fbpx

mini_fblogoV souvislosti s využíváním sociální sítě Facebook se velmi často diskutuje o tom, zdali se děti v prostředí Facebooku mohou stát obětí rizikových komunikačních forem (sociálně-patologických jevů), jako je např. kyberšikana či kybergroomingem. V dnešním textu se pokusíme zaměřit právě na tuto oblast.

1. Jsou děti na Facebooku vystaveny kyberšikaně?

Aby bylo možné na tuto otázku odpovědět, je třeba vymezit, co vlastně kyberšikana je – kyberšikana je záměrná, opakovaná a zraňující činnost využívající počítač, mobilní telefon a jiné elektronické přístroje - zahrnuje trýznění, hrozby, ponižování, ztrapňování nebo jiné formy psychické šikany. Hovoříme-li tedy o kyberšikaně, musíme si uvědomit, že online útok musí být dlouhodobý, opakovaný a musí být intenzivní. V prostředí Facebooku samozřejmě ke kyberšikaně dochází a české děti se mohou stát jejími oběťmi.

Mezi nejčastější formy kyberšikany, kterým jsou děti vystaveny, patří sdílení ponižující fotografie (potvrzuje 30 % dětí), verbální útoky (21,27 %), sdílení ponižujícího videa (14,76 %), mezi další formy kyberšikany patří vydírání a vyhrožování (dohromady 10 %).

Více než polovina dětí potvrzuje, že si na Facebooku nechala zablokovat svého internetového známého, který jej obtěžoval.

2. V médiích se často hovoří o tom, že české děti v prostředí sociálních sítí sdílejí intimní materiály. Jak je to?

Dobrovolné sdílení vlastních intimních materiálů (tzv. sexting) provozuje přibližně 7-9 % českých dětí – v prostředí Facebooku pak sdílení a šíření intimních materiálů potvrzuje 4,1 % dětí. Děti tyto fotografie často pořizují zcela dobrovolně – velmi často v rámci partnerských vztahů. Existují však také situace, kdy bylo dítě ke sdílení intimního materiálu přinuceno dospělou osobou maskovanou za profil dítěte. Zprvu přátelská komunikace dětí totiž přešla k účelové vydírání, vyhrožování, případně přímo v kybergrooming – tedy manipulaci dítěte v kyberprostoru zaměřenou na osobní setkání s dítětem v reálném světě. 30 % dětí, které mají účet na Facebooku, potvrdilo, že bylo svými facebookovými přáteli požádáno o osobní schůzku v reálném světě.

Pro Budulinek.cz
dr. Kamil Kopecký, E-Bezpečí, UP Olomouc