let se počet mrtvých zdvojnásobí, za dalších sedm let opět atd.
Podle údajů z roku 2018 je v současnosti na Facebooku přibližně 50 milionů profilů mrtvých uživatelů.

facebook tombstone

(Foto: Newsweek)

Velká část z nich není přepnuta do podoby virtuálního pomníčku - uživatelské profily zesnulých jsou k nerozeznání od profilů živých osob, v řadě případů se na nich také automaticky objevuje obsah - třeba horoskopy či zprávy z různých druhů aplikací. Jen komunikace na uživatelské úrovni je jednosměrná - nebožtík neodpovídá (což mohou změnit chatboti a jiní virtuální asistenti).

Přemýšleli jste někdy o tom, zda jde profil zemřelého nějakým způsobem zneužít? A děje se to? Ano, děje. Řada z médií upozorňuje na to, že se profily mrtvých osob dají zneužít např. k různým druhům internetových podvodů (např. tzv. scamu). Podvod funguje jednoduše – pachatel vytvoří tzv. klon profilu zesnulého (vytvoří si nový profil s použitím informací z profilu zesnulého uživatele, o klonování profilů jsme psali např. zde) a pomocí tohoto profilu osloví facebookové přátele zesnulého s prosbou o pomoc – např. nutně potřebuje poskytnout finanční prostředky, uhradit kredit, případně nám pošle odkaz, který nám do počítače nahraje virus. Pachatelé ovšem často netuší, že jde o profil zesnulého – a nyní si představte ten šok, když vás na Facebooku osloví váš 5 let mrtvý dědeček s prosbou o finanční pomoc! Nebo ještě hůře, ze záhrobí vás osloví vaše manželka či manžel.

Nabízí se samozřejmě celá řada dalších etických problémů, které by vydaly na amostatný text. Přenechám tedy toto téma tedy dalším – povolanějším autorům, kteří se dokáží hlouběji ponořit do problematiky skutečné a virtuální smrti.

Co říci závěrem? Najděte si chvilku a vyplňte na Facebooku svou virtuální závěť – definujte svou oprávněnou osobu, případně rovnou zvolte smazání celého profilu. Předejdete pak nevhodnému nakládání s vaším profilem… a vlastně i odkazem.

Pro E-Bezpečí
Kamil Kopecký

P.S. Pokud chcete zůstat v online světě „nesmrtelnými“, vyzkoušejte třeba projekt Eternime (eterni.me)… blíží se éra digitální nesmrtelnosti?

Zdroje:

Facebook bude do roku 2098 virtuálním hřbitovem. Zemřelí uživatelé převáží profily živých. Aktuálně.cz
https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/facebook-bude-za-par-let-virtualnim-hrbitovem-pocet-aktivnic/r~d97cc600e45311e5819a002590604f2e/

Here's What Happens to Your Facebook Account After You Die. Time.
http://time.com/3706807/facebook-death-legacy/

Facebook friend requests from dead peope hint at horrifying truth of ‘profile cloning’. The Independent.
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/facebook-friend-request-dead-people-cloning-hack-hoax-safe-problem-a7676361.html

Facebook is a growing and unstoppable digital graveyard. BBC.
http://www.bbc.com/future/story/20160313-the-unstoppable-rise-of-the-facebook-dead