fbpx

mini_skautV posledních dnech rozbouřila český internet v souvislosti s premiérou filmu Seznam se bezpečně 3 diskuse zaměřená na téma sexuálního zneužívání dětí v prostředí internetu. Diskutující se často ptali na to, zdali jsou organizace, které poskytují dětem volnočasové aktivity, vlastně pro děti bezpečné, zda s dětmi nepracují osoby s diagnostikovanými deviacemi, které mohou dětem ublížit, zda děti nejsou vystaveny útokům kriminogenních pedofilů a jak se k tomu mají rodiče dětí postavit. V následujícím komentáři se pokusíme na toto téma podrobněji zaměřit.

 

Jsou Skaut a další organizace poskytující dětem volnočasové aktivity pro děti bezpečné?

Skaut (Junák) a další tradiční organizace, které poskytují volnočasové aktivity dětem, jsou v zásadě pro společnosti velmi pozitivní a důležité - budují v dětech pozitivní hodnotovou orientaci, učí děti samostatnosti, zodpovědnosti, rozvíjejí jejich tvořivou fantazii, podporují praktické dovednosti dětí apod. Lze také říci, že jsou pro děti z tohoto úhlu pohledu bezpečné, a to v naprosté většině všech případů - činnost vedoucích, lektorů, vychovatelů, dobrovolníků je řízena, kontrolována, evaluována, testována.

Žádný kontrolní systém však není stoprocentně účinný a bohužel může dojít i k situaci, kterou film Seznam se bezpečně 3 popisuje (zneužití dětí skautskými vedoucími). Tato situace však není standardní, každodenní, ale skutečně výjimečná - na hranici statistické chyby. 

Není v lidských silách každého stoprocentně 24 hodin denně kontrolovat, diagnostikovat, monitorovat a sledovat, stejně jako nelze ručit za to, co dělá můj zaměstnanec mimo pracovní dobu. Toto nedokáže ani Skaut, ani jakákoli jiná organizace. Tyto organizace se mohou snažit pouze minimalizovat rizika a sledovat varovné signály, že k něčemu takovém dochází. A o to také usilují.

Na případy sexuálního obtěžování dětí narazíme kdekoli, kde se s dětmi systematicky pracuje - např. ve sportovních, tanečních a divadelních kroužcích, ale třeba také ve škole. Mezi sexuálními útočníky nalezneme právníky, soudce, policisty, politiky, učitele, trenéry, hudebníky, elektroinženýry, pošťáky, instalatéry a pracovníky dalších profesí s vysokým i nízkým sociálním statutem. Sexuální zneužívání dětí tedy není spojeno s konkrétní profesí.

Ačkoli je případů zneužívání dětí v kyberprostoru i mimo něj monitorováno celosvětově poměrně hodně a případy mají vysokou latenci (často nejsou nahlášeny policii), neznamená to, že by snad organizace poskytující volnočasové aktivity pro děti byly místy, kde toto zneužívání probíhá a kde je koncentrováno. Není tedy třeba propadat panice a vytvářet ukvapené závěry o tom, že by snad Skaut nebyl bezpečným místem pro vaše dítě.

dr. Kamil Kopecký
E-Bezpečí