fbpx
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.38 (8 Votes)
prvok_box.jpg
Dne 8. dubna 2010 proběhl v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého první ročník konference projektu E-Bezpečí: Rizikové chování v kyberprostoru. Konference se zaměřila na aktuální témata spojené s rizikovým užíváním internetu dětmi i dospělými, s tím související prevencí kriminality na všech úrovních, výzkumy spojenými s monitoringem nebezpečných jevů na internetu (zejména výzkumy zaměřené na kyberšikanu), právními aspekty rizikového chování a také problematikou specifických komunikačních platforem – sociálních sítí. Konference se zúčastnilo přes 160 návštěvníků, kteří shlédli celodenní blok příspěvků (více než 20 vystupujících).
Konference se zúčastnila řada expertů, kteří se zaměřují na problematiku nebezpečného chování na internetu. Příspěvek zaměřený na vzdělávací a výzkumné aktivity projektu E-Bezpečí přednesli pracovníci Centra PRVoK PdF UP Mgr. Tomáš Macoun a Mgr. Veronika Krejčí. O aktivitách projektu SaferInternet.cz krátce pohovořil  zástupce Národního centra bezpečnějšího internetu ing. Pavel Vichtera. Mgr. Hana Petráková, vedoucí Linky bezpečí, se zaměřila na činnost této instituce a na statistiku využívání linky dětmi. Z dalších zajímavých řečníků lze vybrat například zástupce národních a regionálních odborů prevence kriminality (Mgr. F. Raditsch, Bc. M. Poláček, dr. J. Fritscherová), kteří se zaměřili na systém prevence kriminality, jeho efektivitu a aktuální projekty. O rizicích sociálních sítí pohovořil sociolog a publicista PhDr. Vojtěch Bednář, výzkumy zaměřenými na rizikové chování a sociálními patologiemi ve virtuálních prostředích se se svým týmem zabýval doc. David Šmahel z MU v Brně. Na konferenci vystoupil také Ing. Přemysl Filip z firmy Vodafone, a.s., který se zaměřil na oblast sociálních médií a na oblast společenské zodpovědnosti firmy Vodafone. 

V rámci posterové sekce konference byly prezentovány také zajímavé projekty vzdělávání učitelů v oblasti nebezpečných komunikačních jevů, které umožňují učitelům v regionu vzdělávat se ZDARMA a rozvíjet tak svou počítačovou a mediální gramotnost. Konkrétně se jedná o projekt E-Nebezpečí pro učitele (www.e-nebezpeci.cz) a projekt Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky (www.kurzyict.upol.cz ). Mezi další zajímavé prezentované projekty spojené s komunikační a mediální výchovou patřil projekt Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV (www.komunikacnivychova.cz ). 

Prezentace jednotlivých vystupujících a fotografie z akce jsou k dispozici na internetové adrese http://konference.e-bezpeci.cz .

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
vedoucí Centra PRVoK PdF UP