fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

mini vsitiwhiteVážení představitelé tohoto uvedeného stanoviska, rádi bychom za projekt E-Bezpečí zareagovali na prohlášení k filmu V síti: Za školou. Prohlášení obsahuje celou řadu nepravd a autoři evidentně dětskou verzi filmu, která je zcela odlišná od filmu určenému dospělému publiku, neviděli. V prohlášení totiž účelově kombinují obsah celovečerní verze filmu pro dospělé publikum s verzí edukativní, která je velmi odlišná. Zároveň ve svém prohlášení využívají odborných citací různých expertů i laiků, které jsou však vytrženy z příslušného kontextu (včetně citací nás samotných).

Je překvapivé, že autoři prohlášení vydali stanovisko před tím, než viděli finální dětskou verzi, metodiku určenou pro pedagogy, nový web určený pro rodiče a pedagogy - a neznají navazující preventivní aktivity a činnosti. Toto považujeme za neprofesionální!

Řada odborníků se totiž veřejně vyjadřuje k diskusi k celovečerní verzi filmu, nikoli k dětské verzi, která je velmi odlišná od filmu pro dospělé diváky. Typickou ukázkou jsou citace prof. Šmahela zveřejněné na portálu IRTIS, který se vyjadřuje nikoli k filmu (a už vůbec ne dětské verzi), ale k neadekvátní a neodborné diskusi, která je často plná stereotypů, např. o věku predátorů, o restrikcích apod. Sám Šmahel opakovaně upozorňuje na to, že se vyjadřuje k traileru k filmu a ke klipu Tomáše Kluse, dětskou verzi do této chvíle neviděl.

Nyní se zaměříme na kontroverzní tvrzení, která jsou v prohlášení obsažena. Půjdeme postupně:

"Obáváme se, že film, určený jako prevence pro školy a který obsahuje drsný sexuální obsah, může zasažené žáky retraumatizovat či jim trauma přímo způsobit."

V dětské verzi není žádný drsný, násilný ani pornografický obsah, kontakt se sexuálním abuzérem je v celé dětské verzi (63 minut) v pěti 2 vteřinových scénách, celkem 15 vteřin z celého filmu, které jsou pixelovány a rozostřeny. Zároveň je každý vstup ošetřen právě vstupem "vrstevnic dětí", které vysvětlují, ať dítě, které v kyberprostoru zažije či zažívá nepříjemnou zkušenost, přeruší komunikaci daným člověkem! (Vstup 2 - 9:23) A třetina z 12 vstupů přímo cílí na posilování pozitiv - dětská verze končí pozitivním poselstvím, že internet vůbec není strašák a není třeba se ho bát. Navíc už před samotným filmem mají učitelé v rámci metodiky vysvětleno, co se v kritických místech filmu odehraje a jak na to navazují vstupy hereček. Metodiku mají učitelé i rodiče od 27. 2. k dispozici na webu (celý web se pouští současně s premiérou).

Co se týče obsahu filmu V síti: Za školou, dítě není 60 minut konfrontováno se závadným obsahem, dětská verze obsahuje maximálně 30-40 minut z děje původního filmu a zbytek je vyplněn právě 12 autoedukativními vstupy apelujícími na pozitivní stránky internetu, které dětem zprostředkovávají herečky (věkový rozdíl mezi herečkami a cílovou skupinou je pouze 5-8 let!).

"Obáváme se, že dokument V síti může vyvolat paniku mezi rodiči a pedagogy, která může vést k přílišným restrikcím užívání internetu namísto výuky bezpečného chování ve virtuálním prostředí."

Film V síti NENÍ dětská verze V síti: Za školou, jde o jiné filmy! Po celou dobu komunikace s vysokým mediálním zásahem autoři/tvůrci upozorňují na to, že restrikce nic neřeší, že zákazy jsou nefunkční a panika není na místě! To samé opakovali zástupci našeho týmu několikrát, např. před zraky více než milionu diváků na ČT24. Informace byly opakovaně publikovány na portálu E-Bezpečí a dalších webech, jsou součástí i webu k filmu (část pro učitele i rodiče). Navíc i sám prof. Šmahel nám v komentáři pod textem poděkoval za to, jakým způsobem toto téma komunikujeme a jak mírníme mediální paniku.

Viz zde:
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodicum-ucitelum-zakum/1791-rodice-nepanikarte-film-v-siti-je-sice-syrovy-ale-bezpecnost-deti-v-online-prostredi-neni-tezke-zabezpecit-staci-se-drzet-nekolika-rad

"Příkladem takových preventivních programů jsou certifikované programy zaměřené na témata bezpečného internetu a netolismu."

Projekt E-Bezpečí je certifikovaný projekt všeobecné primární prevence s vysokým stupněm kontroly, kromě jiného vítěz Evropské ceny prevence kriminality (v ČR). A na dětské verzi jsme se podíleli právě my, proto jsme celou dobu usilovali o to, aby byl dopad na dětské publikum co nejvíce pozitivní. Verze není strašidelná a traumatizující - naopak, je tam celá řada edukativních a dokonce i vtipných momentů a jasný pozitivní závěr.

"Problematický je pro nás také nepřesný profil predátora. Z dokumentu vyznívá, že se jedná především o muže ve věku nad 40 let, v praxi jím však je nejčastěji muž ve věku od 20 do 25 let (Kožíšek, 2018)."

Ve filmu jsou zachyceny osoby ve věku 17-70 let, stejná informace je šířena autory filmu na všech veřejných platformách a v drtivé většině všech rozhovorů. Doporučujeme jakýkoli rozhovor s tvůrci, ve kterých o predátorech hovoří - jasně říkají, že kontakty  zahrnují jak mladé (věkově blízké dětem), tak i starší uživatele online služeb. Co se týče Martina Kožíška - neprezentuje data z žádného relevantního výzkumu, prezentuje své vlastní zkušenosti s prací na Lidé.cz (což je v podstatě seznamka se specifickým složením uživatelů!) - a hovoří o úzké skupině predátorů (těch nejhorších), kteří jsou velmi často policií usvědčeni a odsouzeni! Nehovoří o všech dospělých, kteří s dítětem komunikují… a např. před dítětem pouze masturbují (ti dostávají často podmíněné tresty, případně jsou jejich případy odloženy). 

Téma rozebíráme např. zde:
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1797-komentar-film-v-siti-vyvraci-drtive-mnozstvi-stereotypu-o-sexualnich-predatorech-a-take-o-prevenci-rizikoveho-chovani-vybirame-nektere-z-nich

"Za problematický považujeme také fakt, že preventivní program otevírá pouze zkušenost dívek a nevěnuje se specifickému ohrožení chlapců."

Ve všech diskusích k filmu, v metodice i doprovodných textech je popsáno, že se problém týká také chlapců. Viz např. zde (Mýtus 4). Sám režisér vysvětluje, že by natočil i chlapce, kterých se problém také týká, ale že nedokáže zajistit pro svůj film dospělého muže, který by vypadal jako chlapec (problém s vousy, mutací hlasu apod.). Toto je opět diskutováno v mediálním prostoru od spuštění prvního traileru! Navíc v České republice existuje velké množství filmů, které cílí právě na zneužívání chlapců - např. Seznam se bezpečně, Marty is dead, Na hory apod. - toto téma je tedy v ČR zpracováno dostatečně. 

http://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodicum-ucitelum-zakum/1791-rodice-nepanikarte-film-v-siti-je-sice-syrovy-ale-bezpecnost-deti-v-online-prostredi-neni-tezke-zabezpecit-staci-se-drzet-nekolika-rad

"Forma hromadné jednorázové akce pro několik tříd – a tedy několik desítek dětí – současně je neefektivní..."

Tvůrci prohlášení nebyli seznámeni s metodikou k dětské verzi filmu, která podrobně popisuje, jak vést následnou diskusi s žáky, jak zakomponovat téma do školních vzdělávacích programů školy, jaké následné aktivity s dětmi dělat, jak se chovat po návštěvě filmu, které organizace může škola oslovit v rámci prevence apod. Stejně tak nečetli soubor činností pro další práci s tématem - tedy konkrétní aktivity pro různé cílové skupiny žáků. Po celou dobu jak tvůrci, tak i my, ve veřejném prostoru vysvětlují, jak je nutná dlouhodobá práce s dítětem na úrovni rodič i učitel a jak je nutná dlouhodobá kontinuální prevence.

"V této podobě naopak může působit návodně"

Všude je uvedeno (opět metodika, web, komentář apod.), jak důležitá je diskuse a rozbor situace s pedagogy a rodiči! Film není žádná samospasitelná forma prevence, je to konkrétní "pomůcka" využitelná přímo ve škole. Nemá nahradit prevenci, ale doplnit ji! Stejně jako jakýkoli jiný předchozí filmový snímek. O tom mimochodem hovoříme na naší přednášce šířené internetem, která se také součástí preventivní kampaně.

"Dokumentaristé zvolili platformu Lide.cz..."

Dokumentaristé zvolili několik platforem, včetně Facebooku a dalších služeb. Lidé.cz využívají pouze k demonstraci sextingu a kybergroomingu! Na TikToku v ČR na online predátora totiž s vysokou pravděpodobností nenarazíte.

"Dále předávání rad volavek směrem k žákům. Životní zkušenosti jsou nepřenositelné a nejvíce žáci staví na sdílení zkušeností a rad mezi sebou, ne tedy od starších osob."

Předně nejde o žádné “volavky”, ale o herečky (jejich úkolem nebylo nachytat muže v online prostředí). Ty dětem v dětské verzi nepředávají žádné životní zkušenosti, dávají jim konkrétní příklady bezpečného chování na internetu - včetně bezpečnostních rad! Žáci, kteří sledují film, jsou věkově protagonistkám blízcí - v době natáčení byl věkový rozdíl mezi žáky a herečkami 5-8 let! Navíc herečky žádného odborníka nemají suplovat (jak tvrdí autoři prohlášení), odborníci jsou součástí navazujících aktivit!

"...vyvrátit některé mýty, které v dokumentu jsou"

Zde by nás zajímalo, o které konkrétní mýty a stereotypy se v dětské verzi filmu jedná? Již je zřejmé, že nejde ani o věk pachatelů, ani o preventivní strategie směrem k rodičům (zákazy), ani o důležitost dlouhodobé prevence, ani o vykreslování internetu jako zla apod.
Více k problematice např. zde: http://www.e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1797-komentar-film-v-siti-vyvraci-drtive-mnozstvi-stereotypu-o-sexualnich-predatorech-a-take-o-prevenci-rizikoveho-chovani-vybirame-nektere-z-nich

Závěrem je třeba konstatovat, že text prohlášení je manipulativní, obsahuje nepravdivá tvrzení a je složen z nekonzistentních a mnoha vzájemně nesouvisejících částí - smíchává informace z dětské verze a dospělé verze filmu, traileru, klipu Tomáše Kluse, prohlášení osob, které film neviděli apod.. Z prohlášení je evidentní, že jeho tvůrci nemají dostatek informací a vycházejí více z toho, co rezonuje mediálním prostorem, než ze skutečných fakt.

doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, projekt E-Bezpečí


Update 27/02: Obě organizace svá prohlášení stáhly, potvrdily naše informace a omluvily se.