fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (8 Votes)

mini_ultrazvukFacebook je zajímavým nástrojem, který má kromě negativ (o kterých vás prostřednictvím našeho portálu pravidelně informujeme), také řadu pozitiv. Umožňuje navazovat kontakty s velkým množstvím lidí, poskytuje prostor pro vaši sebeprezentaci, nabízí možnost navazovat sociální vazby v situaci, kdy se dostáváte do sociální izolace (např. v důchodovém věku či na mateřské/rodičovské dovolené). Poslední jmenované pozitivum se však snadno může stát velkým negativem, pokud se rozhodnete, že budete na sociální síti vytvářet tzv. prenatální profily.

Termínem prenatální profily na Facebooku označujeme profily dosud nenarozených uživatelů Facebooku. Prenatální profily jsou zakládány zejména budoucími matkami, které jsou na mateřské/rodičovské dovolené a které očekávají příchod potomka. Aby mohly prezentovat, jak krásné dítě mají, zakládají tomuto dosud nenarozenímu dítěti profil na Facebooku. Tento profil začnou aktualizovat o informace, kdy děťátko začalo kopat, jaké pohádky maminka dítěti čte, jakou hudbu mu pouští, jak dítě roste apod. Na profil jsou pak matkami postupně nahrávány fotografie z ultrazvuku a další fotodokumentace spojená s budoucím porodem. Po narození dítěte je profil dále doplněn o již skutečné fotografie dítěte a o další informace.

Příkladem takového profilu je dnes již smazaný profil Marriah Green, který nenarozené dívce založili její rodiče. Nenarozená Marriah získala do okamžiku svého narození neuvěřitelných 268 přátel. Profil byl později z Facebooku smazán (došlo tím k porušení pravidel sociální sítě Facebook).

Ukázka zmíněného profilu

marriah_green 

Prenatální profily jsou potenciálně rizikové hned z několika důvodů:

A) Rodič poskytuje Facebooku celou řadu osobních údajů, včetně fotografií dítěte.
B) Rodič zakládá svému dítěti profil bez jeho svolení. Dítě pak přichází o možnost volby - být či nebýt na Facebooku.
C) Rodič potenciálnímu útočníkovi sděluje důvěrné informace, které mohou posloužit zlodějům (např. informace, že v tuto hodinu bude rodič na procházce s dítětem a byt bude tedy prázdný).
D) Prenatální profil zvyšuje pravděpodobnost, že bude matka oslovována nejrůznějšími obchodníky. Zvyšuje se rovněž množství spamu, který je přesně zacílen na rodiče s malým dítětem.
E) Rodič prostřednictvím profilu často vyzrazuje důvěrné zdravotní informace, např. informace o nemocech, očkováních, prodělaných lékařských zákrocích atd.

Je zřejmé, že tvůrce tohoto typu profilu rovněž porušuje pravidlo o věkové hranici pro vstup na sociální síť Facebook - tedy 13 let.

Prenatální profily jednoduše na Facebook nepatří, proto se snažme je pokud možno nevytvářet. Uvědomme si, jak je těžké z Facebooku cokoli smazat. A jak je snadné citlivý materiál zneužít. Dejme dětem možnost volby - ať si zvolí (a poté nesou zodpovědnost), zda chtějí či nechtějí být součástí této sociální sítě.

dr. Kamil Kopecký, E-Bezpečí