fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.75 (6 Votes)
Dobrý den, v minulém školním roce jsem přihlásila naši školu do Vašeho projektu E- bezpečí. Posílám Vám krátký příspěvek a šetření případu, který se stal vloni na naší škole. Jména záměrně neuvádím. Jako odborná škola snažící se držet krok s vědou a technikou máme pochopitelně své webové stránky, kde jsou zpřístupněna jména a emailové adresy všech pedagogů, tudíž je možnost emailové komunikace kohokoliv s kýmkoliv. Jeden z vyučujících však začal dostávat velmi osobní, vesměs negativně laděné emaily, jež ho neprávem a vulgárním způsobem osočovaly.
Tento fakt mu byl pochopitelně velmi nepříjemný, na vzniklou situaci se přišlo náhodou, když byly vyšetřovány okolnosti šikanujícího chování mezi studenty 1. a 4. ročníku. Teprve posléze kolega tuto nepříjemnou situaci řešil stížností u vedení školy.

Takto byl odhalen viník, student 1.ročníku, jenž měl vážné kázeňské a studijní problémy. Během prvního půlroku ve škole měl několik ostrých výstupů s kolegy. S viníkem proběhly výchovné komise, pohovor s otcem, který pro závažnost přestupku souhlasil s odchodem syna ze školy. I přes tvrdý kázeňský postih byly hledány příčiny nestandardního chování  studenta, které se však po rozhovoru s jeho otcem zdály jasnější. Syn je po rozchodu rodičů vychováván otcem, zpočátku nevlastní matkou, jež však začala mít problémy se závislostí na alkoholu a  výchovu dospívajícího syna nezvládala, převládal vesměs liberální styl výchovy, chyběl  bližší citový přístup a pochopení. Po vzniklých kázeňských problémech na střední škole chtěl otec napravit nedostatky ve výchově a  začal prosazovat autoritativní výchovu. Myslím si, že u takto vychovávaného jedince je nebezpečí vzniku citové lability a neschopnost uvědomit si důsledky neuváženého jednání.
Situace ve škole se po tomto případu zatím zklidnila.

(Mgr. Petra Náprstková, SPŠ Kladno)