fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (5 Votes)

mini_zeroVýzkum, který se uskutečnil ve Spojených státech amerických na podzim letošního roku, byl zaměřen na změny u dětí v souvislosti s používáním nových technologií. Výzkum byl poprvé realizován v roce 2011 a za použití stejných výzkumných metod bylo sledováno, jak se chování dětí ve vztahu k médiím změnilo za poslední dva roky.


Cílem bylo nalézt odpovědi na tyto otázky:
• Kolik času dnes děti tráví u televize, počítačů, videoher a mobilních zařízení?
• Kolik dětí má přístup k novým technologiím, jako jsou smartphony, IPady, tablety atd.? Jsou zde nějaké změny v užívání těchto technologií v porovnání s výsledky předchozího výzkumu?
• K jakým činnostem děti využívají tyto technologie (smartphony, tablety, Ipady atd.)?
• Které platformy jsou nejvíce využívány pro vzdělávání? Jak se liší s ohledem na socioekonomický status dítěte?
• V jak brzkém věku dítě začíná využívat média? Která média využívají nemluvňata a kojenci a jak dlouho?
• Začala se digitální propast uzavírat? Pokud ano, jak moc?

Zde předkládáme nejdůležitější zjištění, která výzkum odhalil.

1. Přístup dětí k mobilním zařízením se za poslední dva roky dramaticky zvýšil
Mezi rodinami s dětmi věku 8 let a méně se projevil pětinásobný nárůst vlastnictví IPadu, a to z 8 % v roce 2011 na 40 % v roce 2013. Procento dětí s přístupem k nějakému typu chytrého mobilního zařízení (např. smartphone, tablet) se zvýšilo z poloviny (52 %) na tři čtvrtiny (75 %) za pouhé dva roky.

zero_ownership

2. Téměř dvakrát více dětí využívá mobilní zařízení a průměrný čas strávený u těchto zařízení je třikrát vyšší než před dvěma lety
Sedmdesát dva procent dětí ve věku 8 let a méně použilo mobilní zařízení např. k hraní her, sledování videa, nebo používání aplikací, v porovnání s 38 % v roce 2011. Procento dětí, které využívají mobilní zařízení denně - alespoň jednou denně nebo více – se více než zdvojnásobilo, a to z 8 % na 17 %. Množství času strávené používáním těchto zařízení v běžný den se ztrojnásobil z průměrných 5 minut za den v roce 2011 na 15 minut za den v roce 2013. Rozdíl v průměrném čase stráveném s mobilními zařízeními je způsoben dvěma faktory: širší dostupnost a skutečnost, že ti, kteří je používají, je používají na delší dobu. Mezi těmi, kteří používají mobilní zařízení v běžný den, se průměr zvedl ze 43 minut v roce 2011 na 1 hodinu 7 minut v roce 2013.

3. Čas, který děti tráví u tradičních médií (televize, DVD, videohry a počítač) podstatně klesl, a to o více než půl hodiny denně
Celkově lze říci, že děti ve věku 8 let a méně tráví denně o 12 minut méně sledováním televize, o 9 minut méně sledují DVD, o 6 minut méně používají počítače a o 4 minuty méně hrají videohry, než tomu bylo před dvěma lety. Na druhou stranu, čas strávený s chytrými telefony a iPady vzrostl o 10 minut za den (z 5 minut v roce 2011 na 15 minut v roce 2013), ale ne natolik, aby vyrovnal pokles u jiných obrazovkových médií. S nárůstem počtu mobilních zařízení a snížení jiných obrazovkových médií se celkový čas u dětí od 0 do 8 let strávený u těchto médií snížil průměrně o 21 minut denně, což znamená necelé dvě hodiny denně (1 hodina 55 minut, v roce 2011 to byly 2 hodiny 16 minut).

4. Televize u dětí stále dominuje
I přes dramatické změny za poslední dva roky televize u dětí stále vede. Je to médium, které děti používají nejčastěji: téměř 6 z 10 dětí (58 %), se dívá na televizi alespoň jednou denně, ve srovnání se 17 %, kteří používají mobilní zařízení každý den, 14 %, kteří každý den používají počítače a 6 %, kteří hrají každý den videohry. Také z necelých dvou hodin (01:55) každodenního používání médií je polovina (50 %) tráví sledováním televize (57 minut). Pro srovnání, 19 % tráví sledováním DVD, 13 % používá mobilní zařízení, 10 % počítače a 9 % hraje videohry. Nicméně povaha sledování televize se mění. Z 57 minut denně strávených sledováním televize je téměř třetina (18 minut, což je 32 %) vyplněna sledováním programů, které si dítě předtím nahrálo na DVR (10 minut), stáhlo (6 minut), nebo získalo na požádání (2 minuty).

5. Dostupnost mobilních zařízení a aplikací pro chudé děti a děti z menšin za poslední dva roky velmi vzrostla, ale velký rozdíl mezi bohatými a chudými přetrvává
Naše studie před dvěma lety odhalila přetrvávající rozdíly jak v přístupu k domácímu internetu, tak k mobilním aplikacím. U rodin s nižšími příjmy se přístup k vysokorychlostnímu internetu v průběhu posledních dvou let zastavil (v roce 2011 k němu mělo přístup 42 %, dnes je to 46 %). Rozdíl mezi bohatými a chudými však přetrvává – z rodin s vyššími příjmy má k vysokorychlostnímu internetu přístup 82 % z nich. Na druhé straně se stírají rozdíly ve vlastnictví mobilů, přestože jsou stále značné. Například v průběhu posledních dvou let se přístup k smartphonům se u rodin s nižšími příjmy zvýšil z 27 % na 51 %, u téže skupiny se vlastnictví tabletu zvýšilo z 2 na 20 %. I přes tento nárůst vlastnictví mobilních zařízení jsou rozdíly stále velké. Přestože 20 % dětí z rodin s nižšími příjmy má doma např. tablet, u dětí z rodin s vyššími příjmy je to 63 %, když si 35 % dětí z rodin s nižšími příjmy stáhlo vzdělávací aplikace, u dětí z rodin s vyššími příjmy to bylo 75 %. 6. Televize je stále nejrozšířenější platformou pro vzdělávání dětí


Průzkum ukázal, že přesto, že mnoho dětí pro své vzdělávání používá mobilní zařízení, televize v tomto ohledu stále vede (zejména u rodin s nižšími příjmy) a má nejširší záběr. Mezi dětmi ve věku 0 - 8 let jich 61 % často nebo někdy sleduje vzdělávací televizní pořad, ve srovnání s 38 % dětí, které používají vzdělávací obsah na mobilních zařízeních a 34 % dětí, které využívají vzdělávací hry nebo software na počítačích. Mezi 5 až 8letými dětmi je využití interaktivních médií pro vzdělávání vyšší než u mladších dětí, ale televize je stále nejoblíbenější platformou i pro tuto věkovou skupinu (59 % dětí často nebo někdy sleduje vzdělávací program v televizi, 48 % dětí často nebo někdy používá vzdělávací počítačové hry nebo software a 44 % často nebo někdy využívá vzdělávací hry a aplikace na mobilních zařízeních. Je mnohem pravděpodobnější, že vzdělávací obsah pro mobilní zařízení dorazí k dětem s vyššími příjmy. Z těchto dětí ho používá 54 %, zatímco u rodin s nižšími příjmy je to pouze 28 %. Stejně tak 44 % dětí ve vyšší příjmové skupině používá vzdělávací hry nebo software na počítači, ve srovnání s 25 % dětí v nižší příjmové skupině. Naopak pokud jde o televizi, je zde stejně velká pravděpodobnost jejího využití pro vzdělávání jak u rodin s nižšími (63 %), tak vyššími (56 %) příjmy, což je bezvýznamný rozdíl. Tyto rozdíly v používání vzdělávacího obsahu na počítačích a mobilních platformách jsou u rodin s nižšími příjmy způsobeny především nedostatkem přístupu k těmto technologiím. U dětí, jejichž rodiny vlastní počítač, tyto rozdíly mizí. U dětí, jejichž rodiny vlastní mobilní zařízení, jako je například smartphone nebo tablet, se rozdíl v použití těchto zařízení pro vzdělávací účely snižuje na 14 %

Lukáš Hejsek, Kamil Kopecký

Zdroj:

RIDEOUT, Victoria et al. Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013 [online]. 2013 [cit. 5. 11. 2013]. Dostupné z: 

http://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america-2013